Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mineraltillgångar’

för ”viktiga infrastrukturanläggningar runt om i världen, som om de skulle förloras eller attackeras av terrorister Vitala uppgifter för USA släppta, GP 6 december 2010 riskerar direkt liv och hälsa samt säkerheten för alla de länder som har viktiga infrastrukturanläggningar som räknas upp samt för de länder som har ”Listan innehåller uppgifter om undervattenskablar, viktig kommunikation, hamnar, mineraltillgångar och företag av strategisk vikt från länder från A-ÖVitala uppgifter för USA släppta, DN 6 december 2010

Undrar om det överhuvudtaget gått upp för Wikileaks förespråkare att Sverige är ett av de viktigaste länderna när det gäller flera mineraler inklusive järn, uran m.m. ???? Detta agerande från Wikileaks sida är i mina ögon inget annat än samhällsomstörtande verksamhet och faller direkt under svenska Regeringsformens 2 kapitel Grundläggande fri- och rättigheter § 13:

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871). Regeringsformen 2 kapitel Grundläggande fri- och rättigheter”>

Vitala uppgifter för USA släppta, SvD 6 december 2010

Tillägg 07.30 Vitala uppgifter för USA släppta, Norrbottenskuriren 6 december 2010
Vitala uppgifter för USA släppta, Metro 6 december 2010
Vitala uppgifter för USA släppta, Västerbottenskuriren 6 december 2010
Vitala uppgifter för USA släppta, Aftonbladet 6 december 2010

Tillägg 17.27 Assange har tydligen angett bostadsort i Schweiz när han inte bodde där och öppnade konto…… Wikileaksgrundarens konto stängt, GP 6 december 2010
Wikileaks avslöjar ny känslig lista, Expressen 6 december 2010

Tillägg 7 december 05.38 Assange planerar möte med polisen, GP 7 december 2010

Read Full Post »