Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöminister Åsa Romson’

När jordens historia skrivs, så finns det bara ett svar på ryggklapparnas COP21-avtal:
Det är tillåtet vara dum, mycket dumt av politiker, Greenpeace och media att själva visa upp sin dumhet. För dumhet är det enda hela spektaklet är. De är så stolta över att de enats om att sänka målet från 2,0 grader till 1,5 grader Celsius. Att de inte kan Fotosyntes
Utdrag från den bloggartikeln:

Sammanfattning
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Källa: Kolets kretslopp Fotosyntesens kemi, Magnus Ehinger.nu/undervisning

är illa nog. Värre är att de inte förstått varken
Gaser i atmosfären

där CO2 är en uppåt avrundad siffra. 6-decimalen kan aldrig någonsin ens med de värsta scenarier som de sk. experterna bakom ofullständiga datamodeller, någonsin göra att en avrundning kan bli större än 0,04%
De som påstår det, saknar t.o.m. den kunskap som man förr var tvungen att ha redan i 6:e klass. Vilket är illa nog.

Men värre än så. Den svenske forskaren som så många av dem litar på och refererar till, i hans beräkningar har karln blandat samman vikt- och volymprocent….. nåväl det har som minst en av de sk. datamodellernas skapare också gjort…. man tager vad man haver sa Kajsa Varg…. (Känd kokerska här i Sverige som troligen inte sa det men väl gav ut en Kokbok)

Som om inte detta var nog i demonstration av okunnighet, så kommer så de vanliga påståendena från CO2-troende att
English text:

Utdrag från den bloggartikeln:
Archimedes princip är en fysisk lag om flytförmåga som visar att alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska ”trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

Vikten för den undanskjutna vätskan motsvarar storleken på upptrycket. Om vikten av det som sänks, trycks eller hålls ner i vätska är/blir mindre än vikten hos den förskjutna vätskan, så stiger föremålet/landet som tryckt undan vätska. För inlandsis och glaciärer som smälter medför detta att landhöjning påbörjas. Landhöjning är en retarderad rörelse där det land som först kommit till ytan utan inlandsis ovanpå har en landhöjning som först är stark men som sedan avtar samtidigt som land som senare sluppit inlandsis/glaciär pga att is smält har en annan landhöjningshastighet.

Påståenden från CO2-troende är att det minsann inte skulle gälla glaciärer eller inlandsis som smälter på land. Dum, Dummare, Dummast uppvisande igen. För å ena sidan är det en sak de borde lärt sig senast 4:e skolåret. Att landet höjer sig när inlandsis smälter och drar sig tillbaka….. Se Landhöjning och i samband med det, så SKALL de också fått lära sig vad Erosion är…..

Får väl lägga till lite som varenda elev som haft undertecknad i geografi fått lära sig. En utvidgning av allt som står i Geografiboken för 7:e klass inledande kapitel om Jorden här i Sverige. En didaktisk övning som brukar få elever att fatta att tektoniska plattorna vilar på en trögflytande vätska – skall inte gå djupare in på den biten än övningen medger:

Lärarhandledning för övning som förklarar Jordens storlek samt hur Tektoniska plattor rör sig:

Lärarhandledning 5Övning
Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.

Lärarhandledning 6:
Förklara begreppen kortfattat och nöj dig på lägre stadier att berätta att jorden längst in är som varmast och att ytan är svalare samt att den värme som finns längst in precis som allt annat vill utåt (Centrifugalkraft Visa hur en vulkan ser ut i genomskärning samt förklara genom att låta eleverna genomföra följande övning:

Övning: Skriv ut följande instruktion till skoleleverna:

Om Du tar en bok och din kompis tar en annan och ni ställer Er mitt emot varandra och håller böckerna ungefär lika högt, samtidigt som ni rör er mot varandra,
så händer ett av följande fenomen när ni för dem mot varandra:

* Böckerna kolliderar och viker sig båda
* Böckerna kolliderar och den hårdaste pressar bort eller ner den andra
* Böckerna kolliderar och glider över respektive under varandra.

De ‘effekter’ som vi människor upplever dem av att de tektoniska plattorna flyter omkring och gnager på alternativt kolliderar med varandra upplever vi som jordbävningar, vulkanutbrott etc.

—– mer behöver vi som lärare inte gå igenom före eleverna börjar läsa Fysik och Kemi. Det vi här lagt grunden för är förståelsen att det finns många vulkaner både på land och i havet. Vi kan möjligen visa på Atlantryggen. Lämpligt är att själv slå upp begreppet.

De vilsegångna fåren – ryggklapparna på COP21 i Paris och CO2-troende:

Nu börkar det tuffa klimatarbetet, GP 13 December 2015
Klart världens första globala klimatavtal, DN 13 December 2015
Romson nöjd med avtalet, DN 13 December 2015
Obama om avtalet: Kan bli vändpunkt för jorden, SvD 13 December 2015

Snurren finns det gott om:
Teknikerna som kan bli klimatets räddning, DN 13 December 2015
Det är för väl att vi människor INTE kan påverka klimatet på jorden på det sätt de CO2-troende inbillats av sk. experter som varken lärt sig grunderna för det som krävs av den som vill bygga modeller – att ha med SAMTLIGA NÖDVÄNDIGA PREMISSER; eller lärt sig något om Jorden och Jordens historia,
det är för väl att de så till den milda grad tagit misste. För hade de haft rätt, så hade de åtgärder de föreslagit påskyndat den istid vi redan är inne i 2:a skedet av upptrappningen mot!

Read Full Post »

Var fanns alla dessa som tror på Klimathotet som vore det religion trots att det är så långt från sanning som tänkas kan. Förvisso kan en del förklaras med att Greenpeace hippies lyckats infiltrera medier och politik så att många tror och trott att de varit objektiva vetenskapliga och allt möjligt annat de aldrig varit…. Greenpeace ingen världsregering

Sveriges Miljöminister Åsa Romson verkar sakna kontakt med verkligheten…. inte nog med att hon inte förstår Fotosyntes och Archimedes princip… värre än så hon tror sig veta mer än andra, men visar själv att det är tillåtet att vara dum men dumt att bevisa det.
Hur har hon lyckats doktorera utan att förstå att Verkligheten gäller inte Datamodeller….

Klockan tickar för klimatförhandlingarna i Paris.

Ett avtal skulle enligt ursprungliga planen ligga klart i kväll, men fortfarande återstår en rad stora knäckfrågor och därför skjuts nu deadline till i morgon.

I nya förslaget i går kväll hade kravet på etappmål för utsläpp till 2050 samt minskade utsläpp från flyg och sjöfart strukits.

– Sverige och EU kommer arbeta aktivt för att få tillbaka tydliga målsättningar, säger miljöminister Åsa Romson (MP).Utsläppsmål strukna ur sista avtalet, Aftonbladet 11 December 2015

Börjar från början….

Vattnets Kretslopp
The watercycle

* På ‘land’ har vi rester efter de senaste istiderna. Men Archimedes princip gäller oavsett om vi har att göra med glaciärer(som tynger ner land) eller is i Arktis (flyter i ‘havet’) eller is och glaciärer i t.ex. Antarktis där det finns såväl drivis som is på land.
…..
* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.
Fakta om jorden

Sedan kommer det allra viktigaste som varenda svensk skolelev skall ha fått lära sig för att lära in redan i 3:an eller 4:an och som upprepats många gånger innan eleven gått ut 9:an….

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parker som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.Fakta Fotosyntes

Fler som behöver läsa på det de aldrig lärde in eller har glömt….

Klimatavtalet skjuts upp, SvD 11 December 2015
Förlängd tid för klimatförhandlingar

Read Full Post »