Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mongol Emperiet’

Det handlar i realpolitik inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Dagens beslut om nedtrappning m.m. är ett mycket viktigt beslut. Torde vara en av de få som faktiskt suttit lugnt och förväntat mig att detta skulle hända. Skönt att det blev så. Bra jobbat!

Sedan är det dags för alla att hålla ett öga på HUR media förmedlar detta och VAD respektive media förmedlar för bild av överenskommelsen.…..

De som hoppas att lösningen finns i sikte
Det finns en chans att diplomati kan kyla ner situationen i Ukraina. Det sade USA:s president Barack Obama sedan EU, USA, Ryssland och Ukraina vid mötet i Genève enats om åtgärder för att trappa ned spänningen.

Men han klargjorde att nya sanktioner väntar om Ryssland inte bidrar till en fredlig lösning.

Det var oklart om de proryska separatisterna är redo att lyda uppmaningen från Genèvemötet om att avbryta sina ockupationer i östra Ukraina.

Vid fyrpartsmötet i Genève kom parterna överens om att uppmana alla parter att avstå från våld och provokationer. Vidare ska alla illegalt väpnade grupper lämna ifrån sig sina vapen och avbryta olagliga ockupationer av byggnader och offentliga platser.Obama vill ge diplomatin en chans 18 april 2014 Det är rätt handlande speciellt i ett land där religionen alltid haft stor betydelse. Observera att samtliga inblandade parter i Ukraina i de tre religionerna, Kristna, Judar och Muslimer delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Samtliga…. dvs utom kulturvänstern samt ortodoxa krimtartarerna(ateister) och delar av separtiströrelsen i öster(gammelkommunister som förnekade Gud). En diplomatisk lösning behöver religiösa företrädare för de stora folkgrupperna som vågar hjälpa till för freden.

”Avgörande blir nu om Ryssland verkligen tar konkreta steg för att pro-ryska grupper i östra Ukraina avväpnas och lämnar ockuperade byggnader”, skriver utrikesminister Carl Bildt i ett sms till Expressens Niklas Svensson.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014 Så är det, men det är också så att det är viktigt för EU:s politiker att hålla tand för tunga. Ryssar och Västeuropeér har helt skilda kulturell-historiska demokratiska bakgrunder. Mycket lätt att gå vilse och säga något som inte menas men kan uppfattas på helt annat sätt.

Resultatet av torsdagens krismöte om Ukraina blev mer hoppfullt än vad man hade kunnat förvänta sig – i alla fall på papperet. Allt hänger nu på om överenskommelsen kan förverkligas, och om Ryssland vill förverkliga den.
…..
Alla illegala väpnade grupper ska avväpnas och lämna ockuperade byggnader. Detta gäller inte bara de proryska separatisterna i öster, utan också Högra sektorn och andra miliser som har deltagit i vinterns uppror i Kiev. ”Nästan för bra för att vara sant”, DN 17 april 2014

De som vill gå hårdare fram
Varför man ska tro på någon som just obekymrat medgivit en lögn framgick inte av telefonväkteriet. Putin säger dessutom, vilket är mycket oroväckande, att han är i sin fulla rätt att skicka trupper in i Ukraina.

Agerandet är symptomatiskt för den ryska ”salamitaktiken” – flytta fram positionerna en liten bit i taget ända till fullbordat faktum. För varje ny framflyttning är det för tidigt för omgivningen att agera kraftfullt, och när hela salamin är uppskuren är det för sent.

Hittills har västvärlden agerat valhänt och yrvaket. Man har inte haft stort mer att sätta emot än sanktioner. Men för att dessa ska bli kännbara måste de trappas upp och utökas. Det innebär en ekonomisk risk även för väst – men en risk som är försumbar jämfört med faran av ett Ryssland som tror sig ha fria händer.DN Huvudledarsidan 18 april 2014 Skärpa sanktionerna? Hur står det till på den forntida liberala tidningen? Det är lika vansinnigt utspel som att skärpa kraven på fotbollsbesökare kommande från annan stad. Samma krav skall ställas på båda sidor och demokrati kräver att man ger sin värste meningsmotståndare samma rättigheter som sig själv. Klarar man inte det, så har man missförstått demokratiprocessen till förmån för ”Tyck som jag”-syndromet! Med andra ord har man själv bullat upp för ökad konflikt – inte för konfliktlösning!

Surpuppor
Viktor 30: Fredlig lösning omöjlig, Expressen.se/tv De som säger att fredlig lösning är omöjlig, de avslöjar sig själva som icke demokratiskt sinnade. Finns alldeles för många som lider av ”tyck som jag”-syndromet och som inte inser att Alla Människor är lika värda men olika.

Blandad kompott
Lavrov säger också att de fyra parterna, Usa, Ukraina, Rysslan och EU, är överens om att OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) ska få en ledande roll att medla i den ukrainska krisen.

Konkret säger Lavrov att man ska vida åtgärder för att trappa ner spänningen och avhålla sig från våld enligt Reuters.

Parterna har också kommit överens om att kräva att beväpnade grupper ska avväpnas och ockuperade byggnader ska återbördas, skriver TT.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014

Enligt Lavrov har parterna kommit överens om att kräva att beväpnade grupper avväpnas samt att ockuperade byggnader återbördas.

Den amerikanske utrikesministern John Kerry betonade efter mötet att om inte försöken att trappa ned krisen i Ukraina når framgång, kan det bli aktuellt med ytterligare sanktioner mot Moskva.
-Om vi inte noterar framgång… kommer det att bli mer sanktioner, ytterligare kostnader, sade han på pressträffen som hölls efter att överenskommelsen om att arbeta för nedtrappning träffats mellan parterna.

Kerry sade också, enligt nyhetsbyrån AFP, att väst ”inte har givit upp” när det gäller Krimhalvön.Lavrov: Parterna överens om Ukraina, GP 17 april 2014

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Det är en del av vad som överenskommits vid fyrpartsmötet om Ukrainakrisen i Genève, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på lördagen efter mötet.

Sergej Lavrov, som fått uppdraget att vara den förste att presentera resultat av mötet, sade att alla sidor enats om att vidta åtgärder för att minska spänningarna och trappa ner krisen.Enighet på krismöte om att separatisterna skall avväpnas, DN 17 april 2014

De fyra parterna – USA, Ryssland, EU och Ukraina – har enats under ett krismöte på torsdagskvällen om att separatister ska avväpnas. Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna. Illegala, militärstyrkor ska också avväpnas. Åtgärder ska vidtas för att minska spänningarna och trappa ner krisen.
Omkring 300 pro-ryska separatister angrep natten till torsdagen en militärbas i östra Ukraina, enligt uppgifter från Ukrainas inrikesdepartement.
SvD:s reporter Emelie Nyman rapporterar direkt om händelseutvecklingen, och SvD:s Gunilla von Hall är på plats i Genève och liverapporterar från presskonferenser efter fyrpartssamtalet.
Senaste nytt om Ukrainakrisen, SvD 17 april 2014

Read Full Post »

En för dagen oväntad fråga har kommit upp på bordet speciellt här i Europa:
Vad är definition på demokrati?

Rysslands president Putin har utgått från ryska konstitutionen, Rysslands historia som rike före och efter Sovjetunionens fall. President Putin har pekat på dubbelmoral i EU:s kritik av demokratiseringsprocessen i Ryssland samt EU:s uttalanden i Ukrainakrisen. I det fallet har President Putin mer på fötter än vad EU-s politiker verkar ha klart för sig. Det är på tiden att EU:s länder gör en analys där politisk ideologi och demokrati tas upp på allvar och där EU en gång för alla gör klart att rättigheter som EU-kräver för EU:s medborgare också är rättigheter för andra länders medborgare samt att skyldigheter som EU utifrån de Mänskliga Rättigheterna och Demokratibegreppet kräver av andra länder också är skyldigheter som EU måste ta på sig själva.

Det måste vara slut med ”Mina barn och andras ungar” säger jag som är Moderat och absolut ingen Vänsternisse. Eu måste ta sig an frågan av hur EU definierar Demokrati – samt själva leva upp till den definitionen. Dvs fördöma länder inom EU som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller inte accepterar att Alla människor är lika värda men olika.

När det gäller EU:s önskan att få Ukraina med i EU-gemenskapen så verkar det som om det inte gått fram det senare. Många EU-ledare tycks ha trott att Ukrainas folk oavsett politiska åsikter, kulturella eller språkliga hemmiljöer drömt om att inlemmas i EU:s stora ”Frihetstanke”…. Fria val innebär två saker: Människor har rätt att rösta enligt SIN egen uppfattning. OCH en vald regering, vilket inte nuvarande interimsregering i Kiev är, är skyldig att vara en regering för alla sina medborgare om den vill kallas demokratisk!

Bakgrund

EU har varit mycket bra på att likt en elefant i porslinsaffär klampa runt och ställa krav som inte varit konsekventa utifrån EU ländernas egen politik. Tyska politiker har varit mer konsekventa: Schröder gick inte i taket över Putins annektering av Krim, utan konstaterade att han själv brutit mot folkrätten när Tyskland i Natos regi bombade Belgrad i samband med Kosovo-konflikten.

Desto mer uppseende väckte en annan socialdemokratisk ex-kansler – den 95-årige Helmut Schmidt – när han i en intervju också sade sig ha förståelse för Putins agerande. Schmidt betraktas som en helig man i Tyskland, en hög moralisk instans.Svårt för Merkel tackla Putinanhängare, DN 16 april 2014

I övrigt har EU tyvärr alltför många politiska ledare vars ideologiska förståelse för vad som följer av att alla människor har rätt till sin egen yttrandefrihet, åsiktsfrihet och att uttrycka sin egen vilja i fria val. Behöver jag påminna om hur EU fått länder där EU-medborgare röstade nej till Lissabonfördraget att utlösa nytt val tills de fick ja. Som jag uppfattar EU:s ”som jag tycker”-syndrom saknas förståelse för att Alla Människors lika värde medför att varje enskild individ får ha sin egen uppfattning och rösta efter den. Vilket onekligen ställer till problem i Ukraina. Det är osäkert vilken sida som totalt sett skulle vinna i ett öppet val. Däremot är det klart att det handlar om två helt olika synsätt som medborgare i Ukraina har utifrån sin egen Ukrainska historia bakåt i tiden. Folk står inte på led för att bli EU-medborgare. Så enkelt är det. Trycker man för mycket på ena knappen från EU:s sida vaknar Proryska Ukrainamedborgare och protesterar. Trycker Ryssland för mycket på andra knappen så vaknar högerfötterna från Krimtartarer upp till högerfötter i Ukrainska parlamentet och regeringen.

Politisk ideologi måste hela tiden om den vill ha sina rötter i demokratisk jord godta att även meningsmotståndaren har exakt samma rättigheter som man kräver för sig själv. Det är med giltiga argument inte slagord eller politiska floskler a la ”Gamla tider” som Ukrainakrisen måste lösas. Det gäller inte att ha rätt – utan det gäller att handla rätt.

I EU har man hittills haft en ovilja att ge sig i kast med de tankestrukturer som förekommer i den ryska politiska diskursen. I stället har man valt att primärt inrikta sig på tillståndet för de mänskliga rättigheterna i Ryssland, ett försök som dock konsekvent har misskrediterats från ryskt håll genom att man har hänvisat till västs dubbelmoral. Man har också utmålat det som västs försök att mästra Ryssland.
…….
Sedan sin återkomst på presidentposten har Vladimir Putin profilerat sig som idépolitiker, med en ökad beredvillighet att uttala sig i frågor som berör historia, kultur, gemensam värdegrund och nationell identitet. Han har gått från ideologiskt obunden till att vara uttalat konservativ. Han har beskyllt européer för moralisk förflackning och för att försumma så kallade traditionella värden. Han har också gett anledning till att man nu talar både om Sovjetnostalgi och om revanschism. Allt detta är en del av vad man skulle kunna kalla ett ryskt civilisationsbyggande, vilket utgår från idén om att Ryssland är kärnlandet i en egen civilisatorisk sfär, inte bara ett land bland andra.
Djupaste sprickan sedan Kalla Kriget, Fabian Linde forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, på SvD Brännpunkt

Problemet som Fabian Linde berör men inte tycks ha tagit till sig är tudelat:
* Utan att definiera vad som utgör den demokratiska definitionen, grundbulten för värdegrunden i ett land eller en grupp av länder under samma paraply, blir det svårt att komma ifrån dubbelmoral. Subjektiva tolkningar av EU:s nuvarande ledare valda i ett

EU är inte USA. USA som många politiskt kritiserat här inom EU har två förutsättningar som EU aldrig levt upp till: USA:s Förenta Stater bildades från grunden upp. Ibland förvisso genom strider, Amerikanska Frigörelsekriget samt det mellan Nord- och Sydstaterna. Dock bygger USA:s konstitution på de politiskt ideologiska tankarna om Alla människors frihet och egna vilja så som de skrevs ner när USA bildades. EU har inte någon motsvarighet. Varken historiskt eller ideologiskt. Varje block inom EU-parlamentet har, och tillåts ha, sin egen subjektiva tolkning om vad som är frihet och egen vilja.

Se även: Farligt läge Ukrainakrisen, Norah4you 16 april 2014

Read Full Post »

Ta hjälp av påven, patriarkerna samt judiska och muslimska ledare! De enda utöver religiösa ledare som har någon som helst teoretisk möjlighet att komma till en för Ukrainas samtliga folkgrupper rimlig och hedervärd lösning av Ukrainakrisen är USA:s president Obama och Rysslands president Putin. Det är nu viktigare än någonsin tidigare att EU inte klampar kring som en elefant i en glasbutik.

En hel del bakom upprinnelsen till krisen får EU ta på sitt ansvar: Det var fel från början att i gammal kolonisations stil a la 1800-talets andra hälft försöka puscha fram anslutning av Ukraina till EU. Förvisso har Europa delats i öst- och väst ända sedan Konstantin den stores tid då Kyrkomöten lade grund för en uppdelning som sedan hängt med under alla århundradena och nu snart i 1700 år.

Människor byter inte sina lojaliteter till det fädernesland de föddes i lika lätt som politiker ändrar gränserna. Ukrainska armén gick in i östra Ukraina på onsdagen. En flygplats återtogs men för övrigt var operationen ett misslyckande då flera soldater bytte sida. Det här var vad Putin hade räknat med, säger Sergej Markov, Kreml närstående analytiker, till SvD. ”Allt går enligt Putins plan”, SvD 16 april 2014 Sedan kan EU:s ledande politiker önska sig en federal stat där de på samma sätt som Hitler på sin tid önskade får styra över ”hela Europa” väster och söder om Ryssland. Mänskliga Rättigheterna innebär inte att någon annan än de som själva skall få rösta i ett öppet val äger rätten att tala om för de personer som bor i ett land hur de skall rösta. Sedan kan EU:s ledning och vi vanliga dödliga i EU-länder tycka vad vi vill om att andra inom och utom EU inte delar vår egen subjektiva tolkning av vad som är demokratiskt och hur fritt EU är relaterat till stater av politiker skapade och erkända. Se Demokrati, Facts not Fiction sida

EU har sagt sig vara till för att främja freden i Europa. EU verkar tro att EU är de enda som kan garantera frihet och trygghet….. Efter krigen i Europa är vi skyldiga världen mycket. Men för att göra vår del måste vi hålla ihop. Bara ett enat Europa kan stå emot till exempel försöken från Putins Ryssland att stoppa utökandet av frihet och välstånd. Det är skandalöst att bland våra nationalister, till och med här i salen, finns dem som uttalar sitt stöd för Putins agerande, talade exempelvis den socialdemokratiske gruppledaren Hannes Swoboda från Österrike.Krigsdebatt i EU-parlamentet, GP 16 april 2014

EU kan näppeligen sägas vara garanter ens inom nuvarande EU:s gränser för att Konstitutioner följs, Demokrati och Frihet garanteras. Till det finns det för många högerfötter som kommit framåt (inte bara politiskt i EU-parlamentet) och för många vänsternissar som gör allt de kan för att försöka få världen i allmänhet och Europa i synnerhet att tro att EU:s tolkning av Demokrati och Frihet är den enda giltiga tolkningen…. Demokrati bygger man nerifrån inte genom att försöka sätta skorsten på hus där grund inte ligger på säker mark och där bärande bjälkar saknas.

Det var lika tokigt av EU att stötta högergrupperingar i Ukraina som av Ryssland (fram till Krimkrisen) att ställa sig bakom proryska grupperingar som närmast hör hemma bland gammelkommunister och stalinisternas skaror. Den stora skillnaden fram till Krimkrisen var och är dock den att Ryssland har 1000 år gammal gemensam historia med Kiev (från Kievrusernas tid) och Krimhalvön, EU har ingen som helst gemensam historia annat än under krigstider då Västeuropeiska stater, inklusive Sverige på sin tid (Karl XII), var där och härjade samt under Folkvandringstiden från 170-555 e.Kr. då Goter från ön i Norra Oceanen (ofta namngivna i östliga källor) reste via dessa områden skaffade handelsområden och även slog sig ner för kortare/längre tider. Ättlingar till namngivna Ostrogoter finns än idag på Krim ingifta under århundraden som gått med såväl ryssar som senare kommande Tartarer. Observera att Tartarerna inte är någon ursprungsbefolkning utan först långt senare än övriga kom till Krim.

EU:s stora misstag var att inte gå ut direkt och protestera när interimsregeringen i Kiew tog beslut för att förbjuda ryska som Officiellt språk. Ryska talades i Kiev, norra och västra Ukraina samt på Krim innan nutida Ukrainskan funnit sin språkliga form. Det var ett klart brott mot de Mänskliga Rättigheterna punkt 1 till 4 att försöka förbjuda ryska språket. EU:s misstag då och senare uttalanden som närmast för tankarna till de tankegångar som Nazisterna under Hitler tillsammans med Mussolini hade för hur framtida Europa skulle se ut. Världen behöver inga politiker som går ut ifrån ”Som jag tycker”-syndromet! EU har inte rosat marknaden i sina hätska icke konstruktiva utspel därefter.

För det är sant att ryska arméns gammelkommunister och stalinister bara väntar på rätt läge, tackar och tar emot möjligheterna som bl.a. EU-utspel ger dem. Experten: Ryssland väntar på rätt tillfälle, Expressen 16 april 2014 Därför är det extra viktigt att hålla tand för tunga som de gamle sa. Det handlar inte om att få rätt, inte om att ha rätt utan om att handla rätt.

USA och Nato, speciellt USA:s ledning, har däremot intagit en mer pragmatisk ställning. Väl vetande att det aldrig någonsin är värt världsfreden att komma med orealistiska krav och hot. USA:s sanktioner har varit logiska och välriktade. Kan inte sägas samma om EU.
Vad gäller Ryssland, så saknar större delen av Världens ledare kunskap om Rysslands äldre historia speciellt vikten av Rysk-Ortodoxa Kyrkans 1000 åriga knytning till Kiew och Ukraina. Okunskapen har öppnat för gammelkommunister, stalinister m.fl. och direkt eller indirekt spelat dem i händerna i stället för att stärka Rysslands demokratiskt sinnade grupperingar. Då menar jag definitivt inte ryska kulturvänstern eller Pussy Riot. Ingendera är eller har varit för demokrati. Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodoxa kyrkan samt Västeuropas oförmåga att förstå att det var och är allt annat än demokratiska tankegångar bakom sådant hädande, har ingalunda underlättat situationen.

Mats Larsson: Nästan skäl för panik i Kiev, Mats Larssons krönika Expressen 16 april 2014 Helt klart riktigt. Interimsregeringen har aldrig haft hela Ukrainas befolkning bakom sig och då har det varit helt upp åt väggarna tokiga beslut som Interimsregeringen tagit i strid mot Ukrainas Konstitution.

DN rapporterar live om krisen i Ukraina, DN 16 april 2014
Allt oroligare i östra Ukraina, SvD 16 april 2014
Nu krävs tuffare sanktioner, SvD 16 april 2014 INSE ATT TIDEN ÄR FÖRBI FÖR ATT UPPNÅ NÅGOT BRA FÖR VÄRLDSFREDEN OAVSETT OM METODEN SOM FÖRESLÅS ÄR MILITÄR ELLER MED TUFFARE SANKTIONER. Som man bäddar får man ligga. EU har inte tagit avstånd från högerfötter och ryska armens vänsternissar har fått ökat spelutrymme!

Live: Ryskflaggade militärfordon i Ukraina, GP 16 april 2014 Ärligt talat alla politiker – har Du själv någonsin tänkt att människor för att politiker dragit nya gränser, gränser som mer än en gång lett till att nya stater bildats, människorna som sett sig själva som medborgare i ett land hastigt och lustigt ser sig som medborgare i det nyskapade landet? Politiker drar gränser in absurdum. Vi har till och med mellan Sverige och Norge som minst en märklighet där vardagsrummet kom att ligga i Sverige medan övriga huset och invånarna tillhör Norge.

Har Ukraina kontroll över sin egen arme?, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 16 april 2014 NEJ, självfallet har interimsregeringen ingen möjlighet att ha detta innan ett lagligt fritt val gjort möjligt för en verklig regering att tillträda.

EU har själva ett stort antal regioner där oron pyser….. och pyst länge. Inse att det var fel av EU att inte lyssna på EU:s medlemsländers militära säkerhets- och underrättelseorganisationer. För att Sovjetunionen föll, så föll inte farorna som fanns. Människor var i stort sett desamma på ledande poster. Då som i Tyskland efter Andra Världskrigets slut.

Det som krävs nu är vett och reson. Det krävs också att USA, Ryssland och EU hjälper till att:

* se till att få fram förutsättningar för att alla i Ukraina skall få något gemensamt att vara stolta över. Ovanligtvis när det gäller stridsfrågor som hotar världsfreden, så finns det något som borde kunna hjälpa till på den punkten. Om Påven, Patiarkerna och religösa ledare för Muslimer samt Judar beslöt att hålla ett gemensamt Religiöst möte i Kiev för att en gång för alla lägga 300-talet – 1800 talets splittring i öst- och väst Europa åt sidan, så finns det något att bygga på. Inte ekonomiskt, inte politiskt men något som kan få växa nerifrån.

* Ekonomiskt behöver Ukraina såväl Ryssland som EU och USA. Landets ekonomi har körts i botten. Desperata människor fås lätt att ta till handlingar som är helt oförsvarbara.

* Politiskt vore det ett underkännande av 2000-talets politikers förmåga om metoderna som används på fältet utan avståndstagande snarast påminner om 1900-talets Världskrig. Något borde väl världen ha lärt sig sedan Andra Världskriget?

Läs även: Rysk-Ortoxa kyrkans historia, Norah4history sida samt Omvärldsanalys Ukraina 12 april 2014

Read Full Post »

Det gäller att kunna sin historia. Verkliga historien är inte alltid den som serverats i något lands skolsalar. Speciellt gäller detta Ukraina och Ukrainas historia. Varken den historiebeskrivning vi fick oss till livs i Folkskolan som blev Enhetsskola som blev Grundskola i Sverige eller den som någon (oklart vem) i Ryssland fick sig till livs när han/hon gick i skola under Sovjetunionens tid!

Lika klart historiskt samband som Ryssar och Ryssland har haft i 1000 år vad gäller staden Kiew, området norr och väster om Kiew samt när det gäller Krim, i ännu högre grad oavbruten närvaro i själva Kiew och på Krim, LIKA LITE finns det ett historiskt 1000 årigt samband vad gäller östra Ukraina. Där har någon gått fel eller inte kontrollerat källorna som finns från 940 och framåt!

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerna är kända sedan 625 e.kr. De fanns ursprungligen i större delen av Ukraina samt även på Krim. När Kievruserna under Jaroslav, gift med Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, kallad Irina i Ryssland fram till dess att hon efter makens död gick i kloster och som nunna tog namnet Anna (blev en av Rysslands första helgon under namnet Anna) så bröts Khazarernas inflytande väster om Kiew samt på Krim. Detta skedde som de flesta vet under första årtiondena på 1000-talet. Khazarerna som redan under 800-talet (före Rurik kallades till Ryssland) konverterade till Judendomen har egna skriftliga källor från 940 e.Kr. Andra viktiga samtida källor finns att hämta från arabiska geografers verk respektive grekisk-ortodoxa präster/munkars skrifter och även i Byzantinska kejsares verk. Finns goda källor från skilda håll som helt motsäger alla fantasier om ryssar undantaget vår egen svenske Ingvar i Khazarskrifter kallad Ingar/Inger samt i Grekiska källor kallad Ivar och i ryska källor kallad Igor död 944/45 (beroende på när man räknar nyåret – komplicerad fråga som jag hoppar över här). Han var ökänd när han härjade i det området liksom för övrigt i stor del av östra Svarta Havet och hela vägen bort till Kaspiska havet. Men någon rysk befolkning finns inte dokumenterad någon annanstans än i Sovjetunionens kommunistiska historiska beskrivning!

Såväl Krimhalvön som resterna av Kievriket föll för Gyllene horden 1237-1241. Mongolerna tog som alla som kan sin historia över större delen av östra Europa innan de stoppades.

Mongol Empire map

Det som skilde mongolerna från t.ex. khazarerna (som accepterade kristna) var att de folk som fanns i områden mongolerna erövrade i stora drag fick behålla sin särprägel och sitt språk ofta även sin religion om de accepterade att bli vasallstater till mongolerna. Därför finns det ett stort antal källor även från det Gyllene hordens framryckning för Mongolempirets räkning. Sorry Ryssland, ingen kontinuitet för ryssar i östra Ukraina.

Vi får gå framåt i historien för att finna större antal ryssar som flyttat in i östra Ukraina. Om Ryssland hade valt att göra som England gjorde när det gäller engelsmän och engelskättlingar i t.ex. Indien, d.v.s. erbjuda de ryssar och ryssättlingar som idag finns i östra Ukraina ryskt medborgarskap och hjälp att flytta till Ryssland, då hade detta varit en rimlig handling som inte borde gjort någon speciellt upprörd. Men att försöka hävda något annat, eller tillåta ryska armen alternativt ryska aktivister i östra Ukraina att bryta mot Ukrainas gällande konstitution speciellt nu när det varit tanke på en folkomröstning, det hör inte hemma på 2000-talet!

Nu börjar det osa katt. Vore på tiden att fler än en satte sig ner och funderade om det är ett tredje världskrig som de önskar sig i Ryssland. Det var illa nog att EU agerat som en elefant i en glasbutik. Men Ryssland har inom sina egna gränser tillräckligt många oroshärdar som riskerar att blossa upp än värre än de har gjort efter Sovjetunionens fall. Lagt kort ligger. Förhandlingsbordet är platsen där tokiga gränsdragningar och ännu värre – brott mot Mänskliga Rättigheter – skall avgöras. Vi lever inte på Vikingatiden! Att interimsregeringen i Ukraina gick över vad Ukrainas konstitution medgav när de stoppade ryska som officiellt språk, är inget att tveka om. Att interimsregeringen i Ukraina därefter fattat beslut utanför Ukrainas konstitution i andra avseenden är heller inte något som varje person som är intresserad av länders konstitution och länders rätt till självständiga beslut enligt gällande konstitutioner borde ifrågasätta. Men någon borde ta ett steg tillbaka och våga erkänna att den riktning som krisen nu tar hotar hela världssamfundet. Nog är nog!

Proryska aktivister intog byggnader, GP 12 april 2014
”Kan vara en rysk invasion”, GP 13 april 2014
Ryssland: Ukrainas beslut skandalöst, Expressen 13 april 2014 Inte det enda beslutet som fattats av någon av sidorna som bör falla under beteckningen ”skandalöst”. Intervenerande i självständigt land är också det skandalöst och hör inte hemma på 2000-talet! Aktivister som försöker sabotera eller gå till angrepp för att få igenom sin vilja är och förblir olagliga oavsett vilka de är.
Döda på båda sidor och nu sätts armen in, DN 13 april 2014
Ryska UD: Kriminellt sätta in armén, DN 13 april 2014 Kommentar se ovan.
Live rapport: Ukraina sätter in armén, SvD 13 april 2014
”Alternativen till lösning begränsade”, SvD 13 april 2014 Tyvärr ser det så ut.
Ukraina sätter in armén mot pro-ryska separatister, Aftonbladet 13 april 2014 Separatister är separatister och inte några försvarare av ett självständigt lands konstitution.
Jan Eliasson: Det är allvarligt, Aftonbladet 13 april 2014

Read Full Post »