Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nordamerika’

Ny artikel inlagd i Norah4history Sveriges Historia i ett nötskal – del 4 Vasaättens århundraden 15- och 1600-talet

Read Full Post »

En av världens märkligaste lagar revs upp nyligen. Den infördes 1618, efter en blodig konflikt som ledde till att 32 personer från Baskien i norra Spanien mördades på Island, skriver Washington Post.Inte längre lagligt att döda basker på Island, SvD 28 maj 2015 via Washington Postartikel.

Basker slipper dödshot på Island, GP 28 maj 2015
Nu får man inte längre döda basker på Island, DN 28 maj 2015

Engelska the Guardian har en artikel:
Basques wanting to visit the dramatic fjords of north-western Iceland need no longer hesitate after the district of Westfjords repealed a 400-year-old decree to kill any Basque caught in the area on sight.

“The decision to do away with the decree was more symbolic than anything else,” said Westfjords district commissioner Jonas Gudmundsson. “We have laws, of course, and killing anyone– including Basques – is forbidden thesedays.”

The edict was issued in 1615 after a storm destroyed three Basque whaling vessels on an expedition in Iceland. Eighty members of the crew survived, said Gudmundsson, and were left stranded in the area. “They had nothing to eat, and there were accounts of them robbing people and farmers,” he said.Basques safe in Iceland as district repeals decree to kill them on sight, the Guardian 2015/apr/29

Vad gjorde basquerna på Island. Valjakt undrar säkert vän av ordning. Men historien börjar långt tillbaka när de grönländska bosättningarna växte sig stora. Betydligt större än vad motsvarande gårdar var i Norden och under åren 980-1341 bättre än på Island.

Innan kyrkan växte sig allt starkare och tog 10% (tiondet) av allt som producerades och såldes och innan norske kungen morfar till vår svenske kung Magnus Eriksson krävde skatt till norska kronan av Grönlänningarna, så hade grönlänningarna stora gårdar där svenskar, nederländare, skottar från öarna norr om Skottland samt basquer jobbade med fiske (långa), valfångst, elfenbensjakt (främst valrossjakt) och idkade handel via Orkney och Bergen ofta senare distribuerade via engelska hamnar . Något av de mest fascinerande som finns att läsa är följa handelsfartyg som kommit från Grönland i skeppshandlingar och hamndokument. Dessa finns bevarade för ett stort antal av åren.

En av de Elderly i Objiwastammen som jag blev ombedd via en bekant i South Dakota att kontakta berättade för mig om de galna normännen enligt vad som berättas under århundraden hade med sig torkad vit fisk (långa) som de hade för vana sa de att koka i kokgropar de grävde. Fyllde på vatten och bar varma stenar som legat i elden för att lägga i innan den torkade fisken…. det var bara det att detta hände i södra delen av det vi kallar Hudson Bay. De stenar som fanns tillgängliga var limestone…… Vilka äter lutfisk idag utöver svenskarna? En del nederlängare och just basquerna.

Basquerna upprätthöll kontakten med de goda fiske-/jaktområdena syd och sydost Grönland även när nordborna på Grönland flyttat vidare år 1435 och den nordiska kontakten tunnades ut för att helt avsomna i mitten på 1520-talet (ja så länge finns det bevarade skrifter om direktkontakt med dioceses på Nordamerikanska fastlandet som betalade tiondet till påvens delegat i Bergen sista åren via Köpenhamn…..

För dig som vill veta mer om Grönland
Lite kan Du som är intresserad läsa om detta i min historibloggartikel: Grönlands export kuriosa

Vad gäller Grönländska gårdarnas storlek räcker det kanske att nämna att temperaturen på Grönland 980-1341 var minst 3 grader varmare än idag. En gård som kort efter 1341 kom att frysas in och ligga i permafrost ända fram till 1990 var Gården under Sandet kallad GUS. Om den kan Du som är intresserad läsa på Garden under Sandet – a Greenland Farm rising from 670 years permafrost

i den bloggartikeln byggd på tidigare forskningsarbeten finns följande uppgifter som tigits ihjäl här i Norden:

A quick information re. farms on Greenland during Viking Age up to 1435.
Short info about farms in Western and Eastern Settlements.
While the main hall in the Eastern Settlements is around 56 m² the same type of hall in Western Settlement had a mean value of 28 m², as for the total mean of Byres: Eastern Settlements 87 m² and 27 m² in the Western Settlements, Barns in Eastern Settlement had a total mean 85 m² and in Western Settlements the Barns had a total mean of 36 m² Storeage mean also was lower in west as well.

Lets look at two of the farms in the west Greenland Settlements: Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m². [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

The barn and other outbuildings were so large that most non royal farms in Scandinavia during the Viking – Early Middle Ages should have been jealous of the surfaces and the number of stalls in the barn.

The Greenlanders exported butter (salted in the jar) and hard cheese (!) to Europe especially from 1100 up to 1435. There still exist documents showing these. Origins!

Men det finns andra och betydligt äldre källor som brukar glömmas bort. Kungsskuggan som vi i Sverige kallar den berättar en hel del om fiske, valfångst, växtlighet (en del kommer att förvåna den som läser så att denne person gör bäst att sätta sig innan den läses) m.m.

Liten teeser kan väl aldrig vara fel:

Konungs skuggsjá
XVIII

THE PRODUCTS OF GREENLAND

Son. You stated earlier in your talk that no grain grows in that country; therefore I now want to ask you what the people who inhabit the land live on, how large the population is, what sort of food they have, and whether they have accepted Christianity.

Father. The people in that country are few, for only a small part is sufficiently free from ice to be habitable; but the people are all Christians and have churches and priests. If the land lay near to some other country it might be reckoned a third of a bishopric; but the Greenlanders now have their own bishop, as no other arrangement is possible on account of the great distance from other people. You ask what the inhabitants live on in that country since they sow no grain; but men can live on other food than bread. It is reported that the pasturage is good and that there are large and fine farms in Greenland. The farmers raise cattle and sheep in large numbers and make butter and cheese in great quantities. The people subsist chiefly on these foods and on beef; but they also eat the flesh of various kinds of game, such as reindeer, whales, seals, and bears. That is what men live on in that country.”

I ett tidigare kapitel i Konungs skuggsjá berättas dels om det märkliga ‘norrljuset’ samt att det bara var på några få platser på Grönland som man försökt odla korn och vete. Trots detta så står här i klartext att 1250 så visste man om hade stora gårdar och att kor och fårskötsel bedrevs i stor utsträckning samt att smör och ost tillverkades i stora kvanititeter. Det senare bekräftas av den införsel som i slutet av 1300-talet kom Drottning Margaretha I:s fatabur till del, samt även av det besökande fartyget 1409/10 som var närvarande vid ett bröllop på Grönland. En kontakt som många historiker felaktigt tror och har trott var den sista med grönlänningarna. I Konungs skuggsjá finns många andra uppgifter om Grönland som ger vid handen att den som skrev måste haft mer än en uppgiftslämnare han litat på.Grönland och Grönlänningarna kapitel 2

En liten kort sammanfattning av de källor som är lättast åtkomliga:

Källor:
Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar
Flateyboken
Hauks bok
Heimskringla
Konungs skuggsjá
Landnámaboken
Legendariska Olafssagan
Nicholas Bergthorsson, Leidarvisir och borgaskipan

Vetenskapliga arbeten:
Arneborg J, Norbverne i Grönland 1988
Guldager Ole, Brattahliđ Reconsidered. Some thoughts on the Social Structure of Medieval Norse Greenland, and the Location of Brattahliđ, Archaeologia Islandica 2002:74
Jansen Henrik M, A critical account of the written and archaeological sources’ evidence concerning the Norse settlements in Greenland, Meddelelser om Grönland 182:4, 1972
McGovern Thomas H, Bones, Building and Boundaries: Palaeoeconomic Approaches to Norse Greenland
Rousell A, Farms and churches in the Medieval Norse settlement of Greenland, Meddelelser of Grönland 86(1)
The Roman Church in Norse Greenland, editor G F Bigelow, ”The Norse of the North Atlantic, Acta Archaeologica 61(1991) page 142-150 Köpenhamn [From Arneborg,1991

Read Full Post »

Sverige och Norge, ibland var för sig ibland tillsammans, har satt stora avtryck i Nordamerika som svenska historiker och arkeologer i allmänhet är helt okunniga om. Undantag finns, men få av dessa efter 1780-talet…

En av de mer intrikata okända uppgifterna är Olaus Magnus ord i Historia de gentibus septentrionalibus:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”. Annan för äldre svensk historia viktiga uppgifter finns på karta som Olaus Magnus ritade. För mer om den vänligen sök BRENNER, Die achte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Munchener Staatsbibliothek in Christiana Videnskabs-Selskas Forhandlinger (1886), no. 15; via närmaste UB.

Passerade Grönland gjorde Kung Håkon son till Magnus Eriksson något eller några år före faderns död i drukningsolycka. Det finns en obekräftad uppgift att Magnus Eriksson själv var med ombord i en skotsk källa som talar om återkomst till Europa av vinddrivet fartyg där Magnus Eriksson sägs ha varit nära att drunkna och räddats i land vid skotska kusten. Vad som är klart är att läderbåtarna finns dokumenterade i ett flertal 1400-tals källor, allt från donationsböcker till annaler.

Bland annat som är relativt okänt i Sverige, är verklighetens svenskar och norrmäns bosättningar i Nordamerika från sen Vikingatid fram till det vi känner som ”Nya Sverige” ”skapades i Delaware” 1638. Sanning med modifikation som motsägs av Englands förste guvernör på den Nordamerikanska kontinenten. Bland dennes handlingar finns uppgift att ”svenskarna” var här före engelsmän och holländare. Samt även uppgift om svenska farmare från norr nuvarande New York och långt söderut till Virginia. Dessa farmarna ”fick” lämna över sina gårdar till nykomna engelsmän och endast behålla en utgård, en ko, en oxe och en gris…..

Det mest intriganta av allt, är att stora delar av Nordamerika inklusive Mississippi finns i form av en av de säkraste källorna som vi vet när den graverades (och där flamländaren som utförde gravyren tyvärr spegelvände Nordamerika) – Svenska Riksregalien Riksäpplet gjort till Erik XIV:s kröning där kungen vid trontillträdet förklarade sig vara arvtagare till hela norra hemisfären. Vilket ligger mycket sanning i.

Om man rättvänder bild på Amerika, så ser alla att delar som påståtts vara okända av alla kartografer samt outforskade finns med på Riksäpplet. Men det finns mer att berätta. Finns en hel del okända bitar i Eriks frieri till Elizabeth I före det att hon och han kom till tronen. Bland de bitarna finns en karta från 1544 som Johan lämnade över till Elizabeth som gåva. Kartan finns idag i Elizabeth I:s arkiv. Tack vare framlidne Geoffrey Richardson som vid sin forskning för böckerna om Rosornas krig hittade kartan, digitaliserade den samt sände den till mig med rättighet att använda den digitaliserade kartan, så går det att visa den del av östkusten samt delvis västerut som svensk-fransk-skotsk expedition karterat tidigare.

I Pehr Kalms(1716 d. 1779) Resa till Norra Amerika finns beskrivet fällningen av ett träd som inte växer naturligt i NA där det räknades ringar som gav vid handen att trädet planerats på 1500-talet. Finns även notering om en vildäpple (av europeisk art – inte naturligt hemmahörande i NA enligt Linneaus) som växte vid ruiner av ett hus norr om de stora sjöarna.

Såväl Hudson Bay som Mississippi finns på en karta från 1480-talet. Jag har i många år försökt få tag på den länken och fick mig den tillsänd så sent som förra veckan. Kommer att analysera den närmaste månaden för att se om den är kopia av alternativt härrör från en kartograf som enligt samtida källor lämnade över en karta på hela NA till Norske Kung Håkon nämnd ovan. När? 1364. Kartografen var med på resan vänsterut som Ivar Bardarson och Paul Knutson gjorde där vi vet att Ivar Bardarson/Bardson vid återkomst lämnade över tithes för hela Gardar See på Grönland till påvlige collektorn. Se Finnur Jónsson förord i Ivar Bardarson, Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930).

I dagens tidningar (22 augusti 2014) läser vi om 1639 köpte sig Jonas Bronck en bit mark vid Harlem River. Att Bronck, som gav namn åt New York-stadsdelen, var en svensk emigrant, har varit känt i USA i över 30 år. Men i Sverige har han varit i princip okänd.Okänd smålänning grundade Bronx, GP 22 augusti 2014 Okänd? I min barndom hörde jag talas om HUR den affären gick till och om ytterligare områden i NY som svenskar köpte fram till 1638 av indianer.

Okänd smålänning grundade stadsdel i New York, DN 22 augusti 2014
Okänd smålänning grundade Bronx, SvD 22 augusti 2014

Read Full Post »