Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Megafon’

föräldrar som tar sitt föräldraansvar enligt Föräldrabalken. Det är det som är problemet.

Tillägg 19.20 21 maj 2013
Dumma uttalanden haglar från politiker: Allt ansvar kan inte läggas på förorten, Lawen Redar Stockholms Arbetarekommuns styrelse och Anders Österberg ordförande Socialdemokraterna i Akalla på SvD Opinion 21 maj 2013 JO ALLT ANSVAR KAN ENDAST LÄGGAS DÄR DET HÖR HEMMA: HOS DE SOM STARTADE UPPLOPPET försök inte med något annat! Det finns varken någon som helst ursäkt, förklaringsmodell eller giltigt argument som inte lägger ansvaret där det hör hemma – hos de som använder våld för att få igenom sin egen uppfattning! Det hör inte hemma i en demokratisk stat. Anarki vill vi inte ha i Sverige!

Nedanstående är den ursprungliga bloggartikeln:
Aftonbladet har helt rätt i större delen av Oisín Cantwell artikel. Speciellt rätt har han när han skriver: Att hävda att polisen bär skulden till kravallerna är för övrigt kvalificerat nonsens. De som startade upploppet, som kastade stenar och eldade upp bilar, är de ansvariga. Överdrifter och sanningar i Husby, Oisín Cantwell på Aftonbladet 20 maj 2013

Däremot har jag mycket svårt att tro kvinnan han refererar till som trovärdig när det gäller vad poliser skall ha sagt. Skälet är mycket enkelt. Jag är SO-lärare och van vid att såväl svenskfödda som utrikesfödda (som inom parantes ofta är bättre på ordförståelse och grammatik än svenskfödda som bara slussats igenom grundskolan) lyckas med att missförstå. När ord är tagna ur sitt sammanhang är det inte alltid det som den som uppfattar ordet men missar meningen tolkar ordet som. Tvärt om är detta ett av de många problem som finns ibland ungdomar och unga vuxna idag. För att göra en jämförelse med ett barn under 12 år vars mamma säger till barnet som gör något tokigt ‘det var väl dumt’, och barnet (har haft skolelever jag fått förklara detta för) får för sig att mamman (eller någon annan) skulle sagt att barnet var dumt. Jag har varit med om att invandrarelever och andra från icke studievana miljöer helt missuppfattat liknande ord utryckta från sammanhang. Och de missuppfattningarna har skett i vanliga skolan…….

Kanske ä r det bara Megafonen som har tagit tillfället i akt att koppla samman kravallerna med dödsskjutningen. Men det kan mycket väl finnas ett samband.

Uppenbart är att hat mot polisen eldas på av organisationen, som i ett pressmeddelande skriver att ”förbipasserande vuxna som stadsdelens fältassistenter och Husbybor attackerades med batonger och slag. Polisen släppte även lös sina hundar.” Polisen dementerar detta och uppmanar alla som sett något sådant att anmäla.

Självfallet ska inte polisen bete sig illa. Men nog är det en smula cyniskt att anklaga polisen när de ingriper i ett tumult. Polisen verkar dessutom ha gjort sitt jobb och skyddat oskyldiga boende. Bland annat evakuerades ett flerfamiljshus efter att ungdomarna tänt eld på ett garage. Det största sveket hade utan tvekan varit att inte skydda medborgarna. Låt stenkastarna ta ansvar, SvD ledarsidan 21 maj 2013

Självfallet skall de som kastar sten och/eller tänder eld på bilar ställas till ansvar. Anarki som Megafon verkar förespråka är raka motsatsen till demokrati. Polisen har grundlagen, regeringsformens 2 kap 20§ samt polislagen bakom sig när de gör ingripanden. Hur det ens finns någon som kan beskylla polis för att ha enorma hundar är extremt märkligt. Lika märkligt att en del tycks vilja få frågan ‘har ni inte hundar i ert hemland’ till att vara rasistisk. Nu går skam på torra land när en lösrykt fråga förs fram som rasistisk. Lämplig kanske frågan inte var, men det är något helt annat än att den skulle vara rasistisk.

Verkar finnas anarkistiska grupperingar som gör vad de kan för att inte behöva leva efter lagen. Varför satte ett gäng unga van­daler eld på bilar och slog sönder fönster i Husby centrum?

Ingen av dem som deltog i upploppet i Stockholmsförorten under söndagsnatten har förklarat varför de anser sig ha rätt att förstöra andra människors egendom. Men företrädare för Megafonen, en organisation som bedriver ungdomsverksamhet i flera förorter, hävdar att det var en begriplig reaktion på polisens dödsskjutning av en 69-årig man förra veckan. DN har helt rätt i artikeln Destruktiva reaktioner, DN ledarsidan 21 maj 2013 Inte bara destruktiva och brottsliga reaktioner. De sk. reaktionerna är också kontroproduktiva. Det är inte så att våldsverkare som förstör andra människors ägodelar och riskar andra människors liv och hälsa gör speciellt bra reklam för de människor de säger sig representera. Tvärt om!

Se även Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013
Vill även påminna om vad jag skrev 2009 när bilbränderna härjade här i Göteborg:
utan fastmer om stökpellar som blivit behandlade som småkungar redan i de tidiga skolåldrarna. Både svenskar sedan generationer och invandrare.

Båda grupperna tycks som det ser ut och hörs på stan här i Göteborg vara utnyttjade av vissa extrema grupper på vänsterkanten. Samma grupper som omtalas i Aftonbladets artikel idag om
Extremisternas torpeder hörs det talas om på stan. Dock finns det ett fel i den artikeln. LFA i Linköping har en kärna som tillhört AFA sedan början av AFA. Några av dessa kommer precis som de i andra delar av landet från mycket etablerade familjer. Ett par av dem var kända som stökpellar redan när de gick på dagis. Jag askulterade på deras fritids när jag gick på lärarhögskolan i Linköping i början av 90-talet och min egen dotter hotades, förföljdes, sparkades m.m. av två av dessa. Så jag känner igen dem oavsett om de dyker upp här i Göteborg som i samband med bråket på Avenyn under EU-mötet eller om de slängs på tåg till Kungsbacka som misstänkta halländska bråkstakar när LHC spelat mot Frölunda.

Det dessa extremgrupper och religiösa grupperingar som skyller på samhället och utanförskap har gemensamt är tre saker: De tål inte tillsägelser och skolan/soc med flera har daltat med dem för mycket; De hatar USA och Israel samt de vill synas i media och press.
Det handlar inte om utanförskap, Norah4you 13 september 2009

Read Full Post »