Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Muhammedanism’

Redan ett antal av de fritänkare inom Kristendomen som utifrån sin tolkning/uppfattning om vad som står respektive inte står i de bibelutgåvor som getts ut, redan dessa kristna gjorde samma logiska kullerbytta som det nu verkar att ett antal muslimer gör. Vi när det gällde Jesus status – ack vad har inte följt i spåren av Nicea…. De när det gäller Profeten Muhammeds status.

OM någon är stor, störst, står nära eller t.o.m. närmast Gud,
så är denne någon tillräckligt stor för att ha överseende med att vi andra är människor.
Vi lever inte kvar i Edens lustgård.
Vi är inte ofelbara.
Vi har blivit tillsagda samtliga vi som tillhör Bokens Folk Thou shalt not kill Kristna texten för våra av Moses för Människors räkning mottagna Budord. Motsvarande finns i de andra två religionerna som tillhör Bokens Folk.

I Koranen står det mer om den kvinna vi kallar Maria, Jesus Moder, än vad vi har i hela Nya Testamentet. Jesus erkänns som en Profet om än inte som Guds son eller ens den störste Profeten – för det är för muslimerna Profeten Muhammed – av muslimer. Jesus erkänns inte som profet eller som Guds son av den hebreiska tron.

Logiskt riktigt borde oavsett vilken av de trosriktningar som finns bland Bokens Folks människor också vi Kristna erkänna Muhammeds legitimitet som Profet (Guds Profet) för den muslimska världen. Det förringar inte på något sätt vår Kristna tro på Jesus Kristus – följer bara av de ord Jesu gett oss om våra medmänniskor.

Mose Budord (som vi kristna kallar dem) har i samtliga Bokens Folks religioner också att Du skall inga andra Gudar hava jämte mig Ordalydelsen varierar, men en sak görs klart – det är Gud/Allah/Jahve som skall döma människor på den Yttersta Dagen. Inte någon människa efter att vi slängdes ut ur Eden.

Charlie Hebdo slut på minuter, Expressen 15 januari 201t
Islamiska staten kallar nya numret av Charlie Hebdo för ”extremt dumt”. Samtidigt manar imamer i flera länder till lugn. Reaktionerna på Charlie Hebdos senaste nummer varierar i den muslimska världen.Varningar och maningar till lugn efter nya Charlie Hebdo, DN 14 januari 2015
Ilskan stor i Paris muslimska kvarter, SvD 15 januari 2015

Satir förringar inte den/han/Han/hon/Henne som satiren gäller. Tvärt om, så är satiren ett bevis på att någon är tillräckligt Stor för att vara värd att skojas med. En av de mer kända svenska satirikerna, Jolo död sedan länge skrev i en satirisk novell dagen efter att Tyskarna gått in i grannland:
situationen – tidningsredaktion där en reporter kommer in och till redaktören lägger fram något som borde få första sidans största rubriker. Kommentaren från redaktören: Det skall jag säga dig, att även om Jesus Kristus stigit ner från himlen idag, så hade han inte fått stora rubriker.
Efter Eden är vi alla människor. Det är inte upp till människan att väga andra människors tro i vågskål.

Läs gärna: Thou shalt not kill

Post scriptum:
Bokens Folk är de tre religioner som håller den skrifttext vi Kristna kallar Gamla Testamentet som Heliga Ord givna av Gud (Gud är den kristna benämningen på Honom muslimer kallar Allah och Judar kallar Jahve skrivs JHVH i den text som motsvarar vår kristna GT-text)

Read Full Post »

någonsin ge ett barn samma kunskaper som det barn som går i vanliga skolan får. Det må vara så att föräldrarna till ett barn inte bara är välutbildade, för att få betyg som är rättvist jämfört med andra i de ämnen som krävs för att läsa på gymnasiets vanliga linjer krävs kunskaper som ingen eller ytterst få föräldrar har utbildning tillräckligt för att kunna undervisa i. Det finns alltså ämnen som ALLA elever inte bara bör få tillsammans med andra elever i en skola utan som det utifrån såväl Skollag som Regeringsformens 1 kap 2§ har rätt att kräva och det är rätt att kräva att föräldrar ställer upp på att barnen får tillsammans med andra.

De ämnena är kemi, fysik, geografi, historia och biologi. Den som påstår att det i ett hem med hemundervisning finns en godkänd laborationslokal (godkänd av brandmyndighet) den tror jag inte ett dyft på. Även om nu någon av föräldrarna råkar vara lärarutbildad i kemi och fysik. När det gäller geografi, historia och biologi att det inte ges någon som helst religiöst färgad bild av vad som är vetenskapligt och sant. Detta gäller bokstavstroende oavsett om de är judar, muslimer eller strängt ortodoxa kristna. Det är inte föräldrar som äger sina barn eller ens äger rätten till att besluta om vad barnen får eller inte får lära sig. Barnen har oavsett vilka föräldrarna är rätten att få lära sig det som krävs i Skollagen. Så enkelt är det. Detta utgår även i från de Mänskliga Rättigheterna.

Däremot finns det så vitt jag kan förstå varken etiskt, moraliskt eller juridiskt hinder att stor eller större delen av övriga ämnen undervisas i hemmet om tillstånd gives.

Sedan är jag personligen negativ till såväl hemundervisning på grundskolenivå som till skolor som ägs eller styrs av religiösa värderingar trots att jag är troende kristen. Men det är en annan fråga.

Oenigt om judiska skolbarn, SvD 1 januari 2013
Oenigt om judiska skolbarn, Aftonbladet 1 januari 2013

Religionsfrihet innebär inte frihet att bryta mot andra lagar som gäller i samhället. Det är något som alla, speciellt politiker och jurister, måste ta till sig.

Read Full Post »

Det är märkligt så många som aldrig lärde in det varenda ämnes- och stadiebehörig lärare samt även obehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap MÅSTE lära ut och se till att alla elever som skall få godkänt i ämnet när de lämnar grundskolan förstått när det gäller vad demokratibegreppet står på för grundpelare. Utan yttrandefrihet och åsiktsfrihet ingen demokrati. Så enkelt är det.

Det handlar om principer inte om vad som är politiskt korrekt utifrån den ena eller andra gruppens uppfattningar. Det handlar om att inte pådyvla andra människor uppfattningar som inte stämmer överens med vederbörandes framförda åsikter. T.ex. är det inte demokratiskt korrekt att beskylla de som vill diskutera invandringen, oavsett om det från ena hållet handlar om anhöriginvandringsdiskussion eller andra sidans angrepp på specialistinvandring till jobb som inte går att besätta med arbetslösa i Sverige, för att vara rasister eller odemokratiska.

Åsiktsfrihet gäller inte bara det DU själv uppfattar som riktigt utan också andra människors rätt att framföra sin uppfattning även om den helt skiljer sig från DIN, förutsatt att ingen av Er predikar eller uttalar sig för våld, ren rasism oavsett vem och vilken grupp som drabbas (gäller alltså även svenskar infödda eller naturaliserade likaväl som människor som tillhör grupp som har annan kultur eller etnisk bakgrund eller religiös bakgrund).

I en demokrati har man utöver åsikts- och yttrandefrihet fria val, tryckfrihet med mera. Endast kommunistiska och socialistiska stater föreskriver för sina invånare vilka åsikter de har rätt att framföra. Varken Sverige, Norge eller något av EU-länderna eller Västvärlden i stort har kommunistisk eller rent socialistisk agenda i sin Författning.

Demokrati förutsätter också öppen debatt när demokratin är hotad av våld och när åsiktsfriheten/yttrandefriheten /tryckfriheten är hotad av andra inskränkningar än de som följer av de Mänskliga Rättigheterna.

”Bristen på tabu mot antimuslimska ideer är farlig”, Lisa Bjurwald i DN 26 juli 2011
SD-s ansvar, Expressen ledarsidan 26 juli 2011
Lisa Bjurwald: Åsikterna identiska med SD-s, Expressen debatt 25 juli 2011
Bjurwald blandar ihop högerkorten, Expressen 25 juli 2011
Oslotragedin inget skäl att strypa debatten om mångkulturalismen, Fredrik Thoresson Newsmill 26 juli 2011

”Ingen förväntar sig att kyrkan ska ta avstånd, Samaa Sarsour, styrelseledamot i Svenska muslimer för fred och rättvisa, SMFR i intervju i SvD 26 juli 2011 Visar på dålig kunskap om svenska samhället Svenska Kyrkan är inte en ideologi som förespråkar det ena eller andra när det gäller världsliga lagar utan en trosriktning. Det är därför inte alls möjligt att jämföra med muslimers tro som utgör en ideologisk bas lika lite som det går att jämföra med någon annan religion som i sin trosutövning står på en ideologisk bas som påverkar eller vill förändra det de Mänskliga Rättigheterna står för eller förespråkar våld mot medmänniskor. Svenska kyrkan är inte en statskyrka.

Själv skulle jag aldrig rösta på SD lika lite som jag skulle kunna tänka mig rösta på Vänstern. Men det är inte det demokratifrågan handlar om. Inte om vad jag eller någon annan tycker i denna eller andra frågor. Demokrati innebär att man är beredd att stå på barrikaderna för att ge sin värste meningsmotståndare rätten att säga sin mening så länge som vederbörande ej talar för våld och andra utomparlamentariska metoder.

Tillähh 12.30 Oanständig koppling, DN ledarsidan 27 juli 2011

Read Full Post »