Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Munväderpolitik’

Från Harklings blogg med hennes tillåtelse.

”Jag har aldrig sett någon skillnad när det gäller fackligt och politiskt arbete inom arbetarrörelsen. Det är två sidor av samma mynt”, förkunnade Sträng och handlade utifrån den uppfattningen i sitt arbete som facklig funktionär. Denna symbios har bestått ända in i nutid och lett till konsekvenser som förtjänar att ifrågasättas.
LO och (S) företräder kollektivet på bekostnad av individen och förutsätter att medlemmarna utgörs av ”svaga grupper” som inte klarar att föra sin egen talan eller ta egna initiativ. Det har fått som effekt att det individuella driv, som man kan hitta i andra europeiska länder, blivit mindre vanligt i Sverige. Här sätter man sig gärna ner på sin rumpa och ropar på ”NÅGON” som ska komma och fixa situationen när det tar emot.

…..
Miljonklipp för ministern, Aftonbladet/bostad/0008/25/freivalds
Bluffade – med bostadsbidraget, Aftonbladet 2011-10-07
Tre av fyra LO-toppar fick lägenhet, di.se 2015/1/17
Citat från LO OCH PARTIET, Harkling 25 Januari 2016

Harkling har rätt. Som jag ser det, är det något allvarligt som hände i Sverige med början under Vänstervågens 70-tal. Kampen för jämlikhet gick helt riktigt över från att identifiera ”svaga grupper” enbart utifrån löne- och inflytelseperspektivet till att fokusera på könsperspektivet. Tanken var säkerligen den att kvinnorna inte bara behövde frigöras från männen utan också att betona att svenska kvinnan där och då hade svagare ställning på arbetsmarknaden samt utifrån de lagar som fanns (och tyvärr också fortsatt finns) fick (och får) sämre ekonomisk ställning efter pensionen.
Tanken var inte alls dum. Absolut inte. Problemet var och är att de lösningar som Socialdemokraterna och Landsorganisationen (LO) hittade mer talade om att kvinnan hade rätt att arbeta och ”förverkliga sig själv”.

Har man sedan under 45 år inte lyckats med att hitta andra lösningar än att

* familjens sammanlagda inkomst bör särbeskattas, vilket ledde till att svenska familjer som var intresserade av att hitta egna individuella lösningar i princip hamnade i det läget att ALLA familjer förväntades ha sina barn på dagis samt förskola för att kvinnan skulle ”frigöras”

* fortsatt byggnation av ”statarlängor” på höjden och skokartonger på bredden samt öka möjligheterna till studier genom studielån med villkor som såg bra ut men kostat många stora summor under många år då de ej var avdragsgilla. Speciellt drabbade kvinnor som trots högre studier oftast fick sämre lön trots allt tal om jämlikhet.

* högt skattetryck med avdragsrätt som har två effekter:
de som har höga löner eller andra inkomster har också lättare att få lån så att de får höga ränteavdrag = låg taxerad inkomst och lägre skatt. Slösa kom att gynnas på Sparas bekostnad.

de med låga inkomster, där ofta kvinnoyrken hamnade, betalade skatt så att det skapades ett bidrags-Sverige där förr statare stod med mössan i handen för Storbonden eller Företagaren, där fick många på gränsen till existensminimum stå med mössan i handen för kommunala tjänstemän för att få bidrag till att betala sin mat och sitt boende.

* Socialdemokraterna och Landsorganisationen ordade så väl om att höja kvinnolönerna….. munväder är vad man kallar sådant där orden låter bra men inget händer. Verkligheten blev att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden men det var också det enda positiva. Varken barnomsorg, inflytande annat än för rättroende partimedlemmar som kunde göra politisk karriär och till följd av detta göra klassresa utan att behöva ägna tid åt att studera och inte riskera stora studielån som gjorde dem till ”slavar” under skattesystemet som definitivt inte gynnade kunskapsinhämtande för det stora flertalet män och kvinnor.

Upp till kamp emot kvalen har Socialdemokraterna och Landsorganisationen sjungit på 1 maj år ut och år in sedan den tiden. Kvinnans situation i samhället har inte förbättrats generellt. Inte heller synen att det är arbetsgivarna och ”de rika” som skall sättas åt. Undantaget då (självfallet :P) Kommunala, Statliga och Landstingsägda företag. Där är det inte arbetsgivarna som skall sättas åt utan snarare de som har mage att påpeka felaktigheter eller orättvisor i förhållande till lagstiftning….. Enda som hänt i verkligheten är att det nu finns många som kallar sig ”Feminister” undrar hur många tiotal år det tar innan de hittar något att fylla det ordet med vad gäller innehåll?

Read Full Post »