Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Närodlat’

Centern innehar miljöministerposten, men har ändå inte lyckats etablera sig som ett kraftfullt alternativ i miljöfrågorna. Det är ett påtagligt misslyckande. Miljöministern Lena Ek är kompetent på sitt område, men saknar talang för att driva partipolitisk debatt. I politiken måste man synas utåt.

Lättare har Centern det när det gäller att ta tag i landsbygdsfrågorna. Här finns kärntrupperna och här finns inte minst en rad förslag från de rödgröna att driva polemik mot. Närodlad politik är en bra slogan.Närodlat bra för Centern, GP ledarsidan 6 juni 2014

Så är det. Miljöministern är till skillnad från många ministrar på olika poster under åren, inget parti nämnt och inget glömt, kompetent och platsar därför väl på sin plats. Men, och det är ett stort men: Att kunna sitt område är inte detsamma som att vara bästa person att driva viktigaste frågorna utåt. Hur Centerpartiet skall lösa den nöten i den fortsatta valrörelsen står skrivet i stjärnorna.

NÄRODLAT
Det är viktigt att lära såväl politiker som beslutsfattande tjänstemän hur en kravspec skall skrivas. Förvisso är det tack vare EU-direktiv svårt att direkt kräva närodlat. I sig skulle detta betyda en protektionism som inte är tillåten. Däremot finns det inget hinder för att ställa starka krav på t.ex. livsmedels upphandling genom att kräva att varor som levereras till kommunala upphandlares begärda leveransställen är:
* fräscha utan att besprutats med kemikalier för att vara hållbara
* all frukt och grönt som köps in måste ha såväl ursprungsmärkning som uppgift om ev besprutningar under odlingen.
* att allt som levereras efter uppköp kan gå som direktleverans av alla färskvaror till slutanvändare och om detta inte är möjligt, noggrann redovisning om varför samt konsekvenserna.
* att alla som lämnar in offert för offentlig upphandling visar att de i sitt hemland betalat den skatt som hemlandet kräver.
* att alla leverantörer lämnar referenser till tidigare kunder.

Read Full Post »

som aldrig fick lära sig jordens verkliga förutsättningar. Inte fick lära sig förstå att det är vulkaner, inte människan som står inte bara för merparten utan för över 92 % av alla koldioxidutsläpp. Av övriga koldioxidutsläpp står naturkrafterna och naturliga kretslopp (bland dessa: Vattnets kretslopp samt Kolets kretslopp minus Fotosyntesen som ger oss syre att andas) för 7,8%. Människan kan inte påverka CO2-halten annat än i lokala och i vissa undantagsfall mindre regionala biotopsystem.

Jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Norah4facts sida

Men de sk. klimatexperternas och deras skuggor i media m.m. tänker inte längre än näsan räcker. Det där med matematik glömde de lära sig….
eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.
Fakta CO2-värden/Facts CO2figures, Norah4facts 20 november 2012

Kortfattat om biotoper

Biotop är en biologisk/ekologisk term som används när ett område eller ett utrymme i naturen har likartade yttre faktorer och/eller samma vegetation och ligger i samma nederbördsområde relaterat till Vattnets kretslopp. Vanligen har en biotop något så när samma Ph-värde i markytan. Biotoper är lokala områden som ligger nära andra biotoper då oftast med likartad vegetation men annat Ph-värde pga marken under ytan eller har helt annan vegetation. På en sträcka av 1 km, dvs om vi skall tala i skala av jorden radie med exemplet av rep=1 cm per mil, så skulle följaktligen 1 km motsvara 1 mm på den med rep slagna cirkelns omkrets.
PS. Hoppas att alla har klart för sig hur man räknar cirkelns omkrets. Om inte så slå upp! /IEJ

Fotosyntes

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.
Fakta Fotosyntes, Norah4facts sida

Fakta isbjörnar….

0,48 kvadratkilometer var har varje svensk idag….. så klagar de sk. klimatexpeterna genom WWF-s kampanjer med mera på att varje isbjörn igår 28 april 2013 hade 584 kvadratkilometer per isbjörn. I båda fallen har total yta uttryckt i kvadratkilometer delats med antal individer….. se Data of Sea Ice extent Arctic 28 april 2013 IARC-JAXA Information System, IARC
Stackars de vilseledda klimatfantasterna….
Liten klimateffekt av närodlad mat, GP 29 april 2013
Liten klimateffekt av närodlad mat, SvD 29 april 2013
Liten klimateffekt av närodlad mat, Metro 29 april 2013
Liten klimateffekt av närodlad mat, DN ekonomi 29 april 2013 Skomakare bli vid din läst, ekonomi är inte Naturvetenskapligt ämne, eller som i DN:s fall tala med Johan S som åtminstone under 1970-talet var klar över miljöproblemen. (Hälsa från Inger E)

Värst av alla lurade har Sveriges Radio blivit…. Närodlat inte alltid klimatsmart, bättre att skippa köttet, Sveriges Radio 29 april 2013 snacka om okunnighet om det de borde lärt in under NO-lektionerna i Biologi, Fysik, Kemi och Matematik under Grundskoletiden!
PS. Isen i Arktis respektive Antarkis smälter respektive växer till sig i de naturliga cyklerna under ett år precis som de gjort sedan senaste istidens peak

Tillägg: I klass med Sveriges Radio, nästan, är Tommy Hammarström på GT….. Han utgår från sina observationer av att det enligt honom finns fler blåmesar…… Klimatförändringar märks vid fågelbordet, Tommy Hammarström Expressens ledarsida 29 april 2013 Det där med källkritisk analys, vad är det? Till skillnad från gråsparv som behöver säd och frö, vilket inte finns så nära stadscentra idag, och som bor i springor på otäta hus och i buskage, båda faktorerna minskar i stadsmiljö; så äter blåmesen i princip allt ätbart och bygger sina bon i hålor i marken samt i uppsatta fågelholkar….. men förstår man inte bakgrunden till varför blåmesen idag har bättre förutsättningar än när gråsparven, som även är mer känslig för kemiska föroreningar, inte längre har samma naturliga miljö som förr, då skall man inte uttala sig på så lösa grunder….. För klimatförändringar orsakade av människan har vi sällan sett ens i lokala biotoper sedan Magnus Huss (Vildhussens) dagar då han han tömde en sjö, tystade en fors som tog annan väg och åstadkom en regional klimatförändring då detta förändrade förutsättningarna i luft nära mark och i markförhållanden (biotopförändringar) hela vägen från Svarthålsforsen ner till havet…..

Tillägg 19.20 30 april….. Alltid finns det vilsegångna får någonstans…. Kommunala byggkrav gynnar inte klimatet, Björn Wellhagen näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier och Maria Brogren energiansvarig Sveriges Byggindustrier på SvD debatt 30 april 2013 Flumskolan har drabbat stor del av Sverige…..

Tillägg 00.52 1 maj 2013….. nu radar klimatfantasterna upp sig på led. Regeringens klimatpolitik blir full av kryphål, Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen , Håkan Wirtén generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF och Annika Jacobsson chef för Greenpeace i Sverige på SvD Brännpunkt 30 april 2013
Inte visste jag att det var så eftertraktat att ställa sig upp och bevisa att man inte ens lärt in NO för årskurs 7-9 så att man förstått det man läst in i t.ex. Fysik…… Skandal att det finns intresse för att visa sin okunnighet för inte kan det väl vara av egen snöd vinning att få anslag att resa/’forska’/leva gott för. Så kan det väl ändå inte vara?????

Read Full Post »