Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Novus sk. Opinionsmätning’

Matematisk statistik, NOVUS, vad är det?

Matematisk statistik är som filosofins argumentation, rätt använd kan den ge ett tillförlitligt svar på frågan hur troligt är det att o.s.v. men använder den som gör undersökning sig inte av vetenskapsteori utan kör sitt eget race där ett antal av de värsta fallacies inom matematisk statisk får Huffs How to lie with statistics att vara sandlåde-exempel, då fallerar hela tillförlitligheten till det opinionsinstitut som går ut, slår sig för bröstet och basunerar ut sin påstådda trovärdighet.

Det är tillåtet, NOVUS, att vara dum i Sverige,
dumt att själv bevisa det!

Vi tar det från början på den lägsta möjlig grundnivå. D.v.s. den nivå vad gäller statistik som förr i tiden varje 7:e klassare fick lära sig räkna statistik på. I matematik samt i geografi redan tidigare. Men nog om det nu.

URVALSMETOD

Varje gång man använder sig av telefon/mobil etc som urvalsmetod,
så tappar man bort ett antal personer ur det totala utfallet.

Exempel:
Person har telefon. Att det går över en telefon per invånare i Sverige säger inget i sig om hur stor andel som har telefon. Att de flesta har tillgång till telefon innebär inte ens det att alla kan nås via en telefonenkät.

Exempel:
Om telefonnummer väljs utifrån slumptalsmetod, så finns det ett stort antal telefonnummer som är en typ av blocknummer. Går till företag eller offentlig förvaltning, går via växel etc.

Även om detta stora urvalsproblem finns med i en tänkt undersöknings analys,
så finns det en stor felkälla som i nutid inte ens går att undvika genom att ringa utanför kontorstid…. den som ringer upp, vet normalt inte om det är personen som svarars privata eller jobbtelefon som rings upp.

MEN STÖRRE FELKÄLLOR ÄN SÅ FINNS I NOVUS UNDERSÖKNING. VÄRST AV ALLT, DE SKRYTER OM DET….

Novus har frågan 2 043 personer via telefon och fått svar av 1 001.Svenskarna vill inte ha nyval, Aftonbladet 18 Februari 2016

RIDÅ

Ett bortfall på 1001 av tillfrågade 2043 ger INGEN SOM HELST MATEMATISK STATISTISK SÄKER ANALYS!!!!

Det är som att skapa en tabell med 10 rader och 10 kolumner samt sätta ”x” i något mer än hälften

x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x

De fält som fått ett ”x” i sig syns att de finns. De övriga syns inte om man inte markerat gränsen mot nästa rad/kolumn

Det vill säga de fält som saknar ”x” saknas det kunskap om. Normalt kallas dessa fält ”gråa”. Inte undersökta.

Tillåtet vara dum Novus. Väldigt dumt att bevisa det själva.
Värre än så. Att Ni inte ens presenterar någon form av bortfallsanalys skämmer hela Novus trovärdighet.

PS. Kommer under eftermiddag/kväll att lägga ut Grunderna för att använda statistik så att ”resultat” ger trovärdigt utslag. Att Novus inte har en enda person anställd som klarar av att skriva en algoritm värd namnet behöver knappast tilläggas.

Svenskarna vill inte ha nyval, GP 18 Februari 2016
Svenskarna vill inte ha nyval, SvT 18 Februari 2016

Är det möjligt att NOVUS går och tror att vi som läste Matematisk Statistik inte finns bland de som använder Sociala Medel utan att vi bara läser media samt knyter näven i fickan och struntar i att tala om att de är långt ute på hal is som håller på att spricka upp i vårsolen?

Read Full Post »