Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Omsorgslag’

händer gång på gång. Något måste vara allvarligt fel när någon människa, oavsett egen bakgrund och utbildning, kan behandla någon levande varelse på det sättet som kvinnan i citatet nedan blev behandlad:

Den äldre kvinnan släpades i sin egen avföring av vårdpersonalen. När hon bad om att få bli duschad blev svaret att det inte fanns tid och kvinnan tvingades sova med avföring på sig. Detta är en av ett 70-tal Lex Sarah-anmälningar i Stockholms kommun förra året. ” Släpades i sin egen avföring, SvD 27 januari 2010

Det är brottsligt att åsamka någon annan människa risk för sjukdom. Sådana händelser och många liknande som vi hör talas om inom vården borde polisanmälas i stället för Lex Sarah anmälas eller anmälas till HSAN. Det är inte för att personal skall få tillstånd att begå lagbrott mot sina medmänniskor som vi betalar vår höga svenska skatt. Ibland räcker det inte med att personalen är utbildad på äldre/handikappomsorg. Det borde vara krav att alla som får utbildning inom vården får genomgå en lämplighetstest där de som saknar empati sållas bort. Sedan borde det vara lagstadgat att sådan behandling av andra människor direkt SKALL medföra avsked.
Finns inget försvar även om det varit stressig situation och hög belastning som i det aktuella fallet visade sig inte vara ens sant.
Skandal är bara förnamnet!

Read Full Post »