Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mutlagstiftning’

Något är fel på svensk lagstiftning i praktiken, kanske även i ordalydelsen i lagboken, när det är möjligt att det som vanligt folk skulle betrakta som mutor och missbruk av förtroendeställning överhuvudtaget kan släppas igenom utan fällande dom. Det är kanske dags att angripa problemet genom att utbilda svenska domstolars representanter, såväl jurister som nämndemän, i Regeringsformens 1 kap 2 § samt att låta Skattemyndigheterna upptaxera de som på något sätt fått något de inte skall kunna få som anställda av offentligt ägda företag.

Ny friande dom i mutmål, GP 6 mars 2012
Friande dom i mutmål, GT 6 mars 2012

Read Full Post »