Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöminister Lena Ek’

TACK OCH LOV så börjar fler och fler få kunskap om att de är ute inte bara på hal is utan på isflak med stora sprickor och bråddjupt vatten under flaket!
Tyvärr har vi minst en CO2-kramare kvar i regeringen.

Lena Ek: Viktigt med tidplan, Låsta positioner på klimatmötet, Sveriges Radio 21 november 2013
Viktigast ‘kära’ ministern är att på en gång ta itu med samt förbjuda slam på åkrar (tungmetaller, hormoner och annat anrikas i människokroppen när vi äter) samt att få stopp på plasthysterin. Det är dags för miljöministern att inse att en av de största farorna ligger i att mjukplast, plastpåsar, nappar, barnplastmuggar för att inte tala om plastbärkassar innehåller Bisfenol A – Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013 I stället för att försöka låtsas som om människan är Gud är det bättre att börja hemma med verkliga inte datormodellproducerade problem som inte finns!

Hela havet stormar efter FN-chefens fullständigt idiotiska uttalande. Läs United Nations climate conference tells business: support us on climate change, wattsupwiththat 19 november 2013
En av de bästa kommentarerna där står signaturen Sean för Any business that wants my business had better stay out of politics and avoid becoming lobbyists for the climate change scam.

Sedan har Danmarks regering börjat känna av svallvågorna. Orsaken ska vara att han inte informerat Folketingets utrikesutskott om en kritisk rapport om organisationen Global Green Growth Institute (GGGI), som Danmark stöttat med 90 miljoner kronor.

Utvecklingsbiståndsministern, som representerar Radikale Venstre, var ledamot av GGGI:s styrelse. Han medgav att han haft kännedom om rapporten från den sydkoreanska riksrevisionen. Han har dock sagt att kritiken i rapporten inte var tillräckligt allvarlig och att det var därför utskottet inte fick någon information, skriver tidningen Berlingske.Uppgifter: Dansk minister ska avgå, Kvällsposten 21 november 2013

Som exempel på journalist/-er som antingen inte lärt sig grunderna från vanliga skolan eller glömt alternativt ignorerar dem (undrar varför?) kan journalisten bakom Ett nytt avtal är nödvändigt för överlevnad, DN 21 november 2013 För ekonomisk överlevnad av sk. forskare och andra som kört bluff och båg genom att korrigera faktiska data samt bortse från Fysikens lagar, möjligen….. inte för världens befolkning! Genom verklig vetenskapligt utförda undersökningar som visat Med maxtemp i arktis 1920, Norah4you 19 november 2013 så har CO2-ballongen gått i tusen bitar. Så visst kan det bli ekonomiskt kännbart för de politiskt korrekta som gått på eller legat bakom bluffen!

Tyvärr säger jag ovan om svenska ministern. För jag vet att det finns de som lärde sig vattnets kretslopp Fotosyntes Archimedes princip Landhöjning
samt att

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Facts not Fictionsida utöver att de lyssnat och lärt in under 5:an, 7:an till 9:an på lektioner i Geografi (Jordenavsnittet) och Fysik.

Men alldeles för många lutar sig åt segmentskunniga men för helheten helt ovetenskapligt okunniga sk. forskare. Det är lätt att förstå varför det kommit in så många krämare, penningälskare m.fl. i leden. Var man sin egen. Det verkar att se om sitt eget hus utan tanke på att detta hus är byggt på lösan sand med tegel på tak innan ens bärande bjälkar kommit upp.

Ministern: Mötet riskerar att misslyckas, DN 21 november 2013 TACK OCH LOV börjar en och annan inse att det finns verkliga problem. Dvs att frågan om Ren luft och rent vatten viktigast av allt

Förvisso har vi i dagarna fått veta att den yngre generationen har sämre förmåga att springa än vad vi själva hade i motsvarande åldrar. Kan mycket väl vara för långa timmars sittande vid datorer. [Säger jag som förr när jag klarade av det och hade tid kunde sitta tills jag blev hungrig, telefon ringde eller något annat ‘behov’ påkallade uppmärksamheten. Det var då det….] Det kan också vara så att okunskapen om verkligheten som visar sig hos alla CO2-fantaster beror på att de av icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare lurats att tro att all kunskap går att söka på nätet. Så är inte fallet.

Nätets ‘kunskap’ utöver vetenskapliga rapporter, avhandlingar och annat liknande består till större delen av sk. kunskap som är beroende av det syfte och den tendens som personen som lagt in uppgifterna via sitt konto på t.ex. Wikipedia har. Hjälper inte att Google digitaliserat stor del av gammalt vetande. För de som inte är utbildade i källkritisk analysmetod samt har goda egna baskunskaper, så går det inte att förstå vad som är vad. Vilket vi bland annat ser hos snurrena som hävdar det ena och det andra utifrån masskopiering/massdistribution gjord av Snowden. Att kunna analysera det man läser är en förutsättning. Tyvärr försvann filosofins timmar som förr fanns någon gång under gymnasietiden. Därav att så många saknar logisk analysförmåga; saknar förmåga i att kunna avgöra vad som är fakta, vad som är giltiga och ogiltiga argument samt (ännu värre) inte förstår vad som krävs för att en slutsats skall kunna vara vetenskapligt hållbar.

En gång i tiden, på Erlanders och Strängs tid, så fanns det god kunskap som förmedlades i Folkskolans årskurser och som de som var strävsamma samt nyfikna kunde bygga på via allehanda Folkhögskolor, utbildningsinstitut som Hermods och inte minst genom att låna böcker som speciellt Socialdemokrater inom Fackföreningar såg till att de fanns att tillgå i boklådor. Sedan kom Grundskolan som Palme lyckades missa var enda tanke bakom när han var Skolminister. Kunskap är inget som faller från ovan. Det krävs läxor, repetition och att plocka ut vanliga böcker ur bibliotekens hyllor. Självfallet att läsa dem också. Se gärna tipsen på Studier, tips med mera, Norah4you sida

Read Full Post »

Utan tvekan behövs akuta miljöåtgärder Miljöminister Lena Ek. MEN det som inte behövs är att Staten eller Kommunen, Regionen eller Trafikverket skapar mer miljöproblem i känslig natur och skadar mer rödlistade arter, växter och djur. Det behövs INGEN tågtunnel genom Göteborg så länge det inte finns en tågförbindelse mellan Strömstad och Halden upp mot Oslo. De som reser från Oslo åker mindre och mindre genom Göteborg inte för att det inte finns tågtunnel och inte finns snabbtåg utan för att den långa resan genom Värmland tar tid och ger bättre anslutningsmöjligheter än resande via Göteborg. Tågbunden trafik till Landvetter Flygplats är något som behövs. Men när SJ lade ner sin trafik på sträckan Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn för att den inte var lönsam, så handlade det inte om att Göteborgs Centralstation är en säck utan att resanden har betydligt bättre valmöjligheter med såväl Buss som Flyg än att åka tåg som man inte ens är säker på att det kommer fram i alla svenska väder!

Trängselskatten har inte bara problem för att utländsk trafik, den som borde vara den som betalar genomfart, inte skall betala. För det är en sak att genomfartstrafik som inte beror på lokalt resande mellan hem och jobb borde vara den som betalar genomfarten. Det stora problemet är att varken Göteborgs nuvarande ledning, Regionens ledning, Trafikverket eller Miljöministern verkar ha lärt sig tillräckligt med matematik för att förstå att det inte ens är matematiskt försvarbart om man räknar på en 50 års period att bygga tågtunneln. Börja med att skicka tekniska experter ner i VA-verkets biblioteks arkiv. Det finns väl gjord geologisk undersökning från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet som även ger de som kritiserar den planerade Sjöstaden nedanför Göteborgs Operan tillräckligt med dokumentation bl.a. i form av upp till 53 meter lera. (Hoppas det numera finns någon som kan förklara för herrar och damer i bestämmande ställning vad som händer med den typen av lera på kort sikt och lång sikt när man rör om i den) Att det är så djupt då som nu bekräftade geotekniker med teodeliter som var ute på uppdrag för de som ‘gjorde utredning’ inför Västlänken. Ovanpå leran så finns det slam av varierande slag. En del av det är farligt slam i form av byggavfall och utsläpp som mer eller mindre lagligt från början (fram till 1952) hävdes ner. Det är ren miljöfara som man utsätter Göteborgs närmiljö för. Hjälper inte att det är nedströms vattenintaget vid Alelyckan!

För övrigt kan vem som helst som vill se med egna ögon vad som händer när man rör i lera skära ett block om 10 x 10 cm. Förr gjordes detta experiment i Sveriges skolor under högstadiet. Lägg leran i ett kärl. Prova hur mycket det går att belasta. En hel del. Skär sedan blocket i bitar och börja röra om….. mycket vatten kommer ut, tillslut blir det lervatten. I tågtunnelns fall påverkar alla nuvarande sättningar som redan de är en följd av att man i Göteborg ytterst sällan pålat ända ner till berggrund. Till det kommer alla ingrepp som sker för att möjliggöra tunneln. Ett miljöslöseri och energislöseri utan like i Göteborgs och Sveriges historia.

Lena Ek: ”Det behövs akuta miljöåtgärder”, GT 11 september 2012 Akuta miljöåtgärder tar hänsyn till miljöns behov inte enbart infrastrukturen från ett verklighetsfrämmande perspektiv!
Borg krävs på svar om trängselskatten, GP 13 september 2012

Read Full Post »

även om det är ministrar som i god tro förmedlar påståenden om att Arktis skulle smälta.

Först och främst: Arktis smälter respektive växer i isyta och istjocklek efter årstiderna.

För det andra: Före 1970 var kol och vedeldning betydligt större än idag i Norden liksom i övriga världen. Om det varit så att kol- och vedeldningens sotpartiklar hade haft den inverkan, trots att vindar pga centrifugalkraften och jordens lutning motverkade stor del av spridningen till Arktis då som nu, som det förutsätts i artikeln, så hade avsmältningen varit stor före 1970 och drastiskt minskat i och med ökade filter, inkl. elfilter, på industriutsläpp och minskad användning av kol och ved som värmekällor i värmekraftverk.

Verklighetens fakta talar ett helt annat språk. Det var år 1956 som såväl Arktis som Antarktis smälte mest. Om det har det skrivits otaliga vetenskapliga artiklar och böcker av de verkliga specialisterna som kunde allt om oceanografi, hydrologi, geologi m.m.

Det är dags att inse att CO2-hotet är en chimär men att åtgärder ändå måste vidtas mot bl.a. sotpartiklar inte minst pga att de direkt och mycket snabbt försämrar förutsättningarna för människors hälsa bl.a vid inversion i tätsamhällen och storstadsområden. Det är ett hot här och nu inte något databeräknat hot i en framtid 50 år bort eller mer.

Det är också dags att inse att dagens 3-stegs rening i vattenverk är avsevärt bättre än den rening som förekom före 1966 men att det tillkommit ett stort antal kemikalier som via avloppsbrunnar, toaletter m.m. kommer ut i våra vattendrag och gör att det vatten vi kallar rent inte längre är så rent som det skulle behöva vara för att vara riskfritt.

Svenska brasor får Arktis is att smälta, Expressen debatt 15 februari 2012

Read Full Post »