Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Offentlighets- och sekretesslagstiftning’

helt i enlighet med de förändringar i Säkerhetsskyddslagen som beslöts under Ingvar Carlsson (S) och Göran Persson (S) tid som svenska statsministrar, dvs först från Ingvar Carlssons tid som tillförordnad statsminister efter mordet på Olof Palme samt därefter som statsminister 12 mars 1986- 4 oktober 1991 samt under Ingvar Carlssons och därpå följande Göran persons tid som statsministrar 7 oktober 1994 till 6 oktober 1996. De senare ändringarna med Socialdemokratiskt ursprung var SFS 1996:627, SFS 1998:625, SFS 1999:78, SFS 1999:952, SFS 2000:434, SFS 2003:156, SFS 2004:403, SFS 2005:91 samt SFS 2006:347. Den senare trädde i kraft 1 juli valåret 2006.

Ska vi vara riktigt historiskt ärliga, så var det inte förrän Alliansregeringen tillträtt 1 oktober 2006 som Sverige överhuvudtaget sett demokratisering av allt Säkerhetsarbete till skydd för Rikets säkerhet. Innan 2009:400 samt andra lagar som tagits av Sveriges Riksdag efter Alliansregeringens tillträde 1 oktober 2006, så hade samtliga sittande regeringar rätten att utan inblandning från Riksdag eller någon demokratisk kontrollmyndighet/riksdagsutskott sköta vad och vilka som skulle spanas på. Att Säpo med flera hade att rapportera till särskilt utskott innebar före Alliansregeringens föreslagna ändringar av Säkerhetslagstiftningar och Förordningar endast att Säpo själva hade att utifrån clearing på närvarande personer hade att avgöra hur mycket som fick sägas vid dessa rapporteringarna.

Och med den bakgrunden försöker Aftonbladet kasta fula skuggor på Säkerhetspolisens arbete. Hur vore det om Aftonbladets ledarskribenter läste på Socialdemokraternas verkliga historia? Kasta inte sten i glashus, sa de gamle. Ett gott råd!

”Säpochefen visste allt, Aftonbladet 26 juni 2013 Hallå det är och har alltid varit en säkerhetspolischefs uppgift att veta allt. Inget nytt med det.

Det som media och vänsternissar utanför Vänsterpartiet missat, är hur situationen i Europa såg ut under 1990-talet. Sovjetunionen må ha kollapsat efter en misslyckad statskupp 1990. Ryssland må ha förklarat sig som en självständig stat augusti 1991. Ryssland må ha haft parlamentsval 1995. Dock var kommunistpartiet fortfarande starkt vid den tiden. Det fanns med eller utan rätt från flera samhällshåll misstankar att det bland Vänsterpartiets mer aktiva, läs dåvarande och tidigare Riksdagsmän, fanns de som hade nära kontakt med den ryska grupp som idag normalt kallas Gammelkommunisterna.

Säpo gjorde sitt arbete utifrån de lagar och förordningar som funnits i Sverige. De som skriker på en politisk kommission som skulle undersöka Säkerhetspolisens arbete borde gjort sin hemläxa. Då hade de känt till att det var Socialdemokratisk regering som lade fram och fick Svensk Riksdag att anta lag som gör att liknande saker som det som diskuteras inte fick få ett ärendenummer. Utan specifika ärendenummer kan inte ens Alliansregeringen som demokratiserat svenskt säkerhetsarbete och sett till att det blivit demokratisk insyn fatta något beslut om något överhuvudtaget skall få lämnas ut till en sådan kommission.

Säpo ska träffa Vänsterns ledning, DN 25 juni 2013

Det är få jag har 100% förtroende för. Säk och Und ingår bland de få.
Se även Inget parti står över lagen, Norah4you 25 juni 2013

Tillägg 09.10 27 juni 2013 Säpo fortsätter göra sitt jobb. Viktigt för vanligt folk är säkerligen att FRA respektive Försvarsunderrättelsedomstolen gör klarlägganden som visar att det ingalunda är så att någon oskyldig skall gå och tro att alla hans/hennes email till sin käresta etc är vad som signalspanas på. Läs Så stoppar FRA läckor, DN 27 juni 2013
FRA vill inte ha någon Snowden, Aftonbladet 27 juni 2013

Read Full Post »