Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nordisk Historia’

Det finns få saker som irriterar mig mer än när kvasiakademiker och politiskt korrekta försöker stjäla någon folkgrupps historia och arkeologi. Det var lika tokigt när det fanns de som hade för sig att det existerade en Nordisk folkras…. vad nu detta var för dravel så gick ju tyvärr alltför många på de fantasierna. Inte bara nazister utan många många andra,
som de senare tidernas fantasier om att samerna varit i norra Sverige först…. Det må vara politiskt korrekt att hävda att samerna skulle vara ursprungsbefolkning. Politiskt korrekt, men helt uppåt väggarna fel. Den enda ursprungsbefolkning som idag finns kvar i Norden utgörs av en liten del av de verkliga Kvenerna vars historia, skriftlig och arkeologisk, pollenanalysmässigt o.s.v. är de enda som är verkliga ättlingar och vars kontinuitet går att belägga in i våra dagar. De Kvenerna, Kvänerna, utgör en liten bråkdel av de som nu kallar sig Kvener. Senaste uppgiften jag såg var att de var färre än 200 av de 10.000 som kallar sig Kvener.

Utgående från detta samt från det mycket märkliga FN uttalandet mot gruvdrift, så har jag skrivit en bloggartikel i Norah4history samt lagt den som sida under Skandinavisk Historia. De som vill läsa den kan hitta den på De verkliga kvenerna, Norah4history sida

Utdrag ur bloggartikel De verkliga Kvenerna
Den första arkeologiska undersökningen som jag hänvisar till är en delundersökning i samband med utgrävning av RAÄ 183 Ramsele Kommun.

Utgångspunkt verkliga vattennivåer samt landhöjning. Ramsele kommun ligger idag med en höjd över havet varierande frpb 200-500 meter på fyndplatsen är medelnivån ovan havet drygt 350 meter. Vilket motsvarar nivån för boställe/temporära slaktstället inom 50-80 meter från närmaste vattendrag vid tidpunkter till vilka fynd i undersökningen dateras. I delrapporten berättas om tre husgrunder.Två av dem dateras till slutet av/övergången Neolitikum till tidig Bronsålder.

Dateringarna från 2009 (sammanlagt 12 st) visade att den undersökta delen av anläggningen var i bruk under perioden 2500-1800 BC, med en aktivitetstopp mellan 2400-2300 BC. Fyndmaterialet från 2010 är likartat som från undersökningen 2009, och en datering till samma period är trolig även för årets schakt. Vare sig fynd eller C-dateringar indikerar aktiviteter under efterkommande perioder.De verkliga kvenerna, Norah4history sida

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
De första som följde renar västerut var inte samer eller samernas förfäder. Ananinokulturens människor som under del av året övergav sina FASTA bosättningar och följde vildren västerut från Jelabugaområdet i Ryssland, de var jordbrukare utöver att de var jägare. De använde skidor som så många andra i de delarna av Ryssland och i hela Nordkalottområdet långt innan samerna gjorde detta. Äldsta skidan i världen, Kalvträskskidan, är lika gammal som Egyptens pyramider och föregår varje form av vildrensjakt av samer. Jag vet att detta inte är politiskt korrekt att tala om, men fakta är fakta och inte fiction eller drömmar om vad som skall ha varit.

Detta oaktat, så har aldrig någonsin samerna ägt landet i norr. I ett område in från Alta via nuvarande fjälldalgångar österut långt in i Sverige, fanns det t.o.m. öppet vatten tack vare nuvarande Golfströmmens föregångare LÅNGT INNAN INLANDSISEN SMÄLT så att det blev möjligt för vildren att finna lavar på stora områden betydligt över hundra mil österut tack vare det tjocka istäcket öster om det öppna vattnet. På den tiden fanns det fortfarande, mitt under istiden, en rest av människor som överlevde på öar utanför Alta ner mot Bodö. Dessa människor som var de första i hela norra Skandinavien att både röra sig samt bosätta sig i det vi idag kallar norra Sverige är utöver att arkeologiska fynden är helt annorlunda än vad samernas fynd någonsin varit talade varken samiska eller finska. Finns t.o.m. skriftliga källor från före 800 e.Kr. då de första av de nuvarande samerna började med det som kallas rennäring. Rennäring är inte samma sak som att följa vildren.Inte Ert land, Norah4you 26 november 2013

För Äldre svensk historia läs gärna: Svea Rikes vagga, Norah4history sida samt Från Tacitus till Tahirs ruser, Norah4history sida

Det alla bör ha klart för sig är att det finns inga sk. rena folkraser. Speciellt inte med flertusenåriga anor i Norden, då undantaget de få av de verkliga kvenerna som inte gifte in sig med inflyttande grupper under 1600-1900-talet. Idag är de färre än 200 av alla de som kallar sig Kvener.

———————
Någon kanske tycker: Ja men gruvan ligger i Västerbotten inte i Västernorrland. Helt rätt. Det är bara det att om inte samerna är de som äger den äldre historien norr om Västerbotten, så äger de inte ens i teorin rätten att hävda att de äger rätten till marken i Västerbotten. Så enkelt är det. Tyvärr har FN återigen precis som i andra frågor lyssnat alldeles för mycket på politiskt korrektas önskemål.

FN-organ vill stoppa svensk gruva, Aftonbladet 8 november 2013 Det har gått alldeles för långt! Isen smälte från söder och väster. Att någon ens kan få för sig att samernas renar tog sig över flera hundra mil av kvarvarande tjock inlandsis från Murmanskområdet söder till Finska Viken alternativt simmade över, det säger tyvärr alltför mycket om okunskapen om forntidens historia och geologi! När det gäller FN:s sk. experter under senare år är jag tyvärr inte förvånad.
FN-organ vill stoppa svensk gruva, GP 8 november 2013
FN-organ vill stoppa svensk gruva, Expressen 8 november 2013
FN-organ vill stoppa svensk gruva, SvD 9 november 2013

Det finns få länder på denna jord där så många invandringar skett som i Sverige. Det hindrar dock inte att det finns de som försöker stjäla andra gruppers historia för att legitimera sina egna krav.

Read Full Post »

Det må vara så att samer räknas till urbefolkning. Vilket i och för sig mycket väl kan bestridas utifrån vetenskapsteoretiskt kända fakta om hur Inlandsisen drog sig tillbaka från söder mot norr och arkeologiskt kända fakta om att människorna följde med isen söderifrån norrut samt fanns på det Ni felaktigt kallar ‘Ert land’. Det finns dokumenterade arkeologiska fynd som bevisar att det fanns andra människor där långt innan det var möjligt att följa vildren från norra Ryssland västerut till Alta.

De första som följde renar västerut var inte samer eller samernas förfäder. Ananinokulturens människor som under del av året övergav sina FASTA bosättningar och följde vildren västerut från Jelabugaområdet i Ryssland, de var jordbrukare utöver att de var jägare. De använde skidor som så många andra i de delarna av Ryssland och i hela Nordkalottområdet långt innan samerna gjorde detta. Äldsta skidan i världen, Kalvträskskidan, är lika gammal som Egyptens pyramider och föregår varje form av vildrensjakt av samer. Jag vet att detta inte är politiskt korrekt att tala om, men fakta är fakta och inte fiction eller drömmar om vad som skall ha varit.

Detta oaktat, så har aldrig någonsin samerna ägt landet i norr. I ett område in från Alta via nuvarande fjälldalgångar österut långt in i Sverige, fanns det t.o.m. öppet vatten tack vare nuvarande Golfströmmens föregångare LÅNGT INNAN INLANDSISEN SMÄLT så att det blev möjligt för vildren att finna lavar på stora områden betydligt över hundra mil österut tack vare det tjocka istäcket öster om det öppna vattnet. På den tiden fanns det fortfarande, mitt under istiden, en rest av människor som överlevde på öar utanför Alta ner mot Bodö. Dessa människor som var de första i hela norra Skandinavien att både röra sig samt bosätta sig i det vi idag kallar norra Sverige är utöver att arkeologiska fynden är helt annorlunda än vad samernas fynd någonsin varit talade varken samiska eller finska. Finns t.o.m. skriftliga källor från före 800 e.Kr. då de första av de nuvarande samerna började med det som kallas rennäring. Rennäring är inte samma sak som att följa vildren.

Har samerna varit länge i norr? Ja. Men aldrig någonsin ägt den mark de förflyttat sig och sina renar över. Det är två helt olika saker att röra sig över och nyttja mark man inte äger och att äga den!

Stoppa exploateringen av vårt land, Per Jonas Partapuoli ordförande i Sáminuorra, SvD Brännpunkt 26 oktober 2013

Rätt skall vara rätt. Det är inte Ert land. Därmed inte sagt att inte hänsyn skall tagas till rennäring precis som till varje annan näringsverksamhet utifrån varje näringsverksamhets historia och landets lagar samt behov. Två helt olika saker!

Read Full Post »

Proof of early contacts Greenland-North America, Norah4history page

Read Full Post »

under en längre period (över 20 år) gjorde att fler barn överlevde upp till vuxen ålder. Det vi ser om vi tittar noga på agrikulturella historien i Norden, för det var nordbor inklusive folk från Jutland och från Tjust som först började röra på sig söderut. Tänk om de sk. klimatforskarna lärt sig historia. Tänk om de kunnat läsa latin och som sämst arabiska språk. Det finns en extrem mängd samtida källor, tvärt emot vad även många historiker tror, bevarade genom att skrifter bevarats i den östra delen av Medelhavet. Bland alla dessa finns kända som Tacitus, som oftast citeras utifrån sin

andra med Romarrikets fall som har sin början redan när den förste icke romaren, faktiskt en halv-got blev utsedd till Romersk kejsae under den sk. kejsartiden, och som fick sin stora upplösning när kejsar Valens mördades (av en gotisk ledare/härförare/kung). Samtida författare lätta att få tag på för de som vill lära sig lite själva från den senare perioden är t.ex.
Ammianus Marcellinus,
Roms historie i det fjerde århunrede e.Kr., Arendal 1877
The later Roman Empire, Harmondsworth 1986
Rerum gestarum libri qui supersunt, Leipzig 1978

Eunapius Fragment 39M
Live of the Sophists, transl. W C Wright Ph.D.,London 1921
Vitae sophisarum, Romae, 1956

Eutropius Book I och II, ed EC Marchant M.A., London 1899

Jordanes, Getica
Origin and deeds of the Goths, Princeton, N.J., 1908

Orosius
Seven books against the Pagans, Washington DC 1964 (ingår i serien The Fathers of the church)
Historiarum adversos paganos libri vii, Lipsiae 1889

Zosimus
New history, Sydney 1982
Neue Geschichte, Stuttgart 1990

men de mer intressanta uppgifterna kommer ner till oss via
Ora Maritima

‘Jordanes’ Dio som var en grek som kom i bråk med romarna och i mitten av första århundradet blev utslängd från dåvarande Romerskt område och via en handelsplats för Getae söder Ungerska Pustan längs Donau tog sig upp till Getaes handelsplats vid norra Visla och över havet till Getaes hem på ön uppe i den norra Oceanen. Hans bok om den exilen är ‘försvunnen’…. kan ha återfunnits härom året av en amerikansk forskare med rötter i gränstrakten mellan Turkiet och Irak. Senast jag hörde om den var den under källkritisk analys och tolkning. Oaktat detta så finns det idag över 50 tal bevarade som Dio höll där han berörde samhällsskick och natur här uppe i Norden. Att Dio som jag talar om verkligen var den som Jordanes hänvisade till och som många historiker inte trott existerat, var verklig berättar utöver hans egna bevarade tal även Philostratus om i Lives of the Sophists där han berättar att Dio var författare till boken om Getaes historia. (Obs Getae kom från norr inte från Turkiet eller Iran som en del försökt få det till. Dokumenterad första gången när Vigotha elf som kom brusande ner i norra Oceanen från mitten av landet finns beskriven i ett par B2 handskrifter av Ptolomy’s verk
Dio besökte under sin 14-åriga exil någon gång runt år 50 e.Kr. det avlägset liggande landet Getae. Men han var inte först. En av de andra stora romerska historikerna besökte som minst den norska kusten före detta.

Ablabius, kejsar Konstantin den stores Ablabius. Den historiske Ablabius var på sin tid(300-talets första hälft) en av de mäktigaste männen i hela Romarriket. Hans var en av de få på 300-talet som på grund av sin maktposition och i sitt ämbete inte bara hade möjlighet att träffa gotiska ledare och soldater. Hans starka position från tiden i Arles när Konstantin den store bara var Caesar och fram till de höga posterna han beträdde under åren gjorde det omöjligt för honom att inte ha fått god kontakt med germaner i allmänhet och goter i synnerhet.
Historien om Ablabius börjar i Estathius. Föräldrarna beskrivs som obskyra. Familjen var ju varken romersk eller grekisk. Ablabius far var sägs i vissa källor vara av gotisk släkt, i andra av alansk härkomst. (Detta med alansk har fått en del historiker att tro att Alanerna härstammade från område i nuvarande Iran. Dock är alansk en beteckning som används om en grupp med germanskt ursprung i vissa översättningar till latin samtidigt som samma personer, t.ex. Sveinar, Kol, Stein, Gudomar m.fl. också kallas ‘halaner’ respektive ‘reidgetaes’ m.m.

Men åter till vädret och klimatet. Det finns ett otal källor som berättar om och bekräftar pollenanalyser som gjorts i Norden och norra Tyskland. Människor började röra på sig efter att nyodlingar först tagits upp och det trots betydligt bättre odlingsmetoder inte fanns land så att det räckte till alla. De som först rörde på sig var handelsmän. Handelsmän hade tvärt emot vad vi blivit upplysta om färdats långväga sedan slutet av Bronsåldern, via Oder, Visla (Weissel) tog de sig ner sjövägen till Ungerska Pustan vidare via Donau österut samt via Volga och ‘stora’ Dnjepr tog de sig till norra delen av nuvarande Ukraina. Ett större antal bosatte sig där redan under första århundradet. Deras uppgifter finns bevarade. Bl.a. den märkliga omständigheten att dessa nordbor var vana (!) att betala 10:e i skatt till sin härförare och därför frivilligt (!) betalade skatt där de kom. Detta har många missat eller inte läst när de gått igenom de gamla källorna. Men som sagt pollenrapporter, arkeologiska utgrävningar av boplatser m.m. berättar tvärt emot vad de sk. klimatforskarna påstår att det var vid tre olika tillfällen efter vardera minst 20 års goda jordbrukstider som nordbor och de som bodde i norra delarna av Germanien började röra på sig. Precis som vikingarna gjorde långt senare.

Det där med historiska källdokument från 200 talet f.Kr fram till 555 e.Kr. de har Klimatologerna missat, glömt eller struntat i. Verklighet gäller före datateorier! Citat ovan från mitt eget manuskript Den Gotiska Mosaiken. Se även Goter och Romare När hände Vad?, Norah4history sida

Klimatet blev Romarrikets fall, DN 18 januari 2011

Read Full Post »

nyinlagd sida: Grönland en skriftlig källa från 1431, Norah4history

Read Full Post »