Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nordpolen’

English text
resulterar i än den ena än den andra temperaturkurvan framställd från en av elva datamodeller som används byggda på den obevisade(!) hypotesen att CO2 påverkar jordens temperatur.
Men stopp och belägg.
Börja med att jämföra två av alla dessa beräknade grafer,
dels den som idag presenteras i DN Har jordens uppvärmning tagit en paus, DN 4 december 2009 där flera av de datorberäknade tidigare värdena är helt upp i det blå, kolla t.ex. på kurvan vad som någon som räknat fram värden tror vara verklig situation för krigsåren…. De som inte vet det borde läsa historisk och geologisk litteratur för under krigsåren var medeltemperaturen i de områden som kunde registreras före 1959(! återkommer till det nedan) avsevärt LÄGRE än tidigare uppmätta temperaturer. Bara ett av många exempel.
Jämför den med
1880-2006 Temperature Time Series, CO2science organisation presenterar en annan bild från the Global Historical Climatology Network dataset förutom den matematiska beräkningsformeln kan även hänvisas till där
”The first set contains the actual spatially averaged temperature anomalies
# from 1880 to 2006. The second set, which follows the first set, contains
# the temperature anomalies estimated by the regression from 1880 to 2006.”
där för denna bloggartikels ändåmål det räcker med listan som den presenteras i wikipedia för att förstå att ytterst få av dessa varit i bruk före 1956 och att det dessutom är så att stora delar av Antarktis inte ens idag har fortlöpande mätningar…

Problemet som båda graferna har är att ingen av dem bygger på verkliga fakta. För att vi överhuvudtaget skulle kunna få en verklig bild av jordens medeltemperatur under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet hade det krävts att vetenskapliga expeditioner varit stationerade, eller som minst besatta under längre period, i bland annat följande områden:

* Nordpolen. Verkligheten är den att Peary och Henson enligt egna uppgifter nådde(!) nordpolen 1909.; Nobile, Amundsen och Ellsworth anses ha flugit över nordpolen 1926 (zeppelinare) samt att Sir Wally Herbert 1969(!!!!) ledde den första vetenskapliga expeditionen ända fram till nordpolen.
Utöver detta finns det en hel del att invända mot sk. borrkärnor som används för att beräkna tidigare temperaturer. Först och främst så ligger inte isen i Arktis stilla utan rör sig pga centrifugalkraften samt vattnets kretslopp som gör att alla former av vatten inklusive i glaciärer och is rör sig för att nå ner till havsytan. Jmfr med Nansens Frams rörelser när den följde med isen efter att frusit fast. Sedan är det också så att iskärnor ÄVEN om det hade varit så att det hade gått att borra rätt ner och se hur isen sett ut på exakt samma plats i äldre tid, på intet sätt ger uppgift om den vind-, sol-, temperaturerosion som förekommit under varje enskilt år än mindre under en serie av år.

* Sydpolen. Verkligheten är den att Amundsen nådde Sydpolen i december 1911. Den första vetenskapliga expeditionen var Samväldets transantarktiskaexpedition 1958. Idag finns det ett antal forskningsstationer

* Australien. Att människor från ‘gamla’ och ‘nya’ världen började flytta över till Australien från 1770-talet och framåt innebar INTE att alla delar av det inre Australien såg vetenskapliga expeditioner som uppmätte temperaturer, klimat o.s.v. förrän efter Andra Världskriget.

Vi kan gå vidare men för denna bloggartikel räcker ovanstående för att konstatera att verkligt uppmätta temperaturuppgifter saknas för ett stort antal platser på jorden före 1950/60-talet. OM man skall göra vetenskapliga forskningsstudier, så krävs det att de uppgifter man använder sig av är verkligt uppmätta uppgifter och/eller att noggranna redovisningar sker av hur man fått fram de uppgifter man använder. Inget av detta har hittills skett från de sk. Klimatforskarnas sida. Vad värre är, är att temperaturer före 1992 och även i nutid korrigeras(!) utifrån förväntad förändring. Bland annat har så skett med medeltemperaturerna för Stockholm…. som korrigerats utifrån uppmätta värden i Uppsala(!). Jag skrev om det i min blogg i maj: Utdrag ur Miljöhot konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009
”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”

Vetenskaplighet kräver upprepbarhet och möjlighet att analysera, motbevisa om möjligt, alla ställda hypoteser.
En hypotes är inte fakta och kan inte användas som fakta varken vid bevisning av faktorer innuti studien utifrån hypotesen eller i någon annan hypotes. Det kallas cirkelbevis och cirkelbevis bevisar ingenting. Först när en hypotes är bevisad kan den kallas fakta för då är den inte längre hypotes. Det är helt ointressant om 98% eller 50% av alla forskare inom ett ämne når en konsensus. En konsensus är inget bevis för en hypotes hållbarhet.

OBSERVERA att inget av ovanstående förändrar följande två viktiga faktorer: Jordens resurser är begränsade samt Miljön, flora och fauna lokalt och globalt mår inte bra av kemiska utsläpp. RENT VATTEN är den stora och akuta frågan liksom i tätbebyggda områden REN LUFT. Vi behöver rent vatten att dricka och ren luft att andas.

Se även Miljöfrågan-”klimathotet”, Norah4you sida

Read Full Post »

I Sverige liksom i många andra länder sitter folk och är oroliga efter alla larmrapporter om isbjörnar och att Nordpolen skulle bli isfritt…… men hur många har tagit sig tid att titta på Earth View http://www.worldwidelearn.com/northpole/maps/ Har Du? Har Du också valt att trycka på ”Live view of the North Pole” välj sedan NASA:s bilder från rymden…. Detta påstås av en del forskare vara den minsta utbredning av nordpolen på de senaste 5000 åren. Tja, historia har alltid varit ett underprioriterat ämne i skolorna åtminstone här i Sverige….

Läs gärna diskussionen på : www.climateaudit.org/?p=1042

Kolla också: <pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic31-4-459.pdf> Läs sidan 10 noga. Ellesmere island ligger nordväst om Grönland (som inom parantes ritas på karta 1493 som två öar vilket inte bekräftats förrän i våra dagar). ”However, the location of Norse artifacts within the house structures seemed to suggest a later settlement periodsSubsequent dating of a Norse cloth fragment resulted in a date of 680 +/-100 BP [BP=before present] or 1270 A.D…..” Notera att det är inte förrän i nutid vi människor återigen har haft möjlighet att gräva ut dessa husruiner som användes under förra varma perioden. Jämför min artikel om Grönlands bosättningar och Gården under Sanden, tidigare här i bloggen.

Förövrigt undrar jag om skolorna de senaste 30 åren missat att förklara Fotosyntesen och CO2-s betydelse för växtligheten på jorden som är förutsättning för vår mänskliga arts överlevnad…. 🙂

Kan det kanske vara så att Tyskland och Italien som vill skynda långsammare än t.ex. Sverige har forskare som vågar avvika från den gängse Al Gore och FN-styrda uppfattningen om jordens temperaturer? För inte är det väl så att Sverige av alla länder har haft forskare som mät verkliga, inte estimerade, temperaturer på Nordpolen innan Första Nordpolsexpeditionen nådde dit 😉
 
 
 
 

 

 

Read Full Post »