Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöproblem’

Ibland, mitt i vardagen, förlåt söndagsmiddagen, läser man en rubrik som får tankarna att gå långt tillbaka i tiden….

Räddningstjänsten har lagt länsar i Sannegårdshamnen men nu verkar oljan ha spridit sig även till Lindholmen.

Räddningstjänsten misstänker att det handlar om ett utsläpp från en båt. Omfattningen är dock oklar. Vittnen på plats rapporterar om att det luktar olja och att vattenytan i hela Sannegårdshamnen är i regnbågens alla färger.

– Det behövs inte mycket olja för att det ska täcka en stor yta, säger Rolf Kagelind på Räddningstjänsten.Oljeutsläppet i hamnen sprider sig, GP 13 oktober 2013
Oljeutsläpp mitt i Göteborgs hamn, GT 13 oktober 2013

Det var sommar och betydligt varmare än den sommar vi just haft. När? Någon gång under första halvan av 60-talet. Vi var uppe i sommarstugan i Tanum. På morgonen tog vi ut frukost och såg ut över fjorden. Allt där det nu är sly och några tallar som växt upp var nerhugget. När segelbåtar gick in såg man dessa långt innan de nådde bryggan rakt nedanför, bortanför samhällets tak och vägen. Pappa höll som vanligt på med att bygga. När vår sommarstuga var klar 58 (under tak) 59 klar, så hjälpte han mina farbröder. Minns inte om det var den sommaren som han hjälpte farbror Yngve att bygga hans hus eller den sommaren pappa byggde gäststugan. Men nåväl. Pappa kopplade av med hammare och spik när han var ledig från det som då låg under Väg och Vatten men höll på att gå över till Länstyrelsen, det som blev Miljövårdsenheten. En blå och en grön sida.

Telefonen ringde. Det är bråttom. Du behövs här det har varit oljeutsläpp i Vadstena Pappa hade jouren för utsläpp i vatten och luft i Östergötland även när han var på semester i Bohuslän. Nåväl sagt och gjort. Han åkte. Gamla PV:n rödbruna 444 eller 544:an? Jag minns inte. Vi fortsatte med sommarens fröjder, saft och bullar. På kvällen ringde pappa. Mängden av olja som släppts ut var inte mer än att den gick att samla upp, tjockare olja, i en vanlig hederlig spann…..

Nåväl Oljan som kommit ut i Sannegårdshamnen är knappast tjockolja som är kletig och har en tendens att klimpa sig i vatten likt det i Göta Älv. Skulle det vara lättolja, kan några få liter sprida sig över en stor yta glittrande i blått, rött och regnbågens alla färger. Lukten beror till viss del på att det förekommer föroreningar i älvvattnet som reagerar tillsammans med olja.

Read Full Post »

om inte skapade av onödigt användande av farliga kemikalier samt tungmetaller i sammanhang där de inte borde fått förekomma på denna sidan 1970-talet då problemet med bottenfärger på båtar först fördes upp på dagordningen. Och här i Sverige till råga på allt…..

Brunnarna på båtuppställningsplatserna i Göteborg är extremt förorenade. Halterna av miljöfarliga ämnen är upp till 200 000 gånger över gällande gränsvärden.

– Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, säger Henrik Bengtsson, länsmiljöingenjör på länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Det är inte förvånande att bottnarna utanför båtuppställningsplatserna är fullständigt döda.
”Bottnarna är fullständigt döda, GP 12 maj 2012
Tur i oturen, fast tur och otur inte har något med det att göra, att det är nedströms Alelyckans vattenintag i Göta Älv. Dock är det ingalunda så att Göta Älv uppströms mått bra av alla dessa bottenfärger.

Read Full Post »

När SMHI tar upp att ”Övergödningen som från början orsakat syrebristen ger kraftigare algblomning som i sin tur minskar syretillgången. När syrehalten sjunker under två milliliter per liter slås allt liv på bottnen ut.” så är de precis som miljöforskare (hm) från Baltiskaländerna när de 1991 fick besök av Valfrid Paulsson, fd Naturvårdsverkets chef, i spetsen för en 14-manna delegation med representanter från SLU och KSLA ingalunda de pionjärer de tycks tro sig vara. Problemet med att stor del av Östersjöns bottnar dör pga låg syresättning har varit känt, diskuterat, behandlat, lagstiftningar har kommit till ända sedan 1970-talet. ”men Valfrid Paulsson hade varit där redan under 1970-talet för diskussion om Östersjöns framtid och hade mycket att berätta från denna tid.” står det i Kungliga Skogs och Lantbruksakademins minnesord över Valfrid Paulsson. Källa: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2005–2006, Småskrifter nr 8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Enhet för de Areella Näringarnas Historia.

Man borde ha kunnat förvänta sig att SMHI som minst letat reda på: Diagnos – Östersjön; red. Anders Åkerblom; Statens naturvårdsverk Solna 1978, Serie: Rapporter / Statens naturvårdsverk, 0347-8173

Men som vanligt SMHI gör inte sin hemläxa innan de går ut med det som varit allmänt känt sedan 40 år. Hade de gjort detta, så hade de också vetat att det inte bara är frågan om övergödning, i sig ett mycket stort problem för syresättning av bottnarna, men också att Östersjön pga landhöjningen tippar söderut och att Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen. De hade vetat om att kombinationen av för mycket gödningsmedel, flagnater, perborater, allmänna fosfater i tvättmedel och tvålar, tillsammans med andra kemiska produkter ytterligare förvärrat situationen. De borde också vetat om att problemet även är att Östersjön pga tippningen inte längre syresätts från Västerhavet, Skagerack, Kattegatt och Nordsjön via Öresund och Bälten på samma sätt som för 50 år sedan. Redan då var det problem med syresättningen och/eller för syresättningen viktiga salthaltennivån i Östersjön…. OM inte åtgärder vidtagits främst i Sverige på detta området, så hade mer än hälften, inte en fjärde del av bottnarna med allra största säkerhet varit döda idag. Det var på den vägen det gick då för 40 år sedan.

Allt mer av Östersjöns botten dör, GP 20 januari 2011
Allt mer av Östersjöns botten dör, SvD 20 januari 2011
Norrländska Socialdemokraten 20 januari 2011

Se även: Naturvårdsverket (1987) Östersjön : känslig miljö i förändring ISBN 91-620-1034-4
men även Fältbiologerna var tidigt ute med sina varningar: Liv och död i Östersjön, red. Elmfors Anders Fältbiologerna Sollentuna 1982 ; ISBN 91-85094-15-3

Lite kuriosa – samtliga tidningar ovan refererade till DN-artikel som inte fanns tillgänglig på nätet förrän 07.26 dvs en halvtimma senare än de övriga….. Bottendöden breder ut sig i Östersjön, DN 20 januari 2011

Read Full Post »

Allra först vill jag säga att det gläder mig att Italien från midnatt förbjuder att sälja eller ge bort engångsplastpåsar. Bara biologiskt nedbrytbara plastpåsar och papperspåsar tillåts.
Italien förbjuder plastpåsar, DN 31 december 2010
OM en del politiker lyssnat på vad Naturvårdsverket förde fram avseende plastpåsar redan under kampanjen Håll Sverige Rent förde fram redan 1970, så hade vi i Sverige kanske varit de som gått före….. men det rådde ju fortfarande köp slit och släng i Sverige på den tiden 🙂

Så önskar jag också att Jan Scherman för en gångs skull kunde lära sig, han borde ha egen erfarenhet för på Katedral var han oftast nämnd som sin fars son (fadern var populär läkare) när han nu inte nämndes som en som försökte(!) verka intellektuell, att inget barn, inte ens en Drottning, fått ynnesten att välja sina föräldrar.
Elitistiska dagisbarn, Jan Scherman på Aftonbladet Kultur 31 december 2010
Se även Inget barn, Norah4you 12 december 2010

För övrigt är allt inte så enkelt som en del mediafolk tycks tro det där med Andra Världskriget. Varken när det gäller tyskar eller för den delen norrmän eller fransmän. Många har fått oförtjänt dåligt rykte för att de med fara för livet trots annan övertygelse gick med i nazistiska kretsar för att jobba i motstånd inifrån. Endast Norge har börjat ge de bland dessa som fortfarande lever upprättelse. Jag säger inte att Silvias far var bland dem i Tyskland, bara att jag sett uppgifter när jag läst historiska dokument som gör att det inte går att säga säkert det fanns kanske skäl som inte kommit fram som gjorde att han efter kriget anställdes av svenskt företag i Brasilien. Det säger jag som hatar allt vad nazister var och är. Hatar? Ja. Jag hatar alla som dömer andra som varande dem själva underlägsna. Normalt hatar jag inte grupper, men här gör jag ett undantag. Subjektivt ja visst, men så har jag också kännt en del motståndsmän, ofta namngivna i böcker, under mitt liv.

För övrigt fanns det inte många dagisbarn på den tiden i Linköping. Fler var nyckelbarn och en och annan hade barnflicka medan vi vanliga dödliga hade våra mammor hemma i stor utsträckning.

Läste nyss Corren (Östgöta Correspondenten). En av de många skickliga läkarna som Barnmedicin på US har (och har haft), professor Johnny Ludvidgsson avslutar det gamla året med en nyhet som heter duga: ”Sverige kan bli först i världen med ett vaccin mot barndiabetes. Vaccinet som bygger på en upptäckt gjord av bland andra professor Johnny Ludvigsson i Linköping, testas nu på 660 barn och unga, i Europa och USA.
Linköpingsupptäckt kan leda till:Svenskt vaccin mot barndiabetes, Östgöta Correspondenten 31 december 2010
Ryktet, vet inte hur sant det är för det har jag inte kollat, nådde mig redan för några veckor sedan att det är anmärkningsvärda resultat som testerna hittills visat. Tummen upp!

Bland de som jag gör tummen ner för är LO:s chefsekonom Lena Westerlund. ”Klimatfrågan är utan tvivel vår tids globala ödesfråga. Folkopinioner är starka på flera håll och de ekonomiska realiteterna trycker på. I mina begränsade ekonomögon ter det sig som att det råder bred konsensus bland klimatforskare att den naturliga växthuseffekten sakta förstärks. Jordens medeltemperatur ökar och att ökningstakten verkar ha blivit högre med tiden. Utsläpp av koldioxid från industri, energianläggningar och transporter och skövling av skog är sannolika orsaker till det. En höjning av jordens medeltemperatur om två grader under de kommande hundra åren bedöms innebära stora skaderiskerMarknadskrafterna löser inte klimatproblemet, GP Debatt 31 december 2010
Det finns inget klimatproblem. Så länge som de sk. experterna inte ens klarar av att göra korrekta inmatningar av avlästa värden ens för staden Stockholm som ju alla vet ligger vid större vatten än staden Uppsala……

Jag skrev om det i min blogg i maj: Utdrag ur Miljöhot konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009
”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.” Läs också Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009

Detta betyder inte att vi inte har stora miljöproblem, som jag antydde i inledningen av denna bloggartikeln. Det har vi och i princip hela jordklotet. Bristen på rent vatten och avsaknad av ren luft är stora miljöproblem i sig för en stor del av jordens befolkning. Vi släpper ut allt möjligt i vattendrag och luft. Så mycket att det numera utgör en risk inte bara för ett stort antal utrotningshotade djurs fortplantning. Problemet närmare sig människans fertilitet med snabba steg. För att kunna lösa miljöproblemen, inte ett fiktivt klimatproblem – det existerar inte, behövs att vi börjar hemma. T.ex. genom att var och en minska användning av hel- och halvfabrikat som frestar på vår miljö, våra reningsanläggningar samt drar mycket onödig energi i form av långväga transporter av varor. T.ex. genom att sluta köpa plastpåsar när vi bär hem våra varor. Det måste börja hemma. Inte i politikers eller medias tal om miljö utan hos var och en genom att välja bort plast där det finns vettiga alternativ. Tygpåse som tvättas och återanvänds eller papperskasse……

Read Full Post »