Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mina barn och andras ungar’

Åsa Romson (MP) sjunker som en sten.
Språkröret får lägst förtroende av alla partiledare, enligt Aftonbladet/Sverige tycker.

– Det har varit en turbulent politisk tid sedan valet, säger Anders Wallner, MP:s partisekreterare
….
Bara 14 procent av väljarna uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för miljöministern Åsa Romson, enligt undersökningen.
MP: Det har varit en turbulent tid, Aftonbladet 6 april 2015

Turbulent? Kanske. Men självförvållad!
…en vice statsminister, som till råga på allt är Miljöpartist, så borde man kunna kräva att personen som minst läst in vad som gäller och skaffat sig grundläggande kunskaper i det hon/han yrar om!

Första lokala kemiska analyserna av dricksvatten som i det fallet levererades ut från Vattenverket Alelyckan (Göteborg) skedde redan för 100 år sedan.

För 74 år sedan kontrollerades dricksvattnet i Göteborgs Vattenledningssystem kemiskt vid såväl utgående ledning från vattenverk som ute på ett antal kontrollstationer. Hur ofta? Regelbundet enligt schema.

För 58 år sedan inträffade i Svartån, Östergötland söder om Linköping, en stor fiskdöd som fick frågan om utsläpp (kemiska och biologiska) i vattentäkter upp på dagordningen. Provtagningar sattes igång för att kontrollera om gifter, kemikalier m.m. kom ut i vattenledningssystemen efter att vattnet behandlats i Vattenverk. (Tvåstegs rening; krav på längre gående rening än slamavskiljning, fanns med i Sveriges första Miljövårdslag…)

Med början på 1960-talet under en driftig Landshövding Eckerberg (Östergötland) kom det att bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag såväl för vattenrening som för att kontrollera kvalitén (kemisk och biologisk) av vatten i våra vattenledningar. Några som tidigt gjorde kontinuerliga undersökningar var alla kommuner runt Vättern (samt storjordbruk och industrier) – se Vätterns Vattenvårdsförbund som det hette på 60-talet. Andra med liknande fortlöpande kontroll samlades i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Något som bl.a. resulterade i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) var bland de första i världen att få slutna system så att kemikalier och gifter inte letade sig in i dricksvattnet.Åsa Romson katastrofalt okunnig – För sent ute!!!

samt att pro på att hon har målat sitt fartyg med förbjuden giftfärg, Åsa Romsons samvete rymligt

Lär hon sig aldrig nå’t? Inte kan hon mycket inte….

Read Full Post »

Vad inte många svenska föräldrar tänker på när deras barn kallas till samtal med polis i socialtjänstnärvaro, eller för enklare brott kallas till socialtjänsten är två mycket enkla fakta:

* Alla skolor skall kunna identifiera sina elever med foton OCH det är ett skäl till att alla klasser tar klassfoton.
I Sverige och i de flesta andra länder har som minst alla barn och vuxna som söker pass fått lämnat foton.
Det finns ett antal andra tillfällen där fotoidentifiering behövs så t.ex. om någon oavsett ålder söker ID-kort.
I samtliga dessa fall, alltså även när skolfoton tagits, är dessa att betrakta som allmän handling precis som t.ex. de omdiskuterade
skriftliga omdömena. Vilket betyder att inte bara polis utan även andra rent teoretiskt skulle kunna ha rätt att begära ut fotona.

Det är inte förbjudet, varken för polis eller andra att fotografera människors ansikten. Samma svenska lagar gäller för alla därutöver har polis som gör utredningar, vilket de är skyldiga att göra om brottet som anmälts är grovt även om den som begår brottet är minderårig och hela utredningen därefter skall lämnas till sociala myndigheter, polislag och brottsbalk som ger regler för vad som får utredas efter att åklagare meddelat beslut om större utredning. GP

* Ingen förälder, svensk eller annan, kan åberopa att de känner sitt barn helt ut. Som lärare vet man att barn uppträder på ett sätt med föräldrar närvarande och på ett helt annat om föräldrar inte är där. Förälder är man hela livet.

Självfallet är det djupt tragiskt om fel person blir utpekad. Men kom inte och säg att det inte är Ditt eget barn för så vitt Du inte själv var med barnet vid tidpunkten då brottet begicks.

Ta gärna ett extra samtal med klassföreståndare så att Du får besked om hur Ditt barn uppför sig i skolan. Allt som läraren framför muntligt vid utvecklingssamtalen, kan vara svårt att förstå allvaret i när så mycket annat diskuteras och vi inte har haft betyg i ordning och uppförande. Där kan Du få ett mått på hur troligt det är att Ditt barn kan begå brott, slåss eller hota andra människor. Tyvärr riskerar många föräldrar att bli upprörda. För det där med med att ‘mina barn’ aldrig kan göra det eller det, är så långt från sanningen som tänkas kan i de allra flesta fall.

I det aktuella fallet Föräldrar anmäler polisens metoder, GP har jag självfallet inte en susning till chans att veta någonting. Har dock sett och hört tillräckligt inom och utom skolans värld för att säga det jag skriver ovan. Polisen är enligt lag skyldiga att utreda brott. Fotoidentifieringar är här en av de lindrigare metoderna och högst befogad!

Se även Aftonbladet

Read Full Post »