Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olaus Magnus’

Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking Gun part 3

Read Full Post »

Nyutlagd bloggartikel i Norah4history. Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking gun part 2 chapter 2

Read Full Post »

Den andra delen av ”Smoking Gun”
Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking gun part 2 chapter 1

Read Full Post »

Läste en anmärkningsvärt okunnig ledarartikel i DN:
Men vill du ha det som i Sovjet, kanske? Så löd ett slentrian­mässigt ”­argument” under långa delar av min uppväxt.

På ett sätt var det kanske begripligt. Sverige hade styrts av socialdemokrater under 60 av de senaste 100 åren, skattetrycket var högst i världen, det fanns två tv-kanaler och livet var annorlunda på ett sätt som människor födda efter 1990 har svårt att förstå.

Borgerligheten var ständigt på defensiven. Då var det lätt att bli desperat. Minsta ansats till vänsterpolitik bemöttes gärna med just dessa ord: Men vill du ha det som i Sovjet?

I dag går resonemanget igen, men på vänsterkanten. Dagens retoriska ”Sovjet” heter Sverigedemokraterna.Erik Helmerson: Argument om Sovjet går igen, DN Ledarsidan signerat 18 januari 2015
Sedan fortsätter Helmerson med ett utfall mot Göteborgsposten som enligt Helmerson och DN anställt en SD-märkt journalist som ansvarig på GP-s ledarsidor…..

Allra först:
Rätt skall vara rätt även när det gäller nuvarande Rysslands konstitution som är milsvitt mer demokratisk än vad Sovjetunionens någonsin var. De svenska journalister som inte förstått (och inte ens när Putin var tvungen att be Duman om tillstånd för att ev. få sända ryska soldater i strid utanför Ryssland) var skillnaden ligger i, de journalisterna saknar förmåga att ta in historia, statskunskap och vad som står respektive inte står i Rysslands konstitution på samma sätt som ett större antal av dessa journalister (MP-märkta mer än sällan) inte ens lyckats förstå den amerikanska konstitutionen trots att de borde ha ordkunskap i engelska att förstå…

Sedan:
MP-märkta journalister finns i högre grad på svenska tidningsredaktioner än i samhället i övrigt. Jag personligen ger blanka den i vilket parti en journalist röstar på – så länge vederbörande tillåter oliktänkandes uppfattning att komma fram och så länge vederbörande själv inte är subjekt i sina egna artiklar. Med subjektiv menar jag här de journalister som inte klarar av att skriva utan ”tyck som jag”-syndromet – de är subjektiva över alla gränser och de gillar jag absolut inte.

Min till DN insända kommentar (som förmodligen plockas bort av vänsternissarna på kommentarkontrollen. Åtminstone utgår jag från detta erfarenhetsmässigt):
Rätt skall vara rätt – många Miljöpartister har hållit MP-kortet nära kroppen när de sökt anställningar (och ofta fått) på landets tidningar. Känt ett antal under åren.

Rätt skall också vara rätt när det gäller milsvida skillnaden mellan Sovjet o Ryssland. INGEN av Sveriges nuvarande ledarskribenter tycks ha läst annat än de falsifikat av verkliga historiska källor samt de båda demokratiskt helt skilda (även om demokrati inte definieras som hos oss i Väst) konstituationerna i öst.

Sedan en varning: Någon någonstans inom EU sysslar med historieförfalskning av Medeltida kartor. Ett antal kartor som jag själv specialstuderat har ”korrigerats” när de visas i SO-rummet och i lärarhandledningar för Geografi resp. Historia. Det allvarliga är att original eller tidiga (samtida) avritningar/boktryck) finns antingen på Amerikanska Kongressbiblioteket, Uppsala Universitet respektive på Linköpings Stadsbiblioteks Vetenskapliga bibliotek!!!!!! Vad gäller de på Kongressbiblioteket finns de i original – icke korrigerade självfallet – att studera via sökning i Google.

Den senaste jag hittat som råkat ut för ”korrigering enligt ”Tyck som jag”-syndromets historieskrivning är vår egen svensk Olaus Magnus. Allvarligt eftersom de kartor som bevisligen är förfalskade/fått delar bortredigerade t.o.m funnits i miljonupplagstryck på A4-block i början av 90-talet (Kwenland är bortsuddat som begrepp) samt vad gäller Olaus Magnus karta med notering från Olaus Magnus början av 1500-talet om expedition till Grönland av Puthurst och Pinning samt handelsö söder Grönland på 1470-talet är helt bortkapat.

Jag gillar inte 1984 varianter. Rätt skall vara rätt. Försök att inbilla folk något som inte är sant är lika allvarligt när det gäller kartor som när det gäller sk. CO2-hotet!

Read Full Post »

Sverige och Norge, ibland var för sig ibland tillsammans, har satt stora avtryck i Nordamerika som svenska historiker och arkeologer i allmänhet är helt okunniga om. Undantag finns, men få av dessa efter 1780-talet…

En av de mer intrikata okända uppgifterna är Olaus Magnus ord i Historia de gentibus septentrionalibus:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”. Annan för äldre svensk historia viktiga uppgifter finns på karta som Olaus Magnus ritade. För mer om den vänligen sök BRENNER, Die achte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Munchener Staatsbibliothek in Christiana Videnskabs-Selskas Forhandlinger (1886), no. 15; via närmaste UB.

Passerade Grönland gjorde Kung Håkon son till Magnus Eriksson något eller några år före faderns död i drukningsolycka. Det finns en obekräftad uppgift att Magnus Eriksson själv var med ombord i en skotsk källa som talar om återkomst till Europa av vinddrivet fartyg där Magnus Eriksson sägs ha varit nära att drunkna och räddats i land vid skotska kusten. Vad som är klart är att läderbåtarna finns dokumenterade i ett flertal 1400-tals källor, allt från donationsböcker till annaler.

Bland annat som är relativt okänt i Sverige, är verklighetens svenskar och norrmäns bosättningar i Nordamerika från sen Vikingatid fram till det vi känner som ”Nya Sverige” ”skapades i Delaware” 1638. Sanning med modifikation som motsägs av Englands förste guvernör på den Nordamerikanska kontinenten. Bland dennes handlingar finns uppgift att ”svenskarna” var här före engelsmän och holländare. Samt även uppgift om svenska farmare från norr nuvarande New York och långt söderut till Virginia. Dessa farmarna ”fick” lämna över sina gårdar till nykomna engelsmän och endast behålla en utgård, en ko, en oxe och en gris…..

Det mest intriganta av allt, är att stora delar av Nordamerika inklusive Mississippi finns i form av en av de säkraste källorna som vi vet när den graverades (och där flamländaren som utförde gravyren tyvärr spegelvände Nordamerika) – Svenska Riksregalien Riksäpplet gjort till Erik XIV:s kröning där kungen vid trontillträdet förklarade sig vara arvtagare till hela norra hemisfären. Vilket ligger mycket sanning i.

Om man rättvänder bild på Amerika, så ser alla att delar som påståtts vara okända av alla kartografer samt outforskade finns med på Riksäpplet. Men det finns mer att berätta. Finns en hel del okända bitar i Eriks frieri till Elizabeth I före det att hon och han kom till tronen. Bland de bitarna finns en karta från 1544 som Johan lämnade över till Elizabeth som gåva. Kartan finns idag i Elizabeth I:s arkiv. Tack vare framlidne Geoffrey Richardson som vid sin forskning för böckerna om Rosornas krig hittade kartan, digitaliserade den samt sände den till mig med rättighet att använda den digitaliserade kartan, så går det att visa den del av östkusten samt delvis västerut som svensk-fransk-skotsk expedition karterat tidigare.

I Pehr Kalms(1716 d. 1779) Resa till Norra Amerika finns beskrivet fällningen av ett träd som inte växer naturligt i NA där det räknades ringar som gav vid handen att trädet planerats på 1500-talet. Finns även notering om en vildäpple (av europeisk art – inte naturligt hemmahörande i NA enligt Linneaus) som växte vid ruiner av ett hus norr om de stora sjöarna.

Såväl Hudson Bay som Mississippi finns på en karta från 1480-talet. Jag har i många år försökt få tag på den länken och fick mig den tillsänd så sent som förra veckan. Kommer att analysera den närmaste månaden för att se om den är kopia av alternativt härrör från en kartograf som enligt samtida källor lämnade över en karta på hela NA till Norske Kung Håkon nämnd ovan. När? 1364. Kartografen var med på resan vänsterut som Ivar Bardarson och Paul Knutson gjorde där vi vet att Ivar Bardarson/Bardson vid återkomst lämnade över tithes för hela Gardar See på Grönland till påvlige collektorn. Se Finnur Jónsson förord i Ivar Bardarson, Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930).

I dagens tidningar (22 augusti 2014) läser vi om 1639 köpte sig Jonas Bronck en bit mark vid Harlem River. Att Bronck, som gav namn åt New York-stadsdelen, var en svensk emigrant, har varit känt i USA i över 30 år. Men i Sverige har han varit i princip okänd.Okänd smålänning grundade Bronx, GP 22 augusti 2014 Okänd? I min barndom hörde jag talas om HUR den affären gick till och om ytterligare områden i NY som svenskar köpte fram till 1638 av indianer.

Okänd smålänning grundade stadsdel i New York, DN 22 augusti 2014
Okänd smålänning grundade Bronx, SvD 22 augusti 2014

Read Full Post »

The Canadian ought to be proud to have one of the best proofs of early Norse settlements in North America.
Because that’s what Canada have.

Some in Canada tries to make other things belived, Ottawa: The maple leaf shown on Canada’s new $20 bills is from a Norway maple, which is not native to Canada, several botanists cited by Canadian media decried on Friday. Norwegian Maple Leaf adorns New Canada, ndtv.com January 19, 2013 they are wrong!!!

Look at: Meaple, Acer platanoides L., Linneaus Virtuella Floran

 

If you take your self time to look at and read the last twelwe years archaeological excavation reports as well as at Gemma Frisius world globe 1537. Look at ‘Quij pouli ad quos Johannes Scovvus, danus, Pervenit, Ann. 1476’
north of Labrador. That information is confirmed by still existing documents. On the ships sailing to Greenland and due to a storm winddriven to the mainland of North America were the captains Pothurst and Pinning. Further more at least Columbus brother and Corte-Real participated in that sail starting from Iceland in 1470’s….

Other medieval sources goes back long before that. You can read about the land in North America in a book from 1100’s given to the Pope in 1134. Nicholas Bergthorson (died 1158), Leidarvisir och borgaskipan And there is more to be said about Canada in the Norwegian/Norse days but that will have to wait.

Canadian money has Norway maple leaf on it, msn.com Januari 20 2013
‘Wrong’ maple leaf on Canadian banknotes, bbc.co.uk January 19 2013 Well historical it’s not wrong but completely correct. That the Norwegians from Greenland had the Maple with them to North America and that the Maple then came to be a wild example of an imported species, is an other part of the story. But the so called old places where Maple been found during excavations, has in five of the cases been marked on a early 1500’s map with the Norwegian-Unionflag from the so called Kalmarunion’s days (Margaretha I was the first ruler of the three countries Denmark, Sweden and Norway.)

Btw. there exist an early map, edited later on before the first ‘known’ explorer sailed west south of Greenland. That map show beyond reasonable doubts the Hudson Bay before Hudson was born. Where the map is to be found? In Linköping’s Science Library together with MS from a very interesting Annal and a Medieval Lawbook. The origin of the map’s carthographic data goes back to 1480 at least but an early copy was delivered to the Norwegian King Hakon, son of the Swedish King Magnus Eriksson, in 1364 together with the tithes that Ivar Bardsson collected from the dioces under Gardar See Greenland…. two dioces existed. On the edited map I have digitalised, Dania Nova is marked on land close to Nelson River in the south of what we know as Hudson Bay….. Hudson was of course not known at that time….

And…. Olaus Magnus, Swedish Geographer and Historian wrote:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”.

Quick translation:
‘In 1505 I saw two such leaderboats above the Eastern portal in the Oslo Cathedral, sanctified to Saint Halvord, where they were fastened on the wall for everyone to look at. It’s told that King Hakon[son of King Magnus Eriksson] acquired them, when he with an armed battle fleet[!!!] passed Greenland’s coast, at the exact time they were planned to be used to sink
his ships in the Ocean.”

As you probably understand it’s not easy passing Greenland’s coast with a battle fleet without going somewhere west of Greenland when you start from Norway and Orkney. As they did. Reason for that was information given to King Hakon in 1364.
Source: Rome 1555 : Historia de gentibus septentrionalibus, Romæ 1555 / Olaus Magnus ;
translated by Peter Fisher and Humphrey Higgens ; edited by Peter Foote ; with annotation derived from the commentary by John Granlund, alternative title: Historia de gentibus septentrionalibus, Romæ 1555.
London : Hakluyt Society 1996-1998 3 volumes

Swedish media: Raseri i Kanada mot norska löv, Expresen 20 januari 2013
Fel löv på kanadensisk sedel, DN 20 januari 2013
Norskt löv på kanadensisk sedel, Östran 20 januari 2013

Btw. in 1560 the son of Gustav Wasa ordered a globe to be made to his coronation. That globe has an almost correct map, unfortunatly the engraver graved NA mirror-wise. It’s one of Sweden’s Crown Jewels…..

Read Full Post »