Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljökunskap’

allvarliga effekter på livet i havet, den okunskapen lyser som ett bål i de mycket oinitierade uttalanden som kommer från FN-s sk. Klimatmöte.

Vi börjar från början. Så sent som under mellankrigstiden fanns det jättar till fiskar i världshaven och i våra svenska fiskevatten. Verkliga fiskeäventyr kunde utspela sig i Öresund vid tiden för andra världskriget. Tonfiskar på upp till 700 kilo simmade in i farvattnen och hamnade i dödliga dueller med fritidsfiskare. Men när yreksfiskarna kom till platsen var äventyret snart över och tonfiskbeståndet utrotades helt och hållet. ur ingressen till Nordens jättar blev utrotade, Världens Historia nr 18 2012 sid 62.

Det är ett av de stora problemen som världshavens levande fiskar, organismer m.m. har haft att göra med på 1900-talet. Yrkesfisket gick till överdrift och blev rovfiske. Börja hemma sa en vis kung i Sparta. Och jag börjar med att klara ut att jag aldrig någonsin skulle ta Omega 3 från krillolja. Varför? Redan år 1979 fick jag i uppdrag att översätta och renskriva utredning om krillen. Teoretiskt sett skulle krill kunnat vara bra människoföda om det inte varit för det att flera av de mest rödlistade valarna har krill som huvudföda och behöver stora mängder varje dag. Att påstå sig värna om naturen och miljön samt ta rödlistade djurs huvudföda, vilket tyvärr förekommer även längs Väst Saharas kust där Marocko bedriver en annan av dessa rovfiskeindustrierna. Det de kallar skräpfisk och rovfisk i det fallet är också det huvudföda för ett stort antal av de övriga i Atlanten existerande fiskearterna som är rödlistade eller på gränsen till att bli det.

Som om inte det vore nog, så har vår plasthyseri resulterat i att microskopiska plastpartiklar finns i allt havsvatten och hamnar i fiskar likaväl som däggdjur som isbjörnar. Som jag själv lärde mig när jag hade hand om farligt gods och import av detsamma inklusive plastråvara, så är det tyvärr så att dessa microskopiska plastpartiklar hos hanarna anrikas i fortplantingsorganen och snabbt försämrar spermiers antal och kvalité.

För övrigt har jordens fiskar och däggdjur i havsvatten levt med 15 grader varmare havsvatten redan innan vår mänskliga tid här på jorden nått någon form av utveckling. Hur vore det om FN skaffade sig riktiga specialister och inte charlataner.

Hälften av all fisk kan försvinna, SvD 7 december 2012

Read Full Post »

LOL Hur har karln nått sin position utan att lära sig att Väder, det styr inte människan över! Hör han möjligen till de priviligerade som fått hemundervisning av guvernant som var gammal redan när han var ung?

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon tillhöll förhandlarna vid klimatmötet i Doha att sluta gräla och i stället ägna sig åt att få fram pengar och enas om ett sätt att tackla den globala uppvärmningen.

-Extremväder är det nya normaltillståndet och ett hot mot den mänskliga rasen, sade Ban på tisdagen.

Ban: Vädret ett hot mot människan, GP 5 december 2012
Ban: Vädret ett hot mot människan, SvD 5 december 2012
Ban: ”Vädret ett hot mot människan”, DN 5 december 2012
Ban: Vädret ett hot mot människan, Aftonbladet 5 december 2012

Hallå – det som pågår är en helt naturlig del av inledningen till en kommande istid. Det var förutsagt för 114 år sedan att den sk. uppvärmningen som FN:s sk. forskare påstår skall komma inom 100 år skulle inträffat redan från 1898 till 1995! För övrigt är det KALLARE idag än det var mellan år 980 och 1431 i hela norra hemisfären!

inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Till att börja med kan Ni läsa om Gården under Sandet på Wikipedia Western Settlement, Engelska Wikipedia men för mer detaljerade uppgifter vänligen läs: Greenland, mnh.si.edu
mer allmän info finns här: The Viking farm under the sand in Greenland, freerebublic.com Gården låg under flygsand som täckt den samtidigt som permafrosten slog till och det var först 1991 som gården började anas.
Mycket intressant information om Gården under Sandet finns på sid 17 av Finds of Norse Textile in Greenland, unipress.dk där det nämns att gården hittades eftersom två renjägare såg stora(!) trästycken som stack ut ur permafrostens sandhögar.

Så glöm alla fantasier om att vi nu har varmare än förr i tiden. Det är ren och skär lögn som CO2-folket och de sk. forskarna presenterar. Äntlige! Efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012

Hallå Herr Generalsekreterare, Vädret styr inte människan ett dugg över! Inte heller klimatet.

Vi börjar med det enkla:
Era sk. forskare har ”korrigerat” CO2 värden uppmätta i helt olika biotyper och under helt olika naturliga klimatförhållanden utifrån värden mätta på vulkanöar…… Hur står det till med naturvetenskapliga och geografikunskaper???

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”

Vulkanen snillena, för de måste verkligen vara snillen eller hur:-) , använder sig av är Mauna Loa på Hawaii. Alltså en aktiv vulkan…. och varför använda den som huvudkälla? Jo för att snillena tror att den befinner sig så långt från utsläpp som möjligt och att CO2 värden som uppmätts där är mer troliga och stabila. Tro det den som vill och kan sin vetenskapsteori tillräckligt väl för att göra kontroll av vilka premisser som behövs vara uppfyllda för att den hypotesen skulle kunna vara sann. Första premissen att CO2 värdet på Mauna Loa skulle kunna vara riktvärde är att man fått fram exakta naturliga variationen för vulkanens utsläpp av CO2 värden de senaste 250 åren är inte uppfyllt. Alla andra premisser som samtidigt krävs uppfyllda är därmed ointressanta. CO2 folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011

Sedan går vi över till det där med Väder.

Förutsättningar för jordens väder
* Jorden snurrar runt solen i en eliptisk bana samtidigt som den vobblar och på grund av månens dragningskraft har en lutning som ger oss årstider.

* Som nämnts ovan har jorden ett stort antal vulkaner. Dessa och andra naturliga processer står för varierande mellan 90 och 99 % av alla utsläpp av CO2.

* Kolets kretslopp är en helt naturlig process som inkluderar att vi människor tillförs syre så att vi kan andas genom att CO2 i kretsloppet krävs för Fotosyntes Utan detta skulle inte vi människor kunna leva på vår jord.

* Det har inte förekommit extrem avsmältning på senare åren. Vi har inte uppnått den starka avsmältningen som skedde i såväl Arktis som Antarktis år 1956. Då var istäcket över Arktis respektive Antarktis mindre en en fjärdedel av dagens! Finns dokumenterat i ett stort antal vetenskapliga mätningar i form av avhandlingar, artiklar och populärvetenskaplig litteratur. Vänligen besök närmaste Universitetsbibliotek.

* Dagens istäcke ökar precis som det alltid gör denna årstiden i Arktis. I förrgår 3 december 2012 hade varje isbjörn 474,737 KVADRATKILOMETER att ensam husera på om vi fördelar den uppmätta isytan! Vilket är nästan exakt 25 KVADRATKILOMETER MER PER ISBJÖRN ÄN de hade 23 december 2010.

Dagens tabell:

The latest value : 10,444,219 km2 (December 3, 2012), Data of Sea Ice Extent 3 december 2012, IARC-JAXA information System, IARC UAF PO Box 757240 Fairbanks Alaska
Kanske vore det på tiden att FN anlitade riktiga experter som utöver sina egna specialiteter även kan som minst grunderna för Naturvetenskapliga ämnen inklusive lärt sig att inte blanda samman Median, 3 sorters medelvärden varav ett där de klippt extremvärden med varandra och presentera denna fruktkompott av päron, vildäpplen, Weldyäpplen och sviskon som vore de ett gylleneäpple. För gylleneäpplen är många gånger rötna inuti!

Sedan undrar jag om herr Generalsekreterare liksom sina sk. specialister har glömt bort Archimedes princip 😛

Tillägg 02.25 6 december 2012
Chatta med miljöminister Lena Ek, SvD 5 december 2012
Världens koldioxidbov ska börja tvätta sin olja, SvD 5 december 2012 Vet inte om man skall skratta eller gråta. Försöker de lösa ett icke existerande problem (se nedan) med att skapa ett annat och verkligt miljöproblem som kommer kosta skjortan när det ‘tvättvattnet’ skall renas innan det går att släppa ut i naturen? Har de ordnat lagringsutrymmen för närmaste 1000 åren? Så stora mängder förorenat vatten som måste renas med såväl biologiska som kemiska metoder plus elektrolytisk rening. Gratulerar till att visa sin absoluta okunnighet om verkligheten….
Se även ”Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.
Nya försök av CO2-folk att ljuga, Norah4you 7 maj 2012

Läs även: Konsensus om CO2 saknas helt, Norah4you 20 maj 2010

Read Full Post »