Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mobiltelefon mjukvara’

t.ex. genom att läsa i tyska sensationstidningar och vanliga mer seriösa tidningar de senaste 10 åren.
t.ex. genom att gå igenom det finstilta i de villkor som skrevs i samband med att Nazityskland föll och resulterade i ett Väst- och ett Östtyskland.
t.ex. genom att sätta sig in i NATO-avtalet med dåvarande Västtyskland samt de undertecknanden som skedde i samband med den tyska återföreningen
Tyskland är ett land där den säkerhetspolitiska bevakningen varit och är större än i många andra länder. Rädsla för att få en ulv i fårakläder i Tyskland har varit, och är till viss del, fortfarande stor.

Bakgrund

Angela Merkel föddes1954 i Västtyskland, Hamburg, men växte upp i Östtyskland. Tog sin doktorsexamen i Kvantkemi i Östtyskland.
Det var inte förrän samma år månaden före muren föll, 1989, som Angela Merkel politiskt tog avstånd från Östtyskland genom att gå med i i Demokratischer Aufbruch. Många antydningar och rykten har passerat revy under åren om hennes verkliga politiska ståndpunkt under tiden innan dess.

Angela Merkel blev direktvald till Tysklands Förbundsdag som representant för Stralsund-Nordvorpommern-Rügen samma år som Tyskland återförenades, 1990. Helmut Kohl (CDU) som under många år varit förespråkare för Tysklands återförening valde representanter från såväl gamla Västtyskland som tidigare Östtyskland. Så år 1991 kom Angela Merkel med i Helmut Kohls regering.

Det är ingalunda konstigt att Angela Merkel varit påpassad samt signalspanad på redan 2002. Främst pga de rykten och antydningar som funnits inte minst inom Tyskland om hennes bakgrund. Hon bör nog leta närmare hemma när det gäller vilka som är de som stått först i ledet för att avlyssna henne oavsett det gällt mobiltelefon eller annat.
– – – – –

Merkel kan ha avlyssnats sedan 2002, GP 27 oktober 2013
USA har spionerat på Merkel sedan 2002, Expressen 26 oktober 2013 Fattas bara annat. Hennes eget land har ju i media rapporterat om händelser, uttalanden och ageranden under hennes studietid i Östtyskland som direkt ger en ledtråd till att Merkel varit någon som ögon har hållts på från tysk sida (oklart vilka krafter) långt innan muren föll. Om det funnits dupier om Merkels ärliga framtoning, så verkar de ha dämpats eller försvunnit efter att Obama besökte henne i Tyskland. Men det var inte Obama som var USA:s president 2002…. det var George W Bush…
Merkel övervakades av USA redan 2002, Aftonbladet 2013
Merkel kan ha avlyssnats sedan 2002, SvD 27 oktober 2013
Merkel avlyssnad sedan 2002, DN 26 oktober 2013
Uppgifter: Avlyssningen godkänd av Obama, Sveriges Radio 27 oktober 2013

Syftet med utspelen som görs framträder mer och mer klart. Vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet göra allt de kan för att kasta grus i EU:s och USA:s demokratiska verksamhet. Signalspaning är laglig i samtliga länder. USA är inte ensamt, samtliga länder gör detta, Signalspaning för att få reda på vad andra länders ledare verkligen står och vad de tycker har lång legalitet i de länder där anklagelserna mot NSA framförs. Pengar går åt i stora mängder för denna form av desinformation. Följ pengarna. De som slår ner på vad de felaktigt påstår vara olagligt, de som sprider desinformation och söker söndra i land efter land samt mellan länder, de har allt annat än demokratiskt syfte och är inte själva demokrater! Att media och många politiker i olika länder går på deras desinformation är allvarligt. Mycket allvarligt!

NSA är inte de enda, om de redan 2002 spanade på Merkel, så är det ingalunda oförklarligt om/att NSA gjort det. Att en person som fötts i Västtyskland haft föräldrar som flyttat till Östtyskland och vuxit upp under den Östtyska kommunismens fana, var inte något som bara går att trolla bort oavsett vad. Merkel har själv vunnit under åren genom att handla som hon sagt. Inte tu tal om detta. Men förklarligt är det att hon varit en person som varit av intresse för många länder, inte minst i sitt eget återförenade land.
Se även: NSA inte ensamma, börja fråga hemma, Norah4you 25 oktober 2013

Read Full Post »

NSA är inte ensamma, har aldrig varit ensamma. Till skillnad från merparten av de övriga, så äger NSA rätten till en del av den mjukvara som används i dagens smarta mobiltelefoner.
35 av världens ledare har avlyssnats av USA och dess underrättelseorganisation NSA. Det skriver tidningen The Guardian.
….
Det är den brittiska tidningen The Guardian som med hjälp av läckta dokument från Edward Snowden hävdar att minst 200 telefonnummer till olika ledare och beslutsfattare runt om i världen har getts till NSA av en annan del inom den amerikanska regeringen
35 världsledare avlyssnades, DN 24 oktober 2013 Läs noga – har getts till NSA

Mobil är i princip alltid avlyssningsbar. Först och främst för att de som bygger mobilerna har lagt in sökfunktion. Dvs den appen som går att ”beställa” finns i grunden inbyggd. Pejlingsbara är ALLA mobiler. Avlyssningsbara i princip alla. Först och främst från sateliter som svävar runt vår jord. Senast jag hörde så var det som minst 7 olika länder som har kapacitet att lyssna av. Sedan är det också så att de samtal som går via flera radiomaster är enklare att ‘tappa’. Mycket pga att mobiltillverkarna i flera av modellerna har en fuktion som det talats tyst om och som gör det möjligt att avlyssna även när en mobil inte är på G med samtal.

Kort sagt en mobil är aldrig avlyssningssäker ens om den är krypterad. Nästan avlyssningssäker är inte samma som att den är det. Programvara för samt extra teknik i mobiler, i princip i de flesta kanske i alla, gör att det för de säkerhetstjänster som vill går att spana på. Då har inte molntjänsterna som gör mobilen ännu mer osäker tagits med i diskussionen.

USA ska ha avlyssnat 35 världsledare, Sveriges Radio 24 oktober 2013

EU-ledarna verkar undantaget Fredrik Reinfeldt ha noll koll på vem som gör vad, varför och vilka länder det gäller. Länder som utifrån det finstilta i avtal skrivna för länge sedan med respektive lands EU-ledares företrädare för landets räkning enligt Internationella överenskommelser får samla in uppgifter. Uppgifter som inte bara gäller spaning på kreti och pleti utan när det gäller misstankar aldrig så vaga även länders högsta politiska ledning. I Frankrike till stor del som ett gammalt efterspel av Algerietkrisen för länge sedan. I Tyskland dels som ett resultat av alla avtal som skrevs under när Västmakterna garanterade Västtysklands frihet från att bli occuperade av Öst, dels pga av det som drabbade Willy Brandt i form av nära medarbetares spioneri för Öst.

USA spionerade på 35 världsledare, Aftonbladet 25 oktober 2013 Inte ‘bara’ USA:s NSA som när det gäller mjukvara för våra moderna mobiler i flera fall äger rättigheterna till delar av mjukvara på marknaden. Ett antal andra länder har samma intresse, har haft samma intresse, ett gemensamt intresse att skydda Västvärlden från kommunisterna i Sovjetunionen samt från ev spioner etc. Länderna har samarbetat i dessa frågorna sedan Andra Världskriget. På 60-talet talades det en hel del om detta. De som växte upp senare har kanske missat att få höra. Vad vet jag.

Merkel sur över avlyssning, GP 24 oktober 2013 NSA säger att de för närvarande inte avlyssnar henne. Jag tror dem. Jag förstår också varför de eventuellt kan ha avlyssnat henne. Hon borde vara tacksam att de säger att de för närvarande inte avlyssnar henne. Det innebär att hon clearats från misstankar som förts fram bl.a. i media mot henne under åren. Förmodligen har uppgiftslämnarna en helt annan situation.

I ärlighetens namn, så borde Merkel också ha kännedom om det finstilta i avtal som Västtyskland tecknade med USA. Utöver det avtal som redan har aviserats omförhandling av, avtalet där det gjordes klart att USA hade rätten att avlyssna och signalspana i Västtyskland. Ett avtal om telefonavlyssning som följde med när Tyskland slogs ihop. Härutöver borde Merkel också känna till de samarbetsavtal mellan tyska och amerikanska säkerhetstjänster. Samarbete som utökades efter de problem som kom i dagen då västtyske ledaren Willy Brandts närmaste man avslöjats som spion för Östtyskland. Det är ingalunda så att någon politiker står över lagar och inte skulle kunna råka ut för att ens egna landets säkerhetstjänst skulle kolla.

Frankrike å andra sidan borde titta närmare på deras egna säkerhetsorganisationers insamling samt samarbete när det gäller mobilsamtal. Även Frankrike borde specialstudera det finstilta i avtal.

Håller med Arne Lapidus Arne Lapidus: Värre att inte vara avlyssnad, Arne Lapidus i Expressen 25 oktober 2013 Så är det.
Uppgifter: 35 världsledare övervakades av USA, SvD 25 oktober 2013 Av USA? Hmm. Guardian som lämnat uppgifterna har inte lyckats analysera dessa. Hade de kunnat och hade Snowden varit ens en tusendels så skicklig som han och Wikileaksfolket trodde, så hade det stått att ett antal säkerhetstjänster runt jorden använder sig bl.a. av ländernas uppsända sateliter för att kontrollera att det egna landet inte riskerar att få en ledare som Hitler eller Stalin. Att en politiker når högsta ledning i ett land, är inte detsamma som att respektive politiker är demokrat ut i fingerspetsarna. Människor är människor även om de blir ledare av ett land och rötägg har genom århundradena nått högsta topp även före 1900-talet.

Men som sagt. Att gå och tro att mobilsamtal från intressanta personer, oavsett om det nu är säkerhetstjänst i egna landet eller via satelit, inte skulle avlyssnas. Det är så naivt som tänkas kan.

Avlyssning dominerar toppmöte, GPtv 24 oktober 2013 Politiker kan prata hur de vill men innerst inne borde de oavsett vilket land de kommer ifrån veta att detta sker från flera länders sida och att förutsättningarna för detta finns inbyggda i mobilerna som säljs.
Spioneri beskrivs som komplimang, DN 24 oktober 2013 Förstår tankegångarna. Se ovan. Men komplimang borde det snarare vara att NSA säger att de för närvarande inte avlyssnar Merkel. För det innebär att hon till skillnad från många andra är clearad.

Dags för herrarna och damerna på de höga positionerna att Börja hemma. Gå igenom vad som tidigare beslutsfattare skrivit under i form av finstilta i lagtexter samt i Internationella avtal. Caesars hustru skall inte kunna misstänkas och för att detta skall gälla, krävs att ingen är undantagen om ens de vagaste misstankar förs fram mot personen. Det är det som är demokratins styrka och svaghet – det går inte att se på en person eller tro på en persons ord – det är kontentan av Världens historia.

Read Full Post »