Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mobbning av Kungen’

att söka och få jordbruksstöd!
Nu får det vara nog med mobbningen av Kungen och Kungafamiljen!

Kungen får miljoner i jordbruksstöd, GP 8 december 2013
Kungen får miljoner i jordbruksstöd, SvD 8 december 2013

FATTAS BARA ANNAT! Godset Stenhammar är kungens privata jordbruk och gods. Nu får det verkligen vara nog med att sprida falska uppgifter om Kungen och Kungafamiljen. Det räcker fuller väl med att konstatera att Kungens apanage inte är något som svenskarna ‘betalar’ utan ersättning för att Carl XIV Johan betalade Sveriges Statsskulder samt höll svenska staten under armarna i många år ekonomiskt. Ett annat falskt påstående som brukar höras är att de pengarna som Carl XIV gav skulle vara något som Sverige som land skulle fått ändå. Sluta upp med dumheterna. Verkligheten är som det står här: Karl XIV:s anfäder, förmögenhet och Napoleons gåva, Norah4history 1 november 2012.

Sluta upp att mobba Kungen och Kungafamiljen!
Läs Regeringsformen som Du borde gjort för länge sedan.

Som minst SKALL VARJE SVENSK SOM GÅTT I SVENSK SKOLA KUNNA:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
…..
Källa Regeringsformen

Nog för att läsförmågan och ordkunskapen försämrats senaste 30 åren, men inte kan det väl vara så illa, att det finns folk som kan undgå att se att det inte görs någon skillnad på den ene eller andres rättighet att som människa, eller som jordbrukare få samma stöd oavsett vad en persons position är? Vänsternissar får ursäkta – men det är förvisso tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det. Mobbning är inte tillåten. Inte ens att mobba Kungen och Kungafamiljen

Read Full Post »