Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Oförmåga hos vuxna att förstå’

är det som kommer från presidenten vid Svea Hovrätt Fredrik Wersäll samt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i deras debattartikel Värderingar får aldrig styra i rättsalarna, Fredrik Wersäll presidenten vid Svea Hovrätt och Anne Ramberg Advokatsamfundets generalsekreterare på SvD Opinion 5 oktober 2013

I ärlighetens namn trodde inte jag, SO-lärare, att det var möjligt att någon som kommit in på juristutbildningen och nått något så när position efter avklarad utbildning kunde vara så urbota dum att de avslöjar sin egen okunskap om såväl juridik, Vad är Mänskliga Rättigheterna artikel 5 och 8? ingår i EU-lag som står över svensk lagstiftning, som ordkunskap! Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa upp det inför öppen ridå.

Vi tar det från början. Svenska språkets ord har olika värderingar i olika delar av landet. Kanslisvenska är solklar för alla som förstår och har kunskap om vad varje ord stått för när lagar stiftats och hur dessa ord är beskrivna i såväl SOU som Förarbeten till Lagtexter.

För att få även de som har svårt att förstå vad ord betyder och att värderingar på ord är olika samt att ord har olika betydelse rent generellt skall jag åter dra samma historia som de som läst bloggen länge hört förr: Vi flyttade från Göteborg till Linköping 1954. Min far cyklade till och från jobbet. Han körde vält. Kom till doktorn som frågade vad som hänt: Pappa berättade Jag cyklade och körde vält Doktorn tittade på sina papper men du är ju ingenjör. Är du bonde också?

Det är på liknande sätt som våra svenska jurister gått vilse i pannkakan när de inte förstår vad ‘våldtäkt’ har för valör, betydelse över tid/när lag skrevs samt i nutid. De börjar redan där med att snurra till det? Resultat av flumskolan eller vad?

Mål om sexualbrott är bland de svåraste man kan ha som domare. Ofta finns inte annan bevisning är de inblandades berättelser. Teknisk bevisning i form av läkarintyg och liknande saknas ofta. Samtidigt måste grundläggande rättssäkerhetskrav upprätthållas. Svagheter i bevisningen måste tolkas till de åtalades förmån.Värderingar får aldrig styra i rättsalar Exakt i den meningen avslöjar sig okunskapen om VAD SOM GÄLLER och måste gälla i varje rättstat som skrivit under de Mänskliga Rättigheterna. Speciellt i en rättstat som tillhör EU där de Mänskliga Rättigheterna är inskrivna i EU:s lagar och direktiv! EU-rätt gäller över svensk rätt!

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993
Vilket bevisas av ordvalet och värderingarna i snömoscitatet från juridikens sk. sakkunniga ovan!

Våldtäkt är våldtäkt ÄVEN om det är frågan om psykiskt våld i form av att x antal grabbar driver igenom sin vilja trots en flickas eller kvinnas nej! Att ens få för sig att det skulle vara teoretiskt tänkbart att det inte är frågan om att åklagaren: Åklagaren har inte påstått att det förekommit något våld, hot eller tvång eller att hon motsatt sig de sexuella handlingarna citat från debattartikeln, säger tyvärr att de som skrev under inte läst innantill och absolut inte tagit sig tid till att eller haft ordkunskap nog att förstå att flickan sagt nej! ALLT ANNAT ÄR RENT EXEMPEL PÅ FALLACIES I VETENSKAPSTEORETISK LOGISK ANALYS AV UTSAGOR, ARGUMENT och visar på synnerligen låg argumentationsförmåga! Se:
I Vetenskapsteori finns fallacies. Vart enda ett av dessa går svenska domstolar på. Vart enda ett. Men värst är att de inte klarar av att skilja på logisk giltigt argument och logiskt ogiltigt argument. De hamnar alltför ofta i ordakrobatik om vad som enligt någon, ofta försvarsadvokat, teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt även om det är praktiskt omöjligt och teoretiskt omöjligt om man använder sig av logisk analys!Arroganta, nonchalanta, Norah4you 4 oktober 2013

Se nedan:
Premiss: Alla levande hundar har ben.
Premiss: Hermann är en levande hund.
Slutsats: Alltså, Hermann har ben.
Kommentar: Det här är ett exempel på en giltig slutledning. Om man accepterar premisserna som sanna måste man också acceptera slutsatsen.

Premiss: Leo kan hoppa eller månen är en ost.
Premiss: Månen är inte en ost.
Slutsats: Alltså, Leo kan hoppa.
Kommentar: Den här slutledningen beskriver hur logiken betraktar begreppet ”eller”.

Premiss: David är gravid
Premiss: David är inte gravid.
Slutsats: Alltså, Gud grät igår.
Kommentar: Va?! Det här verkar heltokigt. Logiken förutsätter att en sats bara kan vara sann eller falsk, det vill säga att det finns inget tredje alternativ om en sats sanningsvärde. Ur en motsägelse (premisserna motsäger varandra) kan man härleda vad som helst.

Premissernas trovärdighet kan inte logiken utreda. Det enda logiken kan garantera är att slutsatsen följs av premisserna. Vi måste skilja på begreppen logiskt giltig och hållbar. Logiskt giltig innebär att slutsatsen är härledbar från premisserna enligt de logiska reglerna.
Senare kommer jag att förkorta logiskt giltig till giltig. Hållbar innebär att premisserna måste vara sanna och att slutledningen är giltig
Vetenskaplig retorik Varför ska man kunna argumentationsteknik?, Philosopy/argument Umeå Universitet

Svenska domstolars representanter kan inte detta. De använder sig inte av kontroll av premissernas möjlighet att vara sanna eller ens trovärdighet som varande sanna. Precis som svenska skolans personal under åren bortförklarat, förminskat eller t.o.m. försökt göra offer till skuld för att de blivit mobbade genom att hävda aldrig ens fel att två träter förstörande stort antal människors liv genom sin arrogans och nonchalans, numera kallad avsaknad av empati….. När verklighetens logiska analys är mycket enkel: Det som är rimligt kan vara sant och även om alla människor är lika värda, så innebär inte detta att en misstänkt måste bevisa sin oskuld om man inte värderar hans utsaga om den inte faller inom det rimligas ram som lika sann som offrets.

Logisk analys kräver att man lyssnar och förstår skillnaderna som Vetenskapliga retorikens utdrag ovan förklarar! …… Det är inte rimligt att hävda att 6 grabbar stora i förhållande till en tjej skulle kunnat låta bli att göra flickan rädd för sitt liv även om rummet inte varit varit mörkt och hon sagt nej utan att de lyssnat! Nu får det vara nog!

Annat skrämmande exempel på avsaknad av ordkunskap där denna ersatts av subjektiva värderingar hos juristerna i deras ordakrobatiska ”tolkning av vad som står i Sveriges Rikes Lagar: Hovrätten för västra Sverige sänker fängelsestraffet för en 33-årig man som var en så kallad elitanvändare inom ett internationellt pedofilnätverk på internet. Han dömdes i somras av Göteborgs tingsrätt till sex års fängelse för flera sexövergrepp mot tolv flickor. Hovrätten sänker straffet till fem års fängelse.Hovrätten sänker straff för pedofil, GP 27 september 2013 VABADÅ? Har karln fått mängdrabatt eller? Se även: Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

Men saken är värre än så: Brott mot Mänskliga Rättigheterna artikel 5 och 8 går inte att snacka bort. Det inträffade i Hovrätt och genom debattinlägget som citeras och kommenteras ovan utgör en VERBAL VÅLDTÄKT på en som redan drabbats! I grunden en våldtäkt på hela svenska Rättsamhället!

Fler exempel på fallacies i argumentationsretorik och logisk analys:
Argumentum ad verecundiam
Auktoritetstro förekommer i två olika skepnader. Först (1) när man
åberopar en auktoritet i ett irrelevant ämne. Sedan (2) kan faktiskt en
ledande person ha fel även inom sitt område.

(1) ”André Agassi tror på Gud. Alltså finns Gud.”

(2) ”Sigmund Freud trodde på en stark relation mellan sex och tennis.
Alltså finns en stark relation mellan sex och tennis.”

I aktuell fråga visar sig ärade jurister även fallera vad gäller:
Petito principii
Detta misstag förekommer när premisserna är lika kontroversiella som
slutsatsen.

samt
Non sequitur
Logiska felresonemang. Det finns oändligt antal logiska felslut och några
exempel vore missvisande.

Dags att alla jurister får lära sig vad som krävs när det gäller giltiga argument som kan leda till hållbar slutsats och hur man analyserar argument. Det räcker inte att vara stor i orden. Många som är stora i orden är små på jorden!

Read Full Post »

Det är inte barnet det är fel på när människor, föräldrar och en hel del lärare (måste tyvärr säga detta även om jag själv skolade om mig från systemprogrammerare till SO-lärare) inte ‘får vanlig kontakt’ med ett överintelligent barn. Stort antal av barn som anses avvikande och/eller blir mobbade är överintelligenta.

Har under åren innan jag blev lärare, som lärare och efteråt träffat ett stort antal barn som fått diagnos Asperberger. Inte ett enda ett av alla dessa barn har varit annorlunda på något annat sätt än att de tänker utanför boxen. Vilket jag själv och min omgivning alltid gjort, tänkt utanför boxen och därför hoppat 2 eller 3 led eftersom det för oss är naturligt. Det är problem utan alla som tänker utanför boxen behöver mer intellektuell stimulans. Inte ett dugg konstigt att dessa barn många gånger sätter sig på tvären när de upplever att de inte blir förstådda. Tvärt om. Alla barn behöver få utvecklas i sin takt och ha givna normer samt lugn och ro i sin omgivning. För det är där det brister i dagens samhälle. Bland föräldrar men främst hos skolpersonal.
Alla barn är lika värda men olika.

Det är kanske svårt för alla som inte själva har det som brukar kallas högt IQ att förstå barn som tidigt tänker utanför boxen. Det förstår jag. Därför är det mycket mycket viktigt att vi snabbt slutar upp med ‘Alla skall med’ tänkandet och accepterar att det finns barn som trots att de är relativt små barn är intelligentare än de flesta som går ut grundskolan. Ofta har de lärt sig läsa själva, förstår mycket bra men har pga sin ringa ålder svårt att uttrycka sig så enkelt så att alla andra förstår. Varje gång detta händer, så upplever barnet sig annorlunda och hämmas i sin utveckling. Inte så att de som behöver extra hjälp inte skall få det. Men alla måste även vara beredda att satsa på de som utvecklas snabbare eller tänker på annat sätt. Observera en sak. Även bland barn som har diagnostiserats utifrån andra handikapp, medfödda eller ej, så finns det en hel del barn som idag aldrig någonsin för chansen att få ordentlig självkänsla som det medför att veta att man duger och att man får utvecklas i sin takt!

Det som många kallar uppmärksamhetsstörning är egentligen tvärt om – vilket ytterst få psykologer och psykiatiker förstår, men de är inte ensamma i sin oförståelse. Helt normalt beteende av barn som upplever att vuxna och jämnåriga inget förstår och upplever sig marginaliserade. Hört stort antal barn i olika åldrar förklara detta när man sitter och lyssnar samt finns där när de behöver. Detta som kallas uppmärksamhetsstörning kommer ofta av att barnet hinner resonera logiskt i sitt huvud och tänka flera steg längre än vad omgivningen gör samt försöker få övriga att förstå sammanhang som de inte gör eller för barnet självklara slutsatser! Sk. utåtagerande barn blir detta pga omgivningens oförståelse. Inget annat.

Har på vår gård ett barn som jag är tacksamt att det har andra handikapp. Barnet kan numera trots alla sk. experters påståenden gå, vilket barnet inte skulle kunna lära sig, om än inte lika snabbt och lika länge som många andra. Där har vi typexemplet på ett barn som med 99% säkerhet åkt på diagnosen Asperberger om inte det andra handikappet också funnits. En 7 åring som nu håller på att med hjälp av sin assistent(mycket skicklig och helt rätt för barnet) lära sig sitt tredje språk. En sjuåring som har ett ordförråd som skulle göra de flesta gymnasielärare imponerade om barnet uttryckt sig så. Barnet uttrycker sig logiskt vetenskapligt helt korrekt. En elev i 2:a ring skulle imponerat på lärare med samma förmågor. Denne sjuåring som utåt kan tyckas uppträda ‘konstigt’ får rätt stimulans. Få får den förmånen. För de flesta kan inte hänga med ens när detta barn räknar större tal i huvudet.

Många av de som jag stött på genom åren som diagnostiserats med Asperbergers syndrom är exakt likadana – fast de flesta inte ens vågar visa det. De har redan tidigt märkt omgivningens reaktioner och oförståelse samt känner sig därför udda. De vågar inte eller får inte visa vad de kan. Vi missar stort antal verkliga begåvningar genom att omgivningen och då främst förskole och skolpersonal saknar tillräcklig kunskap samt förmåga att ta tillvara på dem.

I bostadsområdet där jag växte upp, inte här i Göteborg utan i Linköping, var det snarare vanligt än ovanligt med barn som tänkte utanför boxen. Stora flertalet skulle kunna bockas av för var enda en av alla de beteenden och annat som ingår i det som nu kallas Asperbergers syndrom. Eftersom det var vanligt och många av eleverna i den skola jag gick, Statens Försökskola Tornhagsskolan som tillsammans med en skola i Finland skulle ta fram det som var den ursprungliga tanken med Grundskolan inna Palme blev skolminister, var liknande. Utifrån den förutsättningen att vi fick de allra skickligaste pedagogerna och vi redan från 3:e klass började med engelska (vilket inte var vanligt på den tiden), så fick vi utvecklas var och en i vår egen takt. Alla började vi med tyska i 7:an och franska i 9:an. (Inom parantes kan jag nämna att ur min gamla klass som hamnade i samma klass på gymnasiet-gamla gymnasiet- blev det lärare, läkare, högre bankman, o.s.v. totalt 5 teknologidoktorer. Några av dessa är professorer. Själv blev jag ‘bara’ systemprogrammerare som för att datan utvecklades så sakta under 70 och 80-talen kom att specialisera mig mot administration, såväl logistisk som ekonomisk, för att senare skola om mig till SO-lärare när jag läste tredje gången.

Många av oss räknade redan i 7:an eller 8:an tal som man idag inte ens räknar på naturvetenskaplig linje upp till Matematik 3. I och med att skolan satsade mer på läs- och ordförståelse än grammatik fick vi en hel del brister i grammatikkunskaperna. Men det fanns inte en enda elev i min klass som inte var van att gå upp och återge ett föredrag, en film eller en bok i kort sammanfattning inför klassen eller inför hela årskursen. Detta för att vi fick jobba med att läsa på ett annat sätt – var och en fick redan i 3:an börja med att läsa i egen takt. Vi hade små kartongbitar där vi bockade för vilken övning vi skulle fortsätta med. Efter vissa avsnitt, så ingick uppgift att redovisa. Något vi också gjorde i vart enda ämne både de där vi hade grupparbeten, inte alls som dagens grupparbeten, där varje elev i gruppen fick möjlighet att utifrån sin styrka bidra till gruppens arbete och redovisa sin del, eller om vi hade enskilt arbete som i matematiken där vi under hela högstadiet en gång i veckan hade ett matematikprov. I matteprovet var det viktiga var att se att vi själva gick framåt och hur långt vi hade kvar till nästa betygsnivå samtidigt som vi var flera som räknade på högre årskurser matematik så fick vi även lära oss räkna på kemiska formler redan i 8:an.

När varje barn får sin rätt att utvecklas i sin takt och att få vara den barnet är, så finns det egentligen mycket få barn utöver de med dubbla handikapp som är ‘annorlunda’. Självkänslan tar man tidigt bort från barn om man får för sig att det är barnet det är fel på eller tycker att barnet är annorlunda. Ingen medicinering i världen hjälper barn som inte får utvecklas i sin egen takt eftersom alla mediciner innehåller kemikalier. Det finns skäl att sätta in medicin om barn blir deprimerade, men bara under kort tid. Att bedöva ett barn är att beröva barnet rätten att känna och vara.

Sedan kan många tycka att jag är hård. Andra kan tycka att jag är elitistisk. Jag är varken det ena eller det andra. Värdet hos ett barn, en ung eller en ung vuxen består inte i om vederbörande är intelligent eller om vederbörande gör som alla andra gör så att omgivningen blir nöjd. Värdet består i att barnet tidigt får rätten att utveckla sin självkänsla, acceptera att alla inte förstår och gå vidare utan att fundera vidare varför det är så. Värdet hos ett barn är något vi vuxna, speciellt ämnes- och stadiebehöriga lärare, kan hjälpa till att bygga upp utifrån varje barns styrkor. Hela sättet att tänka i avvikelser är enligt mitt sätt att se uppåt väggarna tokigt. Den ena är bra på att rita, spela eller sjunga. Den andre är född med ett fantastiskt bollsinne och/eller förmåga när det gäller annan idrott. Varför accepteras detta men inte att det finns barn som vi gör annorlunda genom att inte acceptera att de faller utanför ramarna. Det är vuxenvärlden, inte samhället i sig eller vilken etnisk kultur man lever i, som sätter upp mål som vuxenvärlden runt barnet anser att alla skall uppnå samtidigt. Finns inget farligare för unga människors självkänsla än ‘Alla skall med’-tänkandet.

Vårt barn duger aldrig, SvD 25 juli 2013

Och ja, jag har läst Sociologi, Socialpsykologi redan på 70-talet vid sidan om som minst ett arbete och politisk aktivitet. När jag väl kom till Lärarhögskolan i Linköping möttes jag av flera av mina gamla lärare från Tornhagsskolan….. så det där med barn- och ungdomars utveckling blev inte bara ett antal böcker samt artiklar som skulle läsas igenom…. 🙂

Read Full Post »