Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mordbrand’

Det där med att göra hemläxan innan en artikel skrivs har tydligen kommit på avvägar eller blivit impopulärt 😛

Det är faktiskt så att mord som är tänkta att skapa fruktan, tvinga civila samhället eller offentliga att lyssna på terroristernas krav, uppfattningar etc, är en del av det som ingår i begreppet terrorism. Definitionen varierar mellan olika delar av världen. Inom EU är viss typ av förberedelse till mord även terrorism. Med all rätta. Jfr Breivik i Norge om han tagits innan bomben utanför Regeringskansliet smällde, så hade det även i hans fall varit frågan om förberedelse till mord.

lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3§.)Bekämpning av terrorism, Regeringens hemsida

Tillägg 09.10 14 september 2011 Lars Vilks kan ha varit målet, GP 14 september 2011
Misstänkta begärs häktade för mordförberedelse, GP 13 september 2011
Begärs häktade för förberedelse till mord, GT 13 september 2011
Göteborgsgripna ska begäras häktade, SvD 13 september 2011
Fyra begärs häktade för mordförberedelse, DN 13 september 2011
Terrorgripna i Göteborg begärs häktade, sverigesradio.se 13 september 2011

Read Full Post »

och tillämpa lagen om LVU fullt ut om ungar, minderåriga, hittas gång på gång efter brottsliga gärningar. Det börjar knappast med att elda skolan i de allra flesta fall utan många gånger är det frågan om barn som skolan och förskolan har känt till redan från början men som antingen skolan/förskolan eller socialen tagit för lätt på under årens lopp betraktande alla incidenter, ofta inklusive mobbning/slagsmål/skadegörelse som enskilda handlingar i stället för ett symtom på att något i det enskilda barnets fall måste vara fel.

I de fall jag stött på under åren efter jag först började läsa till SO-lärare och sedan pga bruten fot med nerv i kläm med följd av avbrott till 2000 i utbildningen, har det sällan varit frågan om sk. bokstavsbarn. Ungar vars föräldrar abdikerat av ett eller annat skäl finns i alla samhällslager och bland alla etniska grupperingar, många av dem sk. svenska barn vars föräldrar för att ha råd med utlandssemestrar (ofta under skoltid före eller efter lov) prioriterat jobb och sk. kvalitetstid men inte funnits där när barnen behövt tala med någon vuxen…..

Kräv att föräldrar tar ansvar både socialt och ekonomiskt för sina barns handlingar. Det brukar från vänsterhåll hävdas att föräldrar inte har råd, men har man verkligen inte råd, då får undantag göras av domstol i enskilda fall. Har man råd med nya bilar och utlandssemestrar, då har man däremot oavsett sk. samhällsklass/kulturell gruppering eller etnisitet också råd att fostra sina barn och ta ansvar för deras handlingar!

Vallaskolan åter i lågor, GP 14 juni 2010

Tillägg 17 juni 09:15. Inte blir det bättre utan gångna natten har sett mer skadegörelse i form av bränder här i Göteborg. Dags att använda lagen som kräver att alla skall kunna identifiera sig på de ungdomar som befinner sig i bråkiga grupper som drar runt. Kan de inte identifiera sig och visa att de är myndiga, då bör målsman ringas upp (utöver soc) och det krävas att målsman kommer och hämtar/identifierar sin teling. Efter några sådana avbrutna självförverkligande kvällar framför VM-fotbollens tv, så lär fler föräldrar förstå sitt ansvar! Flera bränder i Göteborg, GP 17 juni 2010

Read Full Post »