Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöhot’

English text
Allt går att sälja med mördande reklam. Även falska temperaturuppgifter från mätningar i äldre tider. Förvisso kan det finnas anledning att ta hänsyn till städers, t.ex. Stockholms framväxt. Men det är viktigare att se exakt var, plats och biotopsituation, temperaturobservationer gjorts under åren än att ENBART presentera korrigerade värden utan relevans och bevis för att de har ett faktiskt vetenskapligt värde!

Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Sug på detta och förklara sedan vetenskapliga bevisningen för att korrigeringar som gjorts är korrekt gjord hänsyn tagen till biotopsituation och hur observationsplatsen/platserna förflyttats genom åren:
”Röda staplar anger år som varit varmare än genomsnittet, blå staplar kallare. Den svarta kurvan visar mer utjämnade variationer på 10-årsskalan. Stockholms temperaturserie har här omräknats med hänsyn tagen till att staden har växt, och därigenom blivit varmare. Därmed återges på ett så rättvisande sätt som möjligt de verkliga variationerna i klimatet. Medelvärdet på 5.75° avser den ursprungliga, mer lantliga miljön.” http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/faktablad_stockholm.pdf

Sug vidare på karamellen. För liknande förfalskningar av uppmätta data förekommer runt hela jordklotet: Läs först inledningen av blogginlägget ‘Something hinky this way comes ncdc data start diverging from giss på
Wattsupwith that.com gå ner till signaturen evanmjones inlägg:
But what is the difference between GISS, HadCRUT and NCDC ? Do they use data from different monitoring stations ? Do they have differnt methods of making up their data….oops, I mean different methods for analysing their data ? What`s the difference ?

I would have thought there is only the need for one group to monitor the worlds surface stations ?? I`m sure there’s a good reason ?

Well, believe it or not, it’s like this: NCDC takes its data and adjusts it (much controversy there). GISS takes the fully adjusted NCDC data and ”unadjusts it” via some strange algorithm and then applies its own adjustments to the mangled results. Why they do not simply start off with NCDC raw data is a mystery for the ages.”

Så allt går att sälja och fås att svälja när klimatfantasterna använder cirkelbevis, dvs obevisade antaganden som varande fakta för att bevisa att klimathotet förekommer, och i förlängningen använder sig av ‘korrigerade värden’ vars korrekthet saknar bevis och absolut inte tar hänsyn till att temperaturer kan variera även på två mycket närliggande platser om den biotopiska och geologiska situationen är avvikande. Två mycket närliggande platser? Ja i Stockholms fall ovan har man glömt bort att Uppsala förvisso ligger nära, men inte intill och att Stockholm ligger vid inloppet till Mälaren dvs kustnära och Uppsala ligger i inlandet. För att inte tala om alla andra geologiska variabler vars inverkan på temperaturer som de sk. forskarna inte tagit hänsyn till.
Läs även Sanning och konsekvens klimathotet, Norah4you, 1 jan 2009
Läs också om snurren som gör utspel utifrån obevisade antagandet om klimathotet:
Åsa Westlund EU-parlamentariker, krav på skotrar och gräsklippare, Expressen
Ulvskog utspel Newsmill.se 9 maj 2009

Read Full Post »