Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Myndighetsförklara svenska väljare’

Det är viktigt inte bara för Kristdemokraterna, inte bara för Alliansen utan också för hela Sverige att politiker i ledande ställning gör klart att de förstått och lyssnat på vad väljarna önskar. I EMU-fallet är det mycket klart och glädjande besked som stärker tilltron som minst för Kristdemokraternas demokratisyn när Göran Hägglund sa: – Representanter för kommissionen målar nu entusiastiskt upp ett Europas förenta stater. Gemensam finanspolitik och beskattning. Nya steg, ytterligare centralisering ses som svar på Europas problem. Jag måste erkänna att jag blir orolig, sade Hägglund.

– Centrala institutioner har velat överta alltfler beslutsområden från medlemsstaterna, till den överstatliga nivån. Och maktcentralisterna tycks använda krisen som förevändning för den agenda som de har haft länge, sade han också.

”Kan bli startskott”
Hägglund sågade en gemensam finanspolitik inom EU och vill inte heller att unionen ska få beskattningsrätt.

Att Sverige blir medlem i EMU tycker han inte är aktuellt på väldigt länge.

– Jag önskar att utvecklingen hade varit en annan, men för min blir slutsatsen att ett svenskt deltagande i euron är bortom meningsfull diskussion för överskådlig framtid, sade Göran Hägglund. Hägglund varnar – är orolig för EU, Expressen 25 januari 2013

Det är beklämmande att en erfaren politiker som Alf Svensson inte vågar stå upp och erkänna att svenska folket röstade NEJ till EMU och Euro. Det var nog med EU-s påtryckningar för att tvinga fram ett slutligt ja vid omröstning t.ex. på Irland!
– När Göran Hägglund, som är så ung, säger att Sverige inte ska gå med i EMU inom överskådlig framtid blir jag lite bekymrad. Hade jag sagt det hade det varit mindre bekymmersamt. Jag vet inte vad han menar, men jag är tämligen säker på att resonemang om EMU kommer föras i Sverige under både hans och min livstid, säger Alf Svensson. Alf Svenssons skarpa kritik mot utspelet, Expressen 26 januari 2013 OM EMU skulle införas i Sverige, så är varken EU eller Sverige längre demokratiska för det är svenska folket inte politiker på nationell eller övernationell nivå som bestämmer så länge vi har våra nuvarande Grundlagar! Och demokrati är viktigare än principfrågor utifrån politikers önskemål!

Alf Svenssons skarpa kritik mot utspelet, umenytt.se 26 januari 2013
Göran Hägglund: Medlemskap i EMU är uteslutet, Sveriges Radio 25 januari 2013
Tomas Ramberg: ”Hägglund bryter ett tabu”, Sveriges Radio 25 januari 2013
Hägglund: Euron borta från kartan, GP 26 januari 2013
Hägglund vill ha en EU-kritisk debatt, DN 25 januari 2013
Göran Hägglund utesluter svensk Euro, Di.se 25 januari 2013 Andra partiledare borde också börja lyssna på sin väljarkår. Få partier som har majoritetsstöd i sina led för Euro……

Som Maria Ludvigsson skriver i SvD: Helt okej att skryta en smula Hägglund, SvD Ledarsidan 26 januari 2013

Read Full Post »

för i grunden är det det det handlar om i fråga efter fråga. Från rätten för äldre att själva välja om de vill ha kommunal hemtjänst eller t.ex. privat städning, tvätt och mathandlande, via rätten att själv välja skola för sina barn och unga till rätten att kräva att politikerna hör på sina väljare när det gäller trängselskatten. (För den senare frågan se: I villande skogen de vallar, Norah4you 31 december 2012

Göteborgs Posten har rätt: Som alltid brinner det som hetast i skärningspunkten mellan individen och kollektivet. Alliansregeringen har genomfört valfrihetsreformer i skola, vård och omsorg som utmanar Socialdemokratins ståndpunkt att medborgaren blir fri om samhället fattar de centrala välfärdsbesluten.

Den liberala frihet som alliansregeringen driver innebär individens rätt att välja. Den socialistiska uppfattningen, som Socialdemokratin försvarar under påtvingad ideologisk reträtt, är att frihet uppnås när individen slipper välja.

Denna ideologiska konflikt om vad som är frihet har inte på mycket länge varit så tydlig som den är nu. Och den har blivit tydlig genom att Moderaterna och Socialdemokraterna kolliderat i mitten, ivriga att ge medborgarna samma välfärd, men på helt olika ideologiska villkor. Ideologiernas tid, GP ledarsidan 30 december 2012
se även: Svensk politiks nya landskap, Mauricio Rojas på SvD ledarsidan 27 december 2012
Dags att myndighetsförklara svenska väljare!

Read Full Post »