Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘MP-överenskommelse med Alliansen’

saknar de ordkunskap så att de inte vet vad de skriver under?

Att hoppa av en överenskommelse som gett vänsternissar möjlighet att i media bedriva ‘ömkande fall’ ärenden för att papperslösa, dvs personer som av svensk domstol (obs i samtliga fall är det domstol som ärenden har överklagats till) fått avslag på ansökan att få asyl i Sverige och som inte bara gömmer sig utan i flera fall inte någonsin lämnat svenska myndigheter giltiga identitetshandlingar de behövt för att överhuvudtaget ta sig till Sverige (förutsatt att de inte är rymdfarare), då är det de som hoppar av överenskommelsen som gör det svårare för de de säger sig värna.

Folk, media och politiker får ha vilken uppfattning de vill, yttrandefrihetslagstiftningen, men nog borde man kräva av ett demokratiskt parti att det läst Sveriges Regeringsform (Grundlag som allt annat utgår från) tillräckligt väl för att inse att det är av Svenska Riksdagen fattade beslut om lagar, i förekommande fall grundlagsändringar i enlighet med Regeringsformen,
inte av enskilt partis ledande politiker eller media som önskar omtolka lagtexter.

Att skylla på att MP bryter pga att MP inte får ändra i överenskommelse träffad mellan Miljöpartiets representanter och Alliansregeringen, är mycket svagt.

Säger en hel del om oviljan att acceptera att Svensk Polis har självklar rätt att följa Polislagen, även i fall där de som eftersökts till större delen pga sitt utseende eller klädsel råkar vara andra än den sk. normalsvensson, det säger mer om oviljan att acceptera att lagar som stiftats av riksdagen gäller tills de ersatts av andra lagar.

Med andra ord visar MP upp ett odemokratiskt förhållningssätt när de inte godtar att det är Riksdagen som stiftar lagar samtidigt som MP försöker omtolka träffad överenskommelse som mildrar och har underlättat för flera tveksamma fall att få stanna.

Miljöpartiet försvårar för de de säger sig stödja och motarbetar demokratiskt fattade beslut samt kräver i diktatorisk anda att Miljöpartiets tolkning av träffade överenskommelser skall vara den som gäller. Dålig uppvisning från en som gått folkhögskollärarutbildningen, Gustav Fridolin!
Polisen kan spräcka MP-samarbete, GP 14 mars 2013
”Mycket olyckligt om MP drar sig ur”, SvD 14 mars 2013
Samarbete i nöd och lust, DN ledarsidan 15 mars 2013

Read Full Post »