Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nyktra norska ungdomar deprimerade’

Unga norska vuxna som inte dricker alkohol är en problemgrupp, konstaterar en läkarstudie publicerad i Tidskrift for den norske Legeforening. De har högre dödlighet, är ensamma i högre grad och har större behov av sociala insatser än andra grupper. De har också ett mindre utvecklat sexliv än andra grupper av unga vuxna.
Nyktra norska ungdomar en problemgrupp, GP 8 januari 2013

Tänk jag tror det är sant och att detta verkligen inte är någon ‘Norgehistoria’. Vi har sedan slutet av 1800-talet itutats, ja jag skriver vad jag menar, alla faror med alkohol. Största delen sanna men inte alla. Det började i väckelserörelsens spår här i Sverige. Mycket som varit om inte tillåtet så i varje fall inte förbjudet blev nu helt förbjudet. Inte bara alkohol som en följd av att det under början av industrialiseringen förekom att mer än en gjorde sig en glad kväll och t.o.m. spelade bort hus och hem. Sexualiteten som förut varit något som man under sekel kunnat skämta om blev nu hysh hysh och något som bara skulle förekomma bland gifta par bakom stängda dörrar och där det ansågs syndigt att visa att de inblandade tyckte om det. Vi såg det på klädedräkterna precis på samma sätt som det syntes i antalet som efter att frikyrkor blev tillåtna i Sverige.

Det som länge satt hinder för att frikyrkor skulle vara tillåtna i Sverige var Konventikelplakatet Konventikelplakatet kortfattat beskrivet av wikipedia. 1726 förbjöds bönemöten i hem om bönemötet inte enbart var till för familjedeltagare. Konventikelplakatet var en lika stor orsak som missväxt till att många utvandrade från Sverige till Staterna. Konventikelplakatet gjorde också fram till dess ny lag kom 1868 att de som ville ha en gudstjänstordning som stod fri eller nästan fri från Svenska Kyrkan kom att bli extra strikta för att hålla ihop. Redan på 1830 talet kom prosten Peter Wieselgren att resa runt i Sverige och på väckelsemöten tala för nykterhet. Det var främst i väckelsekretsar denna tidiga nykterhetsrörelsen hade sin bas. Ändå kan den tidiga nykterhetsrörelsen knappast sägas ha varit absolutistisk. Det var ingen som ifrågasatte vin eller ens öl utan det var i första hand starkare alkoholdrycker man tog avstånd från. Under 1850-talet dog den första nykterhetsrörelsen nästan helt ut.

På 1870-talet bildades i Göteborg den första Godtemplarorden under ledning av baptistpredikanten Olof Bergström. Godtemplarordens program var ”fullständig avhållsamhet från rusdycker för individens vidkommande och fullständigt förbud för statens vidkommande”. Inom rörelsen var fullständig likställighet proklamerad, oavsett ras eller hudfärg, politisk uppfattning, samhällsställning eller kön. Kännetecknande för nykterhetsrörelsen fram till sekelskiftet var dock ett markant kristet inslag i förkunnelsen som också återfanns i själva ordensritualen. IOGT Fördjupad historia

Lite av den andan har levt kvar i såväl Sverige som Norge (Brödrafolken ni vet). Antalet nykterister har varierat, men stor del av dessa har också varit religiöst aktiva. Så har tiderna förändrats. Det är inte lika många som går i kyrkan eller är aktivt religiösa längre. Medelåldern har stigit och de yngre blivit färre och färre. Samtidigt har en mer realistisk syn på sexualitet och alkohol i övriga samhället först kommit och sedan i många läger slagit över i ren frigjordhet där allt varit tillåtet och mycket gått över styr. Ingen tvekan om att de som valt total nykterhet utifrån religiösa värderingar blivit färre bland de unga i och med att samhället även i Norge förändrats. Speciellt märks det bland studenter där de flesta lever isolerade från sin hembygd när de studerar vidare och där färre studenter idag är aktiva i olika trossamfund än vad som var fallet betydligt längre i Norge än i Sverige. Studerande som läser hemma på sina rum, för det är så det är fortfarande i Norge, har i de fall de inte varit aktiva i studentlivet med säkerhet blivit mer ensamma. Inte riktigt som det är i Sverige där våra studenter t.o.m. kräver mer lärarledd undervisning som om de gick kvar i Grundskolan där lärare skulle gå igenom allt och eleverna inte behövde lära sig söka kunskap genom att läsa in själva. Oaktat vilket, så förstår jag faktiskt att nykter ungdom kan vara ett problem.
Självvald ensamhet är en sak. Känna sig ensam bland många som finns nära men ändå inte inom ”räckhåll” för att intressena är helt andra, det kan inte vara lätt.

Nyktra norska ungdomar deprimerade, Expressen 8 januari 2013
Nyktra norska ungdomar deprimerade, SvD 8 januari 2013
Nyktra norska ungdomar deprimerade, DN 8 januari 2013
Nyktra norska ungdomar deprimerade, Aftonbladet 8 januari 2013

Kanske är det så att måttlighet är mer en vettig utgångspunkt för social samvaro och trivsel än vad måttlighet är som dygd?

Read Full Post »