Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Migrationsminister Tobias Billström’

Att media och en och annan politiker som vill visa sig på styva linan politiskt korrekt vinglar utanför och i stället visar sin okunskap om svenska ord och uttryck, idiom m.m. Må vara dem förlåtet. Har de gått i en skola efter 1970 när Elevens val blev viktigare och viktigare än ordkunskap och ordförståelse, så förklarar det saken. Tyvärr alltför väl. Det är dumt att vara dum, ännu dummare att visa att man är det ‘kära vänner’ i media och politiska kretsar.

Hur hade det varit om någon innan de tvingat Billström att be om ursäkt för att han använt svenskt idiom på ett klumpigt oetiskt sett, absolut inte rasistiskt, om de hade slagit upp i Svenska Akademins ordlista för att ta reda på vad ‘blåögd’ står för? Allt för enkelt så det har de hoppat över 😛

Blåögd Adj (*även bildlikt) troskyldig. Källa: SAOL på nätet.
Blåögd med blå ögon; (bildl.) troskyldig, verklighetsfrämmande, naiv, godtrogen, okritisk, lättlurad (motsatsord: (bildl.) cynisk) Källa Svensk synonymordbok

Att sedan en enda en som sitter i Sveriges Riksdag kan med att visa att han/hon inte lärt sig skilja på vad ”blond och blåögd” stått för de senaste 100 åren (kanske dessförinnan också, svårt att bevisa) i Sverige från det rasbiologiska tänkandet som nazisterna använde när de talade om de nazisterna trodde vara ‘Arier’ – något som aldrig funnits annat än i fantasivärld som för all del fanns i vissa utopiska drömmares berättelser om folk någonstans långt bort och sedan återskapades av svenskar i socialdemokratiska partiet respektive Bondeförbundet, det säger tyvärr allt om okunskapen och oviljan att ta till sig verkligheten inte de fantasier som Rasbiologiska institutet stod för i dåtidens politiska värld – inte svenskars verklighet. Då som nu okunniga politiker och sk politiskt korrekta. Stor skam över de som försöker få blond och blåögd till varande någon modell på tänkt svenskhet och därmed rasistiskt att säga.

Ställ Er i skamvrån själva! Läs sedan: När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012 för en sak står klar – det är pga att svenska politiker, undantaget kommunisterna och en del liberaler i Folkpartiet, vägrat att göra upp med vilka som stod bakom de rasistiska tankegångarna i Sverige fram till 1943/44 som flera av Er som hoppar på Billström ännu inte fått in hur verkligheten såg ut. Det var ledande socialdemokrater som förde fram tankegångarna mest. Verkligheten inte efteromskrivning i form av historierevisionism är det som gäller!

Stoppa medias häxjakt. Billström uttryckte sig klumpigt, oetiskt och olämpligt. Men det innebär inte att killen skall behöva springa gatlopp mellan okunniga som hackar på honom eller bedriver häxjakt. Häxjakt är förbjuden i Sverige. Mobbning och trakasserande är också förbjudet. Yttrandefriheten och Tryckfriheten är Grundlagsfästa för ALLA – inte bara för politiskt korrekt tänkande.

Billström bad om ursäkt igen, GP 21 mars 2013
Tobias Billström pressades i riksdagen, Expressen 21 mars 2013
Statsvetare: ”Billström som Schwarz med gult kort”, SvD 21 mars 2013 Det är illa ställt när någon blir statsvetare utan att ha lärt in OCH visat sig förstå vad som står i Regeringsformen och andra svenska grundlagar! BAKLÄXA!
Billström bad åter om ursäkt, DN 21 mars 2013
Tobias Billström (M) pressades i riksdagen, Aftonbladet 21 mars 2013
Billströms prat och andras tigande, SvD ledarsidan 20 mars 2013

Se även Gäller yttrande och tryckfrihet, Norah4you 20 mars 2013

Det är mer än hög tid att vi svenskar får Författningsdomstol. Lika hög tid att vi återupprättar kunskapsskolan utifrån verklighetens historia inte revisionisternas!

Read Full Post »

bara för inbäddade journalister och för journalister som olagligt tar sig in i krigszoner? Jag bara undrar.
Förvisso var Billströms uttalande höjden av oetiskt klantigt. Men rasistiskt? Inte som jag uppfattar det.
Skälet till att jag inte uppfattar det som rasistiskt är att om han har rätt, att det i första hand är landsmän till sk. papperslösa som ställer upp, så är det ju inte frågan om annat än att Billström möjligtvis på sitt mycket egenartade aviga sätt vill peka på en kulturell skillnad i att ta hand om sina egna. Skulle det kunna upplevas som negativt och rasistiskt vad det gäller de som gör det?

Alldeles oavsett att jag inte på något sätt kan förstå än mindre försvara att någon gömmer person som av svensk domstol utvisats och som begår lagbrott genom att avvika, så är det två helt olika frågor. För enligt svensk grundlag får ingen diskriminering ske (Regeringsformens 1 kap 2§) och alla som i andra sammanhang gömmer brottslingar eller medverkar till att brottslingar håller sig utom lagens räckhåll, begår ett brott. Är inte säker på att en Författningsdomstol skulle anse det vara annorlunda, så länge vi har våra nuvarande grundlagar i den text som finns, när det gäller att gömma undan andra. Men det hör inte hit. Det är en fråga som hör hemma i lagstiftande församling dvs Riksdag och inte i media.

Den andra frågan är hur olika grupper människor som lever i Sverige har olika synsätt vad gäller att ta hand om sina egna. Vi har tyvärr rent generellt i Sverige alldeles för många som inte bryr sig om sina släktingar, än mindre sina egna åldriga föräldrar. I många länger och i familjer som bott i mer än två generationer i Sverige lever annat synsätt kvar. Det har inte ett dugg med rasism att göra, inte heller med frågan om öppna gränser och absolut inget som borde kunna räknas som rasistiskt. Vi behöver inte gå mer än 50 år tillbaka i vår svenska historia för att hitta en tid då det inte var viktigast att svensken var politiskt korrekt men även på den tiden hade svensken ett behov av att känna sig bättre och levande i ett bättre land än alla andra.

Idag har vi en tid då det ‘gäller’ att uttrycka sig politiskt korrekt så man inte sårar andra, dvs förutsatt att man inte är journalist – då går det ju att såra vissa (media har ju ofta egen syn på lagar). Samtidigt anser sig journalister ha rätten t.o.m. att riskera Rikets säkerhet om det är så att journalisten anseende sig som politisk korrekt vill hävda sin yttrandefrihet och sin tryckfrihet – trots att det i båda fallen finns likhet inför lagen (Regeringsformens 1 kap 2§ och samma undantag för yttrandefrihet och tryckfrihet oavsett vad man har för yrke, journalist eller politiker. Att dumma, oetiska och oförsvarliga saker sägs i båda fallen, gör inte det ena till rasistiskt och stridande mot yttrandefriheten och det andra till försvarbart. Båda yrkesgrupperna bör tänka på vad de säger i det offentliga ljusets strålkastarsken.

Reinfeldt vill inte prata Billström, GP 20 mars 2013 Varför skall han det. Billström uttryckte sig klumpigt och oetiskt – men även en minister har yttrandefrihet på samma sätt som alla andra i landet. När Reinfeldt tagit avstånd, vilket han gjorde från Billströms sätt att uttrycka sig, så borde det räcka för media. Reinfeldt var skarpare än vad politiska ledare brukar vara.
Reinfeldt vägrar prata mer om Billström, Expressen 20 mars 2013
”Som provanställd efter sex år på jobbet”, SvD 19 mars 2013
Svenskheten måste få en ny innebörd, Qaisar Mahmood på SvD kultur 2013 Qaisar Mahmood har helt missuppfattat vad svenskhet är – det är precis som i alla andra länder det avtryck i form av seder, kultur (ja vi har flertusenåriga seder även om de inte är så ärorika som en del andra länders), traditioner, uttryckssätt och sist men inte minst samma Yttrandefrihet och Tryckfrihet för ALLA inte bara för vissa oavsett var de kommer ifrån eller vilka positioner de uppnått. I Sverige gäller svenska Grundlagar. Att ens föreslå att svenskhet inte skulle få ta med etnicitet – det är skrämmande odemokratiskt. För Sverige har under årtusenden fått många invandrare och det är folket som bott här oavsett om deras anfäder för tusen år sedan var norrmän, finnar, ester, tyskar, danskar, italienare, flamländare eller andra som tillsammans gett oss den svenskhet vi har. Inte något som några som kommit skall försöka ändra på här och nu för att det enligt deras uppfattning är rasistiskt att inte ha deras egen politiskt korrekta ordförståelse av hur svenska lagar och ordsinnehåll/innebörd borde vara! Hela inlägget är rasistiskt mot alla oss som är svenskfödda. Där går han långt över gränsen vad som är rasistiskt. Observera att det enligt Regeringsformens 1 kap 2§ inte finns något undantag som gör det möjligt att bara kalla något rasistiskt för att den/de drabbade inte är svenskfödda av svenska föräldrar. Rasism är rasism även om det är svenskar som drabbas av påhopp av obetänksamma yttranden.
Bräckligt stöd för Tobias Billström, DN 20 mars 2013

Tillägg: Näste att göra bort sig är en ‘statsvetare’…… Billström kan sänka M i nästa val, statsvetare Marco Nilsson på SvD Brännpunkt 20 mars 2013 EN STATSVETARE BORDE HA LÄRT SIG ATT YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN GÄLLER ALLA LIKA MYCKET! Han borde dessutom ha lite mer ordkunskap och ordförståelse om han skall vara trovärdig på sin post! Olämpligt oetiskt o.s.v. är en sak men att påstå att det är rasistiskt, och att det skulle sänka Moderaterna, det säger tyvärr en hel del om hans kvalifikationer oavsett akademiska meriter.

M-kollegor ställer sig bakom Billström, SvT 20 mars 2013 Det gör de rätt i! Yttrandefriheten gäller lika för alla i Sverige – det är inte politisk korrekta eller media som avgör hur våra Grundlagar skall tolkas. Det är av svenska medborgare valda ombud i Sveriges Riksdag som i enlighet med Regeringsformen avgör om Grundlag ändras genom beslut i två omröstningar med mellanliggande val.
FÖRVALTNINGSDOMSTOL PER OMGÅENDE BEHÖVS!

GP-s ledarsida är naiva (blonda och blåögda med andra ord) Men den som sagt A måste också säga B. Papperslösa som levt länge i Sverige, svårt sjuka som blivit beroende av svensk sjukvård och barn som gått flera år i svensk skola måste till sist få stanna av humanitära skäl. Det är inte konsekvent. Men humanitet sätter människor före principer.
Billström är inte enda problemet, GP ledarsidan 20 mars 2013 De är så långt ifrån verkligheten som tänkas kan. Hur kan någon fortsatt föreslå att de som fått avslag på att stanna i Sverige skall få mer rättigheter än oss andra? Senast igår fick jag efter hjälp för nästan 2 år sedan av Socialstyrelsen som fann att min begäran om tandvård pga tandlossning inte ens fanns inskriven trots att jag lämnat in den två gånger, reda på att man nu skall skicka kostnadsberäkning till sin förtroendetandläkare. Kostnadsberäkning för akuta nödvändiga åtgärder pga tandlossning och hål som vi som går på Försörjningsstöd inte får ett öre till om det inte är akut värkande(!) Inte får vi ett öre innan det godkänts så inget får göras innan det är godkänt. Inte får vi ut pengar i förväg för medicin och läkarvård utan de får vi ligga ute med tills de i bästa fall om man har bra handläggare kan fås tillbaka någon vecka efter att pengarna lagts ut, i värsta fall först utbetalningstillfället månaden efter. Mycket lätt för oss vanliga svenska medborgare när vi lever under existensnivå. De följer inte ens lagen korrekt. Inte för oss.

Read Full Post »

skall betala för att de som fått uppehållstillstånd och enligt de Mänskliga Rättigheterna har rätten att få återförenas, skall få göra detta utan att de som får hit sin familj själva skall stå för uppehållet och kunna försörja sin familj när den kommer. Jag har noga läst igenom Asyllagen. Det finns inget i asyllagen SFS nr: 1994:137 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, uppdaterad t.o.m. SFS 2011:331 som säger att det är en förmån som de som fått asylrätt i Sverige, eller fått tillfälligt uppehållstillstånd medan deras ärende utreds eller de överklagar ett nej, skulle ha rätt att kräva ekonomiskt stöd för.

Vad är ordkunskap kära advokater? Hur skulle det kunna vara ministerstyre att uttala sig för krav på motprestation att kunna försörja sig och sin familj samt ha egen bostad?
Billström tangerar gräns för ministerstyre, Emma Persson och Per Stadig advokater vid Borgström & Bodström advokatbyrå AB på SvD Brännpunkt 7 februari 2013

Sist jag kollade våra Grundlagar är det Regeringen som lägger fram propositioner, riksdagsmän som lägger fram motioner och svenska Riksdagen som beslutar om ändring i lagstiftning. Det som inte finns med i lagstiftningen kan möjligen diskuteras och läggas förslag till ändringar. Det kan aldrig kallas ministerstyre!

Read Full Post »

mot gamla sjuka och andra som har det svårt i vårt samhälle, att inte vilja diskutera prioritering för att de som byggde upp vårt samhälle, och bland dem var det många som kom som arbetskraft från främmande länder under 50-70 talet samt andra här som under stora uppoffringar som innebar svåra ekonomiska förhållanden och långa vägar mellan familjemedlemmar flyttade dit där Sverige behövde arbetskraft under de sk. välfärdsåren, att inte våga ta diskussionen om hur den svenska ‘asylpolitiken’ utvecklats.

Det är inte humant mot de unga och de långtidsarbetslösa eller ens mot alla de som trots att de har välbetalda jobb inte får en chans på bostadsmarknaden att fortsatt prioritera upp de som inte fötts här för att de söker asyl samt de som inte fått uppehållstillstånd. Jag bryr mig inte om var på jorden en människa är född, men vi måste börja inse att det allmännas pengar räcker inte till allt.

Här diskuteras det att prioritera integrering av nyanlända asylsökande som enligt en del t.o.m. bör få gå före alla andra, oavsett var dessa alla andra är födda så har alla som äger rätten att kalla sig svenskar eller fått rätten att stanna här Grundlags skyddade rättigheter som sätts å sido av politiskt korrekta som inte ens vill höra på. Penilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och integrationspolitisk talesperson, anser att ”det är anmärkningsvärt att Moderaterna nu går ut med kravet att färre människor ska få en fristad i Sverige”, framhåller hon i en skriftlig kommentar.

Enligt henne ligger problemet i att integrationen inte fungerar som den ska, med alltför lång tid från ankomst till egen försörjning, inte i första hand på grund av asyl- och anhörigmottagandet.
Moderaterna vill minska invandringen, Svt.se 2 februari 2013 Det löser inga problem att som Kristdemokraterna m.fl. hävda att det tar ”alltför lång tid från ankomst till egen försörjning”, när det för de många som är födda/uppväxta här, oavsett var deras föräldrar kommer ifrån, eller för de ännu fler som är nationaliserade svenskar som fått svenskt medborgarskap är ett avgrundsstort problem att komma fram till egen försörjning pga det inte finns tillräckligt med jobb. Inte finns det bostäder heller till alla unga/medelålders som är beredda att flytta långa sträckor till där det finns jobb.

Ser man inte var problemet ligger, för lite jobb på många håll och svårt för de som är beredda att flytta för att läsa vidare eller ta ett nytt jobb, så skapar man genom att förneka de problemet ett allt ökande integrationsproblem för de som inte redan räknas som svenskar eller fått svenskt uppehållstillstånd. Man löser inte ens problemen med avsaknaden av tillräckligt med dagisplatser genom att tränga in fler och fler barn i redan befintliga grupper. Förvaringspolitiken har aldrig varit hållbar ens när det gällt ”vuxendagis” där många arbetslösa skyfflats in under åren i sk. ‘åtgärder’…. än mindre gäller det när det enda som finns för de som söker asyl är förvaring. Inse verkligheten. Lös de verkliga problemen och lös dem först. Det räcker inte att klappa sig själv på axeln och stolt tala för att Sverige minsann skall hjälpa alla. Hjälpa, ja. Men det finns många sätt att hjälpa och de som lever i flyktingläger har större hjälpbehov än de som betalar stora summor för att få komma hit.

Jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att rösta på Sverigedemokraterna. Därmed inte sagt att jag inte förstått den oro som svenskar, infödda sedan generationer och många av de invandrare som kom hit och gjort rätt för sig under åren, känner när det finns politiker som glömt bort att samhällets pengar i första hand skall gå till att trygga tillvaron för ”våra egna” gamla, sjuka, hemlösa, arbetslösa och andra.

Man kan inte i längden tro att det är ur Pandoras ask pengar skall flöda som en vattenfontän när det inte finns pengar nog, eller prioriteringar inte görs, för att äldre skall få en trygg ålderdom i stället för springdörrspolitiken med hemtjänst som kommer och går men mest lämnar sjuka äldre ensamma. Man kan inte i längden tro att politiker kan skapa jobb eller att det kommer att bli brist på arbetskraft när så många riktigt unga och så många över 40 som förlorat jobbet döljs i allehanda åtgärder. Vi måste ta tag i samtliga bitar och en av de bitarna är hur ogärna en del som vinna mediala poänger vill se det frågan om inte vår nuvarande invandringspolitik är för generös. Jag tycker den är det. Många av mina invandrarbekanta säger rent ut att Sverige är naiva. Som barn kunde man önska sig mycket. Jag trodde på tomten tills den gången jag såg farbror Karl-Eriks, min gudmors mans, ögon ovanför tomteskägget.

Verkligheten är den att det i första hand är exportföretagen som drar in de pengar som gör att vårt land har haft möjlighet att ha en välfärd som var om inte bra så klart godkänd. Verkligheten är den att ett stort antal svenska kommuner förvisso hotas av att unga inte fått jobb och/eller bostad på hemorten samt därför flyttat långt bort och få flyttar tillbaka. Glesbygd har ofta blivit avfolkningsbygd. Det problemet löses inte genom att ta in fler och fler av de som på högst varierande livsöden söker asyl här och få dem att bosätta sig i avfolkningsbygder. Vi måste lösa vårt eget problem med avfolkningsbygd och våra egna problem med att rent ut sagt döma gamla till ensamhet. (Se Döms gamla till ensamhet, Norah4you 2 februari 2012

M ska ta fram ny integrationspolitik, GP 1 februari 2013
M ska ta fram ny integrationspolitik, SvD 1 februari 2013
Migrationsministern: Dagens asylinvandring inte hållbar, DN 1 februari 2013
Tobias Billström svarar på kritiken, Aftonbladet 2 februari 2013
Splittring inom Alliansen, Aftonbladet 2 februari 2013

Det är oansvarigt att som Annie Lööf hävda Regeringens reform för arbetskraftsinvandring har utnyttjats av organiserad brottslighet som tjänar stora pengar på olaglig försäljning av arbetstillstånd. Centerpartiet kritiserar nu migrationsminister Tobias Billström (M) för att inte ha agerat och vill se en kraftig uppstramning av kontrollen.
Centern: Billström har varit passiv, SvD 29 januari 2013
samtidigt som hon kritiserar samme Billström för att han vill strama upp asylflyktingströmmen. Fast i och för sig skjuter Annie Lööf åter sig själv i foten och sänker möjligheterna för C att få gehör i sina ”gamla” trogna fästen på landsbygd och i glesbygd. Självfallet kan reglerna för arbetskraftsinvandring behöva skärpas, men det behöver asylpolitiken i ännu högre grad!

Alltför många politiker oavsett partitillhörighet samt media har glömt bort människorna. Glömt bort att för att kunna ta hand om andra, så måste man ta hand om sig själv först. Det är inte humant att glömma alla som bor i Sverige och har rätt att bo här men som behöver samhällets hjälp minst lika mycket som väl de som finns i andra jordens länder och behöver trygghet. Ger vi inte de äldre, de sjuka, de handikappade, de unga arbetlösa och de medelålders långtidsarbetslösa, de hemlösa och de som tvingas bo i andra hand för att de inte trots höga inkomster får bostad, ger Sverige inte dem trygghet först, så finns ingen trygghet att dela med sig för de som inte bor här eller inte fått rätten att bo här.

Så är Stefan Fölster ute och snurrar igen. Säger sig ha använt sig av en Sverigeanpassad variant av FN:s utvecklingsindex Vänligen läs Huff’s How to lie with statistics innan nästa gång du presenterar en ‘rapport’. Finns flera exempel valda i den boken som visar på samma sätt att medvetet eller omedvetet manipulera genom subjektivt valda frågeställningar som även om kriterierna i varje grupp är fullt acceptabla ger önskat resultat. Fölsters uttalanden och rapporter brukar vara så skrattretande klara i sin politiska korrekthet att jag brukar välja att inte kommentera dem. Men denna gången går han för långt. Fler invandrare färre problem, SvD 3 februari 2013
Fler invandrare färre problem, GP 3 februari 2013
Sociala problem vanligast i orter med få invandrare, DN 3 februari 2013
Fler invandrare – färre problem, Aftonbladet 3 februari 2013
Större problem i orter med liten invandring, Expressen 3 februari 2013
Färre problem? Absolut inte. Men alla de sociala problem som uppstår i skolvärlden när det i en och samma klass/årskull kan finnas upp till 10 invandrarbarn med olika hemkulturer även om de kommer från samma länder. När det från flera av de länderna inte bara är frågan om en enda religion som har olika utövare (Sunni, shia, alawiter, bland de muslimskt troende samt även en syriskt ortodoxa och koptiska kristna). Alla de problemen som uppstår på daglig bas i skolorna, de har Fölster antingen sopat under mattan eller ‘glömt’ bort. Som så mycket annat.

Det är ingen mänsklig rättighet att själv välja var i världen man vill bo. Något vi måste våga diskutera och som det är bra att migrationsminister Tobias Billström tar upp. Billström: ”Vi måste diskutera volymerna”, Expressen 2 februari 2013

Read Full Post »

Det var verkligen på tiden att man från ansvarigt statsråd kommit fram till att det är dags att skärpa kraven för anhöriginvandring. Att statsrådet, Tobias Billström, tillhör det partiet jag röstar på gör inte saken sämre.

Jag har absolut inget emot att vi tar hit anhörig/-a till tolkar från t.ex. Afganistan som fått uppehållstillstånd här för att deras säkerhet hotats när de jobbat för svenska Afganistanstyrkan. (Alltså inte bara Frankrike som ‘hjälper sina tolkar’) Stod härom dagen någonstans i södra Sverige och pratade med en av de bästa tolkar jag någonsin stött på. Hon, det var en hon och kanske det var största problemet där borta, simultantolkade en lång diskussion mellan mig och sin far. Vi diskuterade familjetraditioner vid högtider och att jag precis skulle till att besöka min åldriga mor. Han, pappan, undrade om en hel del som han inte förstod och ville veta mer om. Underbara människor.

Jag har heller inget emot att minderåriga barn helt i enlighet med de Mänskliga rättigheterna kan förenas med sin/sina förälder/föräldrar som kommit hit och fått uppehållstillstånd. Men, när det för en svensk äldre människa (oavsett var i världen den är född) är nästan omöjligt att få flytta från äldreboende i en del av landet till en ort där något barn finns, så är det helt uppåt väggarna tokigt att äldre från andra länder skall få rättighet att flytta hit och till och med få vård om det behövs i kommunen där ett vuxet barn bor.

Jag har heller inget emot att en person får visum för att besöka sin nära anhörig här. Stod igår och pratade med en iranier som var på besök hos sin anhörige här för andra gången på tio år och som börjat få undervisning i svenska i Iran (hur berättade han inte och jag frågade inte) för att senare kunna söka arbetskraftsinvandring som lärare i hemspråk kombinerat med SO-ämnen. Han undervisade på gymnasiestadiet där nere. Ville kunna helt korrekt svenska innan han ansöker om att få komma hit nästa gång.

Men jag har också under åren, både privat och som lärare sett helt tokiga anhöriginvandringar. Där det funnits de som skrutit med att de lämnat fel uppgifter…. märkligt men det har alltså hänt.

– Förra gången så hade vi en diskussion, om att införa försörjningskravet överhuvudtaget, som också började i den ändan, att alla sa nej, och ändå blev det ja till slut, så trägen vinner, säger migrationsminister Tobias Billström, M, till SR Ekot.

Motivet till de hårdare kraven är den mängd asylsökande till Sverige.

– De inströmningstal som vi har sett när det gäller asylsökande ligger i dag på så höga nivåer, och kommer att göra det under de kommande åren, att vi måste fundera över vilka villkor som dom anhöriga som kommer till Sverige framöver kommer att komma under, säger Billström till SR Ekot. M vill skärpa krav på anhöriginvandringen, Expressen 29 december 2012

Att försöka leka storebror som alltid ställer upp är inte i längden hållbart. Vi måste faktiskt först ta hand om de äldre som oavsett var de är födda (och många bland dem kom som invandrare efter Andra Världskriget eller kom tillbaka efter återflytt när Jugoslavien brakade samman) som varit med och byggt upp vårt land. Vi måste se till att de barn som växer upp i Sverige får sin skolgång och det stöd som Skollagen kräver tryggat. Vi måste se till att de som är sjuka, handikappade eller bara utslitna äldre får sina rättigheter tillgodosedda först. Att leka öppet hus utan att ha resurser ens till det viktigaste här hemma, håller inte i längden.

Detta borde faktiskt centerpartister som går och fantiserar om öppna gränser och fri invandring inse. Hela Sverige skall leva, inte bara politiker och Stockholmare!
Ny rysk lag får oss att vilja öppna gränserna, Tobias Alfredsson (C) ordförande Centerpartiets Nationella HBT-nätverk och Johan Kling (C) Generalsekreterare Centerstudenter på SvD opinion 29 december 2012 Verkligheten är inte den att Sverige har råd med öppna gränser. Drömma går ju men inte utan att låta fötterna stå i myllan som är verkligheten!

Read Full Post »

på alla dessa aktivister som tycks tro att det är farligt bara för att irakier som inte fått uppehållstillstånd i Sverige, observera individuell bedömning har gjorts av myndigheter, är kristna. Det finns stora områden i Irak där det aldrig, inte ens under Sadam Husseins tid, var farligt att vara kristen i alla delar av Irak så länge de inte predikade kristendom för andra. Jag har känt kristna irakier som fått uppehållstillstånd i Sverige under många år, en del kom redan för 20 år sedan andra under senare år. Det jag entydigt hört av dessa är två saker – de får inte missionera kristendomen….. och bland de som kallade sig kristna före sista Irakkriget var mer än en sådan som i verkligheten inte var det utan rapporterade till Sadams säkerhetspolis vad irakier här gjorde och sa.

Flera av mina bekanta har åkt ner till Bagdad, till gränsen mot Kurdistan och till t.ex. Basra mer än en gång efter att Sadam Husseins välde föll.

Det görs en individuell bedömning och de som inte får uppehållstillstånd, de finns det skäl för att de inte får det. Att vara kristen är inte skäl nog för undantag.

Demonstrationer mot avvisning, GP 16 december 2011
16 gripna i utvisningsprotest, GT 16 december 2011

Tillägg 17 februari 2011 Kampen har bara börjat, GP 16 februari 2011

Tillägg 18 februari 07.22 Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket skriver helt riktigt i en replik
Migrationsverket har i alla de fall Europadomstolen bett oss stoppa avvisningar också gjort det. Wikström har tidigare hävdat att Europadomstolen under en period bett oss stoppa alla avvisningar till Irak. Detta är också fel. Någon sådan uppmaning har vi aldrig fått. Europadomstolen har också i sina kontakter med utrikesdepartementet bekräftat att de aldrig bett oss stoppa alla avvisningar till Irak.

Situationen i Irak är i många områden svår. Inte minst för personer som tillhör minoriteter. En av dessa minoriteter är kristna, men det finns flera minoriteter som har det svårt. De flesta av dessa personer får skydd i Sverige, men inte alla når upp till lagens krav. Europadomstolen har nu också bekräftat att Sveriges prövning är riktig, genom sina avgöranden de senaste månaderna.”
Vi följer Europadomstolen, GP debatt 18 februari 2011
Till detta vill jag själv tillägga följande: Att vara kristen i ett muslimskt land kan vara mycket svårt. Inget tvivel om det. Men varken det eller om det är som några i kommentarerna nedan hävdar att en kristen homosexuell i ett muslimskt land som sökt sig till Sverige rent generellt skulle uppfylla kraven för att få uppehållstillstånd, är tillräckliga skäl. Det är individens behov inte grupptillhörigheten som måste vara det som gäller. Det är ingalunda lätt här i Sverige för svenska homosexuella heller. Många är överfallen och morden som det stått om i tidningarna eller som jag själv hört talas om genom att jag (hetrosexuell till 100%) i bekantskapskretsen har och har haft homosexuella under åren. Det krävs verkliga skyddsskäl, inte någon generell beslutsagenda som i princip skulle kunna göra att alla, och de är många hundra tusen, som uppfyller endast de två kraven, skulle kunna få uppehållstillstånd i Sverige och känna sig säkrare här.

Det är inte de kristna homosexuella som har de största problemen i muslimska länder. Många homosexuella av annan tro och andra, hetrosexuella, har betydligt större skyddsbehov. Som migrationsminister Tobias Billström skriver:
Riksdagen valde 2005 att lämna den gamla ordningen där asylärenden avgjordes av politiker. Då var det skrämmande viktigt hur mycket medial uppmärksamhet ett ärende kunde få, eftersom det kunde påverka asylfrågan. Detta politikerstyre avskaffades och ersattes av domstolsprövning……..När det gäller bedömningen av till exempel kristna irakier och Europadomstolen har Migrationsverket vid varje givet tillfälle följt dess rekommendationer. Domstolen har nyligen gett Migrationsverket rätt i sin hantering av ärendena, vilket tyvärr få debattörer erkänt. Det är beklämmande att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna enligt vissa tydligen bara har absolut rätt när den går emot svenska myndigheter.” Självklart att uttala sig om regelverket, GP 18 februari 2011

Read Full Post »

som uppgift att inom Sveriges gränser lösa hela Östeuropas romers problem. Det är rent oförskämt påhopp som Rosa Taikon gör på Migritionsminister Tobias Billström.

Om Rosa Taikon vänt sig till Carl Bildt och önskat att Sverige skulle vara pådrivande inom EU för att zigenare skall få samma rättigheter i sina hemländer som Sveriges zigenare fick här på 60-talet, så hade jag varit den första att stötta henne. Men det ÄR INTE Sveriges uppgift och får aldrig bli Sveriges uppgift att inom Sveriges gränser ta sig an alla minoritetsgrupper som har det svårt i sina hemländer. Det finns fortfarande mycket att göra inom Sverige för skilda minoritetsgruppers rättigheter här samtidigt som vi inte får glömma bort våra gamla och sjuka som i vissa fall på grund av oförstånd eller missriktad ‘välvilja’ har det minst lika svårt här trots att de alla, gamla; sjuka och minoritetsgrupper varit med och byggt upp Sverige.

Tobias Billströms inställning till romer är medeltida, DN 1 augusti 2010

Read Full Post »