Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Niqab’

Det har gått för långt när en domare i en säkerhetsrättegång anmäls till Diskrimineringsombudsmannen och JO för att tre kvinnor inte får vara helt täckta som åhörare vid rättegången. Att ens ta upp saken när det gäller säkerhetsrättegång, det säger tyvärr lite för mycket om de som tar upp den frågan.

Sedan en helt annan sak i sammanhanget: Det är inte en mänsklig rättighet att få närvara vid en rättegång som åhörare. Det gäller alla oavsett religion, etnisk tillhörighet, oavsett medborgarskap.

Domare anmäld efter slöjförbud, GP 31 oktober 2011
Domare anmäld efter slöjförbud i rätten, GT 31 oktober 2011
Somare anmäld efter slöjförbud, Aftonbladet 31 oktober 2011

Read Full Post »

att inte diskriminera hörselskadade och de med hörselnedsättning DO? Var i svenska Grundlagarna hittar DO täckning för detta? Detta stöds inte av Regeringsformens 1 kap 2§ där det står att funktionshandikappade inte heller får diskrimineras och högre upp i samma paragraf står att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA????

DO fel stänga av elev som bar slöja, SvD 1 december 2010
Förbud mot niqab strider mot diskrimineringslagen, DN 1 december 2010

DO missar helt Regeringsformens Alla är lika värda och trampar själv på Funktionshandikappade hörselskadade när hon som exempel när niqab kan förbjudas i undervisningen tar säkerhetsaspekten att inte råka ut för eldsvåda i kläderna. Fel stänga av elev som bar slöja, GP 1 december 2010
HUR STÅR DET TILL? DO-s motivering att man inte skall stänga inne dessa kvinnorna och neka dem utbildning rimmar illa när utbildningen som det gäller trampar på de hörselskadade som inte har en möjlighet att välja vilka lärare och/eller kollegor de får och utifrån DO-s beslut diskrimineras av svensk myndighet. Verkligen på tiden att Sverige får en Författningsdomstol!

Tillägg 2 december 07.44 tänk så många människor som inte förstår att DO-s tolkning av lagen strider mot Regeringsformens 1 kap 2§ om alla människors lika värde. Läs kommentarerna i Skolan har ett ansvar att motverka förtryck, SvD opinion 2 december 2010. Det är ALDRIG tillåtet i ett demokratiskt samhälle att någon grupp, i detta fallet religiösa, ställer krav som diskriminerar någon annan grupp, i aktuella fallet samtliga som har hörselhandikapp eller svårighet att förstå otydligt tal. Funktionshandikappade FÅR INTE diskrimineras enligt Regeringsformen inte heller enligt Diskrimineringslagen och varje tolkning som gör att en grupp diskriminerar en annan grupp är i sig ett brott mot Regeringsformen. Sverige behöver som jag tidigare skrivit en Författningsdomstol och det å det snaraste. Det är inte subjektiva tolkningar av sittande DO som skall medföra diskriminering av någon grupp.

Tillägg 10.35 (tvingats vila längre än jag tänkt efter förra inlägget. värk är tröttande)
Vilse i slöjan, DN Huvudledare 2 december 2010 är mycket tänkvärd genom läsning som jag rekommenderar.

Read Full Post »

Det är rent skrämmande att någon kan tro att det är tillåtet att diskriminera två stora grupper i vårt samhälle, hörselskadade och allergiker, genom att själv åberopa religionsfrihet för att kunna få gå med samma heltäckande kläder inne och ute samt täcka ansiktet helt eller delvis!

Religionsfrihet innebär att rätten att utöva en religion finns, i hemmet, på allmän plats men i religionsfrihet ingår INTE rätten att klä sig på ett sätt som diskriminerar andras rättigheter! Allergiker och hörselskadade har lagstadgad rätt att gå i skola som alla andra. Det är redan problem på många skolor i landet med städning och inte blir det mindre för att ytterplagg tillåts inne för någon grupp oavsett om denna är religiöst eller kulturellt betingad. Ex. Om någon haft samma kläder på sig när den hälsar på en häst i stallet på morgonen, så är det för den nötastmatiske eleven lika allvarligt om någon annan har samma kläder på sig i skolan som den suttit i samma rum som någon som ätit nötter eller själv ätit. Båda kan och har orsakat astmaanfall som jag känner till.

Det finns ingen Mänsklig Rättighet som gör att någon kan åberopa rätten att klä sig hur den vill var den vill utanför sitt eget hem. Maskeringsförbud finns på allmän plats och det är enligt mitt förmenande i strid med regeringsformens 1 kap 2§ när det i lagtexten för maskeringsförbud tillåts religiös maskering. Enligt svensk grundlag är ALLA lika värda. INGEN för genom åberopande av någon rättighet begränsa den andres rättigheter. Det är i sig viktigt för alla parter att komma ihåg.

För hörselskadade är det viktigt att kunna läsa på munnen och se hela ansiktet trots att tekniska hjälpmedel finns idag. Det är ren och skär diskriminering av äldre som börjar höra sämre och yngre som har hörselskador när någon lärare eller elev begär att få ha ansiktet täckt i någon form.

FP vill tydliggöra slöjregler, GP 4 augusti 2010
Det är något vi har efterlyst, GP 4 augusti 2010
FP vill strama upp slöjregler, DN 4 augusti 2010
FP vill strama upp slöjregler, SvD 4 augusti 2010

Lucianno Astodillo har så fel han kan när han påstår att Direktiven som finns är nog, Lucianno Astodillo (S), Gp 4 augusti 2010 samt när han påstår att Björklund gör en höna av en fjäder, DN 4 augusti 2010 Tvärt om är detta mycket viktig debatt och den typen av debatt som bör tas både med de som försöker tvinga på andra grundlagstveksamma inskränkingar av de mänskliga rättigheterna som hör alla allergiker och alla hörselskadade till samtidigt som det är en viktig debatt för att återvinna respekten för svensk lag och svenska seder vilket krävs för att ta bort spelplan för SD!
Alltså inte som vänsternissar försöker påstå vara fallet.

Det är heller inte så som några andra försöker göra gällande att slöjförbud kränker integriteten. Det kränker integriteten, SvD 4 augusti 2010
Det är tvärt om så att rådande läge där andras integritet och rättigheter kränks genom att slöja som täcker del av ansiktet bärs är starkt integritetskränkande för de som är hörselskadade och beroende av att kommunikation kan ske både med lärare och andra elever genom att den hörselskadade kan se ansiktet.

Tillägg 5 aug 00.40 Se bakom slöjan, Huvudledare DN 5 augusti 2010

Tillägg 5 aug 07.14 När DO påstår att heltäckande slöja inte är ett problem i skolan, så är DO så långt från sanningen och verkligheten som tänkas kan. Heltäckande slöja är ALLTID ett problem i all form av kommunikation där funktionshandikappade och äldre, i den första kategorin ingår hörselskadade elever som dels är skyddade för diskriminering enligt svensk grundlag, klädkoder är inte skyddade annat än i maskeringslagen ens med hänvisning till religion, och hörselskadade har rätt att kunna få leva ett normalt liv samt är i stort sett hänvisade till den vanliga skolan oavsett utförare – de är beroende av att kunna läsa på läppar och se ansiktsuttryck och varje person, inklusive elev som har heltäckande slöja är ett stort problem och har så varit i flera år i de skolor där sådant förekommit. Att påstå annat är att ljuga och att bortse från att hela Sveriges offentliga verksamhet från och med i år 2010 SKALL vara anpassat för funktionshandikappade! DO-s märkliga uttalande Heltäckande slöja inget problem i skolan, SvD 5 augusti 2010

PS jag har pga handikapp inte kunnat jobba inom skolan alls på 3 år. Mina handikapp rörelseförmåga och värk(stora svårigheter att gå, stå och artros som gör sittande längre stund outhärdlig) är en sak, något försämrad hörsel en annan. Det var tillräckligt svårt redan i mitten på 2000-talet när någon elev hade klädsel som omöjliggjorde att kunna höra och se på ansiktet vad vederbörande egentligen ville ha fram. Jag vet av egen erfarenhet utöver vad jag hör att andra råkar ut för varje dag!

Tillägg 10:19 I verkligheten finns det många hörselskadade och äldre som det är en skam att en enda politisk eller religiös uttalar sig sågande av – för det är vad man gör när man sågar burkaförbud! Har INGET med religion att göra alls. Att försöka påstå att burkaförbud är en diskriminering jämförbar med den diskriminering som hörselskadade och äldre utsätts för av de som bär eller kräver rätt till burka, det är att sakna empati med funktionshandikappade. Klädsel är ett val, hörselnedsättning inte. Artikeln
Björklunds utspel om burkaförbud sågas från flera håll, Expressen 5 juli 2010 är i grunden en mobbning av funktionshandikappade och äldre.

Read Full Post »

utifrån Vi konservativa bör bejaka dagisfröknars rätt att bära niqab, artikel på Newsmill 31 januari 2010

”Det finns ingen av de dominerande riktningarna av konservatism som funnits de senaste 200 åren, som går att använda till att finna argument för burka! Det går inte som en del försöka jämföra det med ett nunnedok.

Men det är värre när en på en tankesmedja som Tibro och som kallar sig konservativ säger:
Mest darr på stämman får man när det handlar om dagisfröknar. ”Hur kan man uppfostra barn om barnen inte får se deras ansikte?”

Allt det där är såklart voodoo. Det finns inga som helst belägg för att en kvinna med niqab inte skulle kunna sälja bildäck, PR-tjänster eller mjölk, ost och korv på Konsum lika bra som vem som helst. Det finns inga som helst belägg för att de inte skulle kunna etablera kontakt med barn lika bra som kvinnor och män som visar ansiktet.

Skälet till det är två:
Ingen av de meningar som finns i citatet eller artikeln visar fram giltiga argument för burka. Ad Hoc är inte giltigt argument. Användandet tyder tyvärr inte på den vetenskapliga kunskapsnivå som vore rimligt att tro att personer på Timbro besitter.

Det finns hur många studier som helst som visar att det för ett barns utveckling från småbarnstadiet och högt upp i tonåren är viktigt att barnet inte bara får kontakt via det talade ordet utan genom att se och uppleva de känslor som finns med det talade ordet oavsett om detta är muntligt talat eller teckenspråk. Inlägget visar att kunskaperna om barn och ungdomars utveckling, som tyvärr kommit på ytterkant i de flesta utbildningar som inte leder till jobb i skola, vård och omsorg.

Det är viktigt för barn att se ansiktsminen, ha direkt ögonkontakt och vid behov i starkt störande ljud eller barn med funktionshandikappet hörselskada kunna se läpparnas rörelse.

Allt annat är ren rappakalja.
Observera också att frågan inte är en rättighetsfråga utan en skyldighetsfråga: Enligt regeringsformens 1 kapitel 2§ får inte funktionshandikappade, vilket inkluderar hörselskadade, diskrimineras! Det är nämligen också så att ingen kan hävda en rättighet som kränker en annan människas möjligheter. Nu försöker säkerligen någon att ta fram religionsfriheten. Observera dock att det inte är ett krav att kvinnor skall bära burka eller niqub utifrån Koranen.
Det är det som skiljer de funktionshandikappades rättigheter i aktuellt fall från de rättigheter som religionsfriheten medför.

Burka kan vara ok men inte i partiledardebatten, blogg sydsvenskan 31 januari 2010
Fredrik Reinfeldt vill inte ha lag mot burka, Expressen 31 januari 2010
Gert Gelotte: Tvång dålig väg till frihet, GP 1 februari 2010

Read Full Post »

och seder inklusive dresskod för olika arbeten och arbetsplatser, så är frågan om det inte finns andra lämpligare ställen än svenska dagis, förskolor, skolor, universitet eller andra arbetsplatser. Om så inte finns, och personen oavsett om det är en invandrare eller någon från en religiös sekt eller liknande, eller om det är någon som tillhör en kriminell organisation, eller en motorcykelklubb:
De regler som gäller för klädsel på en arbetsplats MÅSTE FÖLJAS! INGEN enskild individ har härutöver rätt att som i fallet med niqab DISKRIMINERA FUNKTIONSHANDIKAPPET HÖRSELSKADA!
Det finns särskilda lagar mot detta OCH alla lagarna grundar sig på vår Regeringsform! Kan en enskild individ eller en grupp individer inte godta och acceptera våra svenska Grundlagar, så får personen eller gruppen fundera om den hamnat rätt.

Varför välja utanförskap, GP 21 september 2009

Read Full Post »