Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nätmobbning’

Det bör inte vara Polis eller Socialtjänst som avgör vem som har rätt att ringa ‘mig’ eller ringa på ‘min’ dörr. Lika enkelt och lika lagligt som det är att registrera att ett telefonnummer inte får ringas upp av försäljare och lika enkelt som att registrera NEJ tack till Reklam samt försäljning av ‘mitt namn och min adress’ på SPAR-registret,
lika enkelt borde det vara att i första skedet registrera att person X inte får ringa mig och att person X inte heller får ringa på min dörr. Det handlar inte bara om risk för liv och hälsa i synlig form. Det handlar också om stalkers, mobbare och andra bland dem de män som förföljer och hotar kvinnor. Det handlar nämligen om den utsattes livssituation. Inte om integriteten för förövaren, förföljaren etc.

Först i nästas skede, om en person registrerat att person X aldrig får ta kontakt samt sett till att utskick gått till vederbörande och denne person X fortsatter, så bör polis kopplas in – Det bör upprättas en specialistenhet inom Rikspolisstyrelsen som får hjälpa till att utbilda poliser ute i landet samt även får psykologer och sociologer till sin hjälp. Socialförvaltningarna i respektive kommun skall inte ha något att säga till om eller ens rätten att utreda om det inte finns gemensamma barn med i bilden.

Upprepar sedan denne person X sina trakasserier, förföljelser, hot eller sitt våld, så skall lagen direkt ställa krav på fotboja. Allt annat är att hjälpa förövare och förminska de förföljda offrens människovärde!

Kvinnojour oerhört svårt att få skydd, SvD 23 mars 2013
Upphandlingsstrul försenar fotbojor, SvD 23 mars 2013

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn menar IT-polisen?
It-relaterade brott ökar

-En anledning till att gruppen utökades, var att de it-relaterade brotten ökar. Men exakt hur många brott som anmäls varje år, eller i vilken takt ökningen har skett, finns det ingen statistik på. Det säger Lennart Palm, som jobbar med statistik hos polisen.

– Det är inget eget brott. Vi kan inte skilja på olaga hot på nätet, i brev eller öga mot öga. Alternativet är att gå in och läsa alla anmälningar som har kommit in om olaga hot, och det är tusentals.

Med internet har vi skapat ett monster, GP 10 januari 2013

-DET ÄR POLISENS SKYLDIGHET SOM MYNDIGHET ATT LÄSA OCH BESVARA ALLA ANMÄLNINGAR ÄVEN DE SOM KOMMER VIA MAIL! DET ÄR POLISENS SKYLDIGHET ATT DIARIEFÖRA ALLA INKOMNA HANDLINGAR!!!!

E-post till en polismyndighet bör styras till de officiella e-postbrevlådorna
genom att endast dessa anges i telefonkataloger, på hemsidor på internet och brevpapper m.m.
-En polismyndighet bör på sin hemsida på internet informera om dels under vilka tider respektive brevlåda öppnas, dels vilka typer av bifogade filer som kan hanteras hos myndigheten.
-För e-post som tagits emot i en officiell brevlåda bör ett besked skickas till avsändaren om att e-posten kommit in till myndigheten.
-4 § E-post som kommit in till en e-brevlåda och som utgör en allmän handling ska
-1. skrivas ut på papper och registreras i något av myndighetens diarier, eller
-2. hanteras enligt annan fastställd rutin.

-Källa: Rikspolisstyrelsens författningssamling
ISSN 0347-545X
Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna;
beslutade den 14 november 2011.

-För övrigt är det mycket enkelt att spåra IT-nummer – vänligen sätt i anställningsannons in krav på äldre programmerare från gamla Coboltiden som arbetat eller vid sidan om annat hållt på med programmering fram till nutiden. Finns nämligen ett antal mycket bra öppna sökprogram som fortfarande fungerar bättre än Arin och senare påfund. Till och med bättre än senare program för de klarar utan problem upp till 22 looper via sk. annonymiseringstjänster och ger exakt lokalitet för var ett IP:nummer som var det ursprungliga användes när det skickades utöver provider samt ett antal andra uppgifter. Varje koll tar cirka 1-5 minuter. Hinns med ett otal under en arbetsdag om man bara vill!

Sedan är det inte undra på att polisen inte lyckas utreda fler brott om man å ena sidan inte kan läsa lagtexter som gäller polisen och å andra sidan visar upp i media att de som sägs vara IT-poliser har så extremt dålig kunskap i grunderna för såväl data som nätet att vi som var med på den tiden nätet byggdes upp baxnar att det ens är möjligt att ha så dålig kunskap!

Read Full Post »

En av kommentatorerna Lena Sjööns skriver i sin kommentar via Facebook till Aftonbladets artikel En av tre tonåringar nätmobbas, Aftonbladet 23 januari 2012

”Hur lågstadiebarn kan sitta ostört och mobba alt. mobbas på nätet är för mig en gåta! Har föräldrarna inget intresse alls av vad de små barnen har för sig? dom kan ju lika gärna sitta och chatta med en pedofil och föräldrarna har inte en aning om vad som händer. Dåligt och ansvarslöst!:-( ”

Jag håller helt och hållet med. Var finns föräldrar idag. Det gäller tyvärr inte bara lågstadiebarn. Som jag skrivit i min blogg tidigare har vi en kategori som här i Göteborg kallas V70-föräldrar. De kommer med bilen och släpper av sina ättelägg på träningen. För träning är ju numera ett måste för många barn som skall leva upp till föräldrarnas drömmar. Föräldrarna går möjligtvis in vid uppstarten av säsongen. Frågar när de är tvungna att koka kaffe, vakta, köra etc. och ses sedan inte mer än kommande i fart för att plocka upp barnet efter träningen. En del kommer till matcher men långt ifrån alla. Det finns många situationer under de dagarna, alltså inte bara i skolan eller hemma när barnet kommer hem och i bästa fall har någon mat att värma upp innan föräldrarna kommer hem efter väl(?) förrättat jobb, som barn kan känna sig ensamma och använda både det ena och det andra mediet för att få ‘någon’ att tala med.

Var finns föräldrarna som på morgonen talar om att de älskar sitt /sina barn och som sedan tar sig tid när de kommer hem att sitta ner med barnet/barnen för att höra om barnets dag, äta tillsammans samt även acceptera att barnet tar med sig inte bara en utan flera kompisar hem? På min tid, jag är 62 år gammal och mamma var hemma trots att vi inte hade så mycket pengar, så var båda sakerna vanliga.

Idag när jag står vid busshållplats, spårvagnshållplats eller går i mitt eget eller min dotters bostadsområden så kommer många ungdomar fram och pratar. Alltför många av dem säger att det är skönt att få växla några ord. Finns ingen hemma när de går till skolan. Ingen hemma när de kommer hem. Sedan skall de flesta av dem bussas runt tills de vågar säga ifrån eller föräldrarna inser att de inte blir någon stjärna i än det ena och än det andra. Är det inte bättre att veta var barnen och deras kamrater finns och vad de gör även om det blir trångt i vardagsrummet eller i barnets sovrum? Är det inte bättre att verkligen känna att ditt barn mår bra?

Sedan till det viktigaste. Eftersom jag själv blev mobbad för utstående framtänder m.m. så vet jag hur du som är mobbad känner det. Kom ihåg en sak: Du duger hur du än ser ut och vilka kläder dina föräldrar har råd att ge dig och vad du än tycker är roligt att göra. Du duger som du är.

Till dig som mobbar. Det finns tre saker du borde tänka på: Att inte bete dig så att du inte kan se dig själv i spegeln efteråt när du själv råkar ut för kritik eller mobbning. Du är inte ett dugg bättre än de du mobbar. Tvärt om. Bara de som inget har att komma med försöker sätta sig på andra. Världen kretsar inte runt vad du tycker och du gillar eller vem du råkar vara vän med. Skärpning!

Till de vuxna som finns omkring: Våga se. Våga ingripa. Våga tala om vad som är rätt och fel. Våga gå fram till ett barn som står ensamt eller ser ledset ut. Tala inte ytligt tala med barnet inte till det. Våga berömma det som är bra i stället för att kritisera det som är mindre bra. Det handlar ALDRIG om att det finns två uppfattningar om vad som skett. INGET att reda ut. Det är ALDRIG NÅGONSIN TILLÅTET att vi som vuxna inte utan att tveka ställer upp för det barnet som uppfattar sig mobbat. Du får ha vilken uppfattning du vill, men du får aldrig någonsin glömma bort att det inte handlar om vad du har för uppfattning för du får ALDRIG NÅGONSIN ge den som upplever sig mobbad skulden direkt eller indirekt för att den är mobbad. Det är de som mobbar och inga andra du direkt skall skälla ut. Skräd inte orden. Glöm heller inte att avsluta med att i din skola, din klubb, ditt område o.s.v. handlar det om att BJUDA in – inte skilja ut!

Tillägg 24 januari 08.39 Stoppa mobbarna och få fler elever, GP Debatt 24 januari 2012

Read Full Post »

Expressen, DN och Aftonbladet har valt egna vägar för att få bort det de kallar för rasism och personliga påhopp…. Det där med rasism är väldigt svårt. För det är inte så enkelt som en del tycks tro att det ‘bara’ handlar om hat eller påhopp på person eller grupp som inte är svenskar. Regeringsformens 1 kap 2§ är solklar, det finns som man säger ibland i andra sammanhang ‘ingen nämnd och ingen glömd’. Så rasism kan faktiskt gälla åt båda hållen. Dock har jag förståelse för att man vill se till att vissa personliga påhopp och påhopp på grupp, etnisk, kulturell eller religiös inte skall få publiceras. Själv har jag gjort klart flera gånger i min blogg att det finns gränser för vad jag släpper fram. I mitt fall är de gränserna beroende på såväl svenska lagar som californiska, flertalet bloggar som förekommer i Sverige, inte alla men flertalet, hör ‘hemma’ i Californien om man läser det finstilta innan man börjar blogga.

Det är bara det, att risken alltid finns när det är en grupp av människor som skall bestämma vad som är personliga påhopp och vad som är rasism i de fallen detta inte framstår som helt klart, vilket det gör. Det som får mig att fundera är Thomas Mattssons uttalande, för där ser jag en klar omsvängning som han kanske själv inte är medveten om. Thomas Mattsson var en gång i tiden och långt fram i nutiden känd för att ha en liberal frisinnad uppfattning om det fria ordet. Rätten att föra fram åsikter, yttrandefriheten och även tryckfriheten. Risken finns att man på Expressen trots att man knappast avser det går längre än den etiska gränsen genom att man talar om ‘rasism’ i luddiga begrepp. Åsikter om invandring, integration och annat innebär ingalunda att ena sidan har rätt och den andra fel eller att de som är för äger rätten att kalla de som är mot nuvarande situation för rasister. Undrar ibland om journalister pga sitt anstängande arbete, för de journalister jag känner och kännt upplever det många gånger stressande, missar att titta på gränsbevakarna på tv, oavsett om det är engelska, australiensiska eller andra. Det är min personliga uppfattning att vi borde ha samma krav som gäller i andra länder. En hel del snyfthistorier skulle vi då slippa samtidigt som vi svenskar skulle kunna visa att det fria ordet är fritt. Dock med begränsningar som lagen sätter på vad som är hat mot andra, oavsett om det är folkgrupp, etnisk, kulturell, religiös eller har mot funktionshandikappade o.s.v.

Etisk förhandsgranskning är en sak jag har full förståelse för. Moralisk i form av att sätta icke klargjord gräns för vad man ser som rasism, en annan. Diskriminering är diskriminering oavsett av vem eller mot vem och bör inte förekomma utöver de gränser som lagen sätter.

Sedan är en annan sak med Aftonbladet….. ALLA är inte och vill inte vara med i Facebook. Att begränsa de som får kommentera till Facebook, är enligt min mening på gränsen till diskriminering.

Ytterligare en sak. DN har tagit bort kommentarsmöjligheterna. Förvånar mig en hel del. Det lär knappast öka möjligheterna till att i fri form föra diskussion mot de individer eller grupper som för fram hat mot andra. För övrigt är det möjligt för en tidning, precis som för oss bloggare att via förhandsgranskning se och även via öppna program som funnits sedan 1995 se varifrån ett inlägg kommer även om vederbörande som skriver använder sig av sk. anonyma servrar…… Har i debatt här i bloggen vid ett tillfälle när det fanns skäl använt mig av två av dessa öppna program och skickat mail direkt till den som använt ett visst datakonto samt gjort klart varför jag inte lät vederbörandes ‘anonyma’ kommentar publiceras här i min blogg.

Debatten om artikelkommentarerna, Thomas Mattsons blogg Expressen
Nu slopar vi anonyma kommentarer på nätet, Aftonbladet 30 augusti 2011
Så skall näthatet stoppas, Aftonbladet 30 augusti 2011
Ris och ros om Aftonbladets nya kommentarsregler, Aftonbladet 30 augusti 2011

Kan för övrigt inte hitta var i DN på nätet som de klargjort varför de tar bort artikelkommentarerna helt…. Kan någon annan?

Tillägg 08.42 Heder åt Svenska Dagbladet som vågar ta debatten om kommentarfältet och som sköter sin egen tidnings nätsida vis Discus på ett ypperligt sätt. Vi måst ta tillbaka den goda läsardebatten, SvdBlogg 31 augusti 2011

Read Full Post »