Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Omskolning’

till vad då?
Flotta löften,
Vi ska se till att varje ung får chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten, lovade S-ledaren.

– Du ska aldrig någonsin känna dig utanför i långtidsarbetslöshet.

Han angrep också regeringens tredje steg i jobb- och utvecklingsgarantin, den så kallade fas 3, som Löfven beskrev som ”slutförvaring”.

– Vi ska befria alla ur fas 3. Unga som gamla.
Vi ska befria alla ur fas 3, Stefan Löfven 1 majtal Lund 2013

Jo jo. Det låter fint det. Men till vad skall Socialdemokraterna ”befria” de unga och äldre arbetslösa som inte ”platsar” i det behov som dagens arbetsmarknad ställer alternativt som t.ex. utbildat sig till Samhällskunskapslärare med eller utan övrigt SO-ämne som andra ämne och är bland de flera hundra Samhällskunskapslärare som inte fick jobb för att det var billigare för kommuner att anställa obehöriga eller i bästa fall SO-lärare utbildade i Historia och Religion….. Men Sveriges politiker och höga tjänstemäns okunskap om våra Grundlagar visar att det även i ämne som Samhällskunskap krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare för att elever skall kunna lära in det som är Kursmålen.

Löfven: Unga ska utbildas till företagare, Sveriges Radio 1 maj 2013 Låter bra, men då krävs det att de lär sig grunderna i matematik redan innan de får lämna årskurs 5 samt att dessa unga som minst får läsa Matematik 3 på gymnasiet för att klara av att räkna på ekonomiska kalkyler och förstå dem…. Att de dessutom måste få ämnes- och stadiebehöriga välutbildade lärare i svenska språket redan från 1:a klass är dessutom en grundförutsättning för att kunna läsa in och förstå såväl ord som sammanhang i texter som ibland är juridiskt snåriga och som alla företagare behöver kunna förstå för att lyckas. Men vackert låter det onekligen…..

Efter benbrottet som blev ett flerårigt långt avbrott från Lärarstudierna som precis närmat sig de sista terminerna, så gick jag på AF:s förslag direkt efter sjukskrivningen i början på 1990-talet på ett KUBEN-kurs…. det lät så bra men var så bedrövligt att nästa åtgärd (innan jag själv helt återställd lyckades få tag på vikariat) bara visade på hur tokigt det var det gamla S-förlegade systemet med åtgärder som gav rätt till förnyad A-kassa. På KUBEN-kursen var samtliga deltagare såväl utbildningsmässigt som erfarenhetsmässigt klart överkvalificerade i förhållande till de sk. pedagogerna som skulle utbilda oss, med mångårig erfarenhet inom data och administration, i de nya administrativa kunskaperna och lite språk. Vi som var utbildade med engelska, tyska och franska från Grundskolan och upp och som i de flesta fall suttit i dagliga telefonkontakter med utlandet på som minst engelska och tyska, vi skulle lära oss 🙂 svengelska (förlåt engelska) av de som inte ens gått ut gymnasiet. Flertalet av oss som gick kursen var akademiker, med eller utan påbörjad omskolning och hade som minst 10 års datavana. Något de som skulle utbilda i data inte hade. Varken det ena eller det andra. Flertalet av oss var också över 40 år och många var kvinnor som efter omorganisationer blivit för dyra för de nya organisationerna som blivit så populära från Palmes sista regeringstid och framåt. Populära såväl inom privata sektorn som i den Offentliga….. Flertalet av oss fick höra att vi var överkvalificerade när vi väl kom på intervjuer. I gruppen fanns två tidigare VD för storföretag. Vart den ena tog vägen det vet jag inte. Den andra kör buss här i Väst trots att Kubenkursen då gick i Linköping.

Det finns två stora problem med alla fina politiska löften om att avskaffa arbetslösheten:

* Vi har utbildat alldeles för många unga under alldeles för många år till arbetslöshet. Se Utbilda till arbetslöshet, Norah4you 23 augusti 2012

* Politiker kan aldrig någonsin skapa jobb som kan betalas av jobb inom den Offentliga sektorn som jobben skapas i. Se Tanken är god, men; Norah4you 20 februari 2013

Så vart skall alla unga arbetslösa ta vägen? En av de dummaste sakerna som avskaffades i samförstånd mellan de stora partierna var Värnplikten. Missförstå mig rätt. Jag är medveten om att det inte varken var så att ALLA män behövdes i det Militära Försvaret, men man visste redan då att det behövdes folk på flera ställen i samhället. T.ex. vården inte minst inom städningen och att det ökade antalet äldre behövde någon att prata med i lugn och ro varje dag. Man visste att det var många unga, de jag i bloggartiklar refererar till som V70-föräldrars barn och de som av annat mer synligt skäl hade/har det svårt hemma p.g.a sjukdom och eller missbruk hos föräldrar, som också behöver få sitta i lugn och ro i stället för stressas och i vissa fall mobbas på skolor mellan lektioner. Platserna i samhället där en form av ALLMÄN SAMHÄLLSTJÄNST skulle behövas inte minst för att unga arbetslösa skall kunna få någon referens och ett arbetsintyg, de platserna sträcker sig från vardagen in i Försvaret. Gör om och gör rätt.

LO-basens utspel 70 miljarder till jobb, Expressen 1 maj 2013 Det är inte möjligt att politiskt skapa jobb. Det är däremot möjligt att skapa förutsättningar för att jobb på den privata marknaden skall kunna skapas. Två helt olika saker. Om sedan 70 miljarder är nog eller för mycket, det beror på hur de hanteras. De skall först komma in i form av skatt. Det är inte så att de skatter som kommer från folk som arbetar i den Offentliga sektorn betalar för 70 miljarder till nya jobb i den Offentliga sektorn. För att kunna få fler i arbete krävs det antingen ökade exportintäkter alternativt höjda skatter för alla över 28.000 kr/månad. Se Svenska modellen, Norah4you 7 oktober 2012
Och för den händelse någon yrar till om utflyttade myndigheter – det är inte gratis och de jobb som ”skapas”, ibland helt strukturpolitiskt eller regionalpolitiskt riktigt, de minskar antalet jobb på det stället myndigheten fanns innan…..

Inga S-löften om LO:s jobbpaket, Aftonbladet 1 maj 2013
Palme leder ny kommission om jobben, SvD 1 maj 2013 Kommission hit och kommission dit – det är förutsättningar för att jobb skall kunna skapas som behövs utöver att det krävs omtänk när det gäller utbildning och arbetsförmedling. Skrota AF och låt fackföreningar och arbetsgivarparter ta hand om det de torde veta bäst om: vilket behov av utbildning som behövs här och nu idag för att få jobb och vilket behov av komplettering/omskolning som kommer att behövas för att de arbetslösa unga och äldre skall kunna få jobb på den arbetsmarknad som man har anledning se som något som kommer att komma. Politiker älskar kommissioner. Verkligheten gör det inte!

PS. den där åtgärden som erbjöds arbetslösa som gått KUBEN i Linköping den bestod i att antingen gå för utbildningsersättning i period om 3 månader åt gången, max 1 år, i hjälporganisationers secondhand eller sitta och sticka på en kyrklig hjälporganisation. Den senare där jag var en månad innan jag själv utan AF:s hjälp lyckades få jobb på skrivbyrå visade åtminstone varje vecka upp resultat av de hjälpsändningar kyrkans medlemmar regelbundet åkte över med till barnhem i Baltikum….

Read Full Post »