Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöhotet’

ens det som en vanlig svensk skolelev i 9:e klass måste lära sig i ämnen som geografi, kemi, fysik, biologi och samme forskare använder sig av statistik a la skräckmodeller som vi som läst statistik på universitetet läste på grundkursen i Huffs ‘Hur man ljuger med statistik’, då hjälper det inte om forskaren ingår i FN-s klimatpanel än mindre om samma undermåliga kunskaper lyser igenom i hans/hennes kollegors sk. vetenskapliga arbeten.

Svensk skolelev 9:e klass har redan i de lägre årskurserna ha läst om vattnets kretslopp. En svensk gymnasieelev skall härutöver klara av:
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om fotosyntesens och respirationens betydelse för de naturliga kretsloppen
……
ha kunskap om växtnäringsämnenas kretslopp
ha kunskap om vattnets och luftens betydelse för livsprocesser
ha kunskap om de fysikaliska lagar som styr de globala kretsloppen
ha kunskap om geologi och jordartsbildning, om hur mineraler och bergarter bildats samt om deras egenskaper
……
.” Kretslopp kursplan Skolverket

Svenska 9:e klassare skall utöver mycket annat som t.ex. tektoniska plattor och olika sorters erosion lärt sig så mycket att de klarar av: ”…..– ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och förändrar landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen,” Kursplan för geografi, Skolverket

För att inte tala om att alla svenska skolelever skall känna till landhöjning, istider m.m. Se t.ex. Landhöjning svensk text, Norah4youhistory Miljöfrågan-klimathotet/Arktis Historia, Norah4you
citat från första sidan Miljöfrågan-klimathotet: ”GRÖNLANDS HISTORIA:
Mer än 3000 fast bofasta fanns där under den tiden. Senaste skriftliga dokumentation på kontakt mellan grönlänningar och Katolska kyrkan går fram till 1551, då talar jag inte bara om påvebrev. Enligt ett samtida dokument som jag kommer att presentera i Grönland och Grönlänningarna med underrubrik det ‘försvunna’ folket, så skedde ‘nödräddning’ av Grönlänningar till det amerikanska fastlandet 1435.

På den tiden grönlänningarna levde i Västerbygden, så fanns det stora ängar samt även skogar(!) på Grönland och öppet vatten upp till t.ex. Ruin Island. Till Ruin Island seglade grönlänningarna om avsiktligt eller av misstag är osäkert, men artifakter som hittats samt kartor fram till 1490-talet, visar att klimatet i den delen av Arktis förr var varmare än nu.

Det finns en farm som redan runt 1300-talets mitt fick överges p.g.a. permafrosten som slog till under den sk. Lilla Istiden. Farmen som brukar kallas Gården under sanden (förkortad GUS) har inte varit möjlig att gräva ut förrän de sista 20 åren av 1900-talet då delar av gården åter sluppit ur permafrostens täcke.

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today. sid 40 Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet,
a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997” Miljöfrågan-klimathotet, Norah4you

Men det är ändå bara toppen på isberget som de sk. forskarna i FN-s klimatpanel glömt lära in när det lärts ut under deras utbildning. Det som är värst är att de försöker få folk att tro att t.ex. 2 mätstationer på Hawaiöarna räcker för att täcka hela den övärldens olika biotoper och klimatförhållanden. Annan galenskap är att de korrigerar äldre data, och även senare, då datan inte stämmer överens med vad de förmodar den borde vara.

Som jag skrev 19 maj: ”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Sug på detta och förklara sedan vetenskapliga bevisningen för att korrigeringar som gjorts är korrekt gjord hänsyn tagen till biotopsituation och hur observationsplatsen/platserna förflyttats genom åren:
”Röda staplar anger år som varit varmare än genomsnittet, blå staplar kallare. Den svarta kurvan visar mer utjämnade variationer på 10-årsskalan. Stockholms temperaturserie har här omräknats med hänsyn tagen till att staden har växt, och därigenom blivit varmare. Därmed återges på ett så rättvisande sätt som möjligt de verkliga variationerna i klimatet. Medelvärdet på 5.75° avser den ursprungliga, mer lantliga miljön.” http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/faktablad_stockholm.pdf

Sug vidare på karamellen. För liknande förfalskningar av uppmätta data förekommer runt hela jordklotet: Läs först inledningen av blogginlägget ‘Something hinky this way comes ncdc data start diverging from giss på
Wattsupwith that.com gå ner till signaturen evanmjones inlägg:
But what is the difference between GISS, HadCRUT and NCDC ? Do they use data from different monitoring stations ? Do they have differnt methods of making up their data….oops, I mean different methods for analysing their data ? What`s the difference ?

I would have thought there is only the need for one group to monitor the worlds surface stations ?? I`m sure there’s a good reason ?

Well, believe it or not, it’s like this: NCDC takes its data and adjusts it (much controversy there). GISS takes the fully adjusted NCDC data and ”unadjusts it” via some strange algorithm and then applies its own adjustments to the mangled results. Why they do not simply start off with NCDC raw data is a mystery for the ages.”
—– slut på citat från Miljöhot-konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009

Då har jag ännu bara skrapat på ytan…..

FN-s klimatpanel behöver konkurrens, GP 2 december 2009
Klimatforskare lämnar sin post efter läcka, DN 2 december 2009

Read Full Post »