Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Medias förföljelse av Kungafamiljen’

att söka och få jordbruksstöd!
Nu får det vara nog med mobbningen av Kungen och Kungafamiljen!

Kungen får miljoner i jordbruksstöd, GP 8 december 2013
Kungen får miljoner i jordbruksstöd, SvD 8 december 2013

FATTAS BARA ANNAT! Godset Stenhammar är kungens privata jordbruk och gods. Nu får det verkligen vara nog med att sprida falska uppgifter om Kungen och Kungafamiljen. Det räcker fuller väl med att konstatera att Kungens apanage inte är något som svenskarna ‘betalar’ utan ersättning för att Carl XIV Johan betalade Sveriges Statsskulder samt höll svenska staten under armarna i många år ekonomiskt. Ett annat falskt påstående som brukar höras är att de pengarna som Carl XIV gav skulle vara något som Sverige som land skulle fått ändå. Sluta upp med dumheterna. Verkligheten är som det står här: Karl XIV:s anfäder, förmögenhet och Napoleons gåva, Norah4history 1 november 2012.

Sluta upp att mobba Kungen och Kungafamiljen!
Läs Regeringsformen som Du borde gjort för länge sedan.

Som minst SKALL VARJE SVENSK SOM GÅTT I SVENSK SKOLA KUNNA:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
…..
Källa Regeringsformen

Nog för att läsförmågan och ordkunskapen försämrats senaste 30 åren, men inte kan det väl vara så illa, att det finns folk som kan undgå att se att det inte görs någon skillnad på den ene eller andres rättighet att som människa, eller som jordbrukare få samma stöd oavsett vad en persons position är? Vänsternissar får ursäkta – men det är förvisso tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det. Mobbning är inte tillåten. Inte ens att mobba Kungen och Kungafamiljen

Read Full Post »

Leva som man lär – Vad är det?
Svensk media överlag sprider falska uppgifter om vad som finns i öppna svenska register och vilka befogenheter polis samt säkerhetstjänst har att använda uppgifter i desamma, allt utåt för att hävda att Romer är speciellt utsatta och spanade på. Vilket inte är sant. Däremot är det sant att ett antal folk/grupper etniska, kulturella eller sammanslutningar som i sig har medlemmar som det finns misstanke om grov brottslighet, ofta grov internationell brottslighet, kan få även medlemmar i dessa grupper som är helt oskyldiga med när bekantskapskrets och släktskap mellan brottslingar SKALL kartläggas, enligt svensk Grundlag och andra lagar samt EU-lag om brottsbekämpning.

Svensk media hävdar rätten för minoritetsgrupp/-er att vara undantagna från helt laglig spanining. Men vad gör media själva när de ger sig på Kungafamiljen? Kungafamiljen torde höra till en minoritetsgrupp om vi skall hårdra detta. Vad i hela fridens namn har kronprinsessan att göra med att någon av hennes bekanta, med eller utan present som hon fått av vederbörande, äger ett företag som skall granskas av myndighet?

Victorias väns bolag granskas i SvT, Expressen 25 september 2013

Näste att gå vilse i pannkakan samt tillämpa mina barn och andras ungar är Niklas Orrenius på DN. I Niklas Orrenius: I registret finns musiker, fritidspolitiker, författare, debattörer och massor av vanliga familjer, DN 26 september 2013
Niklas Orrenius påstår: Det verkligt viktiga är att de polisanställda som arbetat med registret själva betraktat det som ett etniskt register över romer. ”Total” har använts som ett sökbart uppslagsverk över romska släktband, i flera utredningar.

Registret visar inte kriminalitet.

Ärligt talat Niklas Orrenius. Kan du inte läsa innantill vad du själv skriver:
* Du använder själv ord som ‘de polisanställda som arbetat med registret själva betraktat det som’ Det som du själv sysslar med kallas ‘hörsägen’ DU har ingen som helst aning om vad någon annan än den/de personer som sagt något om hur de uppfattat det du kallar register, observera att släkttavlor till skillnad från vanliga kontakter INTE ÄR ANNAT ÄN ÖPPNA UPPGIFTER I SVENSKA SKATTEVERKETS FOLKBOKFÖRING medan vanliga kontakter som misstänkt kriminella SOM DET INGÅR OCH MÅSTE INGÅ I SVENSK POLIS UPPGIFT ATT SPANA PÅ, är just spaningsuppgifter.
* En arbetsfil, vilket det är frågan om (kan du inte ens läsa innantill vad Ni på DN själva skrivit eller vet du inte skillnaden mellan arbetsfil och register?) där delar av ett öppet register med släktskap ingår, får precis på samma sätt som FRA före FRA-lagens tillkomst INTE FÖRÄNDRAS eller uppgift förstöras. Det som detta konkret innebär utifrån tidigare och nuvarande Offentlighets och Sekretesslagstiftning, och den biten inte bara kan utan bör diskuteras, är att om polis eller annan myndighet får över delar av ett register, så är lagstiftningen om vad man får och inte får göra med detta sådan att det behövs Datainspektionens tillstånd om man förändrar öppna registerdata så att man stryker alla helt oskyldiga släktpersoner.

Vad som behöver till är alltså inte förbud för polisen måste få kunna göra sina uppgifter utan att media eller politiker lägger restriktioner på vilka det får spanas på.
Allt det följer direkt av Regeringsformens 1 kap 2§
där det inte är tillåtet för det Offentliga att diskriminera positivt eller negativt. Dvs ingen får uteslutas från att misstänkas! Vilket är helt riktigt. Det som måste till är hur uppgifter får och skall gallras utan att tillstånd för varje enskild bortgallrad t.ex. minderårigt barn till någon vars bror är kriminell och där polisen helt lagligt och korrekt har skäl att ta reda på den kriminelles familjesituation.

* Sedan hävdar du Niklas Orrenius: går fick jag frågan: Är det inte rätt av polisen att kartlägga kriminellt belastade släkter? Då undrar jag: Vad är en kriminellt belastad släkt? Om jag har släktingar som var nazister under andra världskriget, är min släkt då en nazistiskt belastad släkt?

En hörnsten i den moderna rättsstaten är att vi inte tror på arvssynd
Hur vet du som inte är polis om det finns eller inte finns mer kriminalitet i vissa släkter, oavsett vilka och vilken etnicitet som släkten tillhör? Sluta upp med att sätta dig och andra journalister på någon form av gyllene tron. Ni är de som begår klavertramp inte en gång utan gång på gång.
Allra värst är det att du använder dig av mina barn och andras ungar. Hur ofta har inte media hackat på drottning Silvia för medias påstådda uppgifter om hennes fars bakgrund? Skrev inte media en artikel härom sistens där man talade om att Löfvens morfar varit nazist men att det minsann inte var så allvarligt för han hade ju aldrig haft kontakt med sin morfar. Sila inte mygg för att släppa igenom elefanter. För elefanter går som media fram utan att tänka på annat än att själv komma fram!

Vore på tiden att Media lär sig Leva som man lär!

Read Full Post »