Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ordkunskap och Ordförståelse’

Fridolin avslöjar sin oförmåga att läsa, förstå och analysera svenska språket som är solklart vad gäller nya betygskriterierna!
Endast de som saknar ordkunskap/ordförståelse för godkänt årskurs 9 i svenska ska kunna ha förmåga att missförstå så klara direktiv för vad som gäller för betyg!
”Många lärare har uppfattat regelverket som oklart och svårt att tolka”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som flaggar för en översyn av betygssystemet.Fridolin: Lärare har svårt tolka betygsregler, SvD 27 oktober 2014 Ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL INTE KUNNA MISSFÖRSTÅ om de kan svenska språket! Bakläxa Fridolin!

Norah4you's Weblog

Det är märkligt så dålig ordförståelse samt dålig ordkunskap många som läser till lärare eller redan är legitimerade lärare har. Hur i hela fridens namn har Alla skall med skolan lyckats slussa igenom de som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i de nya betygskriterierna?

Falskt påstående så det sjunger okunskap om det finns att läsa i Ingen likvärdig bedömning med nya betygen, Christian Karlsson Isabella Arvidsson blivande gymnasielärare på GP Debatt 18 juli 2014
Verkligheten är precis tvärs om. Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C…

Visa originalinlägg 123 fler ord

Read Full Post »

Det är märkligt så dålig ordförståelse samt dålig ordkunskap många som läser till lärare eller redan är legitimerade lärare har. Hur i hela fridens namn har Alla skall med skolan lyckats slussa igenom de som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i de nya betygskriterierna?

Falskt påstående så det sjunger okunskap om det finns att läsa i Ingen likvärdig bedömning med nya betygen, Christian Karlsson Isabella Arvidsson blivande gymnasielärare på GP Debatt 18 juli 2014
Verkligheten är precis tvärs om. Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C oaktat hur klassens elever i övrigt presterar. Det är alltså helt riktigt om klassens övriga elever inte är visat högre kunskapsnivåer att högsta betyg i den klassen skulle kunna vara D. Det handlar alltså inte om att bäste elev i en klass skall få betyg C, B eller A för att han/hon är så mycket bättre än övriga elever.

Det är fullt möjligt att en hel klass uppfyller samtliga krav för C men har visat varierande kunskaper för högre betyg. Då skulle den klassen kunna ha som sämst elever som får C.
V.S.B.

Den som inte förstår kriterierna, bör sätta sig ner med korsord eller uppslagsverk för att få full täckning för ord som står där.När ordförståelse saknas, Norah4you 7 januari 2014

Read Full Post »

är det inte många som ifrågasätter oavsett partitillhörighet. Dock visar Fackförbund och Socialdemokrater återigen avsaknad av ordförståelse. Huvudmannaskap är inte detsamma som att vara utförare av uppdraget Bo Jansson, Lärarnas riksförbund!

Svenska folket vill att staten tar över ansvaret för skolan, Bo Jansson Lärarförbundet på DN debatt 29 juni 2014
Svenskar vill ha statlig skola, GP 29 juni 2014
Lärarfack: Svenskar vill ha statlig skola, Expressen 29 juni 2014
Väljarna: Skolan kommer avgöra valet”>Väljarna: Skolan kommer att avgöra valet, Aftonbladet 29 juni 2014

Bäva månde Socialdemokraterna om Skolan kommer att avgöra valet.
Svenska väljare vet attSocialdemokraternat skyldiga till skolans förfall ;
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.
….
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
…..
‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.Socialdemokraternat skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Se även:* Aldrig låta någon icke ämnes- samt icke stadiebehörig lärare gå före behörig vid anställning oavsett tidigare anställningstid för icke behöriga lärare.
…..
* En arbetsgivare oavsett vem som är utförare och oavsett om skolan som nu står under kommunerna eller återgår till att ha Staten som huvudman SKALL inte få vägra anställd lärare att vidareutbilda sig och heller inte ha rätten att skjuta upp vidareutbildning med mer än 6 månader.
……
* Politiker skall dra riktlinjer för genomförandet utifrån Skollag, Regeringsform och Kursmål. Men Politiker har inte med vilken inlärningsmetodik, didaktik och pedagogik som används i skolan att göra.
Minimikrav för att få och behålla behöriga lärare

Read Full Post »

det är tillåtet i Sverige att vara dum, dumt att bevisa det….

Stackars Fridolin som inte tänker innan han pratar. Det är inte längden, förlåt antalet män, som är avgörande för om en skola är jämställd….. det är innehållet, förlåt viljan att arbeta för elevernas bästa, som är avgörande om en skola som har ämnes- och stadiebehöriga lärare förmår att se till att verka för jämställdhet”

Fridolin: Skolan ska ledas jämställt, Aftonbladet 14 juni 2014

Det viktigaste är inte att kvotera, för hur skulle det annars gå till?, manliga lärare i skolan. Svenska skolan har problem nog med alldeles för många helt obehöriga lärare för att inte tala om det stora antal av behöriga lärare som undervisat i ämnen de i bästa fall läste själva en gång i tiden på gymnasiet. Hjälper föga att kvotera in när det inte finns ämnes- och stadiebehöriga lärare tillräckligt att fylla lärartjänster med dagens stora pensionsavgångar. Att rektorer valt att ta in icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare efter kommunaliseringen hjälper inte till precis 😛

Undrar förresten hur någon kan kalla sig feminist i ett feministiskt parti och satsa på inkvotering av män 😛
Fridolin vill se fler manliga lärare, GP 14 juni 2014
Fridolin vill se fler manliga lärare, SvD 14 juni 2014/A>

Det är inte i sig att det är fler kvinnor som är lärare i Grundskolan som gör att lönerna släpat efter. Det är medveten politik från rödgröna rörans stamrötter Socialdemokraterna som vid mer än ett tillfälle genom försämrade krav på kvalité för lärare sänkt skolan. Inte blev det bättre när lärarfacken gick med på att avstå från sommarledighet till förmån för att få jämn månadslön under året. Lärarnas ”långa” sommarledighet består till stor del av inarbetad tid under läsåret. Lärare är i tjänst även under del eller hela lov under skolåret efter kommunaliseringen.

Lärarna har idag fått ta över administrativa uppgifter från rektorsexpeditioner, sociala och hälsofrämjande uppgifter från neddragning eller borttagande av skolsköterska, skolpsykolog m.m. Så blir barnpsykiatrin skolans problem, Claes Hasselblad
distriktsläkare och huvudskyddsombud Närhälsan i Västra Götalandsregionen samt Christer Forsell barnläkare och skolläkare på GP debatt 14 juni 2014

En lärares dag är inte 8-17. tvärt om går stor del av kvällar samt helger till att förbereda inför lektion, läsa in ny litteratur, förbereda skrivningar, rätta skrivningar, ta emot samtal från föräldrar och arbetsgivare. Inte ens på lunch”rasten” är en lärare arbetsfri. Den lärare som inte blir störd mer än en gång i veckan av uppkomna situationer i sin klass eller som inte tvingas använda lunchrast att ringa samtal i elevvårdsärende, den är lyckligt lottad – finns knappast. När skall läraren hinna fundera ens om sin egen subjektiva värdering av Fridolins ‘jämställdhetsbegrepp’?

Högre lön, självklart om lärare är ämnes- och stadiebehörig. För inte är det väl rättvist att politiker som Fridolin fått mer än fördubblad lön efter sin klagan på 70-talet då riksdagsmännens löner var lägre än högstadielärarnas. Medan lärarnas lön dalat speciellt efter kommunaliseringen. De senare var ju för all del ofta adjunkter med god utbildning. Riksdagsmännens utbildning har ju på senaste 20 åren följt ”alla skall med”-skolans kunskapssänkning…. alla kan inte ens Sveriges Regeringsform, om de kan orden verkar de inte förstå innebörden och vad orden står för krav på det offentliga.

Det är kvalité inte kvantitet som avgör hur en skola lyckas att förmedla kunskap samt verktyg så elever lär in, inte bara lärs in eller får lära sig genom fylleriövningar och alternativfrågor. Kvalité uppstår när lärare och rektor har förståelse för att ALLA BARN ÄR LIKA VÄRDA MEN OLIKA. Det går inte att gruppera elever efter föräldrars utbildning eller etnicitet varje barn skall få den hjälp och det stöd som just det barnet behöver.

Stackars Fridolin. Han är förvisso folkhögskollärare men saknar helt kontakt med verkligheten utifrån Barn- och Ungdomars utveckling samt behov av välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare för att eleverna skall slippa gå Komvux för komplettering av det de skulle fått lära sig redan i Grundskolans 1-7 klasser.

Att sedan ordet jämställt är en floskelterm som saknar objektivt innehåll, det gör ju inte saken lättare för pratmakarn Fridolin.

Read Full Post »

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

Det är roligt att tre ledande politiker i tre partier bevisar att de inte kan Svenska Grundlagarna. Skandal är kanske bättre ord. Det är en av huvudpelarna i Svensk Demokrati att ingen skall behöva tala om var man står politiskt, förutsatt att man inte är politiker alltså. Snurren som avslöjar sig själva är däremot roliga…… Så finns det de som inte förstår vad som menas när vi som kritiserar Grundskolan ibland kallar den flumskolan. Det är en sak att lära sig rabbla upp vad som står i läroböckerna och att återge vad läraren säger. Något helt annat att ha lärt in vad orden som står betyder och innebär…..

Parier som tar emot gåvor anonymt ska inte få bidrag,
Peter Eriksson (MP), Björn von Sydow (S) och Mia Sydow Mölleby (V) på DN Debatt 5 februari 2014
Det är en skam för Sverige att vi har som minst tre politiker som sitter i Konstitutionsutskottet och har lång politisk erfarenhet utan att de lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig Samhällskunskapslärare utifrån kursmål har rätt att kräva för att ge godkänt i ämnet Samhällskunskap!

I Sverige gäller svenska Grundlagar – inte politiskt korrekt tolkningar av desamma utifrån någon tids speciella politiska vinklar och önskningar! Sverige behöver en Författningsdomstol snarast!

Nytt försök mota anonyma partibidrag, GP 5 februari 2014
Nytt försök mota anonyma partibidrag, SvD 5 februari 2014

Brott mot svensk grundlag samt förslag som direkt eller indirekt innebär ett brott mot svenska Grundlagar borde finnas med i Brottsbalken fram till dess att vi får en Författningsdomstol som självfallet får de lagar som krävs för att stoppa alla försök att desinformera/bryta mot demokrati o.s.v. SKANDAL är ordet!

Read Full Post »

än elever som slussats vidare i Alla skall med-anda och tillhör alla de som i sann Socialdemokratisk skolpolitik har utbildats under 12 år till arbetslöshet! Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013

Regeringen borde skrota sin misslyckade gymnasiereform, Ibrahim Baylan (S) på GP debatt 30 augusti 2013 NEJ Ibrahim Baylan. Det som borde skrotas är synen att ‘Alla skall med’ vilket inneburit stor utslagning av ungdomar. Många av dessa talar jag om inte dagligen med, så nästan dagligen i olika delar av Göteborgsområdet! Det som borde gälla är att ‘Alla skall få den hjälp de behöver för att gå ut Grundskolan med godkända betyg. Samt att denna hjälpen måste till från 1:a klass.

Det är skrämmande Ibrahim Baylan, att du så föraktar de unga och unga vuxna som av ena eller andra skälet aldrig har en möjlighet att klara av utbildning på Högskola/Universitet på någon av de utbildningar som leder till arbete. Drömutbildning från Gymnasie till Fil.kand ger inte anställningsbarhet och Alla barn är lika värda, men olika. Lika lite som alla kan platsa i ett A-lag i Fotboll/Ishockey eller komma in på Balettakademin/Teaterskolan, lika lite är det så att alla kan eller vill eller ens orkar läsa till en högskolebehörighet. Acceptera detta. Varken du eller Socialdemokraterna som helhet höjer kunskapsstandarden till Akademisk nivå genom att tvinga elever att läsa ämnen de inte vill. Hur vore det om du hade analyserat varför så många elever hoppade av under 1:a året på gymnasiet för att de insåg att de betyg de fått med sig var luftbetyg som inte motsvarade de kunskaper de förutsågs ha med sig för att klara av att läsa vidare.

Högre studier ingen Mänsklig Rättighet, Norah4you 12 augusti 2013 Däremot är det en Mänsklig Rättighet att få den hjälp eleverna behöver för att klara den grundläggande utbildningen, Grundskolan! Något som socialdemokratiska kommunpolitiker i bl.a. Göteborg gått så hårt åt med Osthyvel och Tårtspade att det inte ens råder rättvisa tvärs över staden om två elever har samma dyslexi eller annat som enligt gällande Skollag, och även den förra Skollagen, VARJE SVENSK KOMMUNAL SKOLA precis som privata är SKYLDIGA att ge eleverna nödvändigt stöd för. Det handlar då i Göteborgs fall inte om de vanliga ‘problemområdena’ Problemet finns i centrala Göteborg samt i sk. Fina förorter som Rödgröna sörjan glömmer bort elever med speciella behov!

Tillägg 31 augusti 19.45
En uppenbar slutsats är att gymnasieskolan gynnar ungdomar med fallenhet för teoretiska studier. Samma år, alltså 2011, lättade därför regeringen på yrkesprogrammens teoretiska krav. Det går numera att bli både kock och bilmekaniker utan att kvalificera sig för universitetsstudier.

Denna reform, som gynnar ungdomar som annars lämnat gymnasiet utan betyg, har Socialdemokraterna aldrig förmått svälja.
……..
Baylan motiverar sina krav med den höga arbetslösheten bland ungdomar utan gymnasiebetyg. Ändå ägnar han inte en tanke åt de ungdomar som slås ut i en teoretisk gymnasieskola. Det är anmärkningsvärt.
Baylan skonar ingen, GP ledarsidan för 1 september 2013

Det är illa nog att Socialdemokraterna tror att de gör det bättre genom tvångsmatning med teori, ännu värre är att de vill ha gymnasieskolan som en obligatorisk skola – vi svenskar utbildar redan sedan länge stort antal ungdomar till arbetslöshet genom att låta dem få välja rena önskelinjer utan kontakt med nutida eller förväntat behov på arbetsmarknaden. Det blir inte mindre utslagning av unga som idag hoppar av gymnasieskolan/går ut utan godkänd examen/skolkar från senare åren på grundskolan – allt för att de inte känner att de räcker till för att förstå och kunna klara av att läsa de texter som det krävs att de skall kunna förstå. Alla elever kan inte bli fotbollsproffs för att de inte har bollsinne nog, likadant är det med teori alla elever kan eller vill inte ägna den tid som krävs för att ha möjlighet att kunna läsa vidare efter gymnasiet – alla kanske heller inte är beredda att ta de studielån som finns när många av studiekurserna på universitetet inte gör möjligheten att få arbete större. Många som tagit sig dit i alla-skall-med-andan hoppar av högskole och universitetsstudier för att de inte klarar av det som krävs. Gissa om det är bättre att tvinga elever att läsa mer om de redan känner att de inte kan eller inte vill.

Read Full Post »

Däremot är det en Mänsklig Rättighet att få ordentliga grundläggande skolkunskaper så att man klarar sig i samhället.

Vi har fler sökande än någonsin till Lunds universitet men färre platser att erbjuda. Regeringen äventyrar näringslivets konkurrenskraft och framtidstron för vår unga generation, skriver Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Ge fler chansen till högre studier, Per Eriksson rektor Lunds universitet på SvD Brännpunkt 11 augusti 2013 Per Eriksson är enligt sin CV utbildad i telekommunikation. Ett nog så viktigt område som krävde goda förkunskaper när han tog sin examen 1981. De grundkunskaperna som en elev som gick i gymnasieskolan på 70-talet hade med sig till högre studier, de grundkunskaperna saknas till stor del hos de som går igenom gymnasieskolan idag. Läroplanerna för grundskola och gymnasieskola har tillsammans med ‘Alla skall med’-principen urholkat kunskapssamhället som Sverige en gång var.

Läs de Mänskliga Rättigheterna.
Artikel 26
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

”Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet”. Observera noga på grundval av deras duglighet Det innebär inte att man utan vidare som skett i Sverige kan sänka kraven på elevers förståelse och kunskaper utifrån Alla skall med principen. För där och då har Sverige missat det som står artikel 26: de elementära och grundläggande stadierna.

Till det som räknas till de elementära och grundläggande stadierna ingår att elever får den hjälp och stöd som eleven behöver för att få den ordförståelse, ordkunskap i landets språk som krävs samt att eleven och får de verktyg som behövs för att klara av matematiken från grunderna över den elementära matematiken så att eleven klarar av matematik på t.ex. Naturvetenskaplig linjes första kurs. Alla människor är lika värda men olika.
Se även: Studera vidare ingen Mänsklig Rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Vad hjälper det med högskolebehörighet, utifrån nuvarande krav om moraset i svensk kunskap fortsätter som det gjort bland svenskfödda ungdomar som kommer till Universitet och Högskola med svenska kunskaper som motsvarar vad som förväntas av en 13-åring?
Konsten är inte att få alla med på tåget mot högskola och universitet. Konsten är att se till att alla som kommer till högskola och universitet har de kunskaper som krävs för att de skall kunna gå ut med examen!
Vad hjälper högskolebehörighet, Norah4you 28 mars 2013
Det är inte antalet som tas in på ett universitet/en högskola som är avgörande för hur samhället får möjlighet att få de högt utbildade inom olika områden som krävs. Det är antalet elever som har fått tillräckligt med sig för att klara de självständiga studier som även linjer till t.ex. läkare, apotekare, gymnasielärare,ekonom på företag o.s.v. kräver. Läs gärna under fliken: <A HREF="https://norah4you.wordpress.com/studier-tips-med-mera/studietekniska-tips-mm

ALL högskole- och universitetsutbildning bygger på och måste bygga på att den som läser har ordkunskap och ordförmåga samt vilja att sätta sig ner att råplugga utan att varje liten detalj är något som någon lärare/handledare gått igenom på tavlan. Att studera på högskola/universitet kräver stor grad av förförståelse, intresse för att läsa, förmåga att förstå det man läser OCH utifrån det man läst in vara förberedd nog FÖRE varje föreläsning för att kunna ställa de ev. följdfrågor eller fördjupningsfrågor som man behöver ha med sig efter föreläsningen eller i förekommande fall när föreläsare ställer frågan om det är något man vill ha förklarat.

För att alla elever som börjar 1:a klass skall klara sig hela vägen, inte tröttna för att de inte förstår eller för att de själva hålls tillbaka för att alla andra skall med i exakt samma takt oavsett att ALLA barn utvecklas i sin egen takt vilket medför att varje barn behöver sin egen studietakt och sitt stöd, så krävs två saker:

* Varje barns behov av stöd och eller uppmuntran att gå vidare i egen takt måste tillgodoses.
* Alla barn behöver ordentlig ordkunskap, ordförståelse samt att kunna stava ord rätt utifrån svenska språket (här i Sverige)

Får inte barn det stöd och den uppmuntran de behöver av ämnes- och stadiebehöriga lärare, så föreligger det stor risk att barnet när det växer upp tröttnar, blir skoltrötta och/eller utåtagerande i brist på stimulans, samt (och det är det allvarliga) den unge som kommer till gymnasiet eller ännu värre lyckas ta sig igenom gymnasiet utan tillräckliga kunskaper med sig för att klara nästa nivå, den unga flickan/grabben slår huvudet i taket och sitter av föreläsningar utan att förstå tillräckligt/läser inte in allt det som krävs förståelse och kännedom om. Vad blir resultatet? Ett stort antal som kommit in på högre stadier klarar inte av tentorna. Självkänslan sjunker och möjligheterna för den som i bästa välmening (för det är väl tanken bakom ‘Alla skall med’. Hoppas jag 🙂 ) att komma vidare i studierna eller hitta andra studie-/arbetsmöjligheter krymper. De som förespråkar ökat intag oavsett allt detta, de har knappast suttit med en självmordsbenägen student i det akuta skedet fram tills dess kompetent utbildad personal kunnat komma. Att ta in utan att se till att alla som kommer in har en realistisk möjlighet att gå ut med examen är ingen samhällslösning.

Read Full Post »

vad är de? Utöver att Försäkringskassans beslut som till 100% stred mot Regeringsformens 1 kap 2§, så har Anders Larsson Försäkringskassans Rättsliga avdelning i klartext visat att han inte uppfyller kursmålen för godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9! I kursmålen ingår att alla som får godkänt SKALL ha lärt in och visat sig förstå vad såväl Regeringsformen som de Mänskliga Rättigheterna ställer för krav på ALLA som utövar Offentlig myndighet och eller fattar Offentlig myndighets beslut!

Mänskliga Rättigheterna
Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

…..

Regeringsformen

Kapitel 1 Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
—-
Observera ‘SKALL’. Av Sveriges Grundlag på alla offentliga myndigheter och beslutsfattare påtvingad skyldighet!

När det gäller Sverige, så är det också brottsligt enligt Brottsbalken att utsätta annan person för livsfara.

Brottsbalken

ANDRA AVDELNINGEN
Om brotten

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Ingen stat eller myndighet i någon stat äger rätten att kräva att en person i landet utsätter sig för livsfara eller kroppsskada för att få ersättning för sitt uppehälle. Det är lika allvarligt om en stat skulle tillåta/ställa krav på könsstympning av unga flickor som om en stat, vilken som helst, skulle kräva att en person för att få ersättning för sitt uppehälle skulle utsätta sig för en operation som varken är riskfri eller ens med säkerhet skulle kunna sägas öka personens livskvalité. Föreslå, försöka övertala är i sig moraliskt förkastligt men faller inom ramen för vad som är tillåtet. Kräva är att det Offentliga eller dess myndighetsutövare begår ett allvarligt brott som t.o.m. staten i fråga kan ställas till svars för i Internationell Domstol!

F-kassekrav på operation höll inte, GP 31 juli 2013
F-kassans krav på operation höll inte, Expressen 31 juli 2013
F-kasse krav på operation höll inte, Aftonbladet 31 juli 2013
F-kassans krav på ryggoperation stoppat i domstol, SvD 31 juli 2013
F-kassekrav på operation höll inte, DN 31 juli 2013

Bakläxa Försäkringskassan. Försäkringskassan äger inte rätten att sätta sig över svenska Grundlagar; äger inte rätten att sätta sig över de Mänskliga Rättigheterna samt och det är allvarligare att Försäkringskassan inte förstått det, Försäkringskassan är inte lagstiftande församling och har INTE i någon Grundlag erhållit tolkningsföreträde!
Sverige behöver Författningsdomstol och skulle behövt det för länge sedan! Småpåvar som inte borde fått godkänt i Samhällskunskap lyckas ta sig igenom gymnasieskola, universitet och högskola utan att ha den nödvändiga kunskapen vad som gör ett land demokratiskt!

Read Full Post »