Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nationernas Förbund’

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Read Full Post »

ett mycket viktigt första steg. För trots att Carl Bildt skriver:En del av överenskommelsen är att den ju förefaller att acceptera Hamas som de facto regering i Gaza, och det är självfallet att den marginalisering av den palestinska myndigheten i Ramallah som detta kan innebära är bekymmersam. Viktigt och välkommet, Carl Bildt i hans blogg Alla dessa dagar på wordpress.com 21 november 2012,

så är det just där den allra viktigaste hörnstenen för framtidens möjliga fredsdiskussioner ligger: Det är viktigt att Hamas som valts av folket i Gaza att leda dem också de facto erkänns som en regering i Gaza. Mycket viktigare än vad många kanske förstår.

För att jämföra med icke krigiskt men mycket vapenskramlings läge när Karl XIV personligen fick Norge, det var personunion och inte nationsunion, och det förvisso var så att utrikespolitik skulle skötas från Sverige men Norge på vägen fattade demokratiskt beslut om egen Grundlag baserat på Folksuveränitetsprincipen. Det var det som beslöts i Eidsvoll 17 maj 1814 som kom att utgöra grundstenen för att kriget mot Sverige blev mycket kortvarigt (krig och krig, jag har anfäder på båda sidor som några tiotal år senare exercerade tillsammans och som finns på samma tidiga foto över exercerande äldre lite senare… [Vi har många foton från 1856-1900. Andra har målningar.] Men som sagt liknande situation föreligger idag. Det finns två områden som utgör det egentliga Palestina ytmässigt sett. Gaza och Västbanken. Västbanken är på grund av sin tillkomst, de fredsavtal som en gång träffades mellan Israel och Jordanien och som mer eller mindre sanktionerats undantaget Jerusalems status, mer komplicerat om vi inte först accepterar att det de facto finns en regering i Gaza som nu de facto verkar ha accepterats finnas. Kanske svårt för många att förstå betydelsen idag. Men det kommer.

Sedan var det det där i vapenvileavtalet med gränsövergångar och lättade sanktioner. Mycket mycket viktigt. Det var helt onödigt av Israels premiärminister att i nära anslutning till avtalet påpeka att det fanns de som ville gå hårdare fram bland Israels politiker och medborgare. Helt onödigt om det inte var för kommande Israeliska val, för om det är något som hela världen inser, så är det att på båda sidor finns såväl hetsporrar som mer pragmatiska personer.

Dock verkar man ha glömt bort två av de bitar utöver de facto erkännandet av Hamas som regering i Gaza och gränsövergångsbiten, oavsett hur den tolkas. I hela denna regionen är två saker utöver det mycket viktiga att få olika grupper av människor att sätta sig ner och lyssna på varandra, mycket viktiga: Se till att såväl Gaza som angränsande områden i Israel får bättre kvalité på dricksvattnet. Något som båda sidor borde kunna finna tekniker som det vore lämpligt att låta jobba tillsammans. Möjligen skulle det svenska företag som redan på slutet av 50-talet var nere och gjorde prospekteringar för vattenfrågan kunna vara möjligt att koppla in. De har mig veterligt inte slängt sina mätningar och sist jag kollade i mitten på 50-talet fanns de mätningarna i en källare hos företaget tillsammans med andra för mig då mycket intressanta mätningar som företagets geotekniska avdelning gjort i norra Europa. Den andra biten som är viktig är att se till att inte barn skadas av rester från de vapen som använts. Löses inte de två frågorna, så finns det risk för underliggande pyrande missnöje som kan explodera. Vilket inte gynnar någon av parterna.

Klart med vapenvili i Gaza från i kväll, Expressen 21 november 2012
Lättare för palestinier lämna Gaza, DN 21 november 2012
Utan fredsavtal spricker vapenvilan, SvD 22 november 2012
Följ rapporteringen kring Gaza, Expressen 22 november 2012

Vad krävs för en långvarig fred?
– Att alla parterna får vara med i någon form och diskutera fram en långsiktig och varaktig fredslösning. Egentligen finns det tekniska lösningar för hur man ska komma fram till en tvåstatslösning. Det är en paradox att hela omvärlden har en modell för hur tvåstatslösning ska se ut.
Michael Schulz, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, för Aftonbladet 22 november 2012 Detta är det allra viktigaste. Förutsättningen för att alla parter skall kunna få vara med i någon form och känna sig delaktiga ligger i det ‘de facto’ erkännandet av Hamas som regering i Gaza. Det är därför detta kan vara den viktigaste grundsten som lagts inför framtiden i regionen.

Se även: Allra först, Norah4you 16 november 2012
Sedan är det viktigt att alla parter försöker låta bli att måla den lede på väggen. Finns nog med gropar och hala stenar det förutan!

Tillägg 16.30 FN vädjar om hjälp till Gaza, GP 22 november 2012
FN vädjar om hjälp till Gaza, SvD 22 november 2012
Hamas utlyser helgdag efter avtal, DN 22 november 2012

Tillägg 23.30 Bräcklig fred i orolig härd, GP ledarsidan 23 november 2012

Tillägg 23 november 2012 06.10
Diplomatisk lots. Den stora överraskningen efter vapenvilan mellan Israel och Hamas är Egyptens folkvalde president Mohammed Mursi. Denne muslimbroder trädde fram som pragmatiker. Med Mursi som mellanhand behandlar fienderna Israel och Hamas varandra som realiteter.
Mursi vägvisare för vapenvilan, SvD 22 november 2012

Read Full Post »

Israel äger ingen rätt till Gazaremsan. Läs gärna den verkliga historiska bakgrunden till påståenden om det Israel äger ingen rätt till Gaza, Norah4you 17 oktober 2012 Det är en mycket viktig utgångspunkt som är svår att komma förbi. Lika svårt som det är att komma förbi det vi i mindre skala skulle kalla nödvärnsrätt. Får Israel försvara sig undrar säkert de som ännu mer än 60 år efter staten Israels bildande helt sluter upp på Israels sida.

Svaret är att visst får Israel försvara sig men det är viktigt att skilja på försvar och hämnd/vedergällning och ännu viktigare att skilja på försvar och attack. Problemet för Israel är att man så envetet motsätter sig bildandet av en Palestinsk stat. Många av de saker som Israels nuvarande regering gör, beslutar och utför, hade varit lika omänskliga men inom de vedertagna internationella lagarna om det varit så att Gaza varit del av en Palestinsk stat. Men lika lite som i den lika inflammerade debatten om Sverigedemokraters försök att hävda att de tagit till järnrör och basebollträ för att de var rädda, uppfattade sig som angripna (rätt eller fel är ointressant för principen), lika lite är det rätt i det stora att en stat som Israel tillgriper våld som drabbar oskyldiga speciellt våld som drabbar gamla, barn och mödrar. Det som inte går att hitta moraliskt och etiskt försvar för att göra när man blir eller upplever sig bli attackerad/leva under hot – det är lika moraliskt och etiskt förkastligt i alla andra sammanhang. Det går inte att hävda annat utan att vara enögd.

Slutet av förra veckan ville Hamas förlänga vapenvilan. Israel svarade med att hota att avsätta Abbas på Västbanken. Vad i hela fridens namn kan det finnas för ett skäl att någon, oavsett politisk tillhörighet, med handen på hjärtat kan försvara att ett land hävdar rätten att utan FN:s godkännande hota med att avsätta ett annat lands ledare. Det är ju det som är problematiken i Syrien att FN inte godkänner avsättande ens av en diktator som dödar och skadar sina egna. Principer är principer och det finns inget skäl att hävda att Israel är undantagna alla principer.

Nya flygangrepp mot Gazaremsan, GP 16 november 2012 Sedan när är flygangrepp precisionsbombning som inte drabbar civilbefolkningen? Sedan när är det rätt att hävda, som en del gör, att alla de som lever på Gazaremsan är skyldiga till våldsdåd om än det skulle varit så att alla raketer som träffar Israel skickats med Hamasstöd? Att bo i ett land, eller ett större område, innebär inte automatiskt och har aldrig någonsin automatiskt inneburit att gamla, sjuka, barn och mödrar kan räknas till soldater. Alltså inte ens om det varit så att Gaza varit en del av ett godkänt land, ett Palestina som var godkänt av FN, så hade det varit så att flygangrepp hade varit godkända på det viset de sker utifrån Genevekonventionen! Det gäller att skilja på äpplen och päron när man läser konventioner. Sedan finns det skillnad på äpplen också. För att en ympad gren är James Grevie innebär inte det att alla äpplen på äppleträdet behöver vara samma äpplen.
Invånare i Gaza fruktar markinvasion, GP 15 november 2012
Israel återupptar flyganfallen mot Gaza, Expressen 16 november 2012
Nya flygangrepp mot Gazaremsan, SvD 16 november 2012
Hundratals flyganfall mot Gaza i natt, dn.se/webbtv 16 november 2012 Vem i sina sinnens fulla bruk kan hävda att hundratals eller ens ett enda flyganfall kan vara rättfärdigat när det drabbar civilbefolkningen. Någon tid för eftertanke bör alla som försvarar detta ta sig. Tänk tvärt om. Om det var så att ena våldet rättfärdigade ökat våld som hämnd, och den som då blir angripen skulle öka upp våldet, hur i hela friden namn går det att motivera ens våldsamma attacker som ‘försvar’ oavsett vem, när, var eller hur? Samma gäller enligt mitt sätt att se det i många andra vapenkonflikter och även i detta fallet. Hämnd är inte acceptabelt!
Kriget i Gaza måste sluta, Aftonbladets ledarkrönika 16 november 2012 Håller helt med. Det är inte acceptabelt det som sker.

Tillägg 16.22 Attackerna kring Gaza trappas upp, SvD 16 november 2012
Omvärlden reagerar på konflikten, Aftonbladet 16 november 2012

Tillägg 02.01 17 november Netanyahu agerar som en gambler, SvD 16 november 2012
Israel mobiliserar vid gränsen mot Gaza, DN 16 november 2012
Lärde sig inte världen något av att USA trots den största krigsmakten förlorade Vietnamkriget. Det enda en överlägsen arme får som resultat om man bombar oskyldiga oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt, är att de som tidigare kanske lutade åt fred känner sig instängda och hotade och överger fredstanken.

Read Full Post »

Om det är sant, det rykte jag hörde i natt och som nu står i Svenska Dagbladet, så har UD och Carl Bildt i det tysta lyckats få Israel att bita i det sura äpplet. Carl Bildt förmodligen i nära samarbete med Löfven m.fl.

Alla svenskar från Ship to Gaza släppta, SvD 24 oktober 2012

Som jag skrivit innan Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 2012 Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

Det finns gränser även på tokerier.

Tillägg 11.15 Stellan och de andra svenskarna släppta, sverigesradio.se 24 oktober 2012

Tillägg 11.54 Alla Ship to Gaza-svenskar släppta, DN 24 oktober 2012

25 oktober 06.22 Nu är alla svenskar hemma. Att som en del kalla dessa svenskar vänsteraktivister är att ta i….:
riksdagsledamoten Sven Britton (S), religionsforskaren Mattias Gardell och författaren Maria-Pia Boëthius – släppts
Alla Ship to Gaza svenskar släppta, GP 24 oktober 2012

Vi fick telefonsamtal och sms från Gaza och till och med radiokontakt med organisationer och människor som väntade på oss i Gaza.
– I ett sådant läge funderar man: Tänk om israelerna kanske vill ignorera oss och på så sätt får en propagandavinst. Det är ju en liten segelbåt med ofarlig last, där lasten är deklarerad av tullinspektionen på flera ställen. Släpp igenom dem!
– Men det blev inte så. Istället drar de ihop en exempellös militär styrka och genomför en fullskalig militär invasion.
Beredd att åka igen, GP 24 oktober 2012
Göteborgsläkaren: De sköt med elpistoler, Expressen 24 oktober 2012
Ship to Gaza-aktivister hemma, SvD 24 oktober 2012
Sjoå tp Gaza-aktivister hemma igen, Aftonbladet 24 oktober 2012

Så finns det de som envist försöker hävda att det inte hade något med Sverige och svenska UD att göra. Samt Norge och Finland…. Kolla lite mer hur tongångarna gick från det stora landet i väster som inte ville ha upp den aktuella frågan på dagordningen i den jämna striden inför presidentvalet. För om inte Israel bitit i det sura äpplet hade den frågan inte varit möjlig att tiga ihjäl – den var på väg upp och det är bl.a. en stort antal nordiska ättlingar i swingstaterna. Kolla även lite mer de källor som vissa använder. Falsk historieskrivning har förekommit väl mycket från Israels sida i aktuell fråga. Det har t.o.m. påståtts att de hjälpsändningar som UN står bakom och som skickas via Israel är någon form av sanktionering av Israels blockad samt att Israel minsann varit vänliga nog att släppa igenom si och så många lastbilar per dag med hjälpsändningar. Någon måtta på 1984-bokens omskrivning av historia får det allt vara!

Sedan är det noterbart att svenska media för ovanlighetens skull har hållit låg profil och inte mött upp de ankommande svenskarna på stor presskonferens. Det var kanske en del av det som krävdes i gengäld.

Read Full Post »

Israel äger inte rätten till Gazaremsan. Israel bordade Estelle på internationellt vatten med användande av elpistoler (vapen) och tvingade fartyget till Israelisk hamn berövande de ombordvarande deras frihet. Detta på internationellt vatten. Så försöker Israel i strid med alla internationella avtal, traktat, Internationell lagstiftning m.m. kräva att de frihetsberövade skall skriva på papper om illegal invandring. De frihetsberövade vars skepp tagits på internationellt vatten och utan möjlighet att de ombordvarande ens satts på annat skepp eller flytetyg…. något till och med pirater i alla tider emellanåt gjort.
Nu har Israel gjort bort sig så det stänker om det.

Observera att allt handlar om principfrågor. Jag är inte mot judar, tvärt om när det gäller de jag känner och känt genom åren. Jag är inte för varken PLO, Hamas eller någon annan organisation på den religiöst politiska sidan, tvärt om har jag sedan 1971 gång på gång i allt från studentkårsdebatter på den tiden och fram till idag gjort klart att jag är mot all form av religiös politisk styrning eller försök till styrning av människor. För mig handlar det om en principfråga på samma sätt som yttrandefrihet och åsiktsfriheten.

Nu har Israels inrikesdepartement förelagt dem ett dokument med en formulering om att de erkänner ”illegal invandring” till Israel. Svenska aktivisterna förda till fängelse, Expressen 21 oktober 2012 Internationella domstolen i Haag nästa? För det är där sådana ärenden bör hamna. Man kan inte ostraffat konfiskera ett fartyg och dess besättning samt resenärer på internationellt vatten samt föra dem till eget lands hamn utan att det är kidnappning som minst av personerna ombord. Skulle inte det internationella samfundet reagera på detta, så skulle det i princip vara samma sak som att öppna dörrar för vilken diktatur som helst att kidnappa på internationellt vatten och föra personer till diktaturen och godkänt hävda rätten att straffa för ‘illegal invandring’. Någon måtta får det allt vara.
UD har fått träffa svenskarna på Estelle, SvT 21 oktober 2012
Svenskarna flyttas till häkte, GP 21 oktober 2012 Häkte för att de blivit kidnappade och frihetsberövade på Internationellt vatten????????
Ship to Gaza svenskar till häkte, SvD 21 oktober 2012
Ambassadpersonal träffade Ship to Gaza svenskar, DN 21 oktober 2012
Estelle ligger i israelisk hamn – svenskar gripna, Aftonbladet 21 oktober 2012

Det handlar om principfrågor, definitioner av vad som är vad och dessa definitionerna finns sedan länge klarlagda. Inte alls som Israel försöker tolka definitioner, lagar, traktat och avtal.

22 oktober 2012 Hur kan någon kalla ett land demokratiskt när det vägrar acceptera att en person som bott i Sverige och arbetat här sedan 1973, som ansökte och blev svensk medborgare på den tiden då det inte ens var möjligt att ha dubbelt medborgarskap, som svensk medborgare. Ingen människa väljer sina föräldrar. Ingen väljer vilken religion eller kultur man föds in i. Som vuxen har varje människa själv rätten att göra fria val och när en människa valt att söka och fått bli medborgare i ett annat land, är det endast icke demokratiska länder som i efterhand försöker hävda att personen måste ses som medborgare där han/hon är född.
Feiler inför domstol, GP 22 oktober 2012
Dror Feiler åtalad i Israel, SvD 21 oktober 2012

Read Full Post »

Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.

Ship to Gaza-fartyget Estelle attackerat, GP 20 oktober 2012
Tillfångatagna av israelisk militär, GP 20 oktober 2012
Estelle omringas av israeliska krigsfartyg, Expressen 20 oktober 2012
Israeliska soldater uppges borda ”Ship to Gaza”, DN 20 oktober 2012
Ship to Gazas Estelle attackerat, SvD 20 oktober 2012
Belägringen av Gaza skall hävas, Aftonbladet ledarsidan 20 oktober 2012

Det är inte Israel som har tolkningsföreträde när det gäller Internationellt vatten. Än mindre när det gäller Gaza. Så länge Israel fortsätter att bebygga ockuperad mark, så länge får Israel acceptera att det internationella samfundets medlemmar försöker att upprätthålla de krav som de Mänskliga Rättigheterna ger alla människor på jorden. Även de som bor i Gaza. Man bygger inte fred och säkra gränser genom att attackera på Internationellt vatten. Så enkelt är det. Det var fult nog när Israel härom dagen bakvägen försökte få sin tolkning av gränser pådyvlad Gaza. Israel äger ingen rätt till Gaza, Norah4you 17 oktober 2012 Mycket fult. Att det kan tyckas omdömeslöst att segla Ship to Gaza försvarar inte på något sätt Israels agerande och är inte i linje med de Mänskliga Rättigheterna som godkänts av FN!

Tillägg 22.26 Det har aldrig varit tillåtet att borda och beslagta ett fartyg på internationellt vatten inte heller att frihetsberöva människor. Det faller under definition för piratdåd. Läs noga vad UD säger i Ship to Gaza bordad av israelisk militär, SvT 20 oktober 2012
Flera fördömanden av bordningen, GP 20 oktober 2012

Read Full Post »

Det är beklämmande, men Israel som mycket väl vet om att Gaza inte ligger inom Israels gränser så som dessa godkänts av FN, försöker bakvägen få detta godkännande. Ingen som helst rättighet till Gaza. Ingen som helst rättighet att bibehålla israeliska bosättningar på ockuperad mark. Att försöka hävda att det ingick i det sk. Palestinamandatet, är att försöka använda sig av falsk historieskrivning!

Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:
* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Andra Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.

* Bland grundarstaterna, 29 stater som befunnit sig på segrarsidan efter Första Världskriget och de 12 neutrala staterna, bland dem Schweiz och Sverige, fanns även stater som på sitt område 1922 helt eller delvis bildats från till Osmanska Riket hörande eller avhängiga områden fram till slutet av 1800-talet eller som till sitt territorium efter Första Världskriget fått delar av det Osmanska Riket som genom att ställa upp på Entantens, i förlängningen Tysklands sida, under Första Världskriget tillhört förlorarna och därefter sönderföll pga nationalstaters bildande samt att områden, t.ex. Transylvanien, tillfördes från Osmanska Riket under slutet av 1800-talet bildade självständiga stater. I Transylvaniens fall Rumänien området kom från det uppstyckade Ungern som före Första Världskriget var avsevärt större än dagens Ungern. Rumänien tillhörde år 1922 liksom Kungariket Serbien Nationernas Förbund.

Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912. Dock fick

Kort sagt så ingick vid “Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.

Att åberopa dessa körsbär, dvs segrarmakters dock inte samtligas; nybildade staters eller stater under bildandes behov/önskan (läs vilket som önskas) av att hålla samtliga förlorande stater, Tyskland, Kungariket Österrike-Ungern och Osmanska Riket kort som legitimt skäl för att de av Nationernas Förbund år 1922 träffade överenskommelserna som giltiga för all framtid är i sig att försöka få körsbär erkända som en sorts päron.

* Att åberopa Nationernas Förbund som inte hade allmän legitimitet, dvs var godkända av tillräcklig större delen av världens stater även om en hel del länder som 1922 tillhörde Brittiska Imperiet, som t.ex. dåvarande Brittiska Canada; dåvarande Brittiska Sydafrika; dåvarande Brittiska Nya Zealand; dåvarande Brittiska Australien och dåvarande Brittiska Indien omfattande nuvarande Indien + nuvarande Pakistan och Bangladesh, och utifrån detta åberopande använda sig av “Palestinamandatets” tillåtelse för judar att bosätta sig i det Brittiska protektoratet Palestina som skäl för att staten Israel som förklarat sig självständigt 1948 efter att Förenta Nationerna som bildats oktober 1945 med 192 medlemsländer år 1947 delat Palestina i två stater, en judisk och en arabisk,
det är att blanda äpplen och päron och få båda fruktslagen inboxade i definitionen för päron!
……..
Det finns å andra sidan internationella överenskommelser i FN som godkänt staten Israels bildande inom de av FN godkända gränserna. Dessa har nu funnits så länge och är som jämförbara fallet med Karelen som godkänts tillhöra Sovjetunionen (numera Ryssland) giltiga skäl för att alla MÅSTE acceptera att det finns en stat som heter Israel inom de av FN godkända gränserna.

Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

INOM DE AV FN GODKÄNDA GRÄNSERNA! Inte några nya gränser som Israel försöker tvinga fram godkännande av genom att fortsatt hindra människorna på Gazaremsan att få samma rätt som alla andra att leva enligt de Mänskliga Rättigheterna!

Jag som moderat kan ha och har många privata synpunkter på lämpligheten att vänsternissar seglar skepp till Gaza. Men allt handlar om principer att lag går före enskilda staters egenhändigt tolkade gränsdragningar och rättigheter som aldrig finns eller funnits till att ockupera annans land!

Israel ber om FN-stöd mot ”Estelle”, GP 17 oktober 2012
Israel ber om FN-stöd mot ”Estelle”, Expressen 17 oktober 2012
Israel ber om FN-stöd mot ”Estelle”, SvD 17 oktober 2012
Israel ber om FN-stöd mot ”Estelle”, Aftonbladet 17 oktober 2012

Read Full Post »