Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘MS TRUBADUREN’

På förekommen anledning i och med att person från Skärgårdslinjen hotat mig med brott mot upphovsmannarätten för att hans namn som ansvarig person funnits med i texten med namn, så har undertecknad för avsikt att skicka följande svarsmail

När jag får ett mail som innehåller ett svar, så får jag enligt Californisk rätt använda mig av det. WordPress lyder främst under Californisk lag som flertalet bloggportaler gör vilket många missar. Upphovsmannarätten inkluderar inte att gjort uttalande inte får användas som citat med angivande av källa så länge det inte är flera sidor.
Men som du vill, jag noterar vad du skriver och hur du skriver detta och tar bort ditt namn. Företagets namn har jag rätt att låta vara kvar.

Inger E
Som fortfarande väntar på en skriftlig ursäkt att förmedla och att du som minst bryr dig om hur det blivit efter förvärrad skada.

Ursprunglig text korrigerad 12.31 6 december 2012 se ovan:
Följande har idag skickats in dels via kontaktsida men även till Info@Skargardslinjen.se

Klagomål på personals agerande mot nyopererad person på kryckor
Talade nyss med min i torsdags fotopererade dotter. Hon var rent förbannad och jag är ännu mer förbannad. Kopia på hela ärendet kommer nu att läggas ut på min blogg.

Sedan när har personal oavsett om de är serverande och/eller uppträdande kunnat med att när en handikappad reser sig för att få tag på sina kryckor när hon skall gå av båten med stor kraft från er anställdes sida sparka väg en stol rakt i benet på den skadade. Inte ens be om ursäkt eller fråga hur det gick. Ni vet om att det var ett vaktbolag som hon arbetar för för de var era kunder.

Men nu räcker det inte med muntlig ursäkt eller någon form av undanflykter.
VET HUT.

Inger E Johansson (Norah4you)”

– – – – –
Då MS TRUBADURENS PERSONAL ens kunde med att bete sig så mot en de inte kan ha missat under hela kvällen att haft kryckor och gips, så anser jag det viktigt att kunskap om deras agerande sprids. SÅ HÄR FÅR INGEN BEHANDLA NÅGON HANDIKAPPAD! Varken en som är kortvarigt handikappad efter operation eller långvarigt handikappad. Min dotter är i sin fulla rätt att vara förbannad på Ert företags anställda! Jag ger er journalister som så önskar rätten att kopiera eller skriva artikel från ovanstående. Ni andra kan hjälpa till att sprida ‘behandlingen’ för något så magstarkt skall inte passera onämnt!

Tillägg 09.26 5 december 2012. Nedanföljer överst mitt svar på det rent ut sagt oförskämda mailet från ledande person på Skärgårdslinjen.


—– Original Message —–
From: IEJ(Norah)
To: xxxxx xxxx (korrigerat 12.31 6 december efter hot om upphovsmannarättsbrott)
Sent: Wednesday, December 05, 2012 9:24 AM
Subject: Re: Klagomål på personals agerande mot nyopererad person på kryckor

Personen i fråga kan inte göra detta bl.a. pga av Er personals beteende. En nyopererad orkar inte med något liknande psykiskt med den värk som en nyopererad gipsad fot innebär! Se till att vidta åtgärder Och hur hade det varit om Ni som minst skriftligt bett om ursäkt. Jag har själv tidigare i livet varit i ansvarig ställning för andra både i administrativ och servicetjänst. Något liknande bemötande som Er personals samt Ditt har jag aldrig hört talas om varken på storföretag eller mindre. Hade detta varit Stena, så hade allvarligt menad ursäkt lämnats i ditt svar samt ersättning direkt talats om att skulle utgå, personen som uppträtt på det viset hade fått sin tjänst ifrågasatt och ev. blivit anmäld av bolaget själv.

Inger E
—– Original Message —–
From: xxxxx xxxx
To: IEJ(Norah)
Sent: Wednesday, December 05, 2012 9:17 AM
Subject: SV: Klagomål på personals agerande mot nyopererad person på kryckor

Hej,

Personen i fråga är hjärtligt välkommen att höra av sig till oss så reder vi gärna ut situationen.

Med vänlig hälsning

xxxxx xxxx
______________________________

Read Full Post »