Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mer svenskundervisning för tidiga lärare’

mer undervisningstid redan för blivande tidig lärare när de går på Lärarhögskola! Det är ren skandal att inte samtliga tidiglärare fått som minst 3 terminers utbildning i svenska språket, skrivning, läsning, ordförståelse och didaktik utöver pedagogik och metodik. Samtliga tidiglärare borde även haft som minimum 1, normalt 2, hela terminers ämnesläsning i ämnet matematik. Utöver att de bör få bättre kunskap än vad som nuvarande lärarutbildning ger i Barn och Ungdomars utveckling!

För det är INTE så att man löser några som helst problem med mindre klasser. Man löser inte heller problem med ökad IT-användning i form av pekplattor. Barn som inte får möjlighet att vidareutveckla den nödvändiga handmotoriken som förr gavs när barnet under första åren fick lära sig skriva och texta bokstäver för hand, får inte bara sämre handstil utan också sämre ordkunskap. Ordbehandlingsprogram som rättar automatiskt ger aldrig den kunskap i form av inlärd kunskap som att skriva orden själv för hand samt få dem rättade ger!

Tro mig. Jag är från början systemprogrammerare som sadlade om för att läsa till SO49 lärare, benbrott gav ett avbrott tio år senare följt av Lärarprojekt. Jag kan IT från grunden. Inte alls fel att använda dataspel som del i undervisningen. MEN och det är ett viktigt MEN, det skall vara barns inlärning inte lärares utlärning/undervisning som står i centrum. Ett barn har inte den förmågan som många tror att lära in det som kommer utöver tekniska och automatisk rabblande som IT idag har blivit i skolan!

Det krävs mycket kunniga, inte bara erfarna, lärare för de första fyra åren. Betydligt kunnigare än genomsnittsläraren idag som inte haft lågstadie- eller folkskollärarutbildningen i botten. När det gäller dataanvändning bör man också observera att det aldrig varit lämpligt ens för vuxna att sitta vid dator så länge som ofta sker idag. Ännu sämre är det för barn under utveckling!

”Ge oss mer tid att undervisa”, GP 9 april 2014 Ja det kan behövas, men kvalitén på undervisningen i de lägsta årskurserna behöver höjas drastiskt! Både svenska och matematikkunskaperna för samtliga tidiglärare samt ämnes- och stadiebehörighet som grundkrav för att överhuvudtaget få undervisa. Först när detta är uppfyllt finns det skäl att kräva betydligt högre löner. För fullt behöriga!

Read Full Post »