Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘mobiloperatörer’

de krav som hela tiden har funnits och fortfarande finns i varje land på denna jord – att providers av mobila tjänster är skyldiga att på myndighetsbeslut lämna ut trafikuppgifter! I Sverige krävs i aktuella situationer att Säpo eller annan myndighet har domstolsbeslut. Försök inte angripa Svenska Samhället för det som nu påstås är inte bara ren skär desinformation – det är förfalskning av verkligheten!

Operatörerna: Vi säger nej, Aftonbladet 17 december 2013
Vänligen läs igenom det finstilta i avtalet med Post och Telestyrelsen samt avtalet som Ni undertecknar för att få tillgång till IT-nätet internationellt, som btw om Ni läser texten noga skall upp i domstol i Californien om Ni stängs av från att vara providers och protesterar mot detta…..

Se även Vad är det finstilta, mobiloperatörer, Norah4you 17 december 2013

Read Full Post »

Det finns inte en enda mobiloperatör på denna jord som INTE i de avtal de själv tecknat godkänt att de till myndighet är tvungna att lämna ut begärda uppgifter när domstols eller annan myndighetsbeslut så kräver! Detta har sedan första etersändningen, första telefonen, första mobilen o.s.v. varit ett krav för att de överhuvudtaget skall få köpa in och sälja till kunder möjlighet att använda mobil, med eller utan datanät! Så gäller också för svenska mobiloperatörer! Vänligen läs det finstilta i avtalet Ni själva eller Ert företags tidigare ansvariga tecknade med Post- och Telestyrelsen! Utöver det har samtliga mobiloperatörer som tillhandahåller möjlighet att använda datanät ÄVEN undertecknat och godkänt likalydande avtal såväl inom som utom landet med de som äger näträttigheterna!
Hur jag vet? Hade en gång mellan jobb ett konsultjobb där jag översatte handlingar till och från engelska och franska där detta stod…..

Så påstående som Säpo pressar mobiloperatörer, GP 17 december 2013 är ren och skär desinformation.
Den som själv eller har en företrädare som för att en verksamhet skall få äga stånd undertecknat ett avtal som kräver godkännande, och sedan klagar – den får stå som dumstrut – VÄNLIGEN LÄS DET FINSTILTA

Säpo pressar mobiloperatörer, DN 17 december 2013
Säpo pressar teleoperatörer med terrorhot, Aftonbladet 17 december 2013
Säpo och mobiloperatörerna, SvD 17 december 2013

REN OCH SKÄR LÖGN TELEOPERATÖRERNA BÖR LÄSA IGENOM SINA EGNA AVTAL FÖR ATT FÅ VERKA SOM TELEOPERATÖRER. Eller är det så att de inte klarar av att läsa ren svenska? Ett av bolagen som klagar bör då läsa antingen den engelska eller den franska texten som nuvarande lednings företrädare undertecknade för att få vara verksamma i andra länder inom EU! (IEJ: sett texten. översatt så den skulle bli förstålig……)

Ursprunget till desinformationen kommer som så ofta förr från Sveriges Radio…. Så pressar Säpo operatörerna, Sveriges Radio 17 december 2013 Att Säpo kräver att svenska operatörer följer de lagar som finns och funnits hela tiden för att mobila företag skall få verka på svenska samt internationella marknaden, avtal har dessa klagande mobilföretag själva godkänt, skall det vara så konstigt att godkännande avtal i enlighet med lagar för telesändingar m.m. följs?

Lär Er också Sveriges Rikes Lagar och sluta angripa svenska säkerhetslagstiftningar. Det är inte media eller mobiloperatörer som stiftar lagar i Sverige!

Read Full Post »