Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nazister’

Rädslan för att ”råka” rösta på samma misstroendevotum som Sverigedemokraterna skymmer sikten likt påtagna skygglappar på en häst. Det är inte värre än att som Rödgröna sörjans regering föra värre extremhögerpolitik än den som Sverigedemokraterna lagt fram till nutid. Enkel konsekvensanalys visar direkt att det som nu händer i Sverige förstör Sverige för all framtid samtidigt som den feghet som nu även du visar ger en form av outtalad legitimitet till de verkliga högerkrafternas nazister och fascister. Det är bra att Sverigedemokraterna försöker slänga ut de som letat sig in i SD men frustrationen hos människor löses varken genom att skjuta upp att ta ansvar för Sverige eller den den oheliga allians som kulturvänstern och humanister har visat upp gång på gång med desinformation.

På vad sätt skulle det vara värre att rösta tillsammans med Sverigedemokraterna om det är en Alliansen misstroendevotum som ställs än att låta Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet förstöra Sverige och Sveriges anseende genom att efter senaste skjortbytet föra värre högerpolitik än den som Sverigedemokraterna begärt?

Sedan när är det accepterat i Sverige som varit ett kristet land sedan mer än 1000 år att göra livet osäkert till och med farligt för kristna, judar och stora flertalet muslimer? Antar att du aldrig förstått allvaret i dagens situation. Konsekvensanalys är tyvärr något som stora flertalet födda efter 1960 aldrig fått lära sig vikten av eller hur den måste utföras lika lite som de lärt sig hur man gör en källkritisk analys.

Förut bäddade journalister i SvT och sk. gammelmedia genom sin rädsla att på något sätt ge Sverigedemokraterna rätt för att Sverigedemokraterna fick fler anhängare. På samma sätt bäddar rädslan hos Alliansen för att ta ansvar för Sverige, för att nazister och fascister får stöveltramp att eka. Pascalidou omringad av högerextremister, Expressen 31 Januari 2016

Själv skulle jag aldrig rösta på Sverigedemokraterna eller partier till höger om dem. Inte heller på något parti eller utomparlamentariskt parti till vänster om mitten. Det innebär inte, att jag inte själv känner mer än frustration över feghet som gränsar till aningslöshet. Tåget har snart gått för att Alliansen skall ha möjlighet att göra sig gällande 1918. Människor accepterar inte vad som helst och det troliga är tyvärr att det inte finns någon framtid för de partier som inte vågar ta ansvar och visa att de menar det de sagt inför valet 2014 om att vilja ta ansvar för Sverige. Det är lika illa med politiker som säger ett men handlar ett annat, som med lärare som säger sig arbeta mot mobbning men inte tar ansvaret att säga ifrån till de som mobbar och mobbarnas föräldrar!

Annie om M-kravet: ”Det är för tidigt”, Aftonbladet 31 Januari 2016
Nej det börjar bli för sent. Det är helt rätt det som står i Dagens Nyheter idag:
Heléne Lööw är forskare vid Uppsala universitet med inriktning mot nationalsocialism, fascism, intolerans och hatbrott.

Hon konstaterar att personer och grupper som annars kan befinna sig på kollisionskurs med varandra mycket väl kan samlas när de faktiskt finner något att enas kring.

Helt nytt är detta fenomen inte. Det har förekommit tidigare, säger hon och konstaterar att det inte är någon tillfällighet att det sker nu.

– De här frågorna är kraftigt i fokus för närvarande. Det har varit väldigt mycket diskussioner kring invandring och kriminalitet, om systemkollaps, och uppjagad stämning på sociala medier.Demonstrationen ett sätt att plocka politiska poäng, DN 31 Januari 2016

Nu är det dags att ta ställning för lag, ordning och framför allt att alla politiker lär sig vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 1-2§ samt i 2 kapitlet om icke svenska medborgare. Vill du ändra på Regeringsformen, så visst är det möjligt men frågan är om det inte först är bäst att tillämpa den under några år och se vad resultatet blir.

Read Full Post »

Allra först: ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA, MEN OLIKA!
Detta är viktigt att inse och som minst acceptera.

Desinformation kommer från alla håll där det finns de som i sin ryggsäck har åsikter, uppfattningar och tolkningar de fått med sig politiskt, religiöst eller kulturellt under resans väg. Det allvarliga är när det i media blir snedvridning i vilka som får komma fram och säga sin mening, ge sin tolkning till bakgrundsorsakerna. Sanningen är den första som går förlorad när människor ger sig på andra människor.

Min personliga uppfattning
Jag litar alltså lika lite på Expo som jag litar på påståenden som kommer från Ukrainas politiska ledning. Expo som hör hemma bland vänsternissar är inga sanningssägare. Det är inte de fascistiska politikerna i Ukrainas ledning heller.

Det är många gånger som Expo används som ”experter” av svenska media när det händer eller hänt saker som inkluderar extremism som kan tolkas som om extremism bara finns till höger om Sverigedemokraterna. De senare anses ofta också vara om inte extremister så på gränsen till detta.

Fanns en intressant debattartikel härom dagen i Dagens Nyheter. Här citat ur artikeln:
Men överdriver svenskarna inte SD:s farlighet? Rasism eller fascism i Sverige har européer stora svårigheter att föreställa sig. Bara den som inte varit i Ungern, Österrike, Frankrike, Irland, Grekland, Kroatien, Bulgarien eller Danmark kan se Sverige som särskilt hotat (listan kan göras längre beroende på i vilket land samtalet förs). När jag säger att begrepp som ”nyfascister” eller ”strukturell rasism” spelar en viktig roll i den svenska diskursen blir jag knappt trodd; i Berlin kommenteras det sarkastiskt med att man inte visste att Sverige står så nära ett Machtübernahme.

Ett lyxproblem, heter det. Ni svenskar överdriver. Ni skulle kunna skära ner er invandring kraftigt, så ta kål på SD och fortfarande vara bäst i klassen.

Nej, svarar jag. Att skära ner vad som kallas ”volymer” är tabu. Det vill eller vågar ingen.

Sedan får jag berätta om hur oron över invandringen, berättigad eller ej, av den politiska klassen bemötts med deklarationen more of the same. Den förre statsministerns romantiska mantra – finns det hjärterum så finns det stjärterum, öppna därför era plånböcker! – kan möjligen uppfattas som en ädel bekännelse inför Historien, men inte som en strategi för att stoppa SD.

De få européer som verkligen känner Sverige pekar på kontrasten mellan invandringspolitikens exemplariska generositet och den mästrande vägran att diskutera den. Utifrån förefaller den mindre som en sak- och mer som en svensk trosfråga (på löpande räkning).Richard Swartz: Inför en förundrad omvärld, Richard Swartz kolomn ledarsidan DN 19 december 2014

Det är någonstans där jag själv uppfattar att de gamla svenska partierna gått vilse i pannkakan. Att inte våga eller vilja ta upp antalet invandrare, vilka som kommer på flyktingkvot och vilka som på något sätt tagit sig hit (inte gratis) för att här söka asyl, inte vilja eller våga diskutera det som media kritiserar. Media är inte objektiva. Få om ens någon av de sk. experter som media använder sig av är annat än rent subjektiva ”Tyck som jag” människor.

Expo
Expo är färgat av sin vänsternissebakgrund. Det kan låta så fint att säga: Sedan 1995 har Stiftelsen Expo kartlagt, granskat och informerat om den organiserade intoleransen.Stiftelsen Expo
men gräver man vidare så finner man att detta i Expos ögon betyder att studera och kartlägga människor med ”antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser”.

Extrema antidemokratiska rörelser på båda ytterkanterna

Expo m.fl. uttalar sig som om det var så enkelt att antidemokratism och rasism endast fanns bland högerextrema grupper. SÅ ÄR INTE FALLET. Har Ni glömt Röda Brigaden, marxistisk våldsam extremvänster grupp i Italien som bl.a. kidnappade och mördade Italienske politikern Aldo Moro? Nog var deras terrordåd under många år exempel på antidemokrati. Har Ni glömt Pol Pot i Sydostasien o.s.v.

Det finns lika mycket odemokrati i Expos uttalande som det någonsin finns bland högerextremas de studerat. Vilken av de många smågrupperna på politiska ytterkanten som är samhällsfarligast är något som varierat över tid genom de möjligheter respektive extremistgrupp getts eller bjudits på att få uttrycka sin ”Tyck som jag”-uppfattning i media.

Demokrati är något som inte finns varken till vänster om Vänsterpartiet eller till höger om Sverigedemokraterna. Att det i Sverige finns en bedrövlig kunskap om vad som är korrekt definition fascism, nazism och rasism gör inte saken bättre utan mycket värre. Sverige har inte gjort upp med sin egen Andra Världskrigshistoria. Kanske beroende på att Socialdemokraterna gör allt för att dölja sitt eget ansvar för att Rasinstitutet i Uppsala skapades; för att många ”mindre begåvade” tvångssteriliserades och för att vi i Sverige hade egna koncentrationsläger(!). Det sista har Aftonbladet som en av de få i media skrivit om.
För fakta se: Socialdemokraternas mörka historia

Mer om Socialdemokraternas mörka historia
Erlander drog värmlandsvitsar i TV-programmet Hylands hörna och växte till landsfader.

Men det hade funnits en annan Tage Erlander. Som statssekreterare i socialdepartementet under Gustav Möller var han en av arkitekterna bakom en anpassningspolitik som sände tillbaka tyska desertörer till en säker död, och politiska flyktingar från Hitlertyskland till åratal av internering i något som kan kallas svenska koncentrationsläger.

I dessa läger hamnade också utlänningar som bodde i Sverige och som hade kommunistiska eller andra politiskt radikala sympatier. Ibland internerades de av goda skäl men ofta på mycket lösa grunder.

Spåren efter dessa ”koncentrationsläger”, eller slutna förläggningar som var den officiella titeln, sopades igen efter 1945. Den så kallade Sandlerkommissionen berör vissa missförhållanden men är inte principiellt emot lägren och Tage Erlander själv nämner ytterst lite om dem i sina memoarer.BT-journalist avslöjar svenska koncentrationsläger i ny bok, Borås tidning 30 augusti 2008

I Wikipedia tas under rubriken Interneringsläger i Sverige under Andra Världskriget, Wikipedia sida främst upp de interneringsläger/koncentrationsläger där kommunister och opålitliga, främst opålitliga socialdemokrater, internerades. Verkligheten men det är så långt ifrån hela sanningen som tänkas kan. Under stor del av Andra Världskriget så sattes även de norska frihetskämparna som arbetade för norska exilregeringen i London in i särskilda läger. Då har vi ännu inte ens knystat om de läger där minoritetsgrupper sattes in. Här i Sverige med Socialdemokraternas goda minne skickades även Baltiska flyktingar som av tyskar tvingats gå med Tyskarna eller bli dödade över till Sovjetunionen efter Andra Världskriget. Sveriges Socialdemokatiska historia är minst lika fläckad som de fläckar Socialdemokrater med all rätt kastar på andra partier idag. Enda partier som stod upp mot detta var dåvarande Kommunistpartiet och Folkpartiet.

Sanningen går förlorad även utan krig när någon, några i media och politiska utspel försöker få historiska fakta friserade efter sin egen politiska korrekthet.

Syfte och Tendens är mycket viktigt att ta med i varje källkritisk analys. Ingen sann demokrat borde föra fram uppgifter han/hon inte gjort en källkritisk analys av själv. Läs gärna: Syfte och Tendens

Read Full Post »

EU-valet som börjat i några länder och i Sverige hålls på samma dag som Ukrainarnas val krånglar till det senare. Men låt oss för all del börja från början.

EU sägs vara till för att främja freden samt numera, långt efter att Sverige röstade om EG som det då hette, vara till för att skapa ett Europas Förenta Stater, är allt annat än förtroendeingivande när det gäller synen på människor i EU-staterna. Hårt uttalande? Men tar man i beaktande att EU:s ledande godkände lån till Grekland, lån inte bara för att betala underskott utan främst för att Grekland skulle kunna betala tidigare lån, så klingar det ihåligt att tala om solidaritet när man läser:

Två miljoner greker är inte längre sjukförsäkrade, antalet hiv-smittade stiger, spädbarnsdödligheten ökar och patienter dör i brist på läkemedel. I spåren av svångremspolitiken har den grekiska hälsovården kollapsat – och den grekiska regeringens budskap att den värsta krisen nu är över klingar ihåligt för många.Greklands vård under hårt tryck, SvD 17 maj 2014

Här i Sverige och andra EU-länder har ”tycka synd om”-syndromet gjort det politiskt korrekt att stötta romer som tigger. MEN EU-s medlemmar som inte är romer, räknas inte de? Det är en stor skandal att det från EU:s sida görs skillnad på barn/gamla/sjuka beroende på etisk eller kulturell härkomst. Ja visst. Men det gäller alla som drabbas.

Personligen tycker jag mer synd om de fattiga och hungrande i Grekland än om de som jag någon gång varje vecka ser smita vid 23-tiden från lastbilar vid Burger King restaurangen vid Delsjömotet över till väntande fina bilar och minibussar på parkeringen bakom busshållplatsen vid Delsjömotet riktning Göteborg. De senare måste antingen haft pengar att betala resan eller träffat kontrakt om att ”betala” av de ihoptiggda pengana. En del av de väntande bilarna är svenska. Andra från Bulgarien. Såg senast en av de jag noterat tidigare stående med mörka gardiner för minibussens sido och bakrutor när jag satt och väntade vid bänken Nordstan utsikt Centralen. En och en smet de ut. Såg dem senare på Drottningtorget. Inte organiserat? Tro vad du vill.

Alla tiggare är inte ärliga. Några är svenska sedan generationer. Bland dem två tidigare elever, deras föräldrar samt barn till tidigare granne. Barn som skötsamma föräldrar har problem med för att barnet hoppat av gymnasiet för att tigga…..
Fridolin och Söder i het debatt om tiggeriet, Expressen 23 maj 2014 Den förre är okunnig och naiv, alla tiggare är ingalunda ärliga och fattiga. Den andre är okunnig och arrogant, man kan inte bunta ihop alla som kommer från visst land, har viss etnicitet eller (som i detta fallet) tigger. Ja tiggeriet är i många fall organiserat. Sett tillräckligt med egna ögon de senaste åren redan innan jag läste:

Ett bråk mellan två rumänska gäng utbröt på Rådhustorget i Umeå under söndagseftermiddagen.
Totalt var 15 personer inblandade i bråket som bröt ut stax innan klockan tre på eftermiddagen. Polisens vakthavande befäl uppger att det rört sig om två grupperingar tiggare som varit i luven på varann.
Gängbråk på rådhustorget, SvT Västerbottensnytt 5 maj 2014

Tiggare attackerades av femton personer
STENUNGSUND. Ett antal personer ska ha hoppat ut ur tre skåpbilar och gett sig på en tiggare på Stenungsundstorg.
…..
Enligt polisen har ingen skadats allvarligt vid bråket vid Stenungsundstorg som inträffade vid 13-tiden på tisdagen. Men man bekräftar att två olika falanger bråkat på torget.
….
Enligt vittnen på torget ska 15- 20 personer ha hoppat ut ur tre skåpbilar med rumänska nummerplåtar och gett sig på en tiggare som satt på torget. Enligt uppgift ska en person ha blivit slagen med en käpp.
Tiggare attackerades av femton personer, GT 20 maj 2014

Just sociala ”invandringen” ställer till problem inte bara i form av tiggare utan också för partier som Socialdemokraterna som inte vill att de som får jobb hos utländsk entreprenör eller underentreprenör som vunnit Offentlig Upphandling eller privat här i Sverige skall få annat än svenska löner och förmåner. För självfallet vill ju facken värna jobb för svenskar. Inte skall det väl kunna byggas eller säljas något billigare än det som svenska facken godkänt här i Sverige.
Så skyller S på Alliansen för att EU:s direktiv följs….. Reinfeldt går till svars för usla arbeten, Daniel Swedin på Aftonbladets ledarkrönika 23 maj 2014
Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Men det är värre än så om man ur historiens ögon ser på vad som händer i EU och kan komma att hända efter EU-valet.

Det är vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet och högerfötter till höger om allt som demokratiska partier står för som hotar EU:s framtid. Inte blir det bättre av att media här i Sverige favoriserar de förra men ratar Sverigedemokraterna som trots allt är ett godkänt demokratiskt parti som får och fått sitta i Riksdagen. Finns betydligt värre grupper som är på frammarsch helt i enlighet med de ”planer” som uppgifter slank ut om för framtidens Europa redan i slutet på 60-talet. Vänsternissarnas vaktparad under och efter 68-revolterna gjorde att högerfötterna började höras och synas. Talades då om att förverkliga Tyska drömmen om ett nytt Tysk-Romerskt rike….. vem och vilka som fört den drömmen vidare under rasistiska och elitiska former under andra världskriget har väl numera de flesta reda på.
Kantpartierna växer i EU-valet, SvD 23 maj 2014
Hemlig arme i Tyskland på 1950-talet, DN 17 maj 2014 inte bara i Tyskland och inte bara under 1950-talet.

I och med att ytterkanterna kommer att gå fram i EU-valet och att EU-s ledning missat chansen att sätta ner foten mot medlemslandet Ungerns högerkader i regeringsställning; missade chansen att göra klart att Ukrainas interimsregering utifrån Mänskliga Rättigheterna, Ukrainas konstitution samt Ukrainas historia att försöka förbjuda ryska som officiellt språk; i och med att EU-kommision glömmer bort barn, sjuka och äldres mänskliga behov i länder som Grekland, så måste jag personligen säga att jag tar avstånd från alla tankar på en framtida Europeisk federation.

Alla människor är lika värda men olika. Man behöver inte bygga in problem för att främja samarbete och handel i Europa. För mig har detta varit avgörande när jag valt att göra personval inte partival i EU-valets förhandsröstning. EU är ett bygge där man hållit taklagsfest för rest skorsten redan innan man har säkrat grunden eller ens satt upp bärande balkar/väggar. För att få rätsida, om det nu ens går, krävs det att de som väljs in är personer som vågar ta ansvar för sina egna uppfattningar samtidigt som de har de Mänskliga Rättigheterna och Demokrati som riktlinjer.

Read Full Post »

Det där med Mina barn och Andras ungar har i tidens anda först blivit politisk korrekthet för att nu övergått till ”tyck som jag”-syndromet

Det finns inget giltigt argument för att godta annat än de riktlinjer och lagar som Sveriges Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar ger. I Sverige gäller svenska lagar. Något som såväl vänsternissar, autonoma eller bara till vänster om svenska Vänsterpartiet, som högerfötter oavsett om dessa är nazister eller andra extrema högergrupper.

Vad som är uppenbart är däremot att högerextremisterna blivit mer aktiva, kanske för att de upplever sig ha fått vind i seglen i takt med att stödet för Sverigedemokraterna vuxit. Därför är det bra att såväl ledande politiker som Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, som vanliga människor i dagarna åter tagit tydligt ställning mot politiskt våld och intolerans. Flera demonstrationer har hållits i Göteborg.

Däremot bör man ifrågasätta påståenden om att det vänsterextrema våldet skulle vara mindre farligt och att Säpo granskat högerextremister för dåligt. Även det vänsterextrema våldet har trappats upp. Antifascistisk aktion, Revolutionära Fronten och andra aktörer inom den så kallade autonoma miljön drar sig inte för att attackera såväl förtroendevalda som tjänstemän. …….

All extremism är ett hot mot demokrati och samhälle. Därför är det viktigt att ta tydligt avstånd mot allt våld, hot och intolerans – oavsett avsändare.Intolerans får inte tolereras, GP ledarsidan 14 mars 2014

Read Full Post »

Något börjar bli otäckt här i Sverige. Ord som under generationer haft allt annat än negativa värden, nå möjligtvis om man tänker på mannen jag beskriver nedan som gick bärsärkagång, har under 2000-talet fått för mig mycket märkliga känslosvall speciellt hos media och de politiker samt kulturpersonligheter som vill vara politiskt korrekta så in i bomben för att de anser att det krävs för att vara ‘inne’. Något annat kan jag i de flesta fall annars aldrig förstå vad som ligger bakom.

Ord har i Sverige långa anor från den tid innan vi fick skrivna/nedtecknade berättelser om människor mer än namn. Ord har sällan haft samma betydelse, inte helt i varje fall, i norr som i söder. Innan jag börjar plocka ur mitt minnesarkiv om hur jag upplevt och upplever en del ord som folk idag hakar upp sig på så det står härliga till, så vill jag ge ett annat exempel (för den som följt bloggen: Jo jag har dragit det förr):

1954 flyttade vi från Göteborg till Linköping för att pappa fått jobb hos Perry Joven som var den som fått Väg och Vattens uppdrag att starta upp det som långt senare kom att bli Miljövården i Sverige. Pappa cyklade till och från jobbet. Kom hem på lunchen. Åt med oss som var hemma. Diskade. De gånger jag sett min snart 98-åriga mor vara den som diskat är få under åren. Enbart om inte pappa var hemma. Torka disken var hennes grej. Pappa lade sig alltid och vilade i 10 minuter innan han cyklade tillbaka till jobbet. En dag råkade han cykla på en sten och ramlade. Slog sig och åkte till vår familjeläkare. En underbar man som alltid hade tid med sina patienter. Han frågade pappa vad som hänt med axeln. Pappa svarade jag cyklade vält. Doktorn tittade på pappa. Tittade i sina papper små hårda A5-ark. Så såg han på pappa, berättade pappa hemma. Men det står ingenjör. Är du bonde också? (vi var du med vår läkare långt innan du reformen.) Vält är för den som inte vet det ett jordbruksredskap som vänder jorden. En välta är en vält jordbit och i Västsverige användes verbet välta lika ofta för något som vält som för en välta av jord…..

Mitt första intryck av ordet ‘neger’ var så positivt att ni får ursäkta att jag skriver det en enda gång här. Vi var på Göteborgs Central och jag var inte gammal. När vi gick från en perrong mot utgången, så rullades det fram en röd matta. Nyfiken som jag är född fick jag mamma att stanna och så kom Stockholmståget in. De där stora blixtarna som fotografen höll i ena handen medan han han knäppte kort med användande av lådan som hängde i ett band om halsen, började blixtra. Inte en blixt utan många på en gång. Så klev han av. Den korte mannen med ansikte som den vackraste ebenholz. Ebenholz var på den tiden ett av de dyraste träslagen. Något vi inte hade hemma. Han lyfte ena handen den han höll den gyllene trumpeten i. För mig var det som om en kung stigit ner från tåget och hälsats med glädje av den stora massan som utöver oss samlats där i änden av perrongen. På radion spelades han ofta Louis Armstrong. Mannen med den gyllene trumpeten som fick jazzen att leva sitt eget liv som om inte jazzen i sig var nog.

I söndagsskolan sjöng vi Jesus älskar alla barnen. Alla barnen på vår jord. Vit och röd och gul och svart gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord Ärligt talat, så var det aldrig någonsin någon som sa något negativt om färgade. Färg på huden var inget som hade betydelse annat än när negativa ord sades eller kunde läsas i tidningar om de vitklädda Ku-Klux Klan som nästan alltid förknippades med Sydstatare som inte verkade ha fattat att alla var lika värda och att de förlorat det amerikanska inbördeskriget.

Ordet statare förresten. Det var i min barndom ett ord som i huvudsak användes om människor som inte hade eget hem utan en gång om året, sas det, ofta fick flytta från den ene bondens ruckelhus nära lagårn till den andres för att de skulle kunna få jobb. Statare hade det svårt. Det hörde man alltid.

Så det där nu mera omdiskuterade ordet Svart i alla dess former. Vi har sedan tidig medeltid Svartån, bebyggelse namnet Black som alltid förknippades med svarthåriga män. 29 sept 1387 fick Herman Svart (nationalitet okänd) i Stockholm ett kvitto av Gise van Helpten; 20 augusti 1378 på Ruds gård i Örs socken skrev Halvard i Baggetorp ett dokument där såväl Orm Svarte som Torger Svart nämns på samma sätt som många hundra år senare Svarte/Svarting/Svart används som tillnamn på män med svart hår företrädesvis yviga när och om man får läsa mer detaljerade skildringar. Men nedsättande att använda orden? Icke sa Nicke!

Ords värde ligger i hur betraktare i nutid uppfattar hur någon som har en helt annan värdering utifrån sitt eget bagage på ett ord han använder. Samt förstås HUR ordet sägs och i vilket sammanhang. Det är ren skandal att ord får egna vingar flygande från något som betraktas som positivt under många hundra år och inte som något liknande ett öknamn, till att skrivas om i tidningar som vore det ett fult ord. Ett ord som liknar något som katten tar in och lägger framför mattes fötter och som får matte att ropa FY och UT. Ni får ursäkta, men nu tycker jag många av dagens unga oavsett var de är födda och invandrade äldre har lite för lätt att lägga nutida politiskt korrekta värderingar i andras mun. Det försvarar inte om någon använder ett ord, vilket som helst, i aggitation eller i ilska/hån för att förringa någon person. Men allt är inte så menat som uppfattaren subjektivt uppfattar saken.

SD hårt pressat efter nya skandalen, GP 29 november 2012
Andra än rasister använder fula ord, Expressen 29 november 2012
Som jag skrivit många gånger förut. Jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att rösta på Sverigedemokraterna. MEN skall vi kunna försvara den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen, så krävs det att media och enskilda oavsett var de kommer ifrån inte lägger EGNA värderingar på ord i andras mun. Nu har det gått för långt i Sverige. Ords värde förändras över tid och det finns betydligt värre tillmälen än att använda ett gammalt svenskt ord som ingalunda historiskt har varit förknippat med sk. ras, någon speciell icke svensk kulturell grupp eller liknande. När det blev cirkus om Eurovisionsslager presentatör Dannys användning av ordet, så har det gått för långt i Sverige.

Det är inte betraktaren, åhöraren som skall avgöra vad som är rasistiskt utan det avgörs utifrån HUR det sägs, NÄR det sägs och VAR det sägs. Allt är inte menat att vara negativt laddat även om en hel del politiskt korrekta försöker få det till det utifrån senaste politiska uppfattningen. Det är inte att värna yttrandefrihet. Åtala de som använder ord fel i nutid, prova det i domstol utifrån svenska lagarna. Men bestäm inte innan domstol fattat beslut eller om någon tagit sitt straff för att använt ord på ett nedsättande vis i förringande syfte, att så är fallet inte bara när det hände utan även framledes. Häxjakter har jag aldrig gillat!

Wiechel: Jag vill inte göra bort mig, DN 29 november 2012
Nazister går på våra gator, Aftonbladet ledarkrönika 30 november 2012 Med all säkerhet är det så. Men det är ingalunda så att det är något yttersta högerfenomen. Skolornas historieböcker i Sverige har ännu inte gjort räfst och rättarting med den svenska rasisthistorien speciellt den som uttrycktes av ledande politiker i det från slutet av 1920-talet och fram till Andra Världskriget största partiet. Endast två rakryggade Socialdemokratiska politiker som inte såvitt jag har kunnat finna när jag studerat den biten under åren uttryckt sig på sätt som redan då Liberaler och Kommunister reagerade på vill jag framhäva som goda exempel på bra syn på Människors värde: Tage Erlander och Gunnar Sträng. I övrigt finns det mycket som ännu inte skrivits om i svenska media eller historieböcker.

Gårdagens mest okunniga inlägg står dock i SvD Opinion Hur mycket rasism tål Sverige, Maria Ferm Miljöpartiet i SvD Opinion 29 november 2012 Sverige har trots att Sverige var ett av de första länderna som redan under Medeltiden förbjöd träldom och slaveri i lag (praktiken var en annan) det land som genom alla århundraden haft mest av det man kallar rasism. Speciellt från slutet av 1800-talet och fram till dess att det skapades ett rasbiologiskt institut i Uppsala föreslaget av en bondeförbundare genomfört av Socialdemokrater. Vi har tålt betydligt mer även om en hel del borde gjort sin läxa bättre och förstått detta. Rasism är inget nytt i Sverige. Vi var värre och före tyskarna med det och det var inte i högerkretsar det började växa. Lär av historien att endast dåvarande Kommunistpartiet och en del liberaler i Folkpartiet kan gå med huvudet högt när det på ålderns höst blickar tillbaka på föregående sekel.

Read Full Post »

Det är å ena sidan moraliskt och etiskt rätt, juridiskt är tveksamt se nedan, att när det gått 67 år efter Andra Världskrigets slut göra klart att det fanns norrmän som stödde Quisling fullt ut och som var lika vidriga som väl de SS och SA trupper som fanns i av Tyskland under Andra Världskriget occuperade länder. Så långt är det en sak. Att namnge dem är tveksamt annat än när de fortfarande går att ställa till ansvar eller redan ställts till ansvar för brott begångna under den tiden.

Det som gör att det är dubbelbottnat, är att motståndsrörelsen för att kunna göra det de trots alla hot, reprisalier m.m. lyckades genomföra även fanns norrmän som med den norska exilregeringens goda minne accepterat uppdrag som innebar att de ‘gick med’ i olika verksamheter och t.o.m. ibland utan att hela motståndsrörelsens ledning kände till det. (läs norska motståndsrörelsens böcker skrivna direkt efter kriget samt även ‘Ja vi elsker dette landet’ som gavs ut men drogs in numera åtkomlig på flera bibliotek). När jag växte upp i Linköping fanns på gatan en av Norges mest kända motståndsmän vars fru och barn sattes på Grini för att Nazisterna ville tvinga honom att ge upp. Innan det hände hade enligt vad han berättade han tagits vid ett tillfälle och råkat ut för situationen att den tyske officer som tillsammans med en norrman förhörde honom, var samma person som exilregeringen gett honom som kontakt (tysken har i andra sammanhang fått upprättelse för han var spion för de Allierade). Norrmannen var en som han, motståndsmannen, visste om fått i uppdrag att ‘gå med’ och som till motståndsrörelsen vidarebefordrade viktig information hela tiden. (aldrig hört hur det gick med den norrmannen) Men den kände motståndsmannen fick hålla tungan i styr mer än vanligt under förhören för att inte avslöja den ene för den andre eller båda för andra närvarande nazister. Motståndsmannen släpptes. Kort efteråt letades hans fru och barn upp samt fördes till Grini. Viktig artikel om Grini Levende historie fra Grini-fange, Ostlendingen.no 1 februari 2008 (Konstigt nog tas inte Grini upp speciellt ofta här i Sverige)

Jag förutsätter att de som ger ut en bok med namngivna personer är beredda att ge upprättelse om de får bevis för att någon hamnat i registret felaktigt. Norska lagarna medger lite mer möjligheter för enskilda personer att få ut äldre hemliga handlingar i liknande fall än vad svenska lagar skulle medge.

Ny bok namnger norska nazistpoliser, GP 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, skanskan.se 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Västerbottens Kuriren 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Norrländska Socialdemokraten 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Bohusläningen 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Aftonbladet 22 oktober 2012

Read Full Post »

men rätt skall vara rätt. Först och främst var det nationella stämningar i hela Europa under början av 1930-talet. Även i Sverige och Norge. Norge främst pga det som föregick unionsupplösningen och glädjen att vara egen stat. Det skrivs i artikeln att dvd-n visar hundratals aktiva nazister som 1933 gjorde Hitlerhälsningen inför Quisling. 1933 var det få i Europa som visste vad nazisterna i verkligheten stod för. Synen på olika grupper av människor var en annan och här i Sverige hade vi på akademisk nivå rasbiologiskt institut som forskade i människors huvudformer, kroppsformer o.s.v.

Det var inte förrän 1936 som det första skrivna dokumentet som gjorde klart för alla som läste dikten i fråga vad nazisterna stod för. Arnulf Øverland skrev ‘Du må ikke sove’ intagen i Den røde front 1937. Källa jag använt är Dikt och Tanke III från min egen gymnasietid.

Norska nazibarn visas på dvd, DN 22 oktober 2011

Värt att känna till för dagens unga och äldre är också att 1936 hälsade Canadas landslag Hitler med Hitlerhälsningen när de tågade in till OS i Berlin….

Read Full Post »

Det är skrämmande att det finns de på vänsterkanten som inte ens sopat framför egen dörr ändå har mage att ge sig på Drottning Silvia för att hennes far var medlem i nazisternas parti. Observera två saker:
* För det första var tiderna annorlunda under 30-talet än vad de är idag. Det var Sverige inte Tyskland som hade rasbiologisk forskning och det med höga myndigheters och politikers goda minne. Det var Sverige som land genom våra politiker som nekade en hel del judar som under de närmaste åren före krigsutbrottet och i början av kriget ville fly till Sverige.

* Inget barn väljer sina föräldrar. Inte ens en drottning har haft förmånen att välja sina föräldrar.

Inte ens om det varit möjligt för ett nyfött barn att välja till vilka föräldrar det föddes, så hade någon idag ägt rätten att skriva barnet som nu är vuxen, vem som helst, på näsan vad än föräldrarna varit medlemmar i för snart 80 sedan. Inte heller om någon av föräldrarna begått det skändligaste brott som tänkas, skulle det ge någon rätten att skriva barn på näsan för detta. Arvssynden finns inte i den protestantiska kristendomen och borde inte finnas någon annanstans heller.

Starka reaktioner på nya uppgifter, GP 10 augusti 2011
Drottningen om pappans affärer, GP 9 augusti 2011

Jag finner det märkligt att Mats Deland, professor i Historia, fortsätter sin i och för sig viktiga granskning av Andra Världskriget med att dra slutsatser utan giltiga argument för att utifrån det ge sig på drottning Silvia.
Drottningens far tjänade på ”ariseringen”, Professor Mats Deland i Aftonbladet 11 augusti 2011

Observera att det var få tyskar som inte var med i något av de nazistiska grupperingarna. Mycket färre än vad som sägs efteråt. Observera också att nationalism rent generellt sett sågs som positivt långt efter Andra Världskriget även här i Sverige utan att det för den skull innebar att alla som var för nationalism var nazister.

Själv har jag aldrig haft något till övers för nazister och inte heller för deras gelikar på vänsterkanten. Uppvuxen som jag är, nu snart 62 år gammal, med så väl kända som okända motståndsmän i Norge och längs gränsen mot Norge har jag bara avsky till de som stod bakom de förföljelser vi idag känner till. Detta innebär inte att jag skulle drömma om att ge mig på något barn för vad deras föräldrar än gjort. Någon måtta på omänsklighet måste det väl ändå vara i ett fritt demokratiskt samhälle?

Tillägg 13 augusti 13.14 På förekommen anledning:
förtal och förutfattade meningar om barn till föräldrar som varit medlemmar eller stött nazister eller kommunister – kommer aldrig att publiceras i min blogg. Vill för övrigt tala om för signaturen Ina att hon inte har ett dugg aning om hur norrmän reagerar när det inte rör sig om barn till norsk person och nazist. Det är något annat för alla oss med norröne påbrå. Något helt annat. Sluta upp att förfölja och lär dig en sak: Sverige skall inte sätta sig på höga hästar och situationen i Europa var en helt annan med annan (märklig) människosyn o.s.v. Det ger dig inte rätt att förtala nu levande barn till någon!

Tillägg 20.47 30 januari 2012 Det är beklämmande att det fortfarande finns de som inte förstått att INGET BARN, OAVSETT VILKET, SOM INTE ADOPTERATS VID VUXEN ÅLDER HAR VALT SINA FÖRÄLDRAR. INGET BARN KAN BELASTAS MED FÖRÄLDRARNAS GÄRNINGAR ELLER OGÄRNINGAR! NU FÅR DET VARA NOG!
En uppvisning i oetisk journalistik av TV4, GP 30 januari 2012

För att vissa av journalisterna som försvarar angreppen på Drottning Silvia är ättlingar till judar och i vissa fall andra utsatta grupper som Nazityskland gjorde allt för att utrota, så är det varken etiskt, moraliskt eller ens mänskligt att ge sig på Drottningen i detta fallet eller någon annan i något fall i världshistorien under århundradenas gång för att en nu levande människa är barn eller barnbarn till någon som begått vidrigheter av de värsta slag. Barn väljer inte sina föräldrar!

Read Full Post »

i allmänhet och SÄPO-s rätt att skydda svenska förhållanden. Det kunde lika väl varit på yttersta vänsterkanten, AFA eller andra vänsterextrema grupperingar, eller som i det aktuella fallet nazister det handlat om. Men den svenska naiviteten och kravet på personlig integritet eftersom ju det inte kan finnas behov av att inhämta underrättelsematerial om svenskar i Sverige har överskuggat debatten som borde handla om allas vår rätt att kräva att Sverige skall kunna försvaras innefrån likaväl som från yttre hot!

Nazisterna har ryska raketgevär, Aftonbladet 25 december 2009
Säpo utreder nazisthot, DN 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, GP 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, SvD 24 december 2009

Read Full Post »