Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Norska motståndsrörelsen’

Det är å ena sidan moraliskt och etiskt rätt, juridiskt är tveksamt se nedan, att när det gått 67 år efter Andra Världskrigets slut göra klart att det fanns norrmän som stödde Quisling fullt ut och som var lika vidriga som väl de SS och SA trupper som fanns i av Tyskland under Andra Världskriget occuperade länder. Så långt är det en sak. Att namnge dem är tveksamt annat än när de fortfarande går att ställa till ansvar eller redan ställts till ansvar för brott begångna under den tiden.

Det som gör att det är dubbelbottnat, är att motståndsrörelsen för att kunna göra det de trots alla hot, reprisalier m.m. lyckades genomföra även fanns norrmän som med den norska exilregeringens goda minne accepterat uppdrag som innebar att de ‘gick med’ i olika verksamheter och t.o.m. ibland utan att hela motståndsrörelsens ledning kände till det. (läs norska motståndsrörelsens böcker skrivna direkt efter kriget samt även ‘Ja vi elsker dette landet’ som gavs ut men drogs in numera åtkomlig på flera bibliotek). När jag växte upp i Linköping fanns på gatan en av Norges mest kända motståndsmän vars fru och barn sattes på Grini för att Nazisterna ville tvinga honom att ge upp. Innan det hände hade enligt vad han berättade han tagits vid ett tillfälle och råkat ut för situationen att den tyske officer som tillsammans med en norrman förhörde honom, var samma person som exilregeringen gett honom som kontakt (tysken har i andra sammanhang fått upprättelse för han var spion för de Allierade). Norrmannen var en som han, motståndsmannen, visste om fått i uppdrag att ‘gå med’ och som till motståndsrörelsen vidarebefordrade viktig information hela tiden. (aldrig hört hur det gick med den norrmannen) Men den kände motståndsmannen fick hålla tungan i styr mer än vanligt under förhören för att inte avslöja den ene för den andre eller båda för andra närvarande nazister. Motståndsmannen släpptes. Kort efteråt letades hans fru och barn upp samt fördes till Grini. Viktig artikel om Grini Levende historie fra Grini-fange, Ostlendingen.no 1 februari 2008 (Konstigt nog tas inte Grini upp speciellt ofta här i Sverige)

Jag förutsätter att de som ger ut en bok med namngivna personer är beredda att ge upprättelse om de får bevis för att någon hamnat i registret felaktigt. Norska lagarna medger lite mer möjligheter för enskilda personer att få ut äldre hemliga handlingar i liknande fall än vad svenska lagar skulle medge.

Ny bok namnger norska nazistpoliser, GP 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, skanskan.se 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Västerbottens Kuriren 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Norrländska Socialdemokraten 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Bohusläningen 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Aftonbladet 22 oktober 2012

Read Full Post »