Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olämpliga pedagoger’

När en fritidspedagog begår ett brott, för det är ett brott enligt svenska Brottsbalken, varför bara muntlig varning. En Rektor är SKYLDIG att polisanmäla alla brott som begås mot barn samt även att anmäla händelsen till Socialförvaltningen!

Vad gäller brottsrubriceringen är det inte något snack om att åklagare borde använda sig av Brottsbalkens 4 kapitel, Om brott mot Frihet och Frid.

4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr.

Vore jag förälder så skulle jag polisanmäla händelsen med hänvisning till Brottsbalken kapitel 4 paragraf 4.

Förskollärare tejpade igen barnens munnar, Expressen 2 november 2012
Barn fick munnarna igentejpade, GP 3 november 2012 Om det dessutom är sant att vederbörande var nyutexaminerad, så undrar jag hur den examen kunde erhållas. Så låg toleransnivå och dålig förståelse för barn- och ungdomars utveckling borde inte släppts igenom.
Barn fick munnarna igentejpade, SvD 3 november 2012
Förskolebarn fick munnarna igentejpade, DN 3 november 2012
Barn fick munnarna igentejpade, Aftonbladet 3 november 2012

OBSERVERA DET ÄR ALLTSÅ BROTTSLIGT OCH INTE BARA EN KRÄNKANDE HANDLING!!!!!
Utöver att Förskolepedagogen aldrig någonsin skulna få komma i kontakt med barn mer i sitt arbete borde enligt mitt förmenande Rektor entledigas till dess Rektorn läst in och tentat av Samhällskunskapskursen för årskurs 7-9 med godkänt betyg i annan kommun!

Tillägg: 23.04 7 november 2012 Varnas för muntejp på förskola, GP 7 november 2012 Vore jag förälder på stället, så hade polisanmälan redan varit inlämnad och en inlaga till BO skriven.
Hur i hela friden namn kan Lärarförbundet motsätta sig en varning när det gäller en så klart brottslig handling som förskolepedagogen utfört och det mot små barn? Jag tappar totalt förtroende för Lärarförbundets jurister och fackliga folk när de inte ens kan läsa innantill vad som gäller i lagstiftning. Sådana personer är i och för sig bra att de inte är pedagoger för barn och unga, men inte skall det väl vara mindre krav på fackföreningsfolk inom Lärarfacken?

Read Full Post »