Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nordkorea’

Alla har vi våra egenheter. En av mina är att tänka utanför boxen. En annan att jag när det är något komplicerat som skall räknas ut lägger mig att sova och låter hjärnan göra jobbet. Sedan kontrollerar jag det jag fått fram mot verklig fakta…. (och ja, jag har läst matematik)

I går stördes jag av att det på bilder och kartor från det aktuella sökområdet för vrakspillror väster om Australien stod att området ligger längs rutten till Sydpolen. Att rutten går över området betyder nämligen inte att planet, om det kraschat vid landning på vatten eller i vattenbryn kraschat där. Det är nu det här med havsströmmar….

Se strömmarna här nedan
Indian Ocean Gyre

För att flytbara flygplansvrakdelar skall hamna i det område som nu avsöks för spår från MH370, så måste man ta havsströmmarna med i beräkningen utöver tid…… räknar man bakåt så hamnar man några hundra meter SSV om den södra ön på Andamanöarna…

Tankar utanför boxen
Andamanöarna, övergivet flygfält från Andra Världskriget på ö där ryska flottan om jag minns rätt, länge sedan jag läste detta, gjorde ett uppehåll utanför under rysk-japanska kriget. På den södra ön i ögruppen, ön som inte ens Indier för besöka för att inte störa ursprungsbefolkningen, fanns om jag minns rätt från det att jag läste om Andra Världskriget i Indiska Oceanen ett temporärt flygfält under del av Andra Världskriget.

Transponder
Det torde vara klarlagt att transpondern på MH370 stängdes av manuellt. Under morgonen har jag funderat vidare utifrån gårdagens funderingarFundering 15 mars 2014 samt datatekniska möjligheter. En transponder i bil kan programmeras om. En transponder på fartyg kan, och har i några få fall programmerats om. Är det någon som kan något om mjukvara för transponder på flygplan som kan säga om en transponder på ett flygplan är möjligt att programmera om och om det i så fall går att göra detta under pågående flygning när transpondern är avstängd för kontakt med yttervärlden? Att det fanns folk ombord som hade IT-kunskap har framgått i media.Fundering 16 mars 2014

Mina funderingar utifrån beräkningarna (se ovan) är om det inte var så att transpondern programmerades om så att planet följde ett annat plan som var på väg till Andanamöarna i spåren. Om två ekon var samma men avståndet tillräckligt nära så kan de som ser på radarskärm anta att det är ett skuggeko. Var höjden dessutom LL i stället för normal så borde det varit möjligt för MH370 att vara på väg mot gammal övergiven landningsbana på ön som inte ens Indier får besöka längst i söder.

Mer funderingar utifrån beräkningarna ovan. Om MH370 gått in på fel höjd för att klara landning osedd, så borde det kraschat. Nu har jag inte lyckats få fram landningsbanan jag en gång läste om när jag sökt efter den på nätet. Vet alltså inte vilken inflygningsbana som skulle vara lämplig. Men mina funderingar efter var flygplanskroppen borde vara är att man borde söka några hundra meter ut SSV om ön. Det skulle stämma med att vrakdelar som kan hålla sig flytande kan eller rättare sagt borde hamnat i nu aktuellt sökområde. Vilket också betyder att vrakdelarna om denna fundering är riktig torde vara på väg norrut igen tack vare mötet med strömmen väster om Australien som kommer från söder.

Mina funderingar stärks av följande uppgift: Området ligger sydost om landets fastland och något norr om det område man sökte av under torsdagen, skriver australiska ABC News.

Området ligger mellan den 40:e och 50:e breddgraden och är känt för sitt hårda väder med kraftiga stormar och hårda sjögång. Det kan försvåra arbetet med att finna de två objekt från satellitbilder som australiska myndigheter presenterade under torsdagenFem plan söker efter MH370 i nytt område, Aftonbladet 21 mars 2014

Nya spaningar efter saknat plan, GP 21 mars 2014
Jakten på försvunna planet fortsätter, Expressen 21 mars 2014
Nya spaningar efter saknat plan, DN 21 mars 2014
Nya spaningar efter saknat plan, SvD 21 mars 2014

Tillägg 25 mars 2014 Vid en krasch slås plan ofta sönder i mindre bitar och de svarta lådorna sjunker till botten.

– Hittar man vrakdelar kan man räkna ut den sannolika nedslagningsplatsen genom att beräkna strömmar och vindar, säger Hans Kjäll.

Nästa steg är att sänka ner avancerad utrustning i havet som kan fånga upp signalerna från lådorna. Den utrustning som i dag finns kan däremot bara upptäcka signaler på ett par kilometer.

Det finns även utrustning som kan svepa av skiktet på havsbottnen och på så vis upptäcka lådorna.

– Vi har ingen aning om vad som hände i cockpit. De svarta lådorna kommer med största sannolikhet att ge oss det beskedet, säger Hans Kjäll.Det är en kamp om klockan, Aftonbladet 25 mars 2014

Read Full Post »

Det torde vara klarlagt att transpondern på MH370 stängdes av manuellt. Under morgonen har jag funderat vidare utifrån gårdagens funderingarFundering 15 mars 2014 samt datatekniska möjligheter. En transponder i bil kan programmeras om. En transponder på fartyg kan, och har i några få fall programmerats om. Är det någon som kan något om mjukvara för transponder på flygplan som kan säga om en transponder på ett flygplan är möjligt att programmera om och om det i så fall går att göra detta under pågående flygning när transpondern är avstängd för kontakt med yttervärlden? Att det fanns folk ombord som hade IT-kunskap har framgått i media.

Piloten kan ha kapat planet, GP 16 mars 2014
Hemliga flygningen kan lösa mysteriet, Expressen 16 mars 2014
Kaptenen i centrum för utredningen, DN 16 mars 2014
Utredare söker motiv ombord, SvD 16 mars 2014
Kapade piloten sitt eget plan?, Aftonbladet 16 mars 2014

Det datorer är bättre än människor på, är sällan vad datorer får möjlighet att göra. Orsaken är att de som programmerar numera ofta saknar helhetssyn, logisk analysutbildning samt sällan eller aldrig tar sig tid att rita flödesschema…. Det datorer i MH370 fallet skulle kunna göra, redan borde fått uppdrag att göra, är om det i eller från den sektor i Indiska Oceanen där flygsimulering visat att det finns en möjlighet att planet på låg höjd LL eller L flugits söderut mot Andamanöarna eller möjligen norrut på insamlade satellitdata finns någon transpondersignal som flugit UT ur området två gånger alternativt aldrig registrerats att ha flugit IN. Har transpondern omprogrammerats är detta en datateknisk mjukvaruuppgift som om de som programmerat om kan data och logisk analys torde sett som en möjlig omprogrammering som som minst försenat ett eventuellt sökande. Det gäller att sökande länders dataexperter tänker utanför boxen.

Planet har vidare knappast till de föreslagna platserna troligen en plats i norra Indonesien som inte har koppling till talibaner utan mer politisk koppling mot tidigare extremrörelse i Kambodja samt till Nordkorea.

Read Full Post »

utifrån tillgängliga uppgifter om planet som försvann och dess passagerares bakgrund samt gammal kunskap från 1965 då jag sommararbetade på Viak:s geotekniska avdelning i Linköping, uppgifter jag läst om geologi i Mongoliet samt uppgifter om terrorgrupp i Mongoliet + Mongoliets export av olja till Nordkorea, uppgifter jag läst under senaste 10 åren om samband mellan liten grupp på en av de öar som nämns som tänkbar kapardestination och terrorgrupp i Mongoliet + oppositionsgrupp (om terror vet jag ej) i del av Malaysia……

ibland vet man inte varför, men när vissa ledtrådar går åt samma håll på ett helt oförutsägbart sett när de analyseras vidare, får jag som tänker utanför boxen rysningar i kroppen. OM den bild som kommer upp i tankevärlden har någon som helst motsvarighet i verkligheten, så har världen betydligt större problem framför sig än Ukrainakrisens Krim, Ryssland och EU:s åsikter o.s.v.

Tre varningsklockor ringde i mitt huvud redan när uppgifter presenterats om passagerares bakgrund. Geologi, Mongoliet och så en grupp med historiska rötter tillbaka till Djingis Khan. Gruppen finns på minst tre platser, Malysia, Mongoliet och via indier med mongolsk bakgrund på aktuella öarna för några år sedan. En del artiklar senare år har talat om att Nordkorea vill öka sin oljeförsörjning från Mongoliet samt att aktuell grupp vill ha lokalt styre (minus Kinainblandning). Oljeproduktionen officiellt har ökat rejält de senaste åren. Man har i ett av områdena där gruppen funnits nämnd också hittat en hel del fyndigheter i form av rara metaller…

Som sagt tanken flyger men hamnar hela tiden efter fundering på samma punkt. Det som skulle kunna göra skillnad är om de 20 personer som reste för ett och samma företag vars namn eller verksamhet jag inte känner till med planet, om de har helt annan bakgrund. Har de teknisk bakgrund som passar in, så fanns det en hel del människor på planet som kan ha blivit kidnappade p.g.a. sin utbildning/bakgrund.

Bränslebrist över Indiska Oceanen, GP 15 mars 2014 Undrar om detta håller. Skulle inte vara förvånad om vi får höra när datorer fått göra fotometrisk analys av USA + Indiens + Kinas gemensamma satellitbilder att något flygplansstort föremål gjort dykning från hög höjd till LL eller L över viss punkt där ingen av de tre ländernas satelliter klarar av tillräckligt stor upplösning av satellitbilder i en känd radarskugga.

Malaysiska myndigheter slår nu fast att någon eller några kapade det försvunna MH370.

Kaparna slog av kommunikationssystemen och styrde av från rutten, uppger en regeringstjänsteman för nyhetsbyrån AP.

– Det är fastslaget, säger tjänstemannenh till AP.Hemlig analys kan avslöja var planet är, Expressen 15 mars 2014

Uppgifter om att Malaysia Airlines plan kapades, SvD 15 mars 2014
Planet blev kapat, DN 15 mars 2014
Malaysias premiärminister: Någon ombord slog av transponderna, Aftonbladet 15 mars 2014
Utredarna: Planet blev kapat, GP 15 mars 2014

Skräckscenario skulle kunna vara ett försök till utpressning från Nordkoreas + terrorgrupps sida gentemot Kina. Att inget framkommit i form av krav skulle då kunna tyda på att kontakt under kaparnas flygning brutits och ännu inte återställts. Verkligen långt utanför min normala tankebox men tyvärr befarar jag detta. Sällan jag varnar för att vargen kommer däremot att man skall skydda sig för att vargen kan komma. I aktuellt läge har jag ändå valt att gå ut med de slutsatser som för varje timma blir klarare och klarare – något mycket allvarligare än ”vanlig” flygplanskapning kan ha hänt.

Read Full Post »

Tvekat under några veckor att skriva detta. Skälet är gränsen mellan myt och verklighet. I de flesta fall, för att inte säga nästan alla fall och under nästan alla förutsättningar, så avstår jag från att skriva det jag får ihop när jag analyserar uppgifter som når mig på ena eller andra sättet. Här är ett undantag – myten från tidigare kanske har bäring……

Tillägg 11.40 Bildt: Det var kemvapen som användes, DN 23 augusti 2013

Ursprungligt blogginlägg:
Bildt: Regimen bakom gasmassakern, GP 23 augusti 2013
Världen måste få utreda massakern, Ledarsidan Expressen 22 augusti 2013
FN: En miljon barn har flytt Syrien, GP 23 augusti 2013
FN kräver få utreda attack i Syrien 22 augusti 2013
USA utreder kemvapenattack 23 augusti 2013
Obama kräver utredning om attack i Syrien, DN 22 augusti 2013
Vetoländerna bryter mot FN-stadgan, DN 22 augusti 2013
Släpp fram inspektrörerna DN Huvudledare ledarsidan 22 augusti 2013
Blix: ”Ingen kommer att agera militärt, Aftonbladet 22 augusti 2013 Tror Blix har fel här som så många gånger förr. Alla människor och alla länder är inte fega när det gäller att rädda människoliv. Tror faktiskt, hur otroligt det för dagen kan verka, att såväl Ryssland som Kina kan ändra sig samt att oavsett detta det är för många sjömän på alla länders fartyg som innerst inne är beredda att stå upp för människoliv, rädda först och fråga sedan.
Flera stater gör sig redo angripa Syrien, SvD 23 augusti 2013

Personligen tror jag nyckeln som kan låsa upp situationen från kinesiskt håll ligger i: – Första dagen jag började arbeta som diplomat fick jag veta att Syrien har utvecklat och utvecklar massförstörelsevapen. Sedan 1981 sker det tillsammans med Iran och efter det andra Gulfkriget 1991 började Syrien också samarbeta med Nordkorea för att utveckla kemiska stridsmedel, inklusive saringas, säger han. Avhoppad diplomat inte förvånad över giftattack i Syrien, Aftonbladet 22 augusti 2013 Har mycket svårt att tro att dagens Kinesiska ledare skulle se positivt på Nordkorea-Syrienkontakten när den nu kommit upp på bordet.
Expert om Syrien, ”Assad skiter i FN”, Mellanösternexperten Magnus Norell till Aftonbladet 22 augusti 2013

Analys och personlig kommentar

I dagsläget utifrån befintlig och allmänt presenterad situation i Syrien, har några små men i mina ögon väsentliga uppgifter fått mig att dra till min ögon och öron. Allra först börjar jag med kända historiska fakta som tidigare publicerats i denna blogg:

Faktisk incident

”En mängd olika vapen användes, inklusive artillerield, granatkastare och lätta vapen”, sade Sausan Ghosheh, talesperson för FN:s observatörsstyrka i Syrien, i ett meddelande efter att en konvoj med observatörer tagit sig fram till al-Tremseh under lördagen. ”Attacken på al-Tremseh verkar vara riktad mot speciella grupper och hus, framför allt mot militära desertörer och aktivister. Al-Tremsehattacken riktad mot rebeller, DN 15 juli 2012
Har det någon betydelse vilka de som attacken är riktad mot när barn, sjuka och gamla också drabbas???? Utdrag ur: Rötterna till dagens kriser, Norah4you 15 juli 2013
Skälet att jag valt detta utdrag är den rent ut sagt avsky jag personligen känner för människor som blundar för oskyldigas lidanden. Ingen nämnd och ingen glömd men finns det något avskyvärdare än ledare som valts/tagit sig makten att styra ett land som attackerar egna oskyldiga för att nå sitt mål? Vi har sett lite för för många som definierar det där med ‘sina egna’ rasistiskt, religiöst och/eller utifrån egen agenda. Alldeles för många speciellt under 1900-talet.

Verklig historisk bakgrund

Problematiken i östra Medelhavsområdets arabisktalande områden går tillbaka till 1000-talet. Dvs till tiden före det Osmanska Riket/Ottomanska Rikets storhetstid och många hundra år före dess sammanbrott. Det som glömdes under hela 1000 år av världen, var och förblir kurdernas gemensamma historia. Glömdes gjorde också frågeställningen om ett folk, vilket som helst, som under århundraden/årtusenden haft gemensam kultur och/eller enbart gemensam religion har rätten till eget land. Jag tar inte ställning annat än rent principiellt och pekar på att Världssamfundet besvarat frågan med JA i och med att först Nationernas Förbund samt sedan FN godkände staten Israels bildande. Skillnaden är dock stor när det gäller kurderna som i princip levt inom samma områden så länge vi historiskt vet något skriftligt om området/områdena.

För att förstå problematiken i Syrien ännu mer krävs kunskap om de Alawiter, idag i Syriens ledning, som bildades på 850-talet av de som ansåg sig vara faktiska ättlingar till Profeten Muhammed. Eller som jag skrev i en tidigare bloggartikel om Syrienproblematiken.

Alawiterna, de som idag är i Syriens ledning bildades på 850 talet av de som ansåg/anser sig vara faktiska ättlingar till profeten Muhammed efter att den nya muslimska religionens framväxt resulterat i interna maktstrider där sunnimuslimer var de som ‘segrade’ inom nuvarande Syriskt område. (Glöm gamla beteckningar på länder i området. Gränser och namn är något som ofta ändrats i historien). Alawiterna blev behandlade som paria på samma sätt som de kastlösa i Indien. De förföljdes och 1317 resp 1516 utsattes de för ren massaker på liknande sätt som de själva idag långt senare ger igen.

Osmanska Rikets historia och efterdyningarna av dess upplösning i slutet av Andra Världskriget har jag skrivit om i I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012. För att göra en lång historia kort, så fick Frankrike Syrien som protektorat på samma sätt som England fick dåvarande Palestina. Frankrike försökte styra Syrien genom att låta alawiterna som var i minoritet bli de som fick ledningen i armé och statsledning. Alawiterna hade i princip ingen annan möjlighet att få utbildning än att gå med i militären. Vilket många gjorde. Det var där och då 1959 samt vid de alawitiska baathisternas kupp 1966 som dagens skrämmande situation blommade upp Utdrag ur Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 6 november 2012

Konsekvenserna av Osmanska Rikets fall

Svenskar och västeuropeer har en tendens att glömma närområdets yttre kanters historia. Det vi idag ser i t.ex. Syrien Assad varnar för dominoeffekten, Aftonbladet 6 april 2013 och delar av Arabvärlden är precis som problem inuti Grekland och ner till Palestina och Israel resultatet av Osmanska Rikets fall. För närmare information se: Rötterna till dagens kriser, Norah4you 15 juli 2012 samt I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Det verkliga orosområdet idag består i princip av två länder: Syrien och Iran. Medan Ryssland med sina gamla kontakter med den syriska regeringen äger nyckeln att lösa den konflikten, så är Iran hela världens problem. Utdrag ur Omvärldsanalys 7 april 2013, Norah4you 7 april 2013

Myt eller verklighet

Redan 1993 fick jag av historiker/arkeolog samt av en koptisk munk som historikern ville jag skulle få träffa samt få uppgifter (avsåg namngivna goter samt numera officiellt försvunna källtexter från 300-600 e.Kr) i samband med att vi satt ner och språkade uppgifter om situationen i gränsområdet mellan Syrien och Irak. Första uppgiften, samma hörde jag även 2001 när jag träffade historikern, var att Sadam Hussein under ett namngivet historiskt museum där ett speciellt flygplan gömts undan för att Hussein utgick från att ingen skulle bomba museet, talas om kemvapen. Samma som använts mot Husseins ‘egna’ medborgare på gränsen mot Iran. Sanningshalten har jag aldrig brytt mig om att kolla annat än att jag på tidskriftsavdelning på UB i Göteborg kollat upp att det fanns ett museum där flygplan gömdes. Mycket mer vet jag inte om detta. Någonstans, minns inte var, läste jag en uppgift om att två lastbilar vid inledningen av Irakkriget skall ha fört över något, stod inte vad så mycket minns jag, över gränsen till Syrien.

Andra biten är något som jag betraktat som ren myt, men som i ljuset av att Kina (liksom Ryssland) satt sig emot att FN-inspektörer skulle få tillstånd att kontrollera Då vill jag först påminna om att Robert Ludlum som mest är känd för Bourne etc. ursprungligen tillhörde United States Marines. (Inom parantes lärde jag mig som barn när jag följde med min farfar till ljugarbänken i Sannäs att en sjöman i första hand alltid ställer upp för sitt land i andra hand till skillnad från de flesta andra upplever en gemenskap tvärs över landsgränser när det gäller att rädda liv samt föra vidare vad som verkligen hänt)
I boken the Altman Code som Ludlum påbörjade under sitt sista levnadsår (dog 2001) i samarbete med Gayle Lynds finns en händelse som där är story, men som funnits med från året innan och framåt i det vi kan kalla myt: Att dåvarande Kinesiska ledningen, obs de som nämnts under åren finns inte med i dagens Kinesiska ledning, vid något tillfälle råkade ut för att en oppositionell grupp i Kina försökte föra över kemiska vapen till Irak. Myt eller verklighet? Ingen aning. Men tillräckligt mycket i boken faller nu på plats för att som minst jag själv skall börja fundera.

Dagens situation

I dagens SvD skriver Hans Blix, en person jag inte hade förtroende för ens när jag var folkpartist då jag aldrig ansett att politik skall gå över faktisk verklighet (helt annat sammanhang), något som kan vara värt att lägga på minnet:
Kina och Ryssland sade nej till att FN:s säkerhetsråd skulle kräva en undersökning. Vad har det för betydelse för möjligheten att utreda händelsen?

– Jag vet inte exakt vilken formulering det var som inte gick igenom I säkerhetsrådet, men FN har uttryckt att man vill undersöka saken. Också Ryssland har ju krävt en utredning.
FN har egentligen inte så mycket påtryckningsmedel.
– Vad man kan säga om situationen nu är att den rimligtvis kommer olägligt för regimen. Här fanns redan ett tryck från omvärlden på intervention, och nu ökar det trycket. Rebellerna vill naturligtvis ha en intervention, som riktar sig mot regeringen.

Hans Blix: Nu ökar trycket för en intervention, SvD uppdaterad 23 augusti 2013

Det jag ser vad det gäller Ryssland, rätt eller fel får framtiden utvisa, är att maktkampen i Ryssland verkar eskalera. Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013 samt Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013
Några hetssporrar(?) övervintrande gammelkommunister(?) i Ryska armen som är rädda att förlora den ryska basen i Syrien???? kan i detta fallet om så är verkligheten föra världen in i ännu oroligare tider. Notera att Putin som i Västmedia och från ryskt oppositionshåll får bära hundhuvudet för allt som vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet och dess motsvarigheter i utländsk media vill klaga på, Putin har varit ovanligt tyst ända sedan andra grupper i Ryssland genomdrev att Snowden skulle ges tillfälligt uppehållstillstånd i Ryssland. Något som enligt rysk konstitution inte ens en rysk president kunde förhindra.

Slutsats

Den uppkomna situationen i Syrien har rötter som går långt tillbaka såväl historiskt som politiskt och religiöst. FN:s möjlighet att ingripa och inspektera om Kina och Ryssland sätter sig emot är ringa. Föreligger risk att Kinas nuvarande ledning utifrån nu avsatta (och ibland i rättegång dömda) tidigare medborgares agerande känner sig tvingade att inta en hårdare hållning än vad de utifrån sin egen ickeinblandning (nuvarande ledning) i de allvarliga bakgrundshändelserna runt år 2000 borde behöva göra. Utifrån kinesisk filosofi under de senaste årtusenden kan det i och för sig vara förståligt att man inte vill förlora ansiktet. (Personlig uppfattning är att de tvärt om skulle gynnas i världens ögon av att sopa upp och gå vidare).
Situationen i Ryssland är för dagen oklar. Vilket är allvarligt nog.
Går Syrienkrisen att lösa? Knappast utan samarbete mellan Frankrike, USA och Ryssland med moraliskt stöd från Kina. Sedan återstår frågan: Hur kan någon som säger sig vara för humanitet låta bli att försöka hjälpa till att få stopp på Syriska folkets lidande. Detta alldeles oavsett vem som gjort eller gör vad och utifrån vilken politisk position detta sker. Det kan aldrig någonsin försvaras att människor gasas ihjäl eller till svårt lidande.

Read Full Post »

för pengar har det sedan 70-talet talats om att Kim Jong-Uns familj haft gott om. Speciellt hördes uppgifter om Schweiz på den tiden när hans företrädare slöt landet mer och mer. Och att det fanns pengar står klart.

De små uppgifterna som även senaste veckorna sipprat ut visar att pengar när det gäller det privata fortsatt finns i överflöd.
Liksom många berömda, stenrika och mäktiga familjer sände den förre nordkoreanske ledaren Kim Jong-Il sina barn till internatskola i alplandet. Framförallt skulle lillen Kim Jong-Un drillas.

De äldre skulle ändå visa sig vara värdelösa som efterträdare till diktatorn. Äldsten Kim Jong-Nam greps på väg till Disneyland i Japan, och bor i dag i Macao där han spenderar dagarna på kasinon. Nordkoreas Kim Jong-Un ännu en internatknatte som spårade ur, SvD 17 april 2013 Spårade ur så till den milda grad att de kunskaper i IT han var satt att lära sig mest av allt gjorde att Kim Jong-Un prioriterat att IT-hackers från hans land under hans ledning gett sig på både det ena och det andra landet samt bolag och banker. Har sagt det förut och säger det igen: Följ pengarna.

När farbrodern gjorde bort sig och när brodern åkte dit på förfalskat pass, så hördes rykten om att Kim Jong-Un kan ha legat bakom. Oavsett vilket, så får USA tacka Kina och Ryssland samt Schweiz för att karln höll sig i skinnet. Schweiz? Ja, hade inte Schweiz blandat sig in i leken för att ‘medla’ på sitt sätt, så hade det nog slutat illa. För om inte Schweiz släppt sin uppgift om att Schweiz inte lättar på sin banksekretess för att EU-vill det vid ‘rätt’ tidpunkt, indirekt görande klart för Kim Jong-Un att om man inte släpper på banksekretessen för att EU-vill Schweiz-president avvisar utbyte, SvD 14 april 2013 så gör Schweiz det inte när det gäller Kim Jong-Un heller, så hade vi nog som minst fått se stor militärparad trots Kinas skarpa påtryckningar. Så firade Kim Jong-Un, tv.aftonbladet.se

För pengar finns. Kim Jong-Nam skulle inte klarat av att spendera stora summor på kasinon i Macao om han inte fått stort understöd. De som inbillar sig att hans pengar kommer från något av de länder som har handelsavtal med Nordkorea, de får självfallet svårare att följa pengarnas väg. Något som är viktigt att följa om den kranen skall täppas till /kontrolleras så att inte världen igen står i en situation där USA mer eller mindre tvingas att göra klart att man stödjer Japan, något som är betydligt känsligare än Koreahalvöns problematik i Ostasien. Hade inte Kina och Ryssland gjort klart att de inte godtog Kim Jong-Uns hot samt att de tillsammans med USA skall verka för att få Koreahalvön som Kärnvapenfri zon, så är det inte säkert att Japan och Sydkorea ens med USA-stöd hade hållt låg profil när hoten ökade. För det var Sydkorea och Japan, inte USA trots slagord och hot som var Kim Jong-Uns verkliga och nära ‘fiender’ som han vill åt.

Japans historia kastar långa skuggor in i dagens politiska situation i Ostasien. Har sagt det förut: Utan att känna ett lands historia, så är det svårt att spå det landets framtid. När det gäller Ostasien, så är det två bitar som man inte bör glömma att har gnagt i Ostasien inte bara sedan 1900-talets början utan långt långt tillbaka i tiden. Den ena biten handlar självfallet om koloniseringen och det stora antal folkgrupper som finns i var och ett av länderna utanför Koreahalvön samt på Japanska öarna. Koloniseringens historia känner de flesta till om än inte alltid dess bakgrund i ännu äldre handelsvägar och handelsutbyte.

För den andra biten i pusslet som inkluderar Nordkoreas Kim Jong-Uns försök att brösta sig till mer makt i Asien ligger i Japans Asiatiska historia. För att förstå hur Japans tidigare historia kastar långa skuggor in i 2000-talets politik, så krävs det att man sätter sig in i Japans historia samt den Japanska religionen Shintoism som på liknande sätt men i ännu högre grad än Kim Jong-Uns ickereligiösa diktatur fick massorna under den Japanske kejsaren att vara villiga att offra livet utan ifrågasättande av riktigheten i att göra det.

De länderna som skiljer sig mer än lite från de andra är Japan och Korea. Korea för att det i efterdyningarna av Andra Världskriget kom att delas upp i två länder. Nordkorea där diktaturen lätt växte sig stark i det med Kina gemensamma hatet mot främst Japan samt att diktatorn, Kim Jong-Uns farfar, använde sig av kommunism för att fortsätta det under Japan påbörjade förtrycket av folket. Korea som helhet har under stor del av sina senaste 1000 år varit ett under Kinas vingar existerande land som förr fick vara väldigt självständigt och efter kommunismens intåg fortsatt fick vara det relaterat t.ex. Tibet.
Japan skiljer sig från det övriga Asien för att landet har sin egen religion. En religion där Kejsaren från slutet av 600-talet början av 700-talet ansetts vara ättling till Japanska gudar. Många glömmer bort att upp till 90% även idag år 2013 är troende shintoister. Detta är viktigt att ha med i all Asiatisk områdesanalys.

Nordkorea efter årsdagsfirandet 15 april

Faran är inte över på Koreanska halvön. Men den akuta hotbilden har tonats ner. Dock fortsätter Nordkorea att stoppa förhandlingar och kontakter. Ingen hjälp släpps in i Kaesong, GP 17 april 2013
Ingen hjälp släpps in i Kaesong, Aftonbladet 17 april 2013
Ingen hjälp släpps in i Kaesong, DN 17 april 2013 Det är långa skuggor av olika slag som fortsatt ställer till problem för ‘normalisering’…. Vad nu normalisering skulle innebära….

Read Full Post »

15 april när Nordkorea skall fira sin ‘evige ledare’ Kim Jong-Uns farfar är inne. Tidigare år har Nordkorea försökt skicka upp robot. Men misslyckats. Då var tongångarna inte till närmelsevis så hårda som idag. Nu har världen gjort klart att de inte tolererar kärnvapenhot samtidigt som Kina, USA och Japan har gjort klart att de strävar efter att göra hela Koreanska halvön till en kärnvapenfri zon. Kerry får kinesiskt stöd för kärnvapenfritt Korea, DN 13 april 2013

Sydkorea, USA och Japan har sträckt ut handen för nya förhandlingar

Kerry: Vi är beredda att förhandla, GP 15 april 2013
John Kerry öppnar för samtal med Nordkorea, Aftonbladet 15 april 2013

Nordkorea avvisar utsträckta händerna

Nordkorea avvisar dialog, DN 14 april 2013
Nordkorea: Slugt trick av Sydkorea, Expressen 14 april 2013

Vad som händer nu står skrivet i stjärnorna.
Nästa steg kan komma på solens dag, SvD 15 april 2013
Solens dag – här är Nordkoreas USA-mål, Expressen 15 april 2013

Det som tenderar att glömmas bort i sammanhanget är att Kina som har allt att förlora på ett kärnvapenkrig nu när Kina håller på att gå om USA som den ekonomiska stormakten, Kina ligger också inom Nordkoreanska kärnvapenstyckade robotars räckvidd. Vilket onekligen komplicerar tillvaron och säkerheten även för Kina.

Read Full Post »

för det är endast i operetternas värld någon som hotar andra kan framstå som hjälte i annat än sina egna ögon….. kanske vore det en lösning att få Hollywood och Bollywood att slå sig samman och erbjuda honom att spela huvudrollen i en film om hur han som kommer från ett litet fattigt land kan hota hela världen 😛

Allvarligt talat. Det som oroar mig mest med utvecklingen, kommentarer och sk. expertutlåtanden om Nordkorea och Kim Jong-Un är att dessa sällan tar hänsyn till två viktiga bitar: Koreas historia samt att Kim Jong-Un under sina studieår i Schweiz lär ha haft det socialt och studiemässigt svårt.

Koreas historia är inget som låter sig skrivas i några få rader. Japan har vid flera tillfällen varit och ‘ätit’ på den Koreanska halvön som formellt under lång tid av sin historia varit en form av militärt styrt Shouganat officiellt under Kina. För att göra en lång historia kort, så kom detta att leda till att Korea stängde ute hela omvärlden mellan 1637 till 1876. Då var det åter Japan som tvingade Korea att ‘öppna’ sig. Rysk-Japanska kriget i början av 1900-talet hade slagfält i Korea och ledde till att Japan lade beslag på Korea. Efter Andra Världskriget blev Korea fritt, dvs Sovjet gick in från norr och USA från söder. Resultatet blev ett tudelat land där tanken var att ena landet. Nordkorea utropade sig som egen republik 1953. För att trygga freden stannade USA kvar i Sydkorea där även FN-trupper främst observatörer anslutit sig under åren. Tre länder kan göra skillnad, Norah4you 12 april 2013

Nordkorea hotar med kärnvapenuppskjutning. De hotar mer och mer och reträttutrymmet krymper för varje dag. USA uppmanade på fredagen Kina att använda sitt inflytande för att stoppa Nordkoreas ”destabiliserande” handlingar.
USA: Kina måste tygla Nordkorea, DN 12 april 2013

Hotfulla ord från Nordkorea är inget nytt, men retoriken har aldrig förr nått dessa nivåer. Men den oerfarne Kim Jong-Un har – till skillnad från pappa och farfar – inte gett sig själv många utvägar att trappa ner tonläget med äran i behåll.

Och ära – eller ansikte – är nog så viktigt i den koreanska kulturen. Det är därför mycket troligt att han verkligen kommer att avfyra sin Musudan-robot.

Det är bland annat därför japanerna satt upp antirobotskydd i Tokyo. Nej, just ingen tror att Nordkorea är på väg att angripa Japan, men något kan ju gå snett och roboten komma på avvägar. Är mycket troligt att han avfyrar Masudan, Mats Larsson på Expressen 12 april 2013
Tyvärr befarar jag att han har rätt. Därmed inte sagt att det inte kan ligga i Nordkoreas verkliga planer att ge sig på Japan i stället för USA.

Det är lite där det allvarliga problemet ligger. För om det är Japan som Nordkorea vill näpsta utöver att lägga beslag på delar av eller hela Sydkorea, så får problemet en ännu värre sprängstyrka. För då är det stor risk att hela världsfreden går överstyr fortare än vad vi kan ana.

Men det dagsaktuella läget samt Kinas egna uttalanden gör tydligt att Kina inte alls accepterar Nordkoreas upptrappade hot. Frågan är bara vad Kina har för möjligheter i ett läge där Nordkorea har kärnvapen att agera utan att riskera att förvärra situationen. Jag hoppas de har stort handlingsutrymme. Men det är omöjligt att avgöra utifrån det som sagts.


”Kina tappar tålamodet”, Aftonbladet 12 april 2013
Kerry och Nato-chef till Seoul, GP 12 april 2013
Nordkorea kan ha kärnvapenmissil, SvD 12 april 2013
USA och Nato vill få med sig Kina, SvD 12 april 2013 Det lär de få. Kina är det land som riskerar förlora mest såväl ekonomiskt, politiskt som i den internationella respekten om Kina inte får Kim Jong-Un att ta reson.
Se Kina har mest att förlora, Norah4you 4 april 2013

Read Full Post »

Ett antal tillfällen det senaste året när jag själv spårat försök att sända trojaner till min dator via tidningssidor och även i spammail, har jag användande mig av den programvara som IBM:s Europachef gav mig 1995 samt öppenprogramvara från 1993 och framåt fått gps.readings som angett platser norr Sydkoreas gräns respektive söder Kinas. Senaste försöket att skicka in spionprogram till min dator har skett under senare tid. Ibland krävs det spårande av upp till 22 looper via olika servrar för att spåra. Frågan jag ställer mig är vilka skador de orsakat totalt sett runt jorden.

Nordkorea bakom cyberattackerna, Expressen 10 april 2013

Read Full Post »

Tillägg 08.20 svensk tid
Upp till sju mobila startanläggningar med olika slags ballistiska missiler med räckvidd på 300 till 3 000 kilometer har kartlagts på Nordkoreas östkust. Missilerna kan komma att avfyras i en salva eller på flera dagar från och med idag, spår militärer i Tokyo.
Upp till sju mobila missilanläggningar sätts upp i östra Nordkorea, Rysslands röst 10 april 10.00 rysk tid

Långdistansrobatar klara att avfyras, SvD morgonen 10 april 2013

Nedanstående inlagt 05.47 svensk tid:
Senaste provokationen: Stort antal starka riktade strålkastare vid gräns mot Sydkorea
SEOUL (Dagbladet): Natt til i dag kom nordkoreanerne med en ytterligere provokasjon – av det litt mer uvanlige slaget.

Fra sin side av den demilitariserte sonen rettet nordkoreanerne et gigantisk flomlys over grensa, blant annet mot bygningen der den amerikanskledete felleskommandoen holder til.

Det får Dagbladet opplyst av amerikanske militære kilder på grensa.

Flomlyset førte til at soldatene på sørkoreansk side ikke kunne se – rett og slett fordi de ble blendet. Översättningshjälp: flomlys (no) = [starka] strålkastare (sv)
Blender amerikanske soldater med gigantisk flomlys, Dagbladet 10 april 2013 kl 05.35

Varifrån kommer pengarna och hur länge har detta planerats?
Vad är det som Nordkorea satsat så mycket pengar på, och varifrån kommer de pengarna samt varför?
Att tillverka/köpa den sortens strålkastare i stora mängder är inget som är gratis. Inget som tillsammans med allt det andra som Nordkorea nödvändigtvis måste ha köpt in, för alla mineraler och råvaror finns inte naturligt i Nordkorea och totalen när man gör ett snabbt överslag överskrider de intäkter som Nordkorea haft senaste åren med råge flera gånger om. Hur länge har detta varit planerat? Vad är det som planeras? Börjar verka som en utpressning där Kim Jong-Un försöker tvinga till sig inte bara några få öar utan makten över som minst stor del av Sydkorea. Detta med hoten och upptrappningen i form av alla starka strålkastare är en terrorhandling i sig. Hur mycket pengar har Nordkoreas statliga IT-hackers snott från olika banker för inte ens Iran skulle kunna slänga in så mycket pengar i annat land? Har sagt det tidigare: Följ pengarna.

Stängd gräns Nordkorea-Kina, kinesiska turistbyråer stoppar resor
Explore North Korea, which caters mostly to Chinese tourists, posted a message on its Facebook page late Tuesday stating: “Because the situation in North Korea. All the tour will be canceled since now [sic].”

The agency said it had a two-hour-long meeting with local travel agencies in Dandong, which led to the decision.
North Korea-China Border Dandong closed tourists; Chinese tours canceled, International Business Times 9 april 2013

Nordkorea redo avfyra missil, DN vid midnatt 9/10 april 2013
Sydkorea och USA ökar beredskapen, Aftonbladet 10 april 2013
Sydkorea och USA ökar beredskapen, GP 10 april 2013
Sydkorea och USA ökar beredskapen, Expressen 10 april 2013
Sydkorea och USA ökar beredskapen, SvD 10 april 2013
Det sade Sydkoreas utrikesminister Yun Byung Se på onsdagen, enligt Bloomberg News.

”Möjligheten kan bli verklighet när som helst från nu”, sade han.

Han sade att Nordkoreas missilkapacitet befinner sig på en ”avsevärd” nivå, och att en avfyrning nu skulle tillåta Nordkorea att säkra en teknologi flera varianter av kort- och medeldistansmissiler.
Sydkorea: Hög sannolikhet Nordkorea avfyrar missil, Yun-ny Sydkorea till Blomberg enligt SvD Näringsliv 10 april 2013

Read Full Post »

Nordkoreas ledare Kim Jong-un som i sin ungdom under den inte speciellt lyckade studietiden i Schweiz enligt utländska media bl.a. lär ha spelat Travoltas (!?!??) roll i Grease i en skoluppsättning lär på den tiden ha drömt om att bli amerikansk basketspelare och amerikansk hjälte….. de första drömmarna fick han kanske hårt krossade under studietiden, den sista drömmen om att spela hjälte försöker han leva upp till i sin egen värld genom att hota andra. Hade han tagit besinning och dragit tillbaka alla hot, kanske Hollywood hade kunnat göra en filmhjälte av en president. Tvärt om har ju Hollywood klarat. 😛

Allvarligt talat. Schweiz har erbjudit sig att ställa upp som medlare. Schweiz har i många andra konflikter bra möjligheter att lyckas. Knappast i Nordkoreakrisen. Kim Jong-un vill nog glömma sin tid undercover som ‘vanlig’ person många vågar säga emot.

I stället så har nu land efter land uttryckt inte bara oro utan under ytan försökt hjälpa till. Nordkorea lär ha blivit erbjuden såväl nödhjälp som olja, det är den slutsatsen jag drar av att de i ett uttalande i början av förra veckan sa att de inte byter kärnkraft mot nödhjälp. Det spåret och de naiva bedömningar som en del sk. svenska experter på FOI (jag litar på svensk militär. Obs Militär dvs und o.s.v.) gjort där de trott att det var målet, det var överspelat redan dagarna innan de sk. experterna uttalade sig.

Nu rustar Japan upp medan Nordkorea som är de som hotar världsfreden beskyller de de hotar för att äga skulden till att de hotar.
-Hur situationen utvecklas de kommande dagarna beror helt på de sydkoreanska myndigheternas attityd, sade Kim Yang-Gon, sekreterare i kommunistpartiets centralkommitté till statliga nyhetsbyrån KCNA.

Det fanns inga kommentarer från Syd på tisdagsmorgonen.

Japan har placerat ut luftvärnsrobotar av Patriottyp i huvudstaden för att försvara Stortokyos 30 miljoner människor mot ett nordkoreanskt angrepp, sade en talesman för försvarsdepartementet.
Robotar har placerats i Tokyo, GP 9 april 2013
Det hela är så absurt inte minst för att det starkt påminner om mannen som misshandlar sin kvinna och skyller på henne som varande orsak till att mannen misshandlar. Eget ansvar för personliga handlingar är något som krävs från golv till tak oavsett om det är en familj eller ledare för ett land! Allt annat är helt oacceptabelt!

Nu rustar Japan för krig mot Nordkorea, Expressen 9 april 2013
Japan rustar för krig med Nordkorea, Aftonbladet 9 april 2013
Robotar har placerats i Tokyo, Sveriges Radio 9 april 2013
Luftvärnsrobotar i Tokyo, SvD 9 april 2013
Japanska missiler mot Koreaangrepp, DN 9 april 2013
Hans Blix tidigare chef IAEA, SvD 8 april 2013 Jag tappade all respekt för Hans Blix sk. kunnande och förhandlingsförmåga (som i stort sett saknades) redan när han var politiker på uppgång. Snorkiga människor har jag aldrig gillat. Men denna gången kan han mycket väl ha rätt.

Nej jag har aldrig tillat snorkiga människor som inte tar sig tid att göra källkritisk kontroll av syfte och tendens m.m. I all synnerhet inte när de vill skylta med sin egen dumhet: Ordförande i Svensk-Koreanska Föreningen: Den hotfulla situationen på Koreahalvön är helt och hållet framdriven av USA, som vill sabotera försöken till dialog och avspänning mellan norra och södra Korea för att motivera kontrollen över Sydkorea och Japan. En alternativ analys av konflikten mellan Nordkorea och Usa, Christer Lundgren ordförande Svensk-Koreanska Föreningen på Newsmill 8 april 2013 Vänsternissarna på yttersta vänsterflanken har ännu inte övergett kommunismen så som de ser den. Infiltrerat en hel del media i Västvärlden sedan 1970-talet, det har en del genom att bära falska kappor. Enögdheten har de inte kommit förbi genom åren. Verkligheten har inte gått upp för dem. Som sagt snorkiga människor har jag inte något till övers för!

Japan beväpnar sig mot Nordkorea, di.se 9 april 2013 Allt medan FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i uppmanande ton säger: FN: Nordkorea kan inte fortsätta så här, di.se 8 april 2013

Vackra talens tid är för länge sedan förbi. Något som Kina och Ryssland väl förstått. Så här skrev jag imorse: Peking (dpa) – China ist verärgert über Nordkoreas Provokationen. Sein Einfluss auf den früheren Verbündeten ist aber gering. Einen Ausweg sieht Peking nur in direkten Gesprächen zwischen den USA und Nordkorea.
Chinas Präsident kritisiert Nordkorea, Der Herrenberger Zeitung 08.04.2013

Om inte Peking längre anser sig ha något reellt inflytande på Nordkoreas Kim Jong-Un, vem kan då tänkas ha det? Jag förstår så väl Kinas frustration, irritation och ovanligt skarpa uttalande. Uttalande som (för att vara kineser) nästan verkar undertryckt ilska. Nordkorea har under ett antal år utbildat hackers som gjort attacker på datorer runt jorden som Kina mer än en gång fått skulden för. Men om Kina inte kan få karln att lyssna, vem kan?

President Putin varnar och gör sitt bästa att försöka förklara verklighetens konsekvenser om Nordkoreas kärnvapenhot skulle bli allvar: Russian President Vladimir Putin warns that conflict on the Korean peninsula could cause greater devastation than the Chernobyl nuclear disaster in 1986.
09/04/13

Putin warns of conflict with North Korea, Brisbanetimes Australien 9 april 2013
…nu varnar president Vladimir Putin för effekterna av ett fullskaligt krig.
——— slut citat ur Nordkoreahotet – mer än oroväckande 9 april 2013, Norah4you 9 april 2013 —–

Någon undrar säkert hur detta påverkar Sverige. Min uppfattning har jag fört fram i Omvärldsanalys 7 april 2013, Norah4you 7 april 2013 Det är allt annat än lugna tider som stundar i världen om Kim Jong-Un får fortsätta hållas.

Tillägg 08.30 nu försöker Kim Jong-Un ta befälet över alla andra länders människor. Han må vara diktator i sitt eget land. Det är knappt att världens nationer accepterar det. Hans försök att bestämma över andra länders medborgare är skrämmande. Som jag skrivit tidigare karln är som en kombination av Hitler och Stalin om inte värre.
Nordkoreas varning: Utlänningar bör lämna Sydkorea, Aftonbladet 9 april 2013
Nordkorea: Överväg att lämna Sydkorea, Sveriges Radio 9 april 2013

Read Full Post »

Older Posts »