Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ordförmåga’

än elever som slussats vidare i Alla skall med-anda och tillhör alla de som i sann Socialdemokratisk skolpolitik har utbildats under 12 år till arbetslöshet! Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013

Regeringen borde skrota sin misslyckade gymnasiereform, Ibrahim Baylan (S) på GP debatt 30 augusti 2013 NEJ Ibrahim Baylan. Det som borde skrotas är synen att ‘Alla skall med’ vilket inneburit stor utslagning av ungdomar. Många av dessa talar jag om inte dagligen med, så nästan dagligen i olika delar av Göteborgsområdet! Det som borde gälla är att ‘Alla skall få den hjälp de behöver för att gå ut Grundskolan med godkända betyg. Samt att denna hjälpen måste till från 1:a klass.

Det är skrämmande Ibrahim Baylan, att du så föraktar de unga och unga vuxna som av ena eller andra skälet aldrig har en möjlighet att klara av utbildning på Högskola/Universitet på någon av de utbildningar som leder till arbete. Drömutbildning från Gymnasie till Fil.kand ger inte anställningsbarhet och Alla barn är lika värda, men olika. Lika lite som alla kan platsa i ett A-lag i Fotboll/Ishockey eller komma in på Balettakademin/Teaterskolan, lika lite är det så att alla kan eller vill eller ens orkar läsa till en högskolebehörighet. Acceptera detta. Varken du eller Socialdemokraterna som helhet höjer kunskapsstandarden till Akademisk nivå genom att tvinga elever att läsa ämnen de inte vill. Hur vore det om du hade analyserat varför så många elever hoppade av under 1:a året på gymnasiet för att de insåg att de betyg de fått med sig var luftbetyg som inte motsvarade de kunskaper de förutsågs ha med sig för att klara av att läsa vidare.

Högre studier ingen Mänsklig Rättighet, Norah4you 12 augusti 2013 Däremot är det en Mänsklig Rättighet att få den hjälp eleverna behöver för att klara den grundläggande utbildningen, Grundskolan! Något som socialdemokratiska kommunpolitiker i bl.a. Göteborg gått så hårt åt med Osthyvel och Tårtspade att det inte ens råder rättvisa tvärs över staden om två elever har samma dyslexi eller annat som enligt gällande Skollag, och även den förra Skollagen, VARJE SVENSK KOMMUNAL SKOLA precis som privata är SKYLDIGA att ge eleverna nödvändigt stöd för. Det handlar då i Göteborgs fall inte om de vanliga ‘problemområdena’ Problemet finns i centrala Göteborg samt i sk. Fina förorter som Rödgröna sörjan glömmer bort elever med speciella behov!

Tillägg 31 augusti 19.45
En uppenbar slutsats är att gymnasieskolan gynnar ungdomar med fallenhet för teoretiska studier. Samma år, alltså 2011, lättade därför regeringen på yrkesprogrammens teoretiska krav. Det går numera att bli både kock och bilmekaniker utan att kvalificera sig för universitetsstudier.

Denna reform, som gynnar ungdomar som annars lämnat gymnasiet utan betyg, har Socialdemokraterna aldrig förmått svälja.
……..
Baylan motiverar sina krav med den höga arbetslösheten bland ungdomar utan gymnasiebetyg. Ändå ägnar han inte en tanke åt de ungdomar som slås ut i en teoretisk gymnasieskola. Det är anmärkningsvärt.
Baylan skonar ingen, GP ledarsidan för 1 september 2013

Det är illa nog att Socialdemokraterna tror att de gör det bättre genom tvångsmatning med teori, ännu värre är att de vill ha gymnasieskolan som en obligatorisk skola – vi svenskar utbildar redan sedan länge stort antal ungdomar till arbetslöshet genom att låta dem få välja rena önskelinjer utan kontakt med nutida eller förväntat behov på arbetsmarknaden. Det blir inte mindre utslagning av unga som idag hoppar av gymnasieskolan/går ut utan godkänd examen/skolkar från senare åren på grundskolan – allt för att de inte känner att de räcker till för att förstå och kunna klara av att läsa de texter som det krävs att de skall kunna förstå. Alla elever kan inte bli fotbollsproffs för att de inte har bollsinne nog, likadant är det med teori alla elever kan eller vill inte ägna den tid som krävs för att ha möjlighet att kunna läsa vidare efter gymnasiet – alla kanske heller inte är beredda att ta de studielån som finns när många av studiekurserna på universitetet inte gör möjligheten att få arbete större. Många som tagit sig dit i alla-skall-med-andan hoppar av högskole och universitetsstudier för att de inte klarar av det som krävs. Gissa om det är bättre att tvinga elever att läsa mer om de redan känner att de inte kan eller inte vill.

Read Full Post »

Däremot är det en Mänsklig Rättighet att få ordentliga grundläggande skolkunskaper så att man klarar sig i samhället.

Vi har fler sökande än någonsin till Lunds universitet men färre platser att erbjuda. Regeringen äventyrar näringslivets konkurrenskraft och framtidstron för vår unga generation, skriver Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Ge fler chansen till högre studier, Per Eriksson rektor Lunds universitet på SvD Brännpunkt 11 augusti 2013 Per Eriksson är enligt sin CV utbildad i telekommunikation. Ett nog så viktigt område som krävde goda förkunskaper när han tog sin examen 1981. De grundkunskaperna som en elev som gick i gymnasieskolan på 70-talet hade med sig till högre studier, de grundkunskaperna saknas till stor del hos de som går igenom gymnasieskolan idag. Läroplanerna för grundskola och gymnasieskola har tillsammans med ‘Alla skall med’-principen urholkat kunskapssamhället som Sverige en gång var.

Läs de Mänskliga Rättigheterna.
Artikel 26
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

”Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet”. Observera noga på grundval av deras duglighet Det innebär inte att man utan vidare som skett i Sverige kan sänka kraven på elevers förståelse och kunskaper utifrån Alla skall med principen. För där och då har Sverige missat det som står artikel 26: de elementära och grundläggande stadierna.

Till det som räknas till de elementära och grundläggande stadierna ingår att elever får den hjälp och stöd som eleven behöver för att få den ordförståelse, ordkunskap i landets språk som krävs samt att eleven och får de verktyg som behövs för att klara av matematiken från grunderna över den elementära matematiken så att eleven klarar av matematik på t.ex. Naturvetenskaplig linjes första kurs. Alla människor är lika värda men olika.
Se även: Studera vidare ingen Mänsklig Rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Vad hjälper det med högskolebehörighet, utifrån nuvarande krav om moraset i svensk kunskap fortsätter som det gjort bland svenskfödda ungdomar som kommer till Universitet och Högskola med svenska kunskaper som motsvarar vad som förväntas av en 13-åring?
Konsten är inte att få alla med på tåget mot högskola och universitet. Konsten är att se till att alla som kommer till högskola och universitet har de kunskaper som krävs för att de skall kunna gå ut med examen!
Vad hjälper högskolebehörighet, Norah4you 28 mars 2013
Det är inte antalet som tas in på ett universitet/en högskola som är avgörande för hur samhället får möjlighet att få de högt utbildade inom olika områden som krävs. Det är antalet elever som har fått tillräckligt med sig för att klara de självständiga studier som även linjer till t.ex. läkare, apotekare, gymnasielärare,ekonom på företag o.s.v. kräver. Läs gärna under fliken: <A HREF="https://norah4you.wordpress.com/studier-tips-med-mera/studietekniska-tips-mm

ALL högskole- och universitetsutbildning bygger på och måste bygga på att den som läser har ordkunskap och ordförmåga samt vilja att sätta sig ner att råplugga utan att varje liten detalj är något som någon lärare/handledare gått igenom på tavlan. Att studera på högskola/universitet kräver stor grad av förförståelse, intresse för att läsa, förmåga att förstå det man läser OCH utifrån det man läst in vara förberedd nog FÖRE varje föreläsning för att kunna ställa de ev. följdfrågor eller fördjupningsfrågor som man behöver ha med sig efter föreläsningen eller i förekommande fall när föreläsare ställer frågan om det är något man vill ha förklarat.

För att alla elever som börjar 1:a klass skall klara sig hela vägen, inte tröttna för att de inte förstår eller för att de själva hålls tillbaka för att alla andra skall med i exakt samma takt oavsett att ALLA barn utvecklas i sin egen takt vilket medför att varje barn behöver sin egen studietakt och sitt stöd, så krävs två saker:

* Varje barns behov av stöd och eller uppmuntran att gå vidare i egen takt måste tillgodoses.
* Alla barn behöver ordentlig ordkunskap, ordförståelse samt att kunna stava ord rätt utifrån svenska språket (här i Sverige)

Får inte barn det stöd och den uppmuntran de behöver av ämnes- och stadiebehöriga lärare, så föreligger det stor risk att barnet när det växer upp tröttnar, blir skoltrötta och/eller utåtagerande i brist på stimulans, samt (och det är det allvarliga) den unge som kommer till gymnasiet eller ännu värre lyckas ta sig igenom gymnasiet utan tillräckliga kunskaper med sig för att klara nästa nivå, den unga flickan/grabben slår huvudet i taket och sitter av föreläsningar utan att förstå tillräckligt/läser inte in allt det som krävs förståelse och kännedom om. Vad blir resultatet? Ett stort antal som kommit in på högre stadier klarar inte av tentorna. Självkänslan sjunker och möjligheterna för den som i bästa välmening (för det är väl tanken bakom ‘Alla skall med’. Hoppas jag 🙂 ) att komma vidare i studierna eller hitta andra studie-/arbetsmöjligheter krymper. De som förespråkar ökat intag oavsett allt detta, de har knappast suttit med en självmordsbenägen student i det akuta skedet fram tills dess kompetent utbildad personal kunnat komma. Att ta in utan att se till att alla som kommer in har en realistisk möjlighet att gå ut med examen är ingen samhällslösning.

Read Full Post »