Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Offentlig upphandling’

I dagsläget verkar det som om Fackföreningsrörelsen,LO, SEKO och HRF glömt bort att Sverige inte är kommunistiskt och inte socialistiskt. Sverige har ingen livslång arbetsgaranti samt är skyldiga att följa EU-s Konkurrensdirektiv och direktivet om fri rörlighet för EU-medborgare.

Senaste aktiva åtgärden som talar för att Fackföreningsrörelsen lever kvar i gamla tider då LO var lika med Svenska Staten på Erlanders tid kom idag: Sekos pågående tågkonflikt med Veolia och arbetsgivarorganisationen Almega trappas nu upp ytterligare. Allt då HRF på torsdagsförmiddagen varslat om sympatiåtgårder gällande LSG Skychef i Sverige. Det omfattar Arlanda, Centralstationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö samt LSG Skychef Malmös anläggning i Fosie.

Varslet berör samtliga anställda, men omfattar bara de arbetsuppgifter som rör catering till SJ:s tåg, uppger HRF.HRF lägger sympativarsel för SEKO, SvD 12 juni 2014

Någon måtta får det allt vara – en sak att ett fackförbund har rätt strejka om det anser att egen medlem är felbehandlad, men aldrig någonsin kan det vara rätt att sympatistrejka på ett sätt som drabbar tredje man OCH icke berört företag! SJ är inte samma som Veolia och om det är så att Fackföreningsrörelsen tänkte lite, så torde de inse att de biter sig själva i svansen med sådan åtgärd!

I sann protektionistisk anda, i strid med vad svenska staten i Riksdag beslutat försöker LO stoppa arbetskraftsinvandring och krävs tolkningsföreträde vilka som skall få komma samt vilka löner dessa skall få. Som om svenska arbetstagare i utlandet hörts gå ner i lön om de arbetar för svenskt företag i t.ex Baltikum……

Samtidigt så kräver fackförbund tolkningsföreträde, något som Regeringsformen inte ger facken….., när företag tar över offentlig verksamhet skulle innebära att villkor för mellan fackförbund och ny arbetsgivare avtalade överflyttning av anställda både skulle ha kakan – samma löner och samma arbetstidsvillkor; och dessutom ge bättre villkor att bli ”fast” anställd – garanterad heltid efter ett års timanställning…… Hur står det till?

Sådana krav som närmast påminner om kommunistiska och socialistiska staters livstidsgaranti om anställning hör inte hemma inom EU och kan i Sverige om tågstrejken utvidgas/fortsätter bli spiken i kistan på två sätt för Socialdemokraterna:

1. I Sverige gäller svenska Grundlagar.
Förvisso har arbetsmarknaden rätt att förhandla om löner samt arbetsvillkor. Men facken har inte och kan inte utifrån våra svenska Grundlagar hävda eller kräva tolkningsföreträde av Grundlag och lagar som Riksdagen stiftat! Läs Regeringsformens 1 kap 2§. Att kräva det är att kräva icke demokratiska informella tolkningsbeslut som knappast socialdemokratiska väljare in spe utanför kärnkadern vill se. Stor del av svenska folket störs lika mycket av vänsternissar vänster om Vänsterpartiet som av högerfötter till höger om Sverigedemokraterna. (OBS lär Er vad som är rasistiskt – inte som ”folk” tror och tycker.

För att kalla något ”Hets mot folkgrupp” så krävs det att det som kallas hets innebär rasism, vad detta ord innebär framgår av FN:s rasdiskrimineringskonvention: Rasideologi som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas. Det kravet uppfyller nynazister och nazister men inte Sverigedemokraterna som partiOkunniga vänster- och ”liberala” debattörer

2. Sverige har inte livstidsgaranti på arbete
Om jag ägde ett företag som i sin produktion behövde ha del xyz för att vi skulle kunna tillverka det företaget tänkt, så hade jag/företaget full rätt att gå ut och fråga andra på marknaden vilket pris de var beredda att offerera mitt företag om jag köpte si och så många på avrop eller under andra villkor. Om jag därefter utan att bryta kontrakt med tidigare tillverkare valde annan tillverkare när min order på xyz hos nuvarande tillverkare var avropad och betald, så inte är den nye leverantören av xyz skyldig att erbjuda tidigare leverantörens anställda jobb hos sig.

Det är där komplikationen ligger när det gäller offentlig upphandling, som jag ser det. För om den offentliga upphandlingen handlat om att köpa in x mängd av kött eller att utföra del 2 i ett byggprojekt där första delen utförts av företag y, och den som vunnit upphandlingen varit ett utländskt företag, inte ger EU-direktivet rätten till förre leverantören/utförarens anställda att kräva att få anställas för att producera vara eller för att utföra byggnationen. Sverige är inte en kommunistisk eller socialistisk stat.Tågstrejk komplicerad fråga

Stor del av LO:s och Sekos medlemmar står utanför Socialdemokratiska partiets politiska åskådning. Det är en sak. Men även jag som är moderat tycker det är fel av LO och Seko att glömma bort de väljare som finns bland anställda och resenärer oavsett partiuppfattning som anser tåg vara ett framtidens res-alternativ i kollektivtrafiken!

Nytt möte i sydsvenska tågkonflikten, GP 11 juni 2014
Pendeltågen tas ut i strejk, SvD 10 juni 2014
Tågstrejken utökas – 375.000 kan drabbas, SvT 10 juni 2014
Tågstrejk då får cafépersonalen gå, DN 10 juni 2014

Svenska fackförbund har gjort mycket gott genom åren. De har också blundat för en hel del fall där de borde ställt upp för sina medlemmar utan att snegla på politiska arenans elefanter. Men en sak verkar fackförbundet SEKO och stora LO ha glömt bort totalt:

Read Full Post »

Allra först – jag har full förståelse för att de som har ett arbete som minst vill ha samma arbetsvillkor om de skall arbeta vidare hos ny arbetsgivare. Däri ligger inte komplikationen. Komplikationen är att vi i Sverige inte har livstidslång garanterad anställning. Vilket jag personligen ser som positivt i det stora hela.

Om jag ägde ett företag som i sin produktion behövde ha del xyz för att vi skulle kunna tillverka det företaget tänkt, så hade jag/företaget full rätt att gå ut och fråga andra på marknaden vilket pris de var beredda att offerera mitt företag om jag köpte si och så många på avrop eller under andra villkor. Om jag därefter utan att bryta kontrakt med tidigare tillverkare valde annan tillverkare när min order på xyz hos nuvarande tillverkare var avropad och betald, så inte är den nye leverantören av xyz skyldig att erbjuda tidigare leverantörens anställda jobb hos sig.

Det är där komplikationen ligger när det gäller offentlig upphandling, som jag ser det. För om den offentliga upphandlingen handlat om att köpa in x mängd av kött eller att utföra del 2 i ett byggprojekt där första delen utförts av företag y, och den som vunnit upphandlingen varit ett utländskt företag, inte ger EU-direktivet rätten till förre leverantören/utförarens anställda att kräva att få anställas för att producera vara eller för att utföra byggnationen. Sverige är inte en kommunistisk eller socialistisk stat.

I mina ögon är fackets inställning många gånger protektionistisk vilket strider mot ett antal EU-lagar och direktiv. Samtidigt så är arbetsgivare som här i Sverige efter vunnen upphandling och efter att gått med på att anställa hela eller delar av den tidigare arbetsstyrkan inte på det klara med att om de går med på att ta över någon/några/alla, så kan de knappast kräva att de som tas över skall erbjudas sämre villkor än tidigare. Dock är det som jag ser det en komplikation att det blivit som det blivit i Sverige att det antas för givet att tidigare utförares anställda SKALL få företräde vid anställning hos nya utföraren.

Inte enkelt och absolut inte rättvist som jag ser det. Sverige har inga livstidsgarantier på att anställningar skall fortsätta när arbetsgivaren inte längre är utförare eller leverantör. Något som ju heller inte finns inskrivet i EU-direktivet….

Nytt strejkvarsel från Seko, GP 4 juni 2014
Seko utökar sitt varsel till Östergötland, Expressen 4 juni 2014
Nytt strejkvarsel, DN 4 juni 2014

Read Full Post »

EU-direktivet är till för att skapa lika möjligheter för arbetskraft INOM EU. Det är varken till för eller tillåter det som Skånepolitikerna godkänner. Hur vore det att läsa igenom lagstiftningar och läsa det finstilta?

Men det är nog för mycket begärt av politiker som även missat att de måste ha godkännande av Datainspektionen och Socialstyrelsen VARJE gång en uppgift om en svensk person får föras över datanät från något svenskt offentligt register över gränsen ens inom EU. Totalt stopp för att de uppgifterna får gå ner till Afrika.
Överklaga beslutet till Förvaltningsdomstol och begär inhibation av fattat beslut tills saken är avgjord i svensk domstol. Anmäl direkt till datainspektionen om du bor i Skåne och kan tänkas behöva beställa färdtjänst.
Det bryter även mot andra lagar när det gäller Offentlig verksamhet i Sverige. T.o.m. mot Grundlagarna. Färdtjänstbehövande skall INTE diskrimineras! Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett att snurrena i Skåne (bryr mig inte om vilken eller vilka partifärger de har för snurren är de oavsett vilket) säger ”Man är ju alltid orolig över att personuppgifter ska läcka ut. Men vi har fått betryggande besked från Samres och är nu nöjda, säger Lars Hellström, platschef på Skånetrafiken, till Sveriges Radio Kristianstad Klart att boka färdtjänst via Afrika, GP 17 augusti 2012 Enbart klart om man bryter mot ett antal viktiga lagar inklusive Datalagstiftningen. Hur står det till??????????

Se för h-t till att de som skriver kravspecar för att begära in anbud i samband med Offentlig Upphandling lär sig vilka lagar som gäller! Börjar bli trött på snusmumrikar som inte förstår att våra Grundlagar, Sveriges Rikes Lagar och EU-direktiv gäller ända ut i fingerspetsen på leden!

Som om det inte räckte med de bravaderna vad gäller färdtjänsten i Skåne, så skall Skånsk ambulansvård specialgranskas, SvD 17 augusti 2012 :
– När vi ser att samma mönster upprepar sig, att ambulanssjukvården inte följer sina egna rutiner, finns det också en risk för patientsäkerheten, säger Christina Carlsson, sektionschef på Socialstyrelsen, till Sydsvenskan.

Vad är det för klantskallar som inte ser till patientsäkerhet, patientintegritet och följer gällande lagar? Nu är det NOG! Kan inte skolorna i Skåne använda sina ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare till att snabbutbilda politiker och tjänstemän på det de skulle lärt in årskurs 7-9 för att kunna vara berättigade till att få godkänt i ämnet samhällskunskap i 9:an. Flumskolan in prydno!

Skånsk ambulansvård specialgranskas, Aftonbladet 17 augusti 2012

Read Full Post »

Sverige har sedan slutet av 1950-talet genom Socialdemokratiska regeringars beslut fram till 1976 och med borgerliga omväxlande med Socialdemokratiska regeringar därefter haft och har stort handels- samt även utbildningsutbyte med Saudi Arabien.
Att sitta på en icke existerande tron i ett glashus och kasta sten för subjektiva värderingar om vilka företag som utifrån att de aldrig skulle handlat direkt eller indirekt med Saudi Arabien, det är att snacka i nattmössa och förvisso är det tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt att visa upp det. Enda västerlandet som lyckats få Saudi Arabien att bit för bit förändras och förstå behov av ökad demokrati där detta aldrig varit känt, är Sverige. Svenska politiker från vänster till höger har gjort mer för demokratins för dem stora men för oss små framsteg i Saudi Arabien än de stått på barrikaderna för att försvara demokrati i all form här hemma.
Så det finns en ambulansleverantör som säljer militärfordon till Saudi Arabien. SO WHAT?????? Det hör inte hemma på ett regionsråds bord att avgöra vad som tillåts och inte tillåts när det gäller utrikeshandel. Militärfordon är per definition innan de utrustats på annan plats inget vapen!

Ambulansleverantör säljer militärfordon, GP 7 augusti 2012
bör kanske lägga till Socialdemokratiska regionråd till listan på de som behöver ställa sig frågan Vad är historiekunskaper kära riksdagsmän, Norah4you 11 april 2012

Read Full Post »