Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Medicinanvändning på lasarett’

Varje dag visar sig det skrämmande att alltför många i Sverige aldrig fått lära in vad demokratibegreppet står för. Än mindre fått lära sig förstå vad som står i Regeringsformens 1 kap 2§ och tillämpa det och inget annat, varken kostnad eller landsting eller något annat gäller. I Sverige gäller svenska grundlagar. Författningsdomstol behövs snarast möjligt!
Har Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) inte lärt in Regeringsformens 1 kap 2§? De sällar sig till en alltför lång rad av människor som visar att de inte fått korrekta betyg i Grundskolan samt inte lärt in Svenska Grundlagar!

I maj beslutade Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) att Zytiga inte ska omfattas av läkemedelsförmånen. Priset var för högt. Döende måste betala för medicinen, GP 12 september 2012 Det har gått alldeles på tok för långt pga konsekvenserna av flumskolan kombinerat med kommunaliseringen av skolan, när det ens är möjligt att det sitter höga tjänstemän som beslutar över något som påverkar liv- och död samt livskvalité på slutet och i klartext gång på gång visar att de inte ens har kunskapen de skulle haft för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Hur i hela fridens namn är det möjligt att de ens slunkit igenom gymnasiet? Högskola och Universitet? Har utbildningskvalitén i Sverige sjunkit så lågt? Är det möjligt? Vad skall vi då göra för att återta kunskapssamhället för logiskt tänkande, förståelse av det man läser samt empati är förutsättning för allas vår framtid!

Döende måste betala för medicinen, SvD 12 september 2012
Döende måste betala för medicinen, DN 12 september 2012
Döende måste betala för medicinen, Aftonbladet 12 september 2012

Read Full Post »