Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘North American History’

Nyutlagd bloggartikel i Norah4history. Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking gun part 2 chapter 2

Read Full Post »

Den andra delen av ”Smoking Gun”
Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking gun part 2 chapter 1

Read Full Post »

Den första i en artikelserie i tre delar om de faktiska bevis som finns för att Nordborna på Grönland kände väl till stor del av Nordamerika redan innan någon känd europé ens besökt de områden där de sk. ”smoking guns” kan användas som bevis över större yta av Nordamerika än vad historiker vanligen brukar känna till.

Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking Gun part 1

Read Full Post »

Leidarvisir och borgaskipan delivered to Pope in 1134:

Sea between Markland and Vinland mentioned by Nicholas Bergthorsson in Leidarvisir och borgaskipan written in first half 1100’s. One copy was given to the Pope 1134) (IEJ July 2015: Please note that a Diss was published 2012 dealing with Leidarvisir, see below)

Leidarvisir and borgaskipan: ”… North of Germany is Denmark. Ocean extending into the Baltic Sea, near Denmark. Sweden is east of Denmark and Norway in the north. North of Norway’s Finnmark. … Beyond Greenland, southward, there Helluland and beyond it Markland, from there it is not far to Vinland. which some people think stretching all the way to Africa. England and Scotland is an island but is separate kingdoms. Iceland is a large island to the north of Ireland …. ”
and
From Biarmaland northward all the way until you reach Greenland. South of Greenland lies Helluland, then Markland , then it is not far to Vinland the Good. Which some believe extends to Africa. and if that’s true, the sea must extend between Vinland and Markland..…
Proof of early contacts Greenland – North America

In Sweden we have the final proof that the Norse-Greenlandic Vikings not only visited L’anse Meadow on Newfoundland but also had knowledge of ALL of North America from Mexico over Mississippi Missouri; the islands south of NA in Mexican Golf and from Mississippi Missouri all coast round Florida up as well as Labrador and Hudson Bay…..
Final proof?
Well let’s look at the Official records for when each part of NA was explored and remember that the final proof not only prove that NA was wellknown but also had seen a carthograph drawing land on a map.

But let’s start with the Official exloration history…

Official history:

1492 Columbus first voyage reached somewhere in Bahaman Islands
1492 November Columbus reached an island he named Dominica and sailed around some time from island to island.

For more you will find a link here within a day or two

Read Full Post »

Nu kommer det i svart och vitt det jag skrev om i sci.medieval.history resp. sci.archaeology 1998. Utöver det som står i artikeln, så finns det, hör och häpna skriftliga källor fram till vår ”egen” Olaus Magnus i sitt stora verk skrev om att Kung Hakon drog Grönland förbi med krigsflotta….. då gäller det inte Hudson River som mindre än en kilometer från i artikeln beskriven vikingabosättning känd(!) av Vatikanen genom århundradena…. från 1053….som minst för då är de två bevarade texter som jag känner till skrivna.

Vad gäller aktuell utgrävningsplats finns den även noterad i samtida källor från1400-talet som en bosättning där svenska vikingar och holländare som tillsammans med basker hjälpte Grönlänningarna fram till deras ”nödfart” till fastlandet år 1435 (samtida notering finns i en sällan nämnd o än mer sällan läst Annal) Hjälpte grönlänningarna med vad då? Främst fiske av cod norr Baffin Island samt säsongsvis val- och valrossjakt.

ÖVRIGA NORDAMERIKA
Vad som hade hänt vet jag och jag känner utifrån lokala utgrävningar runt Hudson Bay samt biologers analyser av växtlighet runt Hudson Bay som inte är naturligt förekommande i NA + skriftliga dokument om händelser från 1060-1364 om ett antal ”norska” (skulle vilja kalla dem Grönländska) bosättningar runt Hudson Bay. Har samtliga med i mitt manuskript om Grönlänningarna. Speciellt rikligt är skriftliga materialet från 1100-talet. Några av de MS jag fått tillgång till indirekt eller direkt har även behandlats på Katolska seminarier i Paris i början av 1900-talet…. men här i Sverige är det tyst om dem. Precis lika tyst som det är om de nordiska fynd som gjorts i husgrunder på Ruin island och Skraeling Island norr om den plats som Jacques Cartier officiellt påståtts varit den första Europe som besökte och då först 1534.

Finns en hel del ”roliga detaljer” i de bevarade källorna. Bland annat när det gäller det område som svenska vikingar bosatte sig på tidigt från nedan nämnd fyndplats hela vägen ner till södra Virginia…… en av alla detaljer är fyndet av en kors som gjordes en bit i från nuvarande utgrävningsplats när de första ”engelsmännen” och ”fransmännen” seglade upp för Hudson River. Även en märklig notering som tyder på att fransmännen träffade på en nordbo som de kunde språka på sitt eget språk med…. mer om det en annan gång.

norah4history

Personlig bakgrund
Min första kontakt med informationen om vikingarnas handelsplats, 1 km från där de senaste fynden som nämns i följande artikel:

STONY POINT, NY| A TEAM OF LANSCAPING WORKERS, PROCEEDING TO AN EXCAVATION NEAR THE BANKS OF THE HUDSON RIVER, HAS DISCOVERED THE ARCHEOLOGICAL REMAINS OF A NORSE VILLAGE DATING FROM THE 9TH OR 10TH CENTURY AD.
The workers were digging with a mechanical shovel near the shores of Minisceongo creek, when they stumbled upon the ruins of an ancient building. A team of archaeologists linked to Columbia University, was called to the site to inspect the findings, and they rapidly identified the site as a possible Viking settlement. They proceeded to extend the excavation, and have finally discovered the remains of six buildings.
USA: Ruins of Viking Settlement discovered near Hudson River, Worldnewsdailyreport.com April 16th 2015

fick jag redan i slutet av 1950-talet. Vår familj besökte mammas kusin…

Visa originalinlägg 335 fler ord

Read Full Post »

John/Jon Scolvus seglats till Nordamerika 1476

John/Jon Scolvus is documented in one Spanish, one Portuguesan and som other sources between 1474 and 1550. Among the known sources who refers to the Spanish source from before Columbus sailing westward. Other known sources where John/Jon Scolvus is refered to having been in North America 1476 is the globe of Gemma Frisius and Gerhard Mercator’s 1537 globe of the world.

Articles only in Swedish text for the moment. Will be translated after the other parts of John/Jon Scolvus voyage to North America 1476 have been edited in Norah4history.

Read Full Post »

History gives more information than most are aware of. Including Historians of our own days. Roots from the past keep lingering on with or without our knowledge.
Yesterday the Prime Minister of Turkey said that the Muslims were in America before Columbus.

Turkey Erdogan claims Muslims discovered Americas, Washingtontimes.com 2014/nov/15 How can a land that been discovered long before 1174 by Norse Vikings and where there still exists a book from first half of 1100’s. Book presented in one example to the Pope in 1134……

Muslims found Americas before Columbus says Turkey’s Erdogan, BBC.com 15 november 2014

Thus it might be true that the Muslims visited America before Columbus,
but the Norse Greenlanders had been there long before as well as settled on mainland America long before. At least two dioceses in NA paid tithes to the Papal Church in 1364. Tithes colleted by Ivar Bardarson. This article deals with American history from first part 1000’s and some forgotten facts dealing with the all over asked question: Did Columbus know about a mainland south of Greenland

Erdogan: Muslimer hann före Columbus, Aftonbladet 16 november 2014
Erdogan: Muslimer hann före Columbus, GP 16 november 2014

norah4history

Greenlandic/Icelandic history of 1100’s.

© Johansson Inger E, Gothenburg november 2014 excepts from manuscript Greenland and Greenlanders, the Forgotten people, Johansson Inger E Gothenburg 2000

Nicholas Bergthorsson, Sea between Markland and Vinland mentioned by in Leidarvisir och borgaskipan written in first half 1100′s. One copy was given to the Pope 1134)
Leidarvisir and borgaskipan:
”North of Germany is Denmark. Ocean extending into the Baltic Sea, near Denmark. Sweden is east of Denmark and Norway in the north. North of Norway’s Finnmark.
….
Beyond Greenland, southward, there Helluland and beyond it Markland, from there it is not far to Vinland. which some people think stretching all the way to Africa. England and Scotland is an island but is separate kingdoms. Iceland is a large island to the north of Ireland
and
From Biarmaland northward all the way until you reach Greenland. South of Greenland lies Helluland, then Markland , then…

Visa originalinlägg 389 fler ord

Read Full Post »

First chapter of Greenland history from Leif Eriksson to Ivar Bardson

Read Full Post »

More was known in 12th Century re NA than usually is known.
Please read: East of Denmark is Sweden, then comes Oland Gotland, then Hälsingland Vermland and the two Kwenlands, located north of ‘Biarmaland’. Biarmaland is an inhabited land which extands northwards all the way to Greenland. South of Greenland is Helluland, then Markland, from it is not far to Vinland the Good. Which some people think extands all way to Africa. If so, there must be an extended sea area between Vinland and Markland. …

Two things:
* Either the real Vinland was on the other side of what’s now known as Hudson Bay. It could so be. Mind you. In second half of 1300’s King Hakon, son of Swedish-Norwegian King Magnus Eriksson and his wife Bianka/Blanka of Namur It was said that King Håkon (Hakon) acquired them when he and his war fleet passed the coast of Greenland, at the timeFrom chapter 9 Historia de gentibus septentrionalibus written by Olaus Magnus 1490-1557 which implies that the weather situation (read climate) was much better in those days than today,
or
The real Vinland was located along the American east necessarily in NA.

* It’s always good to know the history of something, no matter if it’s a country, an island or the Northern Hemisphere i Western Atlantic.

norah4history

sent to soc.history.medieval June 5th 2011

Nicholas Bergthorsson, by some scholars believed to have been the
‘mythic’ Nicholas of Thingeyer who in 1120’s visited and carthographed
Vinland.

Background:
Greenland, Vinland and Nicholas Bergthorsson (d 1158)
© Johansson Inger E, extrakt from manuscript Greenland and the
Greenlanders, 1995 rev 1997-2008

East of Denmark is Sweden, then comes Oland Gotland, then Hälsingland Vermland and the two Kwenlands, located north of ‘Biarmaland’.
Biarmaland is an inhabited land which extands northwards all the way to Greenland. South of Greenland is Helluland, then Markland, from it is not far to Vinland the Good. Which some people think extands all way to Africa. If so, there must be an extended sea area between Vinland and Markland. It is said that Thorfinn Karlsefne was cutting wood [in Markland] before he went out to seek Vinland. He came to where they thought the country was, but it was…

Visa originalinlägg 276 fler ord

Read Full Post »

I mitt pågående val av vilka texter som jag publicerar i Norah4history om Grönland och Nordamerikas verkliga historia har tiden kommit att lägga ut den engelska texten som skrevs till sciencegroup på nätet 2002.

Greenland, a written source from 1431, Norah4history page

Kortfattat om det som kommer att komma på Norah4history
Lite historiska samtida källor som helt förändrar den verkliga Nordamerikanska historien:
Källa från 1435 som talar om ‘nödfart’ till ‘fastlandet’ från det vi idag kallar Eastern Settlement. Orden inom citationstecken är översatta till nutida svenska.
Källa från 1477-78 som berättar om en expedition till ‘Middle Settlement’ på Grönland. Dvs det kloster vid de varma källorna som under 1400-talet övergått till Birgittinerorden. Bland de som deltog i expeditionen var som minst en av Columbus bröder, Cortes de Real d.ä. och en europeisk adelsman vars ättlingar senare bosatt sig i Östergötland.
Källa från 1521 (!) som visar att kontakt fortfarande fanns mellan ett av de två dioceses i Nordamerika under Gardar Grönland och Europa. Samma församling som 1364 redovisades av Ivar Bardson för påvens ombud i Bergen då tiondet för Grönland erlades.
Då har jag ännu inte bestämt mig för om jag kommer att lägga ut de verkliga godbitarna som rör den Nordamerikanska historien utifrån källor skrivna från 1560 till 1640. Helt annat än vad vi blivit lärda. Källor som stöds av arkeologi.

Read Full Post »