Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nya Testamentet’

Allra först, jag är troende kristen. Den kristendom som jag fick med mig som barn är Kärlekens inte Splitet eller Hatets religion. Som min farfar, kommunalpolitiker, förman för Stenhuggeri och söndagsskollärare sa: det finns många vägar till Gud Så är det. Jag gick ur Svenska Kyrkan när tidigare Ärkebiskop uttryckte sig som om han tvivlade på Jungfru Marias mödom. Observera noga: Var och en har rätt att avgöra vad man själv tror på. Religion är en trosfråga. Inget som någon skall behöva bevisa. Däremot uppfattade jag där och då som om Ärkebiskopen ifrågasatte en av Kristendomens Grundstenar. Förvisso diskuterades det under 300-talet om Jesus var född eller skapad. Arianerna uteslöts men togs tillbaka i den Kristna östliga kyrkan.

Det som är viktigt i den kristna tron för mig personligen är att Kristendomen är Kärlekens budskap. Att vara kristen innebär att bjuda in, inte skilja ut eller fördöma. Jesus bjöd in och det tycker jag vi idag på 2000-talet bör ha som en ledtråd till hur vi agerar.

För mig som är 100% heterosexuell och troende är det inget som helst problem att någon eller några andra hittat kärleken inom det egna könets ramar. Däremot är det ett stort problem att kunna förstå hur någon som kallar sig kristen försöker sätta sig själv och sin egen syn på tolkningen av Bibelord högre än andra kristnas. Förvisso har många strider som stått mellan människor och länder haft sitt ursprung i olika tolkningar av tro. Kristendomen har historiskt haft många strider mellan skilda kristna trossamfund.

Det är skrämmande läsning att läsa om hur ett homosexuellt par som funnit kärleken i varandra blir förföljda och bemötta i Kinna. Hatet stoppar inte deras kärlek, SvD 22 mars 2014

Nog borde väl den som vill kalla sig kristen som minst ha lärt in att det viktigaste för en kristen är att leva enligt Jesus riktlinjer, inte fördöma eller utesluta utan förstå att det viktiga är att Älska sin nästa. Älska även om det kan tyckas svårt för att nästan inte lever enligt mina eller dina önskningar. Nya Testamentet är Jesu budskap. Gamla Testamentet delar vi med såväl muslimer som judar. Jesu stod för kärlek inte split eller hat. Ålska din nästa som dig själv. Du måste inte älska din nästas alla livsval för att älska personen som är din nästa. Ditt val och din tolkning är din. Ditt agerande och dina handlingar bör följa älska din nästa i stället för att sätta dig på en tron över din nästa.

Jag har svårt med svenska kyrkan och kyrkans agerande i fall som det i Kinna. Vi lever på 2000-talet. Vi har haft 2000 år av Jesu budskap och ännu har det inte, enligt min uppfattning, gått fram till alla att Kristendomen är Kärlekens budskap och därför viktigare än att rangordna människor eller försöka tvinga på människor annan kristendoms tolkning än den de själva har kommit fram till. Varken Gud eller Jesus gjorde människan till domare av andra kristna.

Read Full Post »

de moralkonservativa kristna som står bakom Odells kandidatur har glömt bort allt vad Jesus sade om grandet och bjälken; att han körde ut månglarna ur templet, att han inte såg ned på en människa för vad den varit eller var den kom ifrån och att Jesus predikade Kärlekens inte splitets budskap.

Det är också märkligt att grupperna runt Livets ord och andra moralkonservativa kristna till dags datum inte en enda gång presenterat ett giltigt teologiskt argument som bygger på Nya Testamentet men gärna hänvisar till Gamla Testamentet. Gamla Testamentet som vi kristna delar med Judar och Muslimer men gett olika namn.

Själv är jag ett sk. Guds Barnbarn. Farfar Fritiof Jönsson Sannäs var utöver kommunalpolitiker, förman för stenhuggeri som redan runt förra sekelskiftet följde med båtar som levererade sten till Bryssel, Paris och Amsterdam, också söndagsskollärare i Svenska Missionsförsamlingen. På 1950-talets mitt lärde farfar mig en av de viktigaste sakerna jag lärt mig: Det finns många vägar till Gud. Ingen kan säga att han vet vilken den rätta vägen är för någon annan än sig själv. Vi är bara människor.

I söndagsskolan sjöng vi: Vit och röd och gul och svart gör det samma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord.
Det var aldrig någonsin någon av mina söndagsskollärare eller kristendomslärare, ja vi hade kristendomslektioner inte religion, som såg ner på andra kristna eller troende på andra religioner. Däremot var det ofta vi fick höra om grandet och bjälken samt utifrån den ålder vi själva var resonera omkring detta för att vi skulle förstå att vi som människor inte äger rätten att sätta oss till doms vad som är riktig kristendom. Att det handlade om hur man levde inte hur man ansåg att andra levde.

Runt 1960 var vår familj på besök hos pappas kusin Bengt Jönsson, pastor för Örebromissionen i en församling nära sjön Sommen mellan Östergötland och Småland. Pappas kusin berättade om skillnaden mellan de kristna som vågar tro utan synliga jordiska bevis och de som kräver bevis att de tror rätt i form av hälsa, rikedom och positioner i samhället. De förra jämförde han med de som tar på en sko för att den passar, för att de kan fylla ut den. De senare med de som försöker tvinga skon (tron) på sin fot även om den inte passar för att visa att just de var de som trodde rätt.

Tisdagen före påskveckan 1967 låg jag i hög feber. Så hög att man inte skall överleva. Det var eftermiddagen innan jag lades in på Infektionskliniken. Jag var på väg bort. Det enda som höll mig kvar var känsel i några fingrar samt en exeptionell hörsel. Sedan var jag ute på ängen. Kände vinden och doften av gräs, vår och sommar. Längre bort på ängen såg jag en människa födas. Samtidigt hörde jag sju stämmor som följde människans liv. De steg och sjönk och var underbart vackra. När människan dog så fick jag veta att det var mitt liv samtidigt som tre stämmor steg och fyra sjönk till jorden. Jag var tillbaka i min kropp, dvs inte riktigt. Jag satt upp fast kroppen låg ner så under ansträngning fick jag lägga mig ner i mig själv. Innan jag kom tillbaka till de få fingrar och hörsel jag hade kontakt med fick jag veta mina uppgifter. Vad det var tänkt att jag skulle göra här i livet. En av de tre uppgifterna fullföljer jag här som jag då fick veta att jag jag var tänkt att berätta när tiden var den rätta. Valet att göra det är dock mitt val som människa. Vi har alltid ett val att lyssna på Gud eller välja att inte göra det.

Gud ger inte vad vi ber om. Han ger vad vi behöver. Kristendomen är Kärlekens inte splitets religion. Det handlar inte om vem som tror bäst eller mest rätt. Det handlar om att leva med Kärleksbudskapet för ögonen. Inte döma. Vi är bara människor.

Det var det ena. Det andra är att detta att vi är människor är viktigt att komma ihåg. Lika viktigt som att komma ihåg att det finns mer än ett parti som har troende kristna i sin väljarskader. Det är lika viktigt att komma ihåg att för att ett parti grundats av kristna, även Folkpartiet har den bakgrunden, så är det skillnad på religion och partipolitik. Det förra är ett förhållningssätt vi har att göra vårt bästa att själva, inte pådyvla andra, att leva upp till. Det senare är att låta det budskapet leva i den tid som råder och utifrån de kulturella, etiska och urbana förändringar som sker.

KD-ledaren stärkte sin ställning, GP 27 januari 2012
Hägglund:”Så här kan vi inte ha det”, Expressen 27 januari 2012
Mycket skiljer kandidaterna åt, DN 28 januari 2012
Ja så är det. Medan Göran Hägglund står för det mänskliga förhållningssättet sätter Odell sin och de sinas tolkning av Bibeln före allt annat och glömmer bort att vi alla är människor och att vi lever i vår tid inte någon gång för länge sedan.

Tillägg 09.02 KD-ledaren stärkte sin ställning, di.se 27 januari 2012

Read Full Post »