Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Näringsminister Annie Lööf’

Ett politiskt partis ledning som lämnar det mesta som partiet stått för genom åren bakom sig förlorar sina väljare. Så enkelt är det.
Annie Lööf är ett problem omgiven som hon är av pseudoliberaler, förlåt Stureplanscentern, som gått vilse i pannkakan och tror att Rosseaus Naturliga friheter är samma som de frihetsfrågor som Liberaler fört fram under åren. Pseudoliberalerna ligger så långt till vänster om svenska Vänsterpartiet och så långt ifrån vad Liberalism oavsett vilken står för att Annie Lööf kommit att stå för okunskap.Annie Lööfs problem, Norah4you 31 oktober 2013

Inte har Annie Lööf gjort saken bättre för sig sedan dess. Att försöka, som det gjorts, hävda att det beror på att hon är kvinna är trams i ett parti som har haft två mycket skickliga kvinnliga politiker som partiledare. Att skylla på att partiet är oklart i sitt budskap och inte når ut, är en myt som säkert går hem i kretsarna runt Stureplanscentern. Inte i övriga landet. Ju klarare partiledningen är om sitt budskap, ju mer står det klart att Centerpartiets nuvarande partiledning saknar allt vad rötter i sitt partis historia är. Det är synd om skickliga Centerpartister i ledande ställning som inte får Annie Lööf att förstå att hon är och förblir en katastrof inte bara för sitt parti, inte bara för Alliansen som helhet utan för många skickliga unga kvinnor och män som genom Annie Lööfs agerande inte längre tror på politiker och politiska partier.

Ny bottennotering för Centern, Sveriges Radio 16 februari 2014
Göran Erikssons analys av Sifo:s februarisiffror på SvD 16 februari 2014
Gapet mellan blocken ökar igen, GP 16 februari 2014
Rekordlågt stöd för C i Sifomätning, Aftonbladet 16 februari 2014
Centern nära katastrof, GP ledarsidan
Kalldusch för Lööf i nya mätningar, Expressen 16 februari 2014

Det må vara bara halvåret kvar till valet, men hade jag varit Annie Lööf, så hade jag ändå avgått för partiets skull.

Read Full Post »

Allra först: Det Annie Lööf och flera C-politiker ur Stureplansgänget fått för sig vara Liberalism, de kallar det Nyliberalism, är varken liberalt eller nytt. Att gå och tro att frihet a la Rosseau vara liberalism, det är att visa sin okunskap om såväl Liberalism som om samtliga ismer som gåtts igenom, skall ha gåtts igenom om lärarna varit ämnes- och stadiebehöriga, i historia och samhällskunskap. Skrämmande uppvisning av okunskap som inte borde finnas ens på Riksdagsnivå än mindre hos en svensk Minister oavsett partitillhörighet!

När Annie Lööf invigningstalade på Centerstämman i Karlstad svingade hon hårt mot Sverigedemokraterna. Hon slog fast att C ska vara en motpol till deras politik.
– När de säger åk hem säger vi kom hit, sa hon från scenen.

Centerpartiet har en långsiktig vision om öppna gränser. Och frågan diskuterades intensivt i samband med partiets idéprogramsdebatt.
Utåt sett har frågan tystnat sedan dess.
Intern C-strid om invandring, Aftonbladet 19 september 2013
Centern söker sina rötter, GP ledarsidan 20 september 2013 Inte hittar Centern sina rötter med flummande Annie Lööf som partiledare. Karta och kompass saknas!
Vilka frågor ska rädda Centerpartiet?, Brännpunkt direkt SvD 19 september 2013 Det är 10.000 kronors frågan. Inte de frågor som Annie Lööf för fram för Centerns räkning. Så mycket är säkert. Det finns i de fall det finns fog för att lyfta fråga i samtliga fall andra partier som har betydligt större långsiktighet och substans i liknande krav. På båda sidor inom Alliansen likaväl som inom Oppositionen…..
Fördubblad jämställdhetsbonus och bonus även för vabb-dagar.
Så vill Centerledaren Annie Lööf underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden.
Så vill Annie Lööf underlätta för kvinnor, Expressen 19 september 2013 KLART BROTT MOT SVENSK GRUNDLAG! Regeringsformens 1 kap 2§ tillåter INTE diskriminering av någon pga kön. Varken positiv eller negativ kvottering eller bonus är tillåten. Författningsdomstol behöver Sverige snarast möjligt och till dess vore det tacksamt om Annie Lööf m.fl. fick lära sig vad som står i Svenska Grundlagar och vad orden som står där betyder! 😛
Interna striden öppnar för EU-kamp i Centern, Expressen 20 september 2013 Mellan en sittande EU-parlamentariker som anses färglös av ledande C-klicken och en ur Stureplanscentern. Sicka kioskvältare C fått fram…. 😉
Centerpartiet stödjer nu att invandrare ska få rätt att ta hit fler anhöriga. Men partistyrelsens förslag att den som tar hit till exempel sin mormor eller farmor själv ska betala kostnaden för sjukvård och åldringsvård röstades ned av den pågående centerstämman, efter livlig debatt i går kväll.C:s partistyrelse fick backa om anhöriginvandring, Sveriges Radio 20 september 2013 Det var illa nog att C-s partistyrelse i sitt förslag prioriterar upp anhöriginvandring med krav på att anhöriga skall betala för sina invandrande äldre samtidigt som man glömmer bort alla de äldre svenskar som inte ges möjlighet att flytta från vårdhem långt från sina kvarlevande barn. Centerstämmans beslut är etter värre och gör det svårt för C att nå sina procentmål.

Så till Annie Lööfs dummaste uttalande som visar att hon inte är torr bakom öronen än. Lööf: Vill Löfven mucka får han komma ut på banan, DN 19 september 2013 Jag är moderat, men en sak är säker Lööf har inte en fingertoppskunskap där Löfven har hela erfarenheten från verkligheten och kunskap om densamma. Må vara att Löfven mer än en gång får omöjliga uppgifter att föra fram från sin vänsterflygel, men Lööf visar sin ignorans och oförmåga till självkritisk analys mer än vanligt med så dumma uttalanden! Framför giltiga argument mot andra partiers partiledare och politiker. Inte flumkänslouttalanden!

Det är en sak att ställa SD till svars för (ev och verkliga) felaktigheter i den av SD framförda invandringspolitiken. Något helt annat att gå och tro att Sverige har ekonomisk möjlighet att ta emot alla som vill komma hit. För de som skulle omfattas av ‘öppna gränser’ är endast de som själva har haft råd eller satt sig i skuld för att ta sig hit. Hade Annie Lööf i stället för att tala om ‘öppna gränser’ talat om ökat antal kvotflyktingar från de flyktingläger som finns runt om i världen, då hade Annie Lööf åtminstone visat att hon varit vuxen nog att förstå att det som kan låta som något vackert i verkligheten inte är något annat än rent prat utan innehåll som stämmer överens med verkligheten.

Att bjuda in människor till en situation där de som blir svenska medborgare, för jag utgår i varje fall från att det är tanken att de som kommer hit på sikt skall bli det, inte får lättare än andra som redan är här, svenska medborgare eller de med uppehållstillstånd, att få bostad och hitta jobb på samma ställe. Eller ännu värre – inte ens får full existensminimum för att svenska kommuner anser att hyra inte får vara högre än visst belopp och de som inte redan fått bostad till det beloppet inte får hjälp att få tag på någon billigare bostad än de har (gäller både nya svenskar och födda svenskar, undertecknad inkluderad i den senare gruppen) i storstäder där det i princip är omöjligt även för de med medelhöga inkomster att få tag på en billig bostad i de beloppsklasser som svenska kommuner använder sig av!

Det är heller inte så att jobb trillar ner från himlen för att en Näringsminister så önskar. Det enda politiker kan göra är att underlätta för nya och gamla små- samt medelstora företag att växa. Inte skapa jobben. Att bjuda in människor till Sverige bara för att det finns ”billiga jobb” eller ”jobb som inte ‘våra’ egna arbetslösa tar/får erbjudande om” löser inte invandringsproblematiken. För problematik är det, när politiker inte förstår verkligheten ute i svenska kommuner. Det handlar inte bara om bostäder och jobb, det handlar om stor problematik i skolor där det finns mer än 5 olika hemspråkgrupper, det handlar om att vi i Sverige inte ens lyckats se till att de arbetskraftsinvandrare som kom från Finland, Italien och dåvarande Jugoslavien under 1950-1970 talet som gamla är garanterade att få äldrevård där det finns personal som talar deras ‘hemspråk’. När politiker glömmer bort att äldre ofta glömmer mycket och lättare minns sin ungdomsspråk och ungdomstid, då har man inte förstått verkligheten.

Inskjutet tillägg 21 september 2013 Invandring får inte vara tabu, Staffan Danielsson på SvD Brännpunkt
Sedan något som många invandrare här i Göteborg sagt de senaste åren: Svenskar går ofta och tror att de vet bäst, kan bäst, och att man meddelst statliga och kommunala beslut löser allt från vaggan till graven. Låt människor ta ansvar för sina egna liv och sin framtid när de väl fått uppehållstillstånd här. Själv har jag flera gånger i annat sammanhang refererat till vad en postmästare i Asia Minor år 844 skrev om några A-rus:
”De kallar sig A-rus, kommer ner längs de stora ryska floderna. De är arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest men de är väldigt bra på att finna skäl för att ha fest….”
Ärligt talat Annie Lööf du är arrogant, nonchalant och verkar mer än lovligt lättstött när du tolkar Ert partiprogram utifrån din och Stureplan ‘liberalernas’ ståndpunkt. Du är och förblir Alliansens sänke!

Read Full Post »

och inget av substans. Det är märkligt att Centerledningen under Annie Lööf inte lärt sig något under resans gång fram till den diskussion om idéprogram Centerpartiet skall ha idag. OM det hade varit så, att Centerpartiet från den dagen Annie Lööf tog över som partiledare stått stabilt och stadigt samt lyssnat på sin Centerpartistiska historiebakgrund, så hade aldrig någonsin Centerns ledning idag behövt gå ut med pladdret!

Vi förnyar vår roll som pionjärer för miljön, Annie Lööf partiledare (C), Lena Ek Miljöminister (C) och Martin Ådahl biträdande partisekreterare (C) på SvD Brännpunkt 22 mars 2013

Förnya? Snarare liknar det att Annie Lööf och Stureplanscentern tvingats göra helt om för att återgå till Centerns rötter. Räcker inte med att hävda att Ni är pionjärer. Det fanns pionjärer i Miljöfrågan inom Centern. De har Annie Lööfgänget försökt hålla kort med alla möjliga grundlagsstridiga fånerier! Problemet för Centern idag är att Miljöfrågan helt ätits upp av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kvar blev pladder om förnybarhet innan Centern ens börjat titta på de två viktigaste frågorna ur Miljöhänseende i närmaste framtiden: Rent vatten och Ren luft!

Tillägg 11.34 Aftonbladet skriver: I dag ska Annie Lööf övertyga sitt parti, Aftonbladet 22 mars 2013 efter att ha läst Partistyrelsens förslag kommer gå igenom, DN 22 mars 2013 så undrar jag om Centerns Riksdagsledamot Staffan Danielsson och Co glömt bort att vi inte befinner oss i Nordkorea eller annat land där någon Partistyrelse har rätten driva igenom sin vilja. Sverige är fortfarande en demokrati enligt våra Grundlagar Centern! Respektera dem. Det är där Ni gått snett.

Read Full Post »

mig om den där roliga historien som gick runt här i Göteborg i slutet av 1980-talet. OLF-paketen hade börjat lanseras på allvar. OLF, för de som inte vet det, är en förkortning på datasystem och programvara för Order-Lager-Fakturering där tanken var att minska såväl pappersmängden som att verkligen utnyttja datorns möjlighet att utifrån registrerade data som fördes in i ett register meddelst andra registerprogram och deras register minimera och snabba upp användningen av datorn. Dvs använda datorn på det sätt som nutida programmerare glömt bort att datorn är till för – att lösa uppgifter parallellt ibland i ett 3-dimensionellt tänkt kluster för att få bästa snabbaste och säkraste resultat med användande av minst datakraft.

Det var alltså bakgrunden till historien från 80-talet om när blanketterna och arkiverade dokument skulle minimeras och börja föras över på data. Jo vi gjorde det redan då. Innan scanners kom fanns faktiskt tre varianter varav en var att fota av och ‘lägga in’ detta gjordes i mitten av 80-talet på några avancerade ställen. Normalt var dock fortfarande att ute på de ställen där OLF-paket användes, så stansades uppgifter in. Några få ställen hade tagit fram en föregångare till rullscannern redan i slutet på 80-talet. (Kommer någon ihåg den riktiga rullscannern från första hälften av 90-talet?)

Historien löd: Det var en chef som beslutat att alla handlingar skulle kopieras och läggas in på datorn. Han gav sin sekreterare ordern: Se till att få in allt på datorn – men glöm inte att ta kopia på varje handling som går i papperskvarnen……

Datorn togs fram för att hjälpa till, inte att ge dubbelarbete. På samma sätt har det under alla år varit med det där löftet som Annie Lööf nu kommer med Blankettbördan ska halveras, Näringsminister Annie Lööf (C) på SvD Brännpunkt 4 mars 2013 redan 1985 hördes uppgifterna att blanketterna för t.ex. handelsimport skulle begränsas. Sedan hördes liknande uppgift när vi gått med i EU, blanketterna skulle inte bli fler…. Det är så lätt att lova. Verkligheten består inte bara av Statliga myndigheter här och i EU. Det finns ett statistikraseri i samhället runt jorden. Ibland undrar jag om inte vi i Sverige är bland de värsta. En sak är i varje fall säker – de som skriver datasystem och dataprogram idag har inte klart för sig att alla uppgifter inte behöver läggas in femtioelva gånger. Det går så länge man inte använder sig av personliga data för enskilda att göra datalösningar som med tillåtelse i datalagstiftning minimerar antalet gånger vissa uppgifter skall behöva lämnas och därigenom i sig minskar antalet blanketter. Dvs inte de som går att trycka ut och läsa efter användande av Dataleg. All statistik går att skriva ut, men behöver inte skrivas ut. Tyvärr snurrar även SCB till det….

Lööf lovar lätta blankettbördan, GP 4 mars 2013

Read Full Post »

med någon som verkligen står för traditionella Centerpartivärden som miljö, rent vatten och levande landsbygd; som bevarad ej ifrågasatt arvsrätt där barn har möjlighet att ärva och driva vidare såväl jordbruk som småföretag (viktigt om Hela Sverige skall leva), om reglerad invandring utifrån av Riksdagen fastställda regler som absolut inte ett parti som aspirerar på att sitta kvar i Riksdag och Regering bör uttala sig emot, o.s.v.

Omformuleringar i Orwellsk 1984-anda för att Stureplanscentern fortsatt skall vara med på tåget är ingen lösning. Lööf glömde bort att de viktigaste bitarna för en partiledare är:

* Lyssna på gräsrötterna i partiet
* Våga sätta stopp för allt som strider mot svenska Grundlagar och svenska lagar.
* Vara bromsare på tåget likaväl som den som när tåget väl skall avgå våga elda och få upp ångan utifrån vad gräsrötterna, inte pajaser som saknar kunskap om vad de olika ismerna står för, kan acceptera som en utveckling.

Annie Lööf gjordes en björntjänst av de som föreslog henne till Centerns partiledare. Hade troligen, inte säkert, blivit en bra partiledare om hon fått stå på tillväxt några år med bra mentorer och genomförd ledarutbildning A + B som grund. Det räcker inte att kunna prata och se skapligt snygg ut. Sverige är inte Hollywood även om en del media tycks tro detta ibland….

Majoritet ser Lööf som en belastning, GP 24 februari 2013
Annie Lööfs usla siffror före mötet, Expressen 24 februari 2013
Majoritet ser Lööf som en belastning, SvD 24 februari 2013
Majoritet ser Lööf som en belastning, DN 24 februari 2013
Centerns ledare tappar stödröster, DN 25 februari 2013
Bara varann Centersympatisör har förtroende för Lööf, Aftonbladet 25 februari 2013

Read Full Post »

är inte i sig att Centerpartiet parkerat sig under 4%-spärren till Riksdagen.

Både C och KD under riksdagsspärren, GP 17 februari 2013
Fortsatta problem för småpartierna, GP 17 februari 2013
Alliansen kan bättre, GP 17 februari 2013
SD backar -C och KD under riksdagsspärren, DN 17 februari 2013
Miljöpartiet tredje största parti i senaste Sifon, Sveriges Radio 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, SvD 17 februari 2013
MP växer – kan bli kungamakare, SvD 17 februari 2013
SD backar -C och KD under riksdagsspärren, DN 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, Aftonbladet 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, Skånskan 17 februari 2013

Det är illa nog för Centerpartiet, och för Alliansen, att Centern inte får mer än 3,6% i opinionsmätningarna. Men det är inget mot det allvarliga problemet att Centerpartiet har en ledning, såväl Näringsminister Annie Lööf som Per Ankersjö, Johan Linander, Aphram Melki Järfälla (C) och Tage Gripenstam Södertälje (C), och den i media ofta framträdande Fredrick Federley,
har helt tappat kontakten med sina rötter.

Ett parti har en bas som består i partiets historia, partiets historiskt största frågor samt i den väljargrupp som valde partiet i senaste Riksdagsval och/eller Kommunalval. Det Centerpartiets nuvarande ledning gör, är att glömma allt vad ‘Hela Sverige skall leva’, Miljöfrågor (utom möjligen att framföra de falska CO2-hotuppgifterna som fortfarande härskar hos många politiker) samt att det historiskt från det att Bondeförbundet blev Centerpartiet (och innan) fram till senaste riksdagsvalet var i icke storstadsområden som Robertsfors, Västerbotten, ett gammalt brukssamhälle i Västerbotten där Centern hade sitt starkaste fäste i rikdagsvalet 2010. I Robertsfors fick Centerpartiet 20,7 % av rösterna. Att Gällivare som inte heller är storstadsområde hade Centerns lägsta siffra vad gäller andel röster i valet, 1,7 %, förändrar inte bilden. Gruvarbetarområden i Sverige har av tradition alltid varit röda i en eller annan form. Om man tittar på kommunalvalet, så hade Centerpartiet sitt starkaste kommunala fäste i Mönsterås, 40,4 %. Långt över procentsiffran som Centerpartiet fick i Mönsterås kommun i Riksdagsvalet.

Det är där som det gamla uttrycket: Den som inte känner sin historia, kan inte heller spå sin framtid. är något som slår hårt mot Centerpartiet. Samma gäller att dagens ledande Centerpartister missat att haka på det de äldre partikollegorna som drivit Miljöfrågorna långt innan Miljöpartiet bildades lämnat vidare vid stafettöverräckningen till den yngre generationen. Det verkar som om de unga, alltför unga i flera av fallen, i Centerpartiets ledning aldrig lärt sig något annat substansiellt om miljöfrågor utöver Kärnkraftsfrågan och CO2-hotsfantasierna. I senaste fallet har Centern till och med missat att kommentera de stora rapporter som danska och norska forskare separat presenterat under senaste 7 månaderna. T.ex.
Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, Nature Volume: 493, page 489-494
m.fl. som helt eller nästan helt kört över de sk. forskarna som IPCC använt sig av i CO2-hotfrågan.
Varför har Centerpartiet lämnat walk over för Miljöpartiet, som självfallet (!) växer när miljöfrågor släpps av Centern?

Samma problem med okunskap om sitt partis historia, om än jag förstår att det finns en hel del som många vill glömma eller tala tyst om när det gäller Bondeförbundets första halva av 1900-talet. Läs i det fallet gärna: När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012 , som vållar dagens Centerparti stora problem i och med att den ledande klicken, kanske för att de tror att de gör rätt i förhållande till sina numera avlidna partiföregångare?, fortsatt vill driva frågan om öppna gränser och fri invandring.
– Men det absolut viktigaste är att vi tar striden för fri invandring, säger Per Ankersjö (C), som ledde gruppen som skrev förslaget. Slutstriden om Centerns idéprogram är i full gång, Aftonbladet 15 februari 2013 Där far Ankersjö m.fl. helt ut på tunn is och lämnar sina väljare på fastland att välja om inför valet 2014 – antingen trots inre motstånd rösta på Sverigedemokraterna, vilket torde bli resultatet i många småkommuner i landet där arbetslösa, unga eller långtidsarbetslösa medelålders, sett att riksdag och regering trots stora problem med bostadsbrist samt arbetstillfällen kräver att kommunerna skall ta emot (och integrera) fler asylsökande samt invandrare som fått uppehållstillstånd än vad kommunerna får ersättning för och anser sig orka med. Samtidigt är det knappast kring Stureplan som Centerpartiet vinner väljare. För varje ny väljare som Stureplanscentern ‘värvar’, så förlorar Centern 2-3 väljare i landet till soffan av de som inte redan tagit klivet över till Miljöpartiet.

Ärligt talat undrar jag, moderat väljare, om flera i Centerpartiets nuvarande ledning är Centerpartister i själ och hjärta. Varför har de helt glömt bort att driva frågan om Rent Vatten? Centerns stora problem är att Centerns ledning inte verkar vara medveten om sina problem eller strunta i dem. Det straffar sig i längden.

Read Full Post »

För inte återgår Ni till Era rötter genom att plocka bort månggifte ur det mest idiotiska ideprogram som någon politisk gruppering kommit på de senaste 100 åren. Att det finns de i Stureplanscentern som tappat eller aldrig haft kontakt med verkligheten, det förstår numera många. Men vad vi är många som inte förstår, är hur någon enda person medvetet kan vilja plocka bort allt som de äldre inom ett parti, vilket som helst, stått för och ha mage att kalla sig medlemmar i det partiet de skadar. Ni har släppt in mer än en katt bland hermelinerna. Verkar vara en vildkatt till råga på allt.

C stryker förslag om månggifte, GP 15 februari 2013
C tar bort månggifte ur sitt idéprogram, Expressen 15 februari 2013
C stryker förslag om påmggifte, SvD 15 februari 2013
C enigt om nytt idéprogram, DN 15 februari 2013
C stryker förslag om månggifte, Aftonbladet 15 februari 2013
Centern kastar om i idéprogram, GP 15 februari 2013

Se även Finns Centerpartiets själ kvar, Norah4you 5 januari 2013

Read Full Post »

Det är inte utan att jag börjar undra. Började undra när snurren presenterade ett nytt programförslag som:

A: Stred mot svensk Grundlag.
Månggifte samt borttagen Skolplikt som även strider mot de Mänskliga Rättigheterna.

B: Strider mot sunt förnuft.
Öppna gränser är inte och har aldrig varit en lösning i en värld där Sverige varken är bland de friaste,
inte har de flesta lediga bostäderna,
inte har tillräckligt med lediga arbeten,
inte på ett anständigt vis tar hand om sina egna sjuka/gamla eller ens tar hand om de som behöver samhällets skyddsnät pga olika orsaker.

C: Saknar all kontakt med verklighetens behov av miljöåtgärder.
Rent vatten är och förblir stora problemet.
Andra stora problemet är verklig (reell) miljöproblematik med dålig luft:
Sverige har inte ens rimlig lägsta nivå för luftproblematik i bostäder, inte i skolor, inte på mindre och medelstora arbetsplatser (finns exempel där stora industrier åtgärdat problematik). Det handlar även om att den ventilation som byggs och/eller redan finns helt bortser från behovet av filter. Utbytbara filter alltså. Det är stora mängder stoff och partiklar som kommer in i våra bostäder även i områden där det inte är stor biltrafik. Sverige riskerar mångmiljönböter för smutsig luft, DN 4 januari 2013

Så stora frågan är: Finns Centerpartiets själ kvar?
Följdfråga: Var fick de som stod bakom ett ideprogramförslag som inte fanns förankrat hos medlemmarna, sin utbildning i Samhällskunskap?
Nästa fråga: Är de Centerpartister eller vippor som snurrar i vinden efter det de tror sig vara med politiskt korrekt oaktat vad? För inte kan det väl varit så att de tagit sig in i Centern för att krossa dem och/eller Alliansen?

Samlad attack mot C:s idéprogram, GP 5 januari 2013
Uppror inom Centern mot idéprogrammet, Expressen 5 januari 2013
Samlad attack mot C:s idéprogram, SvD 5 januari 2013
Internt uppror mot C-program di.se 5 januari 2013
Internt uppror hotar Annie Lööf, Aftonbladet 5 januari 2013 Helt förståligt. Tjejen är för vek och blek. Hade mått bra att stå på tillväxt 4-10 år innan hon släppts fram.

Se även Vill Centern raderas ut, Norah4you 16 december 2012 samt Börja hemma Centern, Norah4you 22 december 2013

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om?
Den dagen våra äldre, som blir fler och fler, som minst får lika många äldreboende som det fanns när Göran Persson tillträdde som statsminister,
och
skolan återfår sin gamla kunskapsprofil där det inte bara är att sitta av tiden samt där lärarna som minst får samma som riksdagsmän (det var ju det som riksdagsmännen ville ha för cirka 35 år sedan),
och
vården får de löner de borde haft för länge sedan men som hamnade i politikernas spenderarbyxor,
och
vi har råd att hjälpa ungdomar och andra långtidsarbetslösa med rätt utbildning till de jobb som finns att få,
och
vi har gjort allt som står i vår makt för att hjälpa de nyasvenskar och invandrare vi gett uppehållstillstånd rättvisa möjligheter att kunna integreras i samhället.
Den dagen,
inte en sekund innan,
kan vi m ö j l i g t v i s ta upp frågan om öppna gränser.

En vis kung i Sparta sa när en man begärde mer demokrati: Börja hemma.
Det gäller även i frågor där människor lider nöd även i Sverige!

Centern vill öppna gränserna, GP 16 december 2012
Centern vill ha fri invandring, Expressen 16 december 2012
Centern vill öppna gränserna, Östgöta Correspondenten 16 december 2012
Centern vill öppna gränserna, SvD 16 december 2012
Centern vill öppna gränserna, DN 16 december 2012
Moderaterna gör tummen ner för fri invandring, DN 16 december 2012 Tack och lov att inte centern har den ministerposten!
Centern vill öppna gränserna, Aftonbladet 16 december 2012

Tillägg 04.01 17 december 2012 Centern på villovägar, Ledarsidan GP 17 december 2012

Read Full Post »

Annie Lööf har ett problem. Hon förutsattes kunna kliva rakt in i sin föregångares skor. Så enkelt är det inte. Två personer oavsett ålder och kön inom samma parti har aldrig exakt samma svagheter och styrkor så det hade varit bättre för henne om hon fått ett annat departement än Näringsdepartementet. Mycket tungt departement och i sig lämpligt för en partiledare eller en vice partiledare, men det kräver betydligt mer erfarenhet från ‘golvet’/’fältet’ än vad Annie Lööf har haft en chans att samla på sig. Inget ont om henne, men det var en björntjänst att ge henne det departementet.

Sedan har Centern ett annat problem och det härrör utifrån fältet, från golvet. Så länge man är fast i energiproblematik, med eller utan kärnkraftverksförnyelse och med eller utan utbyggd vindkraft, så ser Centern inte skogen för bara trän. Det finns betydligt mer akuta bitar att ta tag i. Rent vatten är ett sådant problem. Om något parti utifrån sin historiska bakgrund har haft möjlighet och fortfarande har det, så är det Centern. Problemet innefattar hela blå sidan, luft och vatten. Allt som faller ner och hamnar i våra vattendrag. Allt som kommer på våra åkrar eller urlakas ur deponerat material eller släpps ut orenat eller som i många fall sker föroreningar som inte syns direkt men som anrikas i människokroppen genom all sk. limning (plastning) i vattenledningssystem och som kan tyckas som en billig lösning kommunalt och lokalt men som kostar mer i längden än att byta ut äldre, gamla och/eller trasiga ledningssystem. Konstigt att Centern inte tagit tag i den biten.

Annie Lööf bekymrad över krissiffrorna, Expressen 29 augusti 2012
Lööf: ”Bekymmersamma siffror, di.se 29 augusti 2012
C och KD under riksdagsspärren, SvD 29 augusti 2012
C och KD under fyraprocentsspärren, SVT 29 augusti 2012
C och KD under fyra procent, TV4.se 29 augusti 2012

Read Full Post »

Older Posts »