Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olaga hot’

All form av olaga tvång som rör en kvinnas underliv är att betrakta som våldtäkt – lär er ordförståelse och skaffa er ordkunskap. Att ens komma till Ert domslut ”Otrohetskontroll” ingen våldtäkt, SvD 20 februari 2013 så som det anges i SvD är att bryta mot såväl Svensk Grundlag Regeringsformens 1 kap 2§ (det är inte tillåtet för Offentlig myndighet eller myndighetsutövare i Sverige att diskriminera någon pga kön!) som mot de Mänskliga Rättigheterna (Artikel 3 och Artikel 5)

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4


Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Att en svensk myndighet härutöver gått på myten om mödomshinna, för om de inte gått på den, så faller också hela Svea Hovrätts resonemang, är skrämmande. Som minst borde de läst Mödomshinnan är en myt, RFSU.se
Det enda som ska spräckas är myten, Examensarbete Lunds Universitet
Myten om mödomshinnan, UR.se

Det är inte tillåtet av en svensk domstol oavsett nivå att bryta mot Grundlag och mot de Mänskliga Rättigheterna.
Ert medeltida formulerade beslut, är ett extremt bra exempel på varför Sverige behöver en Författningsdomstol! Kvinnor i Sverige är inte livegna, en kvinnas kropp är hennes och all form av penetrering är att betrakta som våldtäkt! Allt annat är ren och skär nys!

För övrigt anser jag att om det är människor som kommit till Sverige utan att acceptera våra Grundlagar och härutöver behandla kvinnor som om de vore ägda av männen, borde få sitt ev uppehållstillstånd eller erhållna medborgarskap upphävt. DÄR HAR GRÄNSEN FÖR MÄNSKLIG HUMANISM ÖVERSKRIDITS MED RÅGE!

”Otrohetskontroll” ingen våldtäkt, GP 20 februari 2013
”Otrohetskontroll” var olaga hot, DN 20 februari 2013

För övrigt undrar jag hur det står till när vuxna män/kvinnor kommer fram till att en ”otrohetskontroll” inte är en sexuell handling? Något måste gått allvarligt snett under utbildningstiden. Det är tillåtet att vara dum, men sitter man i svensk domstol så borde man som minst ha lärt in det som krävs för godkänt enligt läroplan och kursmål för ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Att inte ha den kunskapen kastar långa skuggor över andra domar och domare, vilket väl knappast kan ha varit avsikten? Eller????

Read Full Post »

elever som hotar, slåss och bråkar. Men det vore bäst om skolorna inte bara anmäler när det är lärare eller annan skolpersonal som råkar illa ut. Svensk lag gäller i svenska skolor och polisanmälan av brott är viktig markering ÄVEN om det är minderåriga som utför brotten mot minderåriga och ärendet i förlängningen tyvärr ändå ‘bara’ hamnar hos Socialförvaltningen.

Elev åtalas för hot mot lärare, GP 22 mars 2012
Elever hotade och slog skolpersonal, GT 22 mars 2012

Read Full Post »