Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöfrågor’

med någon som verkligen står för traditionella Centerpartivärden som miljö, rent vatten och levande landsbygd; som bevarad ej ifrågasatt arvsrätt där barn har möjlighet att ärva och driva vidare såväl jordbruk som småföretag (viktigt om Hela Sverige skall leva), om reglerad invandring utifrån av Riksdagen fastställda regler som absolut inte ett parti som aspirerar på att sitta kvar i Riksdag och Regering bör uttala sig emot, o.s.v.

Omformuleringar i Orwellsk 1984-anda för att Stureplanscentern fortsatt skall vara med på tåget är ingen lösning. Lööf glömde bort att de viktigaste bitarna för en partiledare är:

* Lyssna på gräsrötterna i partiet
* Våga sätta stopp för allt som strider mot svenska Grundlagar och svenska lagar.
* Vara bromsare på tåget likaväl som den som när tåget väl skall avgå våga elda och få upp ångan utifrån vad gräsrötterna, inte pajaser som saknar kunskap om vad de olika ismerna står för, kan acceptera som en utveckling.

Annie Lööf gjordes en björntjänst av de som föreslog henne till Centerns partiledare. Hade troligen, inte säkert, blivit en bra partiledare om hon fått stå på tillväxt några år med bra mentorer och genomförd ledarutbildning A + B som grund. Det räcker inte att kunna prata och se skapligt snygg ut. Sverige är inte Hollywood även om en del media tycks tro detta ibland….

Majoritet ser Lööf som en belastning, GP 24 februari 2013
Annie Lööfs usla siffror före mötet, Expressen 24 februari 2013
Majoritet ser Lööf som en belastning, SvD 24 februari 2013
Majoritet ser Lööf som en belastning, DN 24 februari 2013
Centerns ledare tappar stödröster, DN 25 februari 2013
Bara varann Centersympatisör har förtroende för Lööf, Aftonbladet 25 februari 2013

Read Full Post »

är inte i sig att Centerpartiet parkerat sig under 4%-spärren till Riksdagen.

Både C och KD under riksdagsspärren, GP 17 februari 2013
Fortsatta problem för småpartierna, GP 17 februari 2013
Alliansen kan bättre, GP 17 februari 2013
SD backar -C och KD under riksdagsspärren, DN 17 februari 2013
Miljöpartiet tredje största parti i senaste Sifon, Sveriges Radio 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, SvD 17 februari 2013
MP växer – kan bli kungamakare, SvD 17 februari 2013
SD backar -C och KD under riksdagsspärren, DN 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, Aftonbladet 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, Skånskan 17 februari 2013

Det är illa nog för Centerpartiet, och för Alliansen, att Centern inte får mer än 3,6% i opinionsmätningarna. Men det är inget mot det allvarliga problemet att Centerpartiet har en ledning, såväl Näringsminister Annie Lööf som Per Ankersjö, Johan Linander, Aphram Melki Järfälla (C) och Tage Gripenstam Södertälje (C), och den i media ofta framträdande Fredrick Federley,
har helt tappat kontakten med sina rötter.

Ett parti har en bas som består i partiets historia, partiets historiskt största frågor samt i den väljargrupp som valde partiet i senaste Riksdagsval och/eller Kommunalval. Det Centerpartiets nuvarande ledning gör, är att glömma allt vad ‘Hela Sverige skall leva’, Miljöfrågor (utom möjligen att framföra de falska CO2-hotuppgifterna som fortfarande härskar hos många politiker) samt att det historiskt från det att Bondeförbundet blev Centerpartiet (och innan) fram till senaste riksdagsvalet var i icke storstadsområden som Robertsfors, Västerbotten, ett gammalt brukssamhälle i Västerbotten där Centern hade sitt starkaste fäste i rikdagsvalet 2010. I Robertsfors fick Centerpartiet 20,7 % av rösterna. Att Gällivare som inte heller är storstadsområde hade Centerns lägsta siffra vad gäller andel röster i valet, 1,7 %, förändrar inte bilden. Gruvarbetarområden i Sverige har av tradition alltid varit röda i en eller annan form. Om man tittar på kommunalvalet, så hade Centerpartiet sitt starkaste kommunala fäste i Mönsterås, 40,4 %. Långt över procentsiffran som Centerpartiet fick i Mönsterås kommun i Riksdagsvalet.

Det är där som det gamla uttrycket: Den som inte känner sin historia, kan inte heller spå sin framtid. är något som slår hårt mot Centerpartiet. Samma gäller att dagens ledande Centerpartister missat att haka på det de äldre partikollegorna som drivit Miljöfrågorna långt innan Miljöpartiet bildades lämnat vidare vid stafettöverräckningen till den yngre generationen. Det verkar som om de unga, alltför unga i flera av fallen, i Centerpartiets ledning aldrig lärt sig något annat substansiellt om miljöfrågor utöver Kärnkraftsfrågan och CO2-hotsfantasierna. I senaste fallet har Centern till och med missat att kommentera de stora rapporter som danska och norska forskare separat presenterat under senaste 7 månaderna. T.ex.
Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, Nature Volume: 493, page 489-494
m.fl. som helt eller nästan helt kört över de sk. forskarna som IPCC använt sig av i CO2-hotfrågan.
Varför har Centerpartiet lämnat walk over för Miljöpartiet, som självfallet (!) växer när miljöfrågor släpps av Centern?

Samma problem med okunskap om sitt partis historia, om än jag förstår att det finns en hel del som många vill glömma eller tala tyst om när det gäller Bondeförbundets första halva av 1900-talet. Läs i det fallet gärna: När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012 , som vållar dagens Centerparti stora problem i och med att den ledande klicken, kanske för att de tror att de gör rätt i förhållande till sina numera avlidna partiföregångare?, fortsatt vill driva frågan om öppna gränser och fri invandring.
– Men det absolut viktigaste är att vi tar striden för fri invandring, säger Per Ankersjö (C), som ledde gruppen som skrev förslaget. Slutstriden om Centerns idéprogram är i full gång, Aftonbladet 15 februari 2013 Där far Ankersjö m.fl. helt ut på tunn is och lämnar sina väljare på fastland att välja om inför valet 2014 – antingen trots inre motstånd rösta på Sverigedemokraterna, vilket torde bli resultatet i många småkommuner i landet där arbetslösa, unga eller långtidsarbetslösa medelålders, sett att riksdag och regering trots stora problem med bostadsbrist samt arbetstillfällen kräver att kommunerna skall ta emot (och integrera) fler asylsökande samt invandrare som fått uppehållstillstånd än vad kommunerna får ersättning för och anser sig orka med. Samtidigt är det knappast kring Stureplan som Centerpartiet vinner väljare. För varje ny väljare som Stureplanscentern ‘värvar’, så förlorar Centern 2-3 väljare i landet till soffan av de som inte redan tagit klivet över till Miljöpartiet.

Ärligt talat undrar jag, moderat väljare, om flera i Centerpartiets nuvarande ledning är Centerpartister i själ och hjärta. Varför har de helt glömt bort att driva frågan om Rent Vatten? Centerns stora problem är att Centerns ledning inte verkar vara medveten om sina problem eller strunta i dem. Det straffar sig i längden.

Read Full Post »

I samband med Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän i slutet av 1930-talet gjordes terrängunderökningar, avvägningar, jordborrningar, inmätningar och analyser som visade på en hel del av de problemområden, för byggnation eller rättare sagt icke samt där det även var olämpligt att dra vatten- och/eller avloppsledningar pga skredrisk… Större delen av den undersökningen var klar 1939. Det har gått lång tid sedan dess. OM man från ansvarigt håll hade gått tillbaka och läst de gamla geologiska undersökningarna, så hade en del av det som nu är aktuellt redan åtgärdats. För övrigt hade man aldrig byggt den delen av E6:an som rasade vid Munkedal. Det sa min far, som var den som gjorde de geologiska undersökningarna redan när man började diskutera den dragningen att där inte bara var stor skredrisk utan att man borde gått in i berget för att säkra vägen.

Så det där med ny teknik. Den nya tekniken bygger på samma tekniska principer som den två på Göteborgs VA-verk tog fram i början av 1950-talet för att genom att skicka signal ner i jorden och få ‘retur’ i form av avvikelser där ledningar var trasiga och/eller där området under jorden hade viss typ av geologiska problem som måste åtgärdas. De två är döda. Den siste, min far, dog för fyra och ett halvt år sedan. Dokumentation av tekniska principen finns i arkiven för Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1951-52…..

Riskerar att kana ner i havet, GP 25 juli 2012
Fler farliga områden hittas med ny teknik, GP 25 juli 2012
Skredrisk längs Bohuskusten, Expressen 25 juli 2012
Skredrisk längs Bohuskusten, SvD 25 juli 2012

Fler, säkert. Men flertalet av de värsta skredområdena var kända av Länstyrelsen i Göteborg och Bohuslän redan 1940! Skall vi sedan titta på området längs Göta Älv, så finns den utredningen publicerad i korthet i ett av VA-verkets utgivna skrifter från första halvan av 1940-talet. Att man inte hann göra något åt riskerna innan Surte och Götarasen torde till stor del ha berott på bristande pengar under slutet av och efter Andra Världskriget. Men kännedom fanns.

Read Full Post »